Канон на обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского и всей России, чудотворца (2‑й)


Святитель Алексий Московский, всея Руси чудотворец

Минея, 20 Мая, Други́й кано́н

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Во́ду проше́д, я́ко су́шу,/ и еги́петскаго зла избежа́в,/ изра́ильтянин вопия́ше:/ Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́м. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Да́ждь ми сло́во, Сло́ве, и ум мой благода́тию Ду́ха просвети́,/ е́же восхвали́ти Твоего́ уго́дника, святи́теля Алекси́я. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Испроси́ у Христа́ дарова́ти ми благода́ть Ду́ха,/ е́же соплести́ тебе́ достодо́лжную хвалу́,/ Богому́дре о́тче Алекси́е. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Приими́ моле́ние на́ше, святи́телю Алекси́е,/ и озари́ на́ша мы́сли све́том твои́х доброде́телей,/ пе́ти тя досто́йно. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Земноро́днии Рождество́м Твои́м, Де́во Богоро́дице,/ от земли́ к Небе́сней высоте́ взя́хомся/ и а́нгельским лико́м причто́хомся. 

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,/ возвесели́хся о спасе́нии Твое́м. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Мо́лим тя, святи́телю, моли́ о хва́лящих тя/ и притека́ющих любо́вию к честны́м моще́м твои́м,/ е́же получи́ти грехо́в проще́ние и бед свобожде́ние. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Просла́ви тя Госпо́дь, святи́телю Алекси́е,/ мно́га бо ле́та те́ло твое́, земле́ю покрове́но, соблюде́ нетле́нно,/ точа́щее чудеса́ прося́щим тя те́пле. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Прояви́ Госпо́дь мо́щи твоя́/ и, я́ко свети́льник све́тел, поста́ви я не под спу́дом, но на све́щнице,/ да све́тят сия́нием чуде́с притека́ющим ти с ве́рою. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Приво́дим Тебе́ в моли́тву ми́лостивную Хода́таицу,/ ро́ждшую Тя пло́тию, Христе́ Бо́же наш,/ Ея́же моли́твами, Ще́дре, мир Твой умири́. 

Седален, глас 1

Па́мять обре́тения честны́х моще́й твои́х наста́ нам све́тло пра́зднество,/ пречу́дный святи́телю Христо́в, Алекси́е прехва́льне,/ в ню́же чуде́с благода́ть прия́л еси́ от всех Царя́, Христа́ Бо́га,/ разли́чныя неду́ги от челове́к отгони́ти, и от уз избавля́ти,/ и оби́димых от лют изыма́ти./ Те́мже зове́м: изба́ви нас от враг на́ших.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Гаврии́лу веща́вшу Тебе́, Де́во, ра́дуйся,/ со гла́сом воплоща́шеся всех Влады́ка/ в Тебе́, святе́м киво́те, я́коже рече́ пра́ведный Дави́д,/ яви́лася еси́, ши́ршая Небе́с, поноси́вши Зижди́теля Твоего́./ Сла́ва Все́льшемуся в Тя, сла́ва Проше́дшему из Тебе́,/ сла́ва Свободи́вшему нас рождество́м Твои́м.

Песнь 4

Ирмос: Из горы́ приосене́нныя, Сло́ве, проро́к,/ еди́ныя Богоро́дицы,/ хотя́ща воплоти́тися богови́дно усмотри́/ и со стра́хом славосло́вяше си́лу Твою́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Те́плый предста́телю бе́дствующих/ и моля́щихся ско́рый услы́шателю, о́тче наш, святи́телю Алекси́е,/ изба́ви от вся́ких напа́стей вся, призыва́ющия тя. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Свети́льниче всесве́тлый, просия́вый доброде́тельми твои́ми,/ озари́ сердца́ на́ша, омраче́нная прило́ги льсти́ваго,/ и разжени́ тьму́ страсте́й при́сно борю́щих ны. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Пра́зднующим све́тло па́мять твою́,/ оте́честву на́шему и лю́дем мир у Христа́ испроси́/ и изба́ви от междоусо́бныя бра́ни и наше́ствий проти́вных. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пала́та прекра́сная и престо́л Всецаря́ Христа́ показа́лася еси́:/ честне́йшая бо еси́ вои́стинну всех тва́рей, Богома́ти,/ Предста́тельница и покро́в душ на́ших. 

Песнь 5

Ирмос: От но́щи неве́дения/ Богове́дением просвети́вый концы́,/ просвети́ мя у́тром человеколю́бия Твоего́, Го́споди. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Блиста́ньми чуде́с твои́х, Богому́дре, це́рковь твою́ озари́ и лю́ди возвесели́,/ Христа́ моля́ да́ти всем нам грехо́в проще́ние. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Моли́ о нас Всесвяту́ю Тро́ицу, святи́телю Алекси́е,/ я́ко да низпосле́т нам благода́ть Свою́, хва́лящим тя любо́вию. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Всечестна́я ра́ка твоя́, святи́телю Алекси́е,/ чудеса́ то́чит приходя́щим ве́рно/ и прося́щим подае́т цельбу́ оби́льно. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Еди́наго от Тро́ицы воплоще́ннаго Бо́га и́стинно родила́ еси́,/ Его́же моли́ от бед изба́витися рабо́м Твои́м. 

Песнь 6

Ирмос: Моли́тву пролию́ ко Го́споду/ и Тому́ возвещу́ печа́ли моя́,/ я́ко зол душа́ моя́ испо́лнися/ и живо́т мой а́ду прибли́жися,/ и молю́ся, я́ко Ио́на:/ от тли, Бо́же, возведи́ мя. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Преосвяще́нне Алекси́е, красото́ церко́вная, архиере́ев благоле́пие,/ равностоя́телю же святы́х А́нгел, моли́ о хва́лящих тя/ и испроси́ получи́ти всем грехо́в оставле́ние. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Преблаже́нне святи́телю Алекси́е, моли́ся приле́жно за град и лю́ди твоя́,/ и обдержа́щия ско́рби премени́,/ и грехо́в проще́ние и го́рняго весе́лия насле́дие испроси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

По́двиг твои́х труда́ми прия́л еси́ Боже́ственная дарова́ния:/ честны́я бо твоя́ мо́щи в шестьдеся́тное ле́то обрето́шася нетле́нны,/ исцеле́ния разли́чная подаю́щия. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Припа́дающе, мо́лим Тя приле́жно, всеми́лостивая Влады́чице:/ моли́ из Тебе́ ро́ждшагося изба́вите ны лю́тыя ско́рби,/ и ва́рварскаго преще́ния, и вся́каго наве́та вра́жия. 

Кондак, глас 8

Я́ко со́лнце незаходи́мое, от гро́ба возсия́ нам/ от мног лет сокрове́ны честны́я твоя́ мо́щи нетле́нны,/ святи́телю Алекси́е,/ тобо́ю благода́ть прие́млем:/ всю бо страну́ сию́ и вся ны чудесы́ и добро́тою обогаща́еши,/ де́йством благода́ти, да пое́м ти:/ ра́дуйся, о́тче, свети́ло Росси́и.

Икос

Похва́лим ны́не святи́теля пе́сньми, Росси́йскаго па́стыря и учи́теля,/ и благоче́стно притеце́м к ра́це моще́й его́,/ и почерпе́м дарова́ния, я́ко от исто́чника исцеле́ний./ Ю́же обстоя́ще ны́не, ра́достно весели́мся/ и, усе́рдно обше́дше, светоно́сными пе́сньми просла́вим, глаго́люще:/ чудотво́рче святи́телю Алекси́е,/ чудесы́ обогаща́й всех нас соде́янием благода́ти, да пое́м ти:/ ра́дуйся, о́тче, свети́ло Росси́и.

Песнь 7

Ирмос: От Иуде́и доше́дше, о́троцы/ в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Орга́н духо́вный был еси́, о́тче святи́телю Алекси́е,/ у́мно дви́жим благода́тию, при́сно бряца́л еси́, поя́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

На земли́, я́ко со́лнце, сия́еши чудесы́, о́тче блаже́нне,/ на Небесе́х же венцено́сец, ра́дуяся, пое́ши:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Благода́тию Ду́ха честны́я мо́щи святи́теля Алекси́я разли́чныя цельбы́ подаю́т ве́рою пою́щим:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Теле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице,/ любо́вию приходя́щих к кро́ву Твоему́ исцели́,/ врача́ Христа́ нам ро́ждшая. 

Песнь 8

Ирмос: На горе́ святе́й просла́вльшася/ и в купине́ огне́м Присноде́вы/ Моисе́ови та́йну я́вльшаго,/ Го́спода по́йте/ и превозноси́те во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Потщи́ся, свя́те, изба́вити ны от напа́стей и скорбе́й мно́гих,/ обдержа́щих ны, плотски́х и душе́вных,/ да, ра́дующеся, пое́м Христа́ во вся ве́ки. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Призыва́ющия тя, о́тче, изба́ви вся́каго зла и лю́тых нахожде́ний/ и от напра́сныя сме́рти исхити́ пою́щия Христа́ во вся ве́ки. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ма́нием Боже́ственным разли́чныя цельбы́ подаю́т честны́я твоя́ мо́щи, святи́телю,/ прося́щим тя усе́рдно и Христа́ пою́щим во вся ве́ки. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ро́ждшая Еди́наго от Тро́ицы,/ моли́ти не преста́й, Богоро́дице, изба́вится нам от бед,/ пою́щим и превознося́щим Его́ во ве́ки. 

Песнь 9

Ирмос: Проявле́нное на горе́ законополо́жнику во огни́ и купине́/ Рождество́ Присноде́вы/ в на́ше ве́рных спасе́ние,/ пе́сньми немо́лчными велича́ем. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Поми́луй ны, смире́нныя рабы́ твоя́, святи́телю Алекси́е, и от тьмы́ скорбе́й изми́/ и пла́мене искуше́ний исхити́, ве́рно к тебе́ притека́ющия. 

Припев: Святи́телю, о́тче Алекси́е, моли́ Бо́га о на́с.

Я́ко звезда́ светоза́рная, на Небесе́х водворя́яся,/ с ли́ки святы́х А́нгел моли́ся о хва́лящих тя/ и притека́ющих к ра́це честны́х моще́й твои́х. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Архиере́ев украше́ние, мона́хов удобре́ние, всех ве́рных прописа́ние,/ Це́ркве изря́дный па́стырь и учи́тель ты еси́, Алекси́е преосвяще́нне. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Безсе́менно ро́ждшая пло́тию Ипоста́сное Сло́во Пребезнача́льнаго Отца́,/ моли́ся Ему́, Богоро́дице Всепе́тая, спасти́ души́ пою́щих Тя. 

Светилен

Прииди́те вси, ди́внаго и сла́внаго в чудесе́х,/ вели́каго святи́теля Алекси́я пе́сньми свяще́нными похва́лим,/ Росси́йскаго свети́льника и учи́теля, и А́нгельским чино́м ссе́льника,/ и моли́твенника те́пла ко Го́споду о чту́щих па́мять его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: По Бо́зе упова́ние на́ше иму́ще на Тя,/ Пречи́стая Богоро́дице, мо́лим Ти ся:/ моли́ся о нас ко из Тебе́ ро́ждшемуся/ невре́дны нас да́же до конца́ сохрани́ти,/ прири́щущих к покро́ву Твоему́.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer