Дни памяти

14 марта

21 мая  (переходящая) – Собор новомучеников, в Бутове пострадавших

Житие

Развернуть

Молитвы

Тропарь преподобномученице Дарии Зайцевой, глас 4

А́гница Твоя́, Иису́се, и кро́ткая голуби́ца Да́рия,/ я́ко заколе́ние непоро́чно и приноше́ние чи́сто,/ любо́вию прине́сшися в же́ртву Тебе́,/ сочета́ся преподо́бных светле́йшему ли́ку/ и му́чеников до́блестному полку́./ Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же,// я́ко Ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак преподобномученице Дарии Зайцевой, глас 8

Доброде́тели и́ноческия стяжа́вши,/ благоче́стием и любо́вию себе́ украси́ла еси́,/ мук же и сме́рти не убоя́вшися,/ те́ло свое́ не пощади́ла еси́./ Те́мже, ве́рою тьму безбо́жия посрами́вши,/ насле́дница Ца́рствия Христо́ва яви́лася еси́./ Сего́ ра́ди с любо́вию зове́м ти:// ра́дуйся, Да́рие преподобному́ченице, в духо́вней бра́ни нас укрепля́ющая.

Случайный тест