День памяти

Житие

Развернуть

Молитвы

Тропарь мученику Стефану Урошу III, Дечанскому, царю Сербскому, глас 4

В терпе́нии добрострада́льных по́двиг твои́х/ многообра́зныя ра́ны претерпе́л еси́,/ и по кончи́не свое́й/ вене́ц от Бо́га с му́ченическими ли́ки восприе́млеши,/ и в земли́ кро́тких досто́йно водворя́ешися, блаже́нне,/ о нас Христа́ Бо́га моли́// дарова́ти душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Ин тропарь мученику Стефану Урошу III, Дечанскому, царю Сербскому, глас 4

Ца́рство, е́же на земли́ до́бре окормля́я, страда́льче,/ и, багряни́цу нося́, смире́нно стяжа́л еси́ мудрова́ние,/ ни́щих посеща́я и сим хлеб раздробля́я,/ тем Пребоже́ственная Тро́ица// Ца́рствия ку́пно и му́ченичества венце́м увязе́ тя.

показать все

Ин тропарь мученику Стефану Урошу III, Дечанскому, царю Сербскому, на перенесение мощей, глас 8

Ца́рскую диади́му обагри́л еси́ кро́вию твое́ю, Богому́дре великому́чениче,/ за скиптр крест в ру́ку прии́м,/ яви́лся еси́ победоно́сец/ и я́ко же́ртву непоро́чну прине́сл еси́ себе́ Бо́гу./ От роди́телей твои́х о́чию зе́ницы лише́н был еси́,/ и в заточе́нии пребы́л еси́,/ и от свои́х уда́влен еси́./ И ны́не, ра́дуяся, предстои́ши Святе́й Тро́ице./ Тем пра́зднуем днесь пренесе́ние честны́х моще́й твои́х/ и обновле́ние честна́го киво́та,/ блаже́нне Стефа́не, моли́ся о держа́ве сро́дник твои́х,/ благоуго́дней бы́ти ей// и сыново́м се́рбским спасти́ся.

Кондак мученику Стефану Урошу III, Дечанскому, царю Сербскому, глас 3

В царе́х благоче́стно пожи́в/ и страда́ния путь проше́д, веледу́шне,/ и страда́льцем равноче́стен вене́чник яви́лся еси́,/ и це́рковь твоя́ прославля́ет тя сла́вно,/ святы́ми благоуха́нными мощми́ твои́ми освяща́ема,/ те́мже почита́ем и та́йно вопие́м ти:// от бед изба́ви нас моли́твами твои́ми, свя́те.

Ин кондак мученику Стефану Урошу III, Дечанскому, царю Сербскому, глас 4

Друга́го Константи́на стяжа́ тя Це́рковь благоче́стием, блаже́нне,/ и кро́тостию, пра́вдою и ми́лостынями,/ но и великому́ченика и страда́льца и́стинна./ Те́мже и, тобо́ю кра́сящися, вопие́т:// Стефа́н мне похвала́ и утвержде́ние.

Ин кондак мученику Стефану Урошу III, Дечанскому, царю Сербскому, на перенесение мощей, глас 8

Я́ко звезду́ тя пресве́тлу, Це́рковь похваля́ет и почита́ет,/ от восто́ка возсия́вшую/ и на за́пад прише́дшую,/ всю бо страну́ Се́рбскую чудесы́ и добро́тою обогаща́вши и просвеща́вши,/ и ве́рою чту́щия пренесе́ние моще́й и обновле́ние честна́го киво́та,/ великому́чениче, царю́ Се́рбский Стефа́не,/ моли́ спасти́ оте́чество твое́ и вся правосла́вныя христиа́ны,/ притека́ющия к ра́це моще́й твои́х и ве́рно вопию́щия ти:// ра́дуйся, Стефа́не, му́чеников украше́ние.

Случайный тест