Канон Рождеству Пресвятой Богородицы (2‑й)


Икона «Рождество Пресвятой Богородицы»

Минея, 8 Сентября, Ин кано́н, кир Андре́я

Глас 8

Песнь 1

Ирмос: Сокруши́вшему бра́ни мы́шцею Свое́ю/ и прове́дшему Изра́иля сквозе́ Чермно́е мо́ре/ пои́м Ему́, я́ко Изба́вителю на́шему Бо́гу,// я́ко просла́вися. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Свята́я Святы́х, во свято́м святи́лищи Младе́нец возлага́ется/ воспита́тися от руки́ А́нгеловы./ Вси у́бо ве́рно спра́зднуим в рождестве́ Ея́. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Да ликовству́ет вся тварь, да весели́тся же и Дави́д,/ я́ко от коле́на и от се́мене его́ произы́де жезл,/ Цвет нося́щи, Го́спода, Творца́ вся́ческих. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Непло́ды неражда́ющая А́нна, но не безча́дна Бо́гу:/ се бо пронарече́ся от родо́в Чи́стая Де́ва Ма́ти./ Те́мже естества́ израсти́ Зижди́теля в ра́бии о́бразе. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Тя, незло́бивую А́гницу,/ А́гнца Христа́ Младе́нца от чре́ва Твоего́ приве́дшую в на́ше существо́,/ вси от А́нны рожде́нную Тя пе́сньми почита́ем. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Три Безнача́льна сла́влю,/ Три Свя́та пою́,/ Три Соприсносу́щна в Существе́ Еди́ном пропове́дую:/ Еди́н бо во Отце́, и Сы́не, и Ду́се славосло́вится Бог. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Кто ви́де Отроча́, Его́же не все́я Оте́ц, млеко́м пита́емое?/ Или́ где ви́дена бысть Де́ва Ма́ти?/ Истинно па́че ума́ обоя́, Богороди́тельнице Чи́стая. 

Песнь 3

Ирмос: Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде,/ вознесе́ся рог мой в Бо́зе мое́м,/ разшири́шася на враги́ моя́ уста́ моя́,// возвесели́хся о спасе́нии Твое́м. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Воспита́вшися во Свята́я Святы́х,/ Де́во Пречи́стая Богоро́дице,/ вы́шши яви́лася еси́ тва́ри,/ Зижди́теля пло́тию поро́ждши. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Благослове́нно чре́во твое́, целому́дренная А́нно,/ плод бо израсти́ла еси́ де́вства,/ Юже безсе́менно Пита́теля тва́ри рождшую/ и Изба́вителя Иису́са. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Тя блажи́т, Присноде́во, вся тварь,/ от А́нны днесь ро́ждшуюся,/ от ко́рене Иессе́ева жезл,/ пречи́ст цвет, Христа́, израсти́вшую. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Тя вы́шшую всея́ тва́ри, Богоро́дице,/ показу́я, Чи́стая, Сын Твой,/ е́же от А́нны вели́чит Твое́ рождество́/ и всех весели́т днесь. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Тебе́ покланя́емся, о́тче, Безнача́льне Существо́м,/ пое́м Безле́тнаго Сы́на Твоего́/ и чтем Соприсносу́щнаго Ду́ха Твоего́,/ я́ко Еди́наго Тро́е естество́м Бо́га. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Светода́вца и Нача́льника жи́зни челове́ческия ро́ждшая, Чи́стая Богоро́дице,/ яви́лася еси́ сокро́вище жи́зни на́шея/ и дверь непристу́пнаго Све́та. 

Седален, глас 4

Де́ва Мари́я и Богоро́дица и́стинно,/ я́ко о́блак све́та, днесь возсия́ нам/ и от пра́ведных предгряде́т в сла́ву на́шу./ Не ктому́ Ада́м осужда́ется,/ и Ева от уз свободи́ся,/ и сего́ ра́ди зове́м, вопию́ще со дерзнове́нием еди́ней Чи́стей:/ ра́дость возвеща́ет рождество́ Твое́ всей вселе́нней.

Песнь 4

Ирмос: Проро́к Авваку́м у́мныма очи́ма/ прови́де, Го́споди, прише́ствие Твое́,/ тем и вопия́ше: от ю́га прии́дет Бог./ Сла́ва си́ле Твое́й, // сла́ва снизхожде́нию Твоему́. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Патриа́рх Иа́ков, прови́дев, Спа́се, вели́чия я́сно строе́ния Твоего́,/ вопия́ше Ду́хом, ко Иу́де глаго́ля та́йно:/ от ле́торасли6 возше́л еси́, Сы́не мой,/ возвеща́я Тя от Де́вы Бо́га. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ны́не жезл Ааро́нов, от ко́рене Дави́дова прозя́бший,/ ны́не Де́ва Чи́стая происхо́дит,/ и сликовству́ет Не́бо и земля́, и вся оте́чествия язы́ков,/ и А́нна и Иоаки́м та́инственно. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ны́не да веселя́тся Не́бо, да ра́дуется же земля́, и да лику́ет Иоаки́м и Дави́д:/ ов у́бо я́ко роди́тель Твой, и́стинно ро́ждшия Бо́га,/ ов же я́ко пра́отец Твой,/ пропове́дал Твоя́ вели́чествия, Чи́стая. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Сра́дуется Тебе́ днесь, богому́дренная А́нно, вселе́нная:/ Изба́вителя бо тоя́ Ма́терь процвела́ еси́,/ ю́же от ко́рене прозя́бшую Дави́дова,/ жезл си́лы, нам нося́щую Цвет, Христа́. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Сла́влю Безнача́льна Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха,/ Единосу́щную Тро́ицу Несозда́нную,/ Е́йже предстоя́т Серафи́ми благогове́йно, зову́ще:/ Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Пребезнача́льное Нача́ло нача́ло прие́млет из Тебе́, Богороди́тельнице, плотски́м вре́менем/ и пребыва́ет собезнача́льно и вопло́щься Сло́во о́тчее и Ду́ху соприсносу́щное,/ сохраня́я Боже́ственное досто́инство. 

Песнь 5

Ирмос: Го́споди Бо́же наш/ мир даждь нам,/ Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны,/ Го́споди, ра́зве Тебе́ ино́го не ве́мы,// Имя Твое́ имену́ем. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Пречи́стое Твое́ рождество́, Де́ва Непоро́чная, несказа́нное,/ и зача́тие неизглаго́ланно, и рожде́ние Твое́,/ Неве́сто неневе́стная,/ Бог бо бе, весь в мя облека́йся. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Днесь да веселя́тся а́нгельстии чи́ни,/ пе́сньми да лику́ют су́щии из Ада́ма:/ роди́ся бо жезл, Цвет возрасти́вший, Христа́,/ Еди́наго Изба́вителя на́шего. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Днесь Ева разреша́ется осужде́ния,/ разреша́ется же и непло́дство,/ и Ада́м дре́вния кля́твы о рождестве́ Твое́м,/ Тобо́ю бо от тли изба́вихомся. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Сла́ва Тебе́, Просла́вльшему непло́дную днесь:/ рода́ бо жезл присноцвету́щий от обеща́ния,/ от него́же прозябе́ Христо́с,/ Цвет жизни на́шея. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Сла́ва Тебе́, Отче Святы́й, Бо́же Нерожде́нне;/ сла́ва Тебе́, Сы́не Безле́тне, Единоро́дне;/ сла́ва Тебе́, Ду́ше Боже́ственный и Сопресто́льный,/ от Отца́ происходя́й и в Сы́не пребыва́яй. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Бысть чре́во Твое́ Со́лнца носи́ло,/ пребы́сть чистота́ Твоя́, я́коже пре́жде, невреди́ма, Де́во,/ Христо́с бо Со́лнце,/ я́ко от черто́га жени́х, яви́ся из Тебе́. 

Песнь 6

Ирмос: Яко во́ды морски́я, Человеколю́бче,/ волна́ми жите́йскими обурева́юся,/ те́мже, я́ко Ио́на, та́ко вопию́ Ти:/ возведи́ от тли живо́т мой,// Благоутро́бне Го́споди. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Святу́ю Святы́х су́щу,/ целому́дреннии роди́тели Твои́, Чи́стая,/ возложи́ша Тя в хра́ме Госпо́дни воспита́тися че́стно/ и угото́ватися в Ма́терь Ему́. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Непло́ды и ма́тери, лику́йте,/ дерза́йте и игра́йте, безча́дныя:/ безча́дна бо непло́ды Богоро́дицу прозяба́ет,/ я́же изба́вит от боле́зней Е́ву и кля́твы Ада́ма. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Слы́шу Дави́да, пою́ща Тебе́:/ приведу́тся де́вы во след Тебе́,/ приведу́тся в храм Царе́в./ И с ним Тя и аз, Дщерь Царе́ву, воспева́ю. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Пое́м свято́е Твое́ рождество́,/ чтим и непоро́чное зача́тие Твое́,/ Неве́сто Богозва́нная и Де́во;/ сла́вят же с на́ми Ангелов чи́ни и святы́х ду́ши. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: В Тебе́ Тро́ическое та́инство пое́тся и сла́вится, Чи́стая:/ Оте́ц бо благоволи́,/ и Сло́во всели́ся в Тя,/ и Боже́ственный Дух Тебе́ осени́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Злата́я кади́льница была́ еси́,/ Огнь бо во утро́бе Твое́й всели́ся, Сло́во от Ду́ха Свя́та,/ и челове́ческим зра́ком в Тебе́ ви́деся,/ Богороди́тельнице Чи́стая. 

Кондак, глас 4

Иоаки́м и А́нна поноше́ния безча́дства/ и Ада́м и Е́ва от тли сме́ртныя свободи́стася, Пречи́стая,/ во святе́м рождестве́ Твое́м./ То пра́зднуют и лю́дие Твои́,/ вины́ прегреше́ний изба́вльшеся,/ внегда́ зва́ти Ти:// непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Икос

Моли́тва ку́пно и воздыха́ние непло́дства и безча́дства Иоаки́ма же и А́нны благоприя́тное/ и во у́ши Госпо́дни вни́де, и прозябе́ плод живоно́сен ми́ру./ Ов бо моли́тву на горе́ творя́ше, о́ва же в саде́ поноше́ние ноша́ше,/ но с ра́достию непло́ды ражда́ет Богоро́дицу и Пита́тельницу Жи́зни на́шея.

Песнь 7

Ирмос: Халде́йская пещь, огне́м распала́емая,/ ороша́шеся Ду́хом,/ Бо́жиим предстоя́нием,/ о́троцы поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Пра́зднуем, Чи́стая,/ и ве́рно покланя́емся свято́му Твоему́ Рождеству́,/ пою́ще Сы́на Твоего́,/ И́мже изба́вихомся дре́вняго Ада́мова ны́не осужде́ния. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ны́не А́нна весели́тся и вопие́т, хва́лящися:/ непло́ды су́щи, роди́х Бо́жию Ма́терь,/ Е́я́же ра́ди осужде́ние Е́вино разреши́ся/ и я́же в печа́лех боле́знь. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Ада́м свободи́ся, и Е́ва лику́ет,/ и вопию́т ду́хом к Тебе́, Богоро́дице:/ Тобо́ю изба́вихомся перворо́дныя кля́твы,/ я́вльшуся Христу́. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

О чре́во, вмести́вшее Бо́жие селе́ние! О утро́бо, носи́вшая Небе́с ши́ршую, престо́л святы́й,/ мы́сленный киво́т свяще́ния! 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Отца́ просла́вим, Сы́на и Ду́ха/ во Еди́нстве Божества́,/ Тро́ицу Пресвяту́ю, Неразде́льную, Несозда́нную,/ и Соприсносу́щную, и Единосу́щную. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Ты Бо́га еди́на родила́ еси́, Де́во, пресла́вно,/ Ты естество́ обнови́ла еси́ Рождество́м Твои́м, Мари́е,/ Ты Е́ву разреши́ла еси́ перворо́дныя кля́твы,/ Богороди́тельнице Чи́стая. 

Песнь 8

Ирмос: Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́,/ полага́яй мо́рю преде́л песо́к и содержа́й вся,/ Тя пое́т со́лнце, Тя сла́вит луна́,/ Тебе́ прино́сит песнь вся тварь,// я́ко Соде́телю всех во ве́ки. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Сотвори́вый пресла́вная непло́дней утро́бе,/ отве́рзый А́нны неражда́ющая ложесна́ и плод ей дав,/ Ты, Бо́же Святы́й, Ты, Сы́не Де́вы,/ Ты от Сея́ Плоть прия́л еси́,/ присноцвету́щия Де́вы и Богоро́дицы. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Затворя́яй бе́здну и отверза́яй ю,/ вознося́й во́ду во о́блацех и дая́й дождь,/ Ты, да́вый, Го́споди, от непло́днаго ко́рене/ прозя́бнути А́нны святы́я пречи́ст плод/ и роди́ти Богоро́дицу. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Де́лателю мы́слей на́ших/ и Насади́телю душ на́ших,/ Ты, непло́дную зе́млю благопло́дну показа́вый,/ Ты дре́вле суху́ю родови́ту, благокла́сну, бразду́ плодоно́сну соде́лал еси́ А́нну святу́ю,/ пречи́ст плод израсти́ти, Богоро́дицу. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Прииди́те, вси у́зрим,/ я́ко от черто́га ма́ла, Бо́жий град, ны́не ражда́емый,/ и́же от две́ри утробныя исхо́д иму́щую,/ вход же не ве́дущу обще́ния:/ Еди́н Бог Зижди́тель Се́ю про́йде стезе́ю стра́нною. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: О Тро́ице Пресу́щная, Еди́нице Собезнача́льная!/ Тя пое́т и трепе́щет мно́жество А́нгел,/ Не́бо и земля́ и бе́здны ужаса́ются,/ челове́цы благословя́т, огнь рабо́тает,/ вся послу́шают Тебе́, Тро́ице Свята́я, со стра́хом, я́же в тва́ри. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: О нове́йшаго слы́шания: Бог Сын Жены́!/ О безсе́меннаго Рождества́! Безму́жная Ма́ти и рожде́нное Бог!/ О ужа́снаго виде́ния! О зача́тия стра́ннаго Де́вы! О несказа́ннаго Рождества́!/ И́стинно па́че ума́ вся и виде́ния. 

Песнь 9

Ирмос: Чу́жде ма́терем де́вство,/ и стра́нно де́вам деторожде́ние;/ на Тебе́, Богоро́дице,/ обоя́ устро́йшася./ Тем Тя, вся племена́ земна́я,// непреста́нно велича́ем. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Досто́йное, Богома́ти,/ Твоей чистоты́ рождество́ насле́довала еси́ чрез обеща́ние:/ иногда́ бо непло́дней богопрозябе́н плод вдала́ся еси́./ Тем Тя, вся племена́ земна́я, непреста́нно велича́ем. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Испо́лнися вопию́щаго проро́чество,/ глаго́лет бо: возста́влю ски́нию па́дшую свяще́ннаго Дави́да,/ в Тебе́, Чи́стая, прообрази́вшуюся,/ Ейже ра́ди всех челове́ков персть в Те́ло созда́ся Бо́жие. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Пелена́м покланя́емся Твои́м, Богоро́дице,/ сла́вим Да́вшаго плод пре́жде непло́дней/ и Отве́рзшаго ложесна́ неражда́ющей пресла́вно./ Твори́т бо вся, ели́ка хо́щет, Бог сый самовла́стен. 

Припев: Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ на́с.

Я́ко дар Тебе́, Богоро́дице, песнопе́ние, от А́нны ро́ждшейся, ве́рно дароно́сим:/ ма́тери Ма́терь, де́вы же Де́ву еди́ну,/ славосло́вяще, покланя́емся Тебе́, пое́м и сла́вим. 

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Троичен: Чу́жде есть беззако́нным сла́вити Безнача́льную Тро́ицу,/ Отца́, и Сы́на же, и Свята́го Ду́ха,/ несозда́нное Вседержа́вство,/ Е́юже мир весь содержи́тся ма́нием держа́вы Ея́. 

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Богородичен: Вмести́ла еси́ во утро́бе Твое́й, Де́во Ма́ти, Еди́наго от Тро́ицы, Христа́ Царя́,/ Его́же пое́т вся тварь и трепе́щут вы́шнии чи́ни:/ Того́ моли́, Всечи́стая, спасти́ся душа́м на́шим. 

Светилен

От непло́дныя днесь А́нны цвет произы́де, Богоро́дица,/ вся благово́ния Боже́ственнаго исполня́ющи концы́ ми́ра/ и ра́дости всю наполня́ющи тварь,/ ю́же пою́ще, досто́йно восхваля́ем,/ я́ко су́щу земноро́дных превы́шшую.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ада́ме, обнови́ся, и Е́ва, возвели́чися,/ проро́цы, со апо́столы лику́йте и пра́ведными,/ о́бщая бо ра́дость возсия́ А́нгелов же и челове́ков/ от пра́ведных днесь Иоаки́ма и А́нны, Богоро́дица Мари́я.

Комментировать

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки