Молитва Иисусова на греческом языке (Η Προσευχή του Ιησού)


Гре­че­ский Тран­скрип­ция Рус­ский
Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλόν (τὴν ἁμαρτωλόν, если молит­ва женщины). Ки́рие Иису́ Хри­стэ́ Ийэ́ ту Феу́ эле́йсон мэ тон амартоло́н (тин амартоло́н, если молит­ва женщины). Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Сыне Божий, поми­луй мя, греш­на­го (греш­ную).
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки