День памяти

23 июня – Собор Рязанских святых

Житие

Развернуть

Молитвы

Тропарь праведному Софронию Ибердскому, глас 5

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ терпе́нием, слеза́ми, посто́м и моли́твою/ подвиза́лся еси́ во вре́менней жи́зни сей/ и по сме́рти да́руеши исцеле́ния,/ с ве́рою притека́ющим к тебе́./ Те́мже и мы ны́не чтим обре́тение честны́х моще́й твои́х,/ утеша́ющих ду́ши на́ша ско́рбныя,/ напоя́я их ра́достию и слеза́ми умиле́ния./ Святы́й пра́ведный Софро́ние,/ моли́ся приле́жно о нас ко Го́споду,/ да страну́ на́шу Росси́йскую в ми́ре сохрани́т// и спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак праведному Софронию Ибердскому, глас 3

Оста́вив все зе́мное попече́ние,/ преподо́бнаго Серафи́ма Саро́вскаго житию́ подража́я/, оби́тель же́нскую в пусты́ннем ме́сте основа́л еси́,/ да прославля́ется здесь непреста́нно и́мя Бо́жие./ И мы, ви́дя сбыва́ющееся се́рдца твоего́ жела́ние,/ из глубины́ души́ к тебе́ взыва́ем:/ святы́й пра́ведный Софро́ние,/ прииди́, ста́ни с на́ми,/ да просла́вим вку́пе Христа́ Бо́га на́шего/ и Пресвяту́ю Де́ву Чи́стую,/ Упова́ние христиа́ном,// да спасе́т Госпо́дь ду́ши на́ша.

Случайный тест