Канон Пресвятой Богородице пред иконой «Троеручица»


Икона Богородицы «Троеручица»

Минея, 12 Июля, Кано́н Богоро́дице

Глас 4

Песнь 1

Ирмос: Несть Тебе́ подо́бен, Препросла́вленный Го́споди:/ руко́ю бо кре́пкою изба́вил еси́ лю́ди,/ я́же стяжа́л еси́, Человеколю́бче.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Просвети́ ду́шу мою́, ум и се́рдце, Преми́лостивая Ма́ти Бо́жия,/ и даждь ми дар воспе́ти Тя,/ кре́пкую Предста́тельницу, благи́х Хода́таицу и в печа́лех сла́дкое утеше́ние.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

О́блак светоза́рный яви́лася еси́ преподо́бному Иоа́нну Дамаски́ну,/ егда́ моли́тву его́ ско́ро услы́шала еси́/ и отсече́нную десни́цу его́ здра́ву сотвори́ла еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Днесь согла́сно торжеству́ют вси концы́ земли́, вку́пе Тя воспева́юще,/ тве́рдую По́мощь и Храни́тельницу жи́зни на́шея.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Твою́ всечестну́ю и чудотво́рную ико́ну Троеру́чицу стяжа́вши,/ свята́я оби́тель Хиланда́р вопие́т Ти:/ ра́дуйся, стено́ неруши́мая и кре́пкое заступле́ние оби́тели сея́.

Песнь 3

Ирмос: Свят еси́, Го́споди Бо́же наш,/ утверди́ и на́ша сердца́ непреста́нно вопи́ти Тебе́:/ пра́веден несть, па́че Тебе́, Го́споди.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ве́рных собо́ри совокупля́ются днесь к прославле́нию Твоего́ благосе́рдия,/ е́же яви́ла еси́ преподо́бному Иоа́нну Дамаски́ну,/ исцели́вши отсече́нную десни́цу его́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

О́чи серде́ц на́ших воспуща́ем к Тебе́, Влады́чице,/ егда́ взира́ем на чудотво́рную ико́ну Троеру́чицу,/ бу́ди нам держа́ва и огражде́ние и Вы́шняго прича́стия сподо́би нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ю́же славосло́вят си́лы Небе́сныя,/ пое́м Тя, Всепе́тая Де́во,/ спаси́ ны от грехо́внаго плене́ния/ и вся́кия ско́рби, находя́щия на ны.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́, Его́же родила́ еси́, Ма́ти Безневе́стная,/ о всех, притека́ющих к честне́й ико́не Твое́й,/ я́ко да защити́т их и просвети́т.

Седален, глас 4

Егда́ и́ноцы Хиланда́рстии ви́деша пречестну́ю ико́ну Твою́, Влады́чице,/ на осля́ти, ники́мже води́мем, ко врато́м оби́тели Хиланда́рския принесе́нную,/ ра́достию ве́лиею возра́довашася/ и, покланя́ющеся ей, прославля́ху Твое́ к ним благоволе́ние.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Егда́ и́ноцы Хиланда́рстии ви́деша пречестну́ю ико́ну Твою́, Влады́чице,/ на осля́ти, ники́мже води́мем, ко врато́м оби́тели Хиланда́рския принесе́нную,/ ра́достию ве́лиею возра́довашася/ и, покланя́ющеся ей, прославля́ху Твое́ к ним благоволе́ние.

Песнь 4

Ирмос: Услы́шах слух Твой, Го́споди,/ я́ко яви́лся еси́ на земли́,/ и просла́вих Твою́ си́лу.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Исто́чника Приснотеку́щаго источи́ла еси́, Пречи́стая Де́во,/ вся удо́лия напая́юща,/ погрузи́ и вся на́ша собла́зны и до конца́ потреби́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ле́ствицу Иа́ковлю, Гедео́ново руно́,/ ра́дости Хода́таицу, кре́пость и похвалу́ всех ве́рных,/ прииди́те, вси воспои́м, глаго́люще:/ ра́дуйся, Де́во Чи́стая.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

О́браз Твой честны́й целу́юще, Всечи́стая,/ к Твое́й бла́гости прибега́ем/ и, коле́на преклоня́юще, с пла́чем мо́лим Тя:/ не пре́зри на́шего воздыха́ния,/ но в День су́дный бу́ди нам покро́в и Помо́щница.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Сло́во Бо́жие ро́ждшая,/ посети́ нас благода́тию Твое́ю,/ и омраче́нныя на́ша ду́ши и сердца́ просвети́,/ и пода́ждь нам от бед избавле́ние и всех грехо́в оставле́ние.

Песнь 5

Ирмос: Зако́ном за́поведей Твои́х,/ Еди́не Человеколю́бче,/ просвети́ се́рдце мое́,/ молю́ся, Го́споди, и поми́луй мя.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Твоя́ всечестна́я ико́на Троеру́чица/ я́сно всем свиде́тельствует,/ я́ко Ты кре́пость на́ша и си́ла еси́,/ сего́ ра́ди прославля́ем ма́тернее Твое́ к нам милосе́рдие.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Преподо́бный Иоа́нн Дамаски́н сле́зно моли́шеся Тебе́ пред честно́ю ико́ною Твое́ю,/ Ты же моли́тву его́ ско́ро услы́шала еси́/ и усече́нней руце́ его́ исцеле́ние дарова́ла еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́дости Хода́таице,/ мольбы́ раб Твои́х приими́,/ вся проти́вных враго́в сове́ты разжени́/ и ста́до Твое́ невреди́мо сохрани́/ и от всех скорбе́й спаси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Избавля́еми прегреше́ний Твои́ми святы́ми моли́твами, Благослове́нная Богоро́дице,/ благоразу́мно Тя вси ублажа́ем.

Песнь 6

Ирмос: Ве́чер, и у́тро, и полу́дне/ хва́лим Тя, Го́споди Бо́же наш,/ услы́ши глас наш.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Блажи́м Тя и сла́вим, Богоро́дице Де́во,/ и́бо Ты, о Благода́тная, благода́тию Твое́ю всегда́ нас осеня́еши,/ покрыва́ющи, и заступа́ющи, и от лука́вых враго́в избавля́ющи.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Е́здяй на Херуви́мех и Пева́емый от Серафи́м/ из Твои́х ложе́сн яви́ся, и все челове́чество спасе́но бысть,/ сего́ ра́ди сла́вим Тя, я́ко Засту́пницу на́шу Непосты́дную.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Гряди́те, лю́дие, на поклоне́ние Бо́жией Ма́тери,/ благода́ть бо све́та Ей и нам возсия́ и научи́ пе́ти:/ сподо́би нас, о Благода́тная, Вы́шняго прича́стия.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

А́нгелов ра́дость Ты еси, Богоро́дице,/ и всех челове́ков вои́стинну весе́лие;/ спаси́ ду́ши всех, пою́щих Тя, Чи́стая.

Кондак, глас 3

Де́ва днесь благоволе́ние к нам явля́ет,/ Гора́ же Афо́н благодаре́ние Ей прино́сит,/ А́нгели и и́ноцы славосло́вят,/ Троеру́чица из Се́рбии чуде́сно путеше́ствует:/ нас бо ра́ди прии́де/ и всели́ся во святу́ю оби́тель Хиланда́рскую.

Икос

Вои́стинну пречу́дное явле́ние:/ пресла́вная ико́на Твоя́ Троеру́чица,/ ю́же первосвяти́тель се́рбский, Са́вва,/ от святы́я Ла́вры Са́ввы Освяще́ннаго,/ со благогове́нием, я́ко многоце́нен дар, в страну́ Се́рбскую принесе́,/ на безслове́снем осля́ти от Се́рбии на Афо́н чуде́сно прино́сится/ и ко святе́й оби́тели Хиланда́рстей прии́де./ И́ноцы же оби́тели сея́, восприи́мше сию́ с ра́достию, я́ко дар Небе́сный,/ поста́виша ю в олтари́ собо́рныя це́ркве оби́тели,/ и́бо разуме́ша сбытие́ сие́ я́ко я́вное Твое́ к ним благоволе́ние./ Сего́ ра́ди с ра́достию и любо́вию покланя́хуся всечестне́й ико́не Твое́й, целу́юще ю и Тебе́ воспева́юще:/ ра́дуйся, святу́ю ико́ну Твою́ зало́гом ми́лости нам дарова́вшая,/ всем ве́рным ско́рое поможе́ние.

Песнь 7

Ирмос: В нача́ле Безнача́льное Сло́во,/ со Отце́м и Ду́хом/ Сын Единоро́дный, благослове́н еси́,/ и превозноси́мый Бо́же оте́ц на́ших.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Еди́ну Тя обре́те Чи́стую Соде́тель всех/ и всели́ся в Тя, я́ко в храм прекра́сный,/ сего́ ра́ди пое́м Ти:/ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, благослове́на еси́.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ми́лостию Твое́ю весь мир обогаща́еши/ и ду́ши просвеща́еши, Еди́на Всепе́тая,/ те́мже воспева́ем Ти:/ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, благослове́на еси́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Безневе́стная Де́во,/ многопло́дное дре́во яви́лася еси́,/ сне́дию Небе́сною вся насыща́ющее,/ доброде́яния всем источи́, да вси пое́м Ти:/ Христа́ Бо́га на́шего Ма́ти, благослове́на еси́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́браза Твоего́ прише́ствием от злых избавля́емся/ и посрамля́ются вси, рабо́м Твои́м зла́я явля́ющии,/ сего́ ра́ди вопие́м:/ благослове́на еси́, Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего.

Песнь 8

Ирмос: Во о́бразе А́нгела,/ я́вльшагося в пещи́ о́гненней песносло́вцем,/ Христа́ Бо́га по́йте, о́троцы,/ свяще́нницы, благослови́те,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Гла́сы моле́бными, прииди́те, вси воспое́м Чи́стую Де́ву,/ се бо ны́не весе́лие приближа́ется, ве́рнии спаса́ются, и воскли́кнем в весе́лии:/ Богоро́дицу по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Очи́ма а́нгельскима глубина́ неудобозри́мая,/ челове́ческими по́мыслы высота́ неудобовосходи́мая/ прии́де к нам во о́бразе Троеру́чицы,/ поклони́мся у́бо честно́му о́бразу и возопии́м:/ Богоро́дицу по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Ра́дующеся, приступа́ем о́бразу Твоему́ честно́му/ и, уми́льно моля́щеся, из глубины́ души́ взыва́ем:/ Богоро́дицу по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Огне́м возгара́шеся гора́ Сина́йская,/ не терпя́ше бо сни́тия сла́вы Бо́жия,/ Ты же, весь Боже́ственный Огнь сущ,/ Бо́жие Сло́во во чре́ве Твое́м неопа́льно носи́ла еси́,/ сего́ ра́ди пое́м:/ Богоро́дицу по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмос: Безсе́менное Рождество́ Твое́, Богоро́дице Чи́стая,/ Христа́ Бо́га на́шего/ пе́сньми немо́лчными велича́ем.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Днесь ра́дуется Правосла́вная Се́рбия и вся Гора́ Афо́нская,/ изря́днее же оби́тель Хиланда́рская,/ и́бо прии́де и всели́ся в ню всечестна́я ико́на Троеру́чица,/ явля́ющи к нам благоволе́ние Бо́жия Ма́тере.

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Име́ющи святу́ю ико́ну Твою́ Троеру́чицу во игу́мена себе́,/ я́коже Твоя́ во́ля бысть, Богоро́дице,/ оби́тель Хиланда́рская благоуха́нием святы́ни исполня́ется/ и непреста́нно славосло́вит и́мя Твое́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Цве́те прекра́сный, облагоуха́яй вся,/ проти́вных нахожде́ния отгоня́яй и весе́лия всех исполня́яй,/ бу́ди нам стена́, и огражде́ние, и спаси́тельное прибе́жище.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Его́же воспева́ют А́нгели, родила́ еси́,/ но и Де́вою пребыла́ еси́,/ сего́ ра́ди вопие́м Ти:/ ра́дуйся, ско́рая Помо́щнице и кре́пкая Засту́пнице всего́ ми́ра.

Светилен

Све́том благосе́рдия Твоего́ всех озаря́ющи,/ вся́кую боле́знь и неду́г исцеля́еши,/ не забу́ди и нас, ве́рных раб Твои́х,/ но да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́/ во вся дни живота́ на́шего.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ико́на Твоя́ пречу́дная, Богоро́дице,/ да бу́дет нам столп о́гненный, руководя́щий нас к ве́чному насле́дию,/ и да зна́менается на нас свет лица́ Твоего́/ во вся дни живота́ на́шего.

Комментировать

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer