Празднование:

История

Развернуть

Молитвы

 
 
 
 

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Мариупольской»

О, Пресвята́я Госпоже́, Цари́це небесе́ и земли́, Преблагослове́нная Ма́ти Христа́ Бо́га на́шего! С ве́рою и любо́вию моли́твенно прибега́ем мы́ недосто́йнии к Тебе́, Пречи́стая Засту́пнице на́ша. Ты́ еси́ Покрови́тельнице гра́да на́шего Мариу́поля и всея́ Приазо́вския земли́ благослове́ние. Тво́й бо о́браз святы́й, чуде́сно явле́нный не́когда в ка́менных гора́х Кры́мских, изба́ви лю́ди гре́ческия от стра́шных бе́дствий зми́я вели́каго, пожиравшаго скоты́ и вся́ о́крест живу́щия – изба́ви и на́с от вредоно́сных ко́зней диа́вольских, от вра́г ви́димых и неви́димых, от напа́стей, скорбе́й и боле́зней и вся́каго зла́. Ты́ еси́ Путеводи́тельнице блага́я, пу́ть спасе́ния ве́рным указу́ющая. Тво́й бо о́браз святы́й принесе́ся от го́р Кры́мских во основа́ние гра́да на́шего Мариу́поля святи́телем Игна́тием, и я́ко свети́льник пресве́тлый просвети́ ве́рою правосла́вною вся́ живу́щия в не́м. Ты́ еси́ вои́стину Богоро́дице всепе́тая, я́ко вся́ Тебе́ возмо́жна су́ть и ели́ка а́ще восхо́щеши, вла́сть и́маши вся́ соверши́ти. Никто́же бо притека́яй к Тебе́, пред о́бразом си́м моля́щеся посра́млен отхо́дит, но про́сит благода́ти и прие́млет ми́лость по благо́му изволе́нию во спасе́ние ду́ш и теле́с.
О, Всеми́лостивая, Ма́ти, Мариу́польское Похвало́ и на́ше Заступле́ние! Тебе́ еди́ной от Всевы́шняго даде́ся вла́сть во все́м заступа́ти и спаса́ти на́с: Ты́ еси́ ве́рное и ско́рое врачевство́ грехо́вных страсте́й на́ших. От Тебя́ Госпо́дь вся́ко сло́во проше́ния прие́млет, тебе́ вси́ а́нгели и арха́нгели и вся́ нача́ла смире́нно слу́жат, и я́ко Цари́цу Небе́сную вси́ восхваля́ют. Ты́ отве́рзла еси́ ве́рным две́ри Ца́рствия Небе́снаго,– отве́рзи и на́м, чрез на́ше и́скреннее покая́ние две́ри спасе́ния ду́ш на́ших. Яви́ на́м бога́тую по́мощь Твою́ и благопоспеши́ во вся́ком де́ле бла́зе: от вся́каго же начина́ния грехо́внаго и помышле́ния лука́ваго отврати́ на́с, озари́ на́ш у́м све́том и́стиннаго богопозна́ния, согре́й се́рдце на́ша любо́вию Христо́вою и пода́ждь на́м, Всеблага́я, вся́ поле́зная ко спасе́нию. Не преста́й моли́тися о на́с, недосто́йных рабе́х Твои́х, сла́вящих Тя́ и почита́ющих Тя́, и покланя́ющихся со умиле́нием Пречи́стому о́бразу Твоему́. Да Твои́м предста́тельством соблюда́еми и покро́вом Твои́м осеня́еми, просла́вим Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, со Безнача́льным Отце́м и Пресвяты́м и благи́м и животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест