Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

(8 голосов5.0 из 5)

Η Φιλοκαλία (εκ του φιλοκαλείν) είναι μια συλλογή κειμένων πατέρων της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, ησυχαστικής παράδοσης, που γράφτηκαν από τον τέταρτο έως τον δέκατο πέμπτο αιώνα περί της χριστιανικής προσευχής και της ζωής αφιερωμένης στον Θεό. Το έργο επιμελήθηκαν οι Άγιοι Νικόδημος ο Αγιορείτης και Μακάριος Νοταράς.

Автор: Свято-Пантелеимонов монастырь (Афон)
Исполнитель: Келия свт. Нектария
Издательство: Свято-Пантелеимонов монастырь (Афон)
Год выпуска: 2015–2017

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών

Φιλοκαλία των Ιερών Νηπτικών. Τόμος Α’

–:– 111:41
 1. 1. St Antony the Great. On the character of men and on the virtuous life (170 texts)
  111:41
 2. 2. St Isaiah the Solitary. On guarding the intellect (27 texts)
  24:17
 3. 3. Evagrios Pontikos. On asceticism and stillness in the solitary life
  22:42
 4. 4. Evagrios Pontikos. On discrimination in respect of passions and thoughts
  51:32
 5. 5. Evagrios Pontikos. On watchfulness
  02:54
 6. 6. St John Cassian. On the eight vices
  68:27
 7. 7. St John Cassian. On the holy fathers of sketis and on discrimination
  46:50
 8. 8. St Mark the Ascetic. On the spiritual law (200 texts)
  51:07
 9. 9. St Mark the Ascetic. On those who think that they are made righteous by works (226 texts)
  73:03
 10. 10. St Mark the Ascetic. Letter to Nicolas the solitary
  46:31
 11. 11. St Hesychios the Priest. On watchfulness and holiness (203 texts)
  131:32
 12. 12. St Neilos the Ascetic. On prayer (153 texts)
  52:50
 13. 13. St Neilos the Ascetic. Ascetic discourse
  172:14
 14. 14. St Diadochos of Photiki. Definitions
  01:40
 15. 15. St Diadochos of Photiki. On spiritual knowledge and discrimination (100 texts)
  152:23
 16. 16. St John of Karpathos. For the encouragement of the monks (100 texts)
  82:11
 17. 17. St John of Karpathos. Ascetic discourse
  82:11

Комментировать

*

Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки