0 Комментариев

Римлянам 9 гл.
13: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел