Молитва об упокоении скончавшихся после тяжкой и продолжительной болезни


См. так­же: «Поми­но­ве­ние усоп­ших».

Господь Иисус Христос

Аудио:
05:14

Го́споди, Го́споди! Пра́веден еси́ Ты́, и су́д Тво́й пра́веден: Ты́, в пред­веч­ной Свое́й Прему́дрости, положи́л еси́ преде́л жи́зни на́шея, его́же никто́же пре́йдет. Прему́дры Твои́ зако́ны, неиз­сле­ди­мы путие́ Твои́! Ты́ повелева́еши а́нгелу сме́рти изъя́ти от те́ла ду́шу у младе́нца и ста́рца, у му́жа и ю́ноши, у здра́ваго и больна́го по несказа́нным и недове́домым на́м судьба́м Твои́м; но ве́руем, я́ко на сие́ е́сть Твоя́ свята́я во́ля, зане́, по суду́ пра́вды Тво­ея́, Ты́, Преблаги́й Го́споди, я́ко прему́дрый и всемогу́щий и всеве́дущий Вра́ч ду́ш и теле́с на́ших, боле́зни и неду́ги, беды́ и злоключе́ния посыла́еши челове́ку, я́ко вра­чев­ство́ духо́вное. Ты́ поража́еши его́ и исцеля́еши, умерщвля́еши в не́м ме́ртвенное и ожи­во­тво­ря­е­ши безсме́ртное, и, я́ко чадолюби́вый Оте́ц, наказу́еши, его́же прие́млеши: мо́лим Тя́, Человеколю́бче Го́споди, при­и­ми́ преста́вльшагося к Тебе́ раба́ Тво­е­го́ (рабу́ Твою́) (и́мя), его́же (ю́же) взыска́л еси́ человеколю́бием Свои́м, наказа́вый тя́жкою боле́знию теле́сною, во е́же спа­сти́ ду́шу от боле́зни сме́ртныя; и а́ще вся́ сия́ прия́л(-ла) е́сть от Тебе́ со смиренному́дрием, терпе́нием и любо́вию к Тебе́, я́ко все­де­тель­но­му Вра­чу́ ду́ш и теле́с на́ших, яви́ у́бо ему́ (е́й) дне́сь бога́тую ми́лость Твою́, я́ко претерпе́вшему(-ей) вся́ сия́ гре́х свои́х ра́ди. Вме­ни́ ему́ (е́й), Го́споди, сию́ привре́менную тя́жкую боле́знь в не́кое наказа́ние за прегреше́ния, соде́янныя в се́й юдо́ли пла́ча, и исце­ли́ ду́шу его́ (ея́) от неду́гов грехо́вных. Поми́луй, Го́споди, поми́луй взыс­кан­на­го(-ую) Тобо́ю, и, нака­зан­на­го(-ую) вре́менно, молю́ Тя́, не нака­жи́ лише́нием ве́чных Твои́х небе́сных бла́г, но сподо́би его́ (ю́) наслажда́тися и́ми во Ца́рствии Твое́м. А́ще же усоп­ший(-шая) ра́б Тво́й (раба́ Твоя́), не разсужда́я в себе́, чесо́ ра́ди бы́сть сие́ при­кос­но­ве­ние цели­тель­ныя и про­мыс­ли­тель­ныя Десни́цы Тво­ея́, стро́потно что́ рече́ в себе́, или́, по неразу́мию сво­е­му́, воз­роп­та в се́рдце свое́м, я́ко бре́мя сие́ воз­мни себе́ неудо­бо­но­си­мым, или́, по не́мощи есте­ства́ сво­е­го́, сту­жа­ше дол­гою боле́знию и огорчи́ся зло­клю­че­ни­ем, мо́лим Тя́, Долготерпели́ве и Многоми́лостиве Го́споди, про­сти́ ему́ (е́й) сия́ согреше́ния по без­пре­дель­ной Твое́й ми́лости и безприкла́дному Тво­е­му́ милосе́рдию к на́м гре́шным и недосто́йным раба́м Твои́м, про­сти́ ра́ди люб­ви́ Твое́й к ро́ду челове́ческому; а́ще ли же беззако́ния его́ (ея́) превзыдо́ша гла­ву́ его́ (ея́), боле́знь же и неду́ги не подвиго́ша его́ (ю́) к по́лному и и́скреннему покая́нию, умоля́ем Тя́, Нача́льниче жи́зни на́шея, умоля́ем Твои́ми иску­пи­тель­ны­ми заслу­га­ми, поми́луй и спа­си́, Спа́се, раба́ Тво­е­го́ (рабу́ Твою́) от ве́чныя сме́рти. Го́споди Бо́же, Спаси́телю на́ш! Ты́, по ве́ре в Тя́, дарова́л еси́ проще́ние и отпуще́ние грехо́в, дарова́в поми́лование и исцеле́ние три­де­ся­тиос­ми­лет­не­му разсла́бленному, егда́ ре́кл еси́: «Отпуща́ются тебе́ гре­си́ твои́»; с се́ю же ве́рою и упова́нием на Твою́ бла́гость, прибега́ем к Тво­е­му́, о Иису́се Преще́дрый, неизрече́нному милосе́рдию и во умиле́нии се́рдца на́шего мо́лим Тя́, Го́споди: рцы́ у́бо и дне́сь та́ко сло́во поми́лования, сло́во отпуще́ния грехо́в усо́пшему(-шей), прис­но­по­ми­на­е­мо­му(-мой) на́ми рабу́ Тво­е­му́ (ра́бе Твое́й) (и́мя), да исце­ле­ет духо́вне, и да всели́тся в ме́сте све́тле, в ме́сте поко́йне, иде́же не́сть боле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, и да пременя́тся та́мо боле́зни и неду́ги его́ (ея́), сле́зы страда́ний и скорбе́й в исто́чник ра́дости о Ду́се Свя́те. Ами́нь.

Источ­ник: Плюс­нин А.И. Псал­тирь и молит­вы по усоп­шим. М.: «Бла­го­вест», 2014 г. — 560 с. (ИС 14–323-2855)

Комментировать

*

8 комментариев

 • ЛЮДМИЛА, 17.10.2022

  ПОСЛЕ 40 ДНЕЙ О СЫНОЧКЕ КАКИЕ МОЛИТВЫ ЧИТАТЬ? БЛАГОДАРЮ.

  Ответить »
 • Еле­на, 14.10.2022

  Здрав­ствуй­те! Под­ска­жи­те, пожа­луй­ста, до како­го дня после смер­ти мож­но читать эту молитву?

  Ответить »
 • Таня, 15.04.2021

  Спа­си­бо за молитву.

  Ответить »
 • Алек­сандр, 24.12.2020

  Здрав­ствуй­те. Не най­дёт­ся ли у Вас канон вели­ко­му Паи­сию для умер­ших без поко­я­ния на рус­ском язы­ке. Недав­но умер­ла моя мама.
  Зара­нее боль­шое спасибо
  Алек­сандр г. Оренбург.

  Ответить »
«Азбука молитвы»
в Telegram.
t.me/azprayer
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки