Дни памяти

31 января

21 мая  (переходящая) – Собор новомучеников, в Бутове пострадавших

Житие

Развернуть

Молитвы

Молитва священномученику Николаю Красовскому

О, избра́нниче и уго́дниче Христо́в, священному́чениче Нико́лае, Це́ркве Ру́сския сто́лпе непоколеби́мый, земли́ на́шея благо́е прозябе́ние и кра́сный пло́д, сро́дников твои́х предста́телю и наста́вниче!
К тебе́ припа́даем и мо́лимся мы́, смире́ннии и гре́шнии, и, я́ко отца́ чадолюби́ваго про́сим: всели́ в сердца́ на́ша любо́вь, е́юже к Бо́гу и бли́жним твои́м при жи́зни земне́й преиспо́лнен бы́л еси́, я́ко и ду́шу твою́ положи́л еси́, му́ченически пострада́в. Научи́ на́с, о́тче Нико́лае, подража́ти тебе́ ве́рно, Бо́га и бли́жних на́ших люби́ти и́скренне и за́поведи Госпо́дни соверша́ти непогреши́тельно, да бу́дем и мы́ с тобо́ю ча́да Бо́жия, не по и́мени то́кмо, но и сами́м де́лом и все́м житие́м на́шим.
При́зри благоутро́бно на вся́кую ду́шу христиа́нскую, ми́лости и по́мощи от тебе́ и́щущую. Бу́ди все́м на́м в боле́знех – цели́тель, в ско́рбех – уте́шитель, в печа́лех – изба́витель, в беда́х – помо́щник, в ча́с сме́ртный – покрови́тель, да по́мощию моли́тв твои́х святы́х сподо́бимся и мы́ гре́шнии спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати.
Е́й, страстоте́рпче Христо́в, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же по Бо́зе и Пресвяте́й Богоро́дице на тя́ кре́пко возлага́ем, но яви́ на́м многомо́щное заступле́ние, да хва́лим, сла́вим и велича́ем человеколю́бие ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест