День памяти

Житие

Развернуть

Молитвы

Тропарь преподобному Мартиниану Кесарийскому (Палестинскому) , глас 8

Пла́мень искуше́ний слез тече́ньми погаси́л еси́, блаже́нне,/ и, морска́я вол­не́ния, и звере́й стремле́ния обузда́вый, взыва́л еси́:// препросла́влен еси́, Всеси́льне, огня́ и бу́ри спасы́й мя.

Перевод: Пламя искушений слёз потоками погасил ты, блаженный и, морские волнения и зверей движение обуздавший, взывал ты: «Препрославлен Ты, Всесильный, от огня и бури спасший меня».

Кондак преподобному Мартиниану Кесарийскому (Палестинскому) , глас 2

Я́ко подви́жника благоче́стия иску́сна,/ и страда́льца произволе́нием честна́го,/ и пусты́ни жи́теля и все́льника,/ в пе́снех досто́йно восхва́лим Мартиниа́на присночестна́го:// той бо зми́я попра́.

Перевод: Как испытанного подвижника благочестия, и почтенного добровольного мученика, жителя пустыни опытного, в молитвенных песнопениях по достоинству прославим Мартиниана всегда почитаемого, ибо он змея (диавола) сокрушил.

показать все

Молитва преподобному Мартиниану Кесарийскому (Палестинскому)

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Мартиниа́не! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х, моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стре́л вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Случайный тест