Молитва мученице Фомаиде Египетской


Мученица Фомаида Александрийская (Египетская)

Тропарь, глас 4*

А́гница Твоя́, Иису́се, Фомаи́до,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Жени­ше́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и страж­ду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную при­и­ми́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спа­си́ ду́ши на́ша.

Пере­вод: Агни­ца Твоя, Иису­се, Фома­и­да, взы­ва­ет гро­мо­глас­но: «Тебя, Жених мой, люб­лю, и, Тебя ища, стра­даю, и рас­пи­на­юсь и погре­ба­юсь с Тобою в Тво­ем кре­ще­нии, и терп­лю муки за Тебя, да цар­ствую в Тебе, и уми­раю за Тебя, что­бы и жить с Тобою; но, при­ми меня как жерт­ву непо­роч­ную, с любо­вью при­не­сен­ную Тебе!» По хода­тай­ствам ее, как Мило­сти­вый, спа­си души наши.

Молитва

О, всехва́льная му́ченице Фомаи́до! За чисто­ту́ супру́жества да́же до кро́ве подвиза́вшися и целому́дрия ра́ди ду́шу свою́ положи́вши, досто́йна пред Го́сподем обрела́ся еси́, во е́же в ли́це преподо́бных дев почте́нней тебе́ бы́ти. Услы́ши нас моля́щихся тебе́: и я́коже дре́вле бори́мии от пло́ти цели́тельницу тя име́яху, по дарова́нней тебе́ от Бо́га благода́ти, си́це и ны́не прибега́ющим ко предста́тельству тво­е­му́ пода́ждь отра́ду и свобожде́ние от плотски́я бра́ни, и целому́дренное житие́ и незазо́рное в супру́жестве и де́встве пребыва́ние твои́ми богоприя́тными моли́твами всем исхода́тайствовати потщи́ся, я́ко да теле­са́ на́ша храм живу́щаго в нас Свята́го Ду́ха бу́дут. О, преизбра́нная в жена́х и ве́рная рабо́ Христо́ва! Помо­зи́ нам, да не поги́бнем со страстьми́ и похотьми́ на́шими, но да упра́вимся умо́м на́шим и укрепи́мся се́рдцем на́шим во вся́ком благоче́стии и чисто­те́, сла́вяще твою́ по́мощь и предста́тельство, благода́ть же и ми́лость Триеди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


* Тро­па­ри и Вели­ча­ния общие.

См. так­же: Глас в Словаре.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки