День памяти

Житие

Му­че­ник Ми­ха­ил Сно­ви­дец[1] (IX) был уче­ни­ком и срод­ни­ком свя­то­го Фе­о­до­ра Едес­ско­го. Упо­мя­нут в жи­тии свя­то­го Фе­о­до­ра в из­ло­же­нии свт. Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го.


При­ме­ча­ние

[1] Не вклю­чён в совре­мен­ный Ме­ся­це­слов Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви.

Молитвы

Тропарь мученику Михаилу, сновидцу, ученику и сроднику святого Феодора, глас 5

От до́бляго наста́вника Фео́дора/ чистоту́ тве́рдо извы́че,/ и от нече́стия цари́цы Сеи́ды/ целому́дрием по о́бразу Ио́сифа сохрани́ся,/ та́коже и нечести́ваго царя́ Адрамеле́ха/ прему́дрыми твои́ми глаго́лы пре́ния и ласка́ния низложи́в,/ и по Христе́ муче́ния венце́м увязе́ся,/ Богому́дрый Михаи́ле,// Его́же моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак мученику Михаилу, сновидцу, ученику и сроднику святого Феодора, глас 5

В ю́ности цве́та свет небе́сный получи́л еси́,/ му́чениче Михаи́ле,/ наказа́нием честна́го твоего́ наста́вника Фео́дора,/ богода́нною же твое́ю си́лою/ в погребе́нии твое́м разсла́бленнаго стягну́л еси́,/ те́мже хва́ляще твоя́ страда́ния,// Бо́гу сла́ву возсыла́ем.

Случайный тест