Святцы: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ш Э Ю Я

Дни памяти

Житие

Развернуть

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Молитва преподобномученикам Давидо-Гареджийским

О, небе́сныя гра́ждане вы́шняго Иерусали́ма, преподо́бнии отцы́ на́ши, све́тлыя зве́зды пусты́ни Гареджийской, благоуха́ние ра́йское, облагоухайте це́рковь И́верскую моли́твами и покро́вом ва́шим! Прия́вши от ру́к Подвигополо́жника мзду́ трудо́в ва́ших, огради́те свои́м покро́вом и слове́сное ста́до ва́ше от наше́ствия неви́димых враго́в, попирающих и убива́ющих души́ ве́рных ча́д правосла́вия! Отго́ните от ста́да ва́шего наше́ствие нечести́вых ересе́й и, предстоя́ Престо́лу все́х Царя́ и Го́спода Иису́са, моли́теся, да сподо́бит и на́с предста́тельством ва́шим стоя́ти одесну́ю Его́ и вку́пе с ва́ми славосло́вити Пречестно́е и Великоле́пное И́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Случайный тест