Празднование:

История

Развернуть

Молитвы

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Коневской», глас 1

Возсия́ нам, я́ко со́лнце светоза́рное, от восто́ка в велеле́пии/ Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ озаря́ющи чуде́с сия́нием пресла́вно/ всех, вы́ну приходя́щих к ней с ве́рою и любо́вию,/ и моля́щихся усе́рдно Твоему́, е́же о Сы́не Твое́м и Бо́зе вели́чию./ Сла́ва Бо́гу, Арсе́нием сию́ да́вшему нам,/ сла́ва возврати́вшему от Нова́града,// сла́ва де́йствующему то́ю все́м исцеле́ния.

Перевод: Воссияла нам, как яркое солнце, от востока в великолепии Твоя, Владычица, икона, озаряя дивно сиянием чудес всех, всегда приходящих к ней с верой и любовью, и молящихся с усердием Твоему величию в Сыне Твоем и Боге. Слава Богу, давшему нам эту икону через Арсения, слава Возвратившему ее из Новгорода, слава Подающему через нее всем исцеления.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Коневской», глас 8

Препросла́вленная Вы́шняго Ма́ти созыва́ет к песнопе́нию нас/ Своего́ о́браза прише́ствием от Нова́града/ и возбужда́ет зре́нием того́ на по́двиг,/ побежда́ти сопроти́вных си́лу,/ и к Ней, я́ко на́шея ра́дости вино́вней, пе́ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Перевод: Превознесенная славой Мать Всевышнего созывает нас к молитвенному песнопению пришествием из Новгорода Своего образа и побуждает его созерцанием на подвиг, побеждать силу врагов, и к Ней, как виновнице нашей радости, воспевать: «Радуйся, Невеста брака не познавшая».

показать все
 
 
 
 

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Коневской»

О, Всеми́лостивая Госпоже́, Де́во Богоро́дице! Вонми́ смире́нному моле́нию моему́, и сокруше́нно ны́не предстоя́щаго о́бразу Твоему́ услы́ши глас. Вем бо, о, Соде́теля моего́ Ма́ти, я́ко Ты предста́тельство христиа́н непосты́дное и хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное. Вем и сие́, я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою́, и я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне, и уже́ несмь досто́ин ви́дети высоту́ Небе́сную, ниже́ воззре́ти ко Престо́лу сла́вы Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, но досто́ин мук и ве́чнаго осужде́ния. Сего́ ра́ди к Тебе́ (со предстоя́щими ку́пно) припа́даю, Тя прошу́ умиле́нно, к Тебе́ со слеза́ми взыва́ю: сотвори́ к Нему́ ма́тернее Твое́ моле́ние, да не отве́ржет нас, гре́шных от лица́ Своего́: но я́ко Ми́лостив, да прости́т нам согреше́ния на́ша во́льная и нево́льная, на путь спасе́ния наставля́я нас, и свы́ше си́лою укрепля́я к творе́нию за́поведей Свои́х святы́х. Да сохрани́т нас от собла́знов ми́ра, от вожделе́ний грехо́вных, от ко́зней диа́вольских, и от нападе́ния ви́димых враго́в. Да благослови́т дела́ рук на́ших, подава́я оби́тели сей и вся́кому гра́ду и стране́ оби́лие благ земны́х. Да сотвори́т нам дни бла́ги и безмяте́жны, да огради́т ми́ром Це́рковь Свою́ святу́ю, и разстоя́щая да соедини́т той, я́ко благ Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив, от всея́ тва́ри со Отце́м и Святы́м Ду́хом сла́вимый во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Каноны и Акафисты

Развернуть

Случайный тест