Празднование:

История

Развернуть

Молитвы

 
 
 
 

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Киево-Братской»

О, Пресвята́я Госпоже́, Пречи́стая Влады́чице Богоро́дице. При́зри Всеми́лостивым Твои́м о́ком на на́с, предстоя́щих пред пречи́стым Твои́м о́бразом, Ки́ево-Бра́тским нарица́ющимся, и моля́щихся Ти́ пред ни́м.
Да возсия́ет неизрече́нный све́т Возлю́бленнаго Сы́на Твоего́, Го́спода на́шего Иису́са Христа́ в сердца́х на́ших. Да бу́дет во́ля Его́ чрез все́ житие́ на́ше. Да да́рует на́м проще́ние и очище́ние все́х грехо́в и прегреше́ний на́ших.
Не и́мамы ины́я по́мощи, ни ины́я наде́жды, то́кмо Тебе́, Пречи́стая.
Я́коже в дре́вния времена́ гра́д Вы́шгород и зе́млю Ки́евскую просла́вила еси́ зна́мениями и чудесы́ от ико́ны Твоея́ чу́дныя, егда́ инове́рнаго ага́рянина чу́дным о́бразом от во́днаго потопле́ния в реце́ Днепре́ спасла́ еси́, и до оби́тели Ки́ево-Бра́тския неврежде́нна доста́вила еси́, и та́мо и́стинное покая́ние его́ прия́ла еси́, и све́том свята́го креще́ния просвети́в, во А́нгельский чи́н в се́й оби́тели облекла́ еси́, и те́м ко спасе́нию и и́стинныя ве́ры правосла́вныя утвержде́нию путеводи́ла еси́.
Сего́ ра́ди и мы́, гре́шнии и недосто́йнии, дерза́юще про́сим и мо́лим: не отри́ни на́с, моля́щихся Ти́, пред се́ю ди́вною и чудотво́рною ико́ною Твое́ю. Укрепи́ ве́ру в на́с пра́вую, да́руй любо́вь дру́г ко дру́гу нелицеме́рную. Бу́ди Взбра́нной Воеводой на вся́ ви́димая и неви́димая враги́ на́ша: неве́рных к правове́рию обрати́, ве́рных же на пу́ть покая́ния и спасе́ния наста́ви.
Помози́, Госпоже́ Влады́чице, воздви́гнути хра́м и оби́тель ди́вному и сла́вному, достопоклоняемому А́нгелы и челове́ки, и́мене Твоему́, в че́сть и па́мять чудотво́рнаго о́браза Твоего́ Ки́ево-Бра́тскаго.
Да и в хра́ме се́м и оби́тели се́й, па́че же в душа́х и сердца́х на́ших, просла́вим Тя́, Хода́таицу и Моли́твенницу за ро́д на́ш, и Тобо́ю сла́ву возсле́м Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Случайный тест