Святцы: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ш Э Ю Я

Дни памяти

5 июня - Ростово-Ярославских святых

1 декабря - Собор святых Эстонской земли

12 марта (переходящая)

Житие

Развернуть

Богослужения

 Богослужение сегодня

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Молитва священномученику Арсению (Мацеевичу), митрополиту Ростовскому

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, многострада́льне святи́телю Арсе́ние! Умилосе́рдися у́бо о мне́ гре́шнем, услы́ши сле́зное мое́ моле́ние. Не возгнуша́йся скве́рных мои́х я́зв грехо́вных. Приими́ недосто́йное мое́ хвале́ние от всего́ се́рдца тебе́ возноси́мое. И ми́лостив сотвори́ся на мои́ проше́ния к тебе́ многомо́щному засту́пнику моему́ пред Го́сподем. Умоли́ Всеблага́го Бо́га моего́ дарова́ти ду́х сокруше́ния о гресе́х мои́х, ду́х смире́ния, кро́тости и незло́бия, еще́ же вся́ за́поведи Его́ неле́ностно исполня́ти, к бли́жнему любо́вь и милосе́рдие вы́ну явля́ти. Наипа́че же и́мя Его́ Сладча́йшее в се́рдце и уме́ содержа́ти и уста́ми безбоя́зненно испове́дати. Да да́рует моли́твами твои́ми Христо́с Бо́г на́ш все́м призыва́ющим и́мя Его́ свято́е вся́ потре́бная ко спасе́нию, дабы́ во вся́кое вре́мя и на вся́цем ме́сте с любо́вию сла́вилось и́мя Всесвяты́я Тро́ицы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Случайный тест