25-й день

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, нарица́емыя «Утоли́ моя́ печа́ли»

Икона Божией Матери, именуая «Утоли ноя печали»

И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́рия, архиепископа Константиня града, Богосло́ва

Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский

Святи́теля Моисе́я, архиепи́скопа Новгоро́дскаго

Святитель Моисей, архиепископ Новгородский (1325–1330, 1352–1359)

Священному́ченика Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий

Собо́р Новому́чеников и испове́дников Росси́йских

Деяние Освященного Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося в Москве 13–16 августа 2000 года, о соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских XX века

Собор новомучеников и исповедников Российских

 

 

Пра́зднование Пресвяте́й Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и ра́ди ико́ны Ея́, нарица́емыя «Утоли́ моя́ печа́ли»

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2:

Всем скорбя́щим Ра́досте,/ и оби́димым Предста́тельница,/ и а́лчущим Пита́тельница,/ стра́нным Утеше́ние/ и обурева́емым Приста́нище,/ боля́щим Посети́тельница,/ озло́бленным Покро́в и Заступле́ние/ и Жезл слепы́м,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго/ Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

И́но прибе́жище, Чи́стая,/ челове́цы к Творцу́ и Влады́це не стяжа́хом мы,/ ра́зве Тебе́, Богоневе́сто./ Не отве́рзи нас от Твоего́ заступле́ния,/ ниже́ посрами́ любо́вию прибега́ющих к Покро́ву Твоему́,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ потщи́ся, покажи́ Твоея́ ми́лости бога́тство/ и ны́не от страсте́й нас спаси́.

Страх многообра́зных искуше́ний/ и ну́ждных бу́ря ны́не мя обурева́ют,/ и глубина́ потопля́ет мя отча́яния,/ зима́ прегреше́ний мои́х лю́те мя смуща́ет,/ предвари́ и изба́ви мя, обурева́ема,/ Еди́на ве́рным Тишино́,/ и к приста́нищу Вы́шняго Боже́ственнаго зва́ния возведи́.

Сла́ва, и ны́не, глас то́йже:

О, вели́каго та́инства!/ Ви́дя чудеса́, пропове́даю Божество́,/ Емману́ил у́бо естества́ две́ри отве́рзе, я́ко Человеколю́бец,/ де́вства же затво́ры не разве́рзе, я́ко Бог,/ но та́ко из ложе́сн про́йде, я́коже слу́хом вни́де,/ та́ко роди́ся, я́коже и зача́тся,/ безстра́стно вни́де и неизрече́нно изы́де,/ по глаго́лющему проро́ку:/ та дверь затворе́нна бу́дет, и никто́же про́йде́т сквозе́ ея́,/ то́кмо Еди́н Госпо́дь Бог Изра́илев,/ име́яй ве́лию ми́лость.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Бытия́ чте́ние (глава́ 28):

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь./ И обре́те ме́сто, и спа та́мо,/ за́йде бо со́лнце,/ и взят от ка́мения ме́ста того́,и положи́ возгла́вие себе́,/ и спа на ме́сте о́ном, и сон ви́де:/ и се ле́ствица утвержде́на на земли́,/ ея́же глава́ досяза́ше до Небе́с,/ и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и нисхожда́ху по ней,/ Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́:/ Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся:/ земля́, иде́же ты спи́ши на ней,/ тебе́ дам ю и се́мени твоему́./ И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й,/ и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки,/ и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м./ И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще пои́деши,/ и возвращу́ тя в зе́млю сию́,/ я́ко не и́мам тебе́ оста́вити,/ до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́./ И воста́ Иа́ков от сна своего́ и рече́:/ я́ко есть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех./ И убоя́ся, и рече́:/ я́ко стра́шно ме́сто сие́,/ несть сие́, но дом Бо́жий, и сия́ врата́ Небе́сная.

Проро́чества Иезекии́лева чте́ние (гла́вы 43 и 44):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ бу́дет от дне осма́го и про́чее,/ сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего/ и я́же спасе́ния ва́шего,/ и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь./ И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних,/ зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на./ И рече́ Госпо́дь ко мне:/ врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся,/ и никто́же про́йдет сквозе́ их:/ я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на./ Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб,/ по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет./ И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех,/ и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

При́тчей чте́ние (глава́ 9):

Прему́дрость созда́ Себе́ дом/ и утверди́ столпо́в седмь./ Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу./ Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи:/ и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне./ И тре́бующим ума́ рече́:/ прииди́те, яди́те Мой хлеб и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам./ Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете,/ и взыщи́те ра́зума, да поживете́,/ и испра́вите ра́зум в ве́дении./ Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие:/ облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́,/ обличе́ния бо нечести́вому – ра́ны ему́./ Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́,/ облича́й прему́дра и возлю́бит тя./ Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет;/ сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти./ Нача́ло прему́дрости – страх Госпо́день, и сове́т святы́х – ра́зум:/ разуме́ти бо зако́н – по́мысла есть блага́го./ Сим о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя,/ и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

На литии́ стихи́ры, глас 2:

Злата́я кади́льнице, ру́чко и же́зле/ и свети́льниче светоза́рный, сви́тче Боже́ственный,/ в не́мже пе́рстом Бо́жиим написа́ся Сло́во,/ спаси́ нас, Тебе́ велича́ющих.

Да́руй нам по́мощь, Богоро́дице, на Тя наде́ющимся,/ ве́рным прибе́жище,/ изба́ви от бед рабы́ Твоя́, Де́во,/ на Тя бо по Бо́зе упова́ние возлага́ем.

Влады́чице, Ма́ти Изба́вителя,/ приими́ моле́ние рабо́в Твои́х,/ а́ще и недосто́йне моля́щихся Тебе́,/ да мо́лишися за ны к Ро́ждшемуся из Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ и бу́ди нам Изба́вительница.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Тя мо́лим, Предста́тельницу на́шу,/ Пречи́стая Богоро́дице,/ одержи́ми печа́льми,/ не оста́ви до конца́ поги́бнути рабо́м Твои́м,/ но ускори́ изъя́ти нас от настоя́щия ско́рби и печа́ли./ О Пресвята́я Де́во Чи́стая,/ Ты бо еси́ нам по́мощь/ и стена́ необори́мая.

На стихо́вне стихи́ры, глас 4:

Наста́вницу Тя заблу́ждших/ и приста́нище спаси́тельно в пучи́не, Влады́чице,/ и в бу́ри, во искуше́нии же и печа́лех/ Христо́с Тя всем показа́,/ Сын Твой и Бог,/ ве́рно приходя́щим к Тебе́,/ Его́же моли́ от злых бед изба́витися/ ве́дущим Тя, Богоро́дице, вои́стинну Наста́вницу.

Стих: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де.

Тле́ние потреби́ла еси́, Всепе́тая,/ и боле́знь дре́внюю всю рождество́м Твои́м,/ Живо́т ми́ру ро́ждши, смерть разруши́вший./ Боле́зни же, я́ко Блага́я, исцеля́еши/ ве́рно Твой чуде́сный о́браз почита́ющих,/ и любо́вию кла́няющихся,/ и чту́щих Тя, Чи́стую Наста́вницу.

Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь,/ и приклони́ у́хо Твое́.

Я́ко Исто́чника Тя живота́, Всепе́тая, ве́дуще/ и я́ко чуде́с и целе́б Пода́тельницу,/ страсте́й душе́вных же и теле́сных ско́рое потребле́ние,/ ми́лости и щедро́т неисчерпа́емое мо́ре,/ Тебе́ припада́ем вси,/ прося́ще от ско́рби разреше́ния/ и бу́дущих муче́ний избавле́ния.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Ра́дуйся, Благослове́нная Богоро́дице,/ Пречи́стая Ма́ти Христо́ва./ Ра́дуйся, ве́рных наде́ждо,/ ра́дуйся, ми́ра очище́ние./ Ра́дуйся, вся́кия ско́рби избавля́ющая рабы́ Твоя́,/ ра́дуйся, челове́ком утеше́ние живоно́сное./ Ра́дуйся, заступле́ние призыва́ющих Тя, Богоблагода́тная./ Ра́дуйся, Бо́жие пребыва́ние и горб свята́я.

Тропа́рь, глас 5:

Утоли́ боле́зни/ многовоздыха́ющия души́ моея́,/ утоли́вшая вся́ку слезу́ от лица́ земли́,/ Ты бо челове́ком боле́зни отго́ниши/ и гре́шных ско́рби разруша́еши,/ Тебе́ бо вси стяжа́хом наде́жду и утвержде́ние,/ Пресвята́я Ма́ти Де́во.

На у́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Пречи́стая Де́во Богоро́дице,/ поми́луй нас, прибега́ющих с ве́рою к Тебе́, Милосе́рдой,/ и прося́щих те́плаго заступле́ния Твоего́,/ мо́жеши бо, я́ко Блага́я, всех спасти́/ и, я́ко Ма́ти Бо́га Вы́шняго, ма́терними Твои́ми моли́твами/ всегда́ избавля́еши чту́щих Тя от всех бед и скорбе́й, Благослове́нная.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 1:

Правове́рно чту́щия Тя, и к Тебе́ прибега́ющия,/ и ико́не Твое́й святе́й любе́зно покланя́ющияся, о Бо́жия Ма́ти!/ спаси́ и не даждь в расхище́ние супоста́том,/ ниже́ да на́йдут на ны вся зла́я, я́же грехи́ на́ша угото́ваша нам,/ ниже́ беззако́ния на́ша да превзы́дут на главы́ на́ша,/ но да Твоя́ ма́терняя к Бо́гу преодоле́ет за ны Богоприя́тная моли́тва.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

По полиеле́и седа́лен, глас 1:

Пречи́стая Твоя́ ико́на, Богоро́дице Де́во, – врачевство́ всему́ ми́ру духо́вное,/ к не́йже прибега́юще, лобыза́ем, и почита́ем, и покланя́емся,/ исцеле́ний благода́ть почерпа́юще от нея́/ и неду́г теле́сных и душе́вных страсте́й Твои́ми моли́твами свобожда́ющеся.

Сла́ва, и ны́не, то́йже.

Степе́нна, 1-й антифо́н, 4-го гла́са. Проки́мен глас 4: Помяну́ и́мя Твое́/ во вся́ком ро́де и ро́де. Стих: Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое́. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 4.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,/ да не постыди́мся.

Кано́н, глас 2.

Песнь 1

Ирмо́с: Во глубине́ постла́ иногда́/ фараони́тское всево́инство преоруже́нная си́ла,/ вопло́щшееся же Сло́во всезло́бный грех потреби́ло есть,/ препросла́вленный Госпо́дь сла́вно бо просла́вися

Я́же всем удо́бь послу́шная в ско́рби/ и в печа́ли помога́ющая, Богоро́дице Блага́я,/ благода́ть пода́ждь пе́ти Тя дерза́ющим, Влады́чице, скорбя́щих Ра́досте.

Многобога́тную благода́ть стяжа́вши, Влады́чице,/ дерзнове́нною Твое́ю моли́твою́ пресла́вно изми́ мя от напа́стей,/ убо́гаго раба́ Твоего́, скорбя́щих Ра́досте.

От враг ви́димых и неви́димых изба́ви, мо́лимся, к Тебе́ прибега́ющих, Богоро́дице,/ и разори́ всяк сове́т борю́щих нас.

Отыми́ поноше́ние челове́ческое/ и клеветы́ наве́тник от ме́не, Богоро́дице, молю́ Тя,/ да усе́рдно сла́влю Го́спода, Его́же пита́ла еси́.

Песнь 3

Ирмо́с: Утверди́ нас в Тебе́, Го́споди,/ Дре́вом умерщвле́й грех,/ и страх Твой всади́ в сердца́ нас, пою́щих Тя.

Враго́в наве́ты разори́ су́етныя, Всепе́тая Богоро́дице,/ и не оскуде́й моли́твами Твои́ми,/ снабдя́щи нас, восхваля́ющих Тя.

При́зри, Чи́стая, ми́лостивным Твои́м о́ком/ и изба́ви мя вся́каго наве́та ви́димых и неви́димых враго́в,/ ослепи́вши зени́цы оче́с их.

Зло́е нападе́ние враго́в, я́ко огнь, паля́щее,/ и́щущих всегда́ погуби́ти нас, Де́во,/ росо́ю моли́тв Твои́х угаси́.

Неугаси́мая лампа́до,/ заря́ присносия́тельная,/ но́щию мя скорбе́й одержи́ма просвети́ моли́твами Твои́ми,/ ро́ждшая Со́лнце сла́вы – Христа́.

Конда́к, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти,/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Седа́лен, глас 2:

Моле́ние те́плое и стена́ необори́мая,/ ми́лости исто́чниче, ми́рови прибе́жище,/ приле́жно вопие́м Ти:/ Богоро́дице Влады́чице, предвари́/ и от бед изба́ви нас,/ Еди́на, вско́ре предста́тельствующая.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шав, Го́споди, глас Твой, его́же рекл еси́,/ глас вопию́щаго в пусты́ни,/ я́ко возгреме́л еси́ над вода́ми мно́гими,/ Твоему́ свиде́тельствуяй Сы́ну,/весь быв соше́дшаго Ду́ха, возопи́:/ Ты еси́ Христо́с, Бо́жия му́дрость и си́ла.

Моли́тву неусы́пну, заступле́ние тве́рдо мо́лим:/ умилосе́рдися, и виждь на́шу нестерпи́мую печа́ль, боле́зни, ско́рби, стра́сти,/ и благопреме́нно посети́, Ма́ти Бо́жия,/ ра́дость ско́рую подаю́щи.

Не неприча́стни есмы́, Влады́чице, Твоего́ заступле́ния в ско́рбех,/ те́мже и ны́не нам помози́ вско́ре, лю́те обурева́емым, ру́ку простира́ющи, Чи́стая./ Бу́ди ми́лостива боле́знем на́шим, Ма́ти Бо́жия,/ ра́дость ско́рую подаю́щи.

Не упова́ша, Влады́чице, на Тя беззако́ннующии,/ но упова́ша на язы́к челове́ч, при́сно зави́стно излия́вшийся,/ непра́ведно пролия́ти кровь и́скренняго, рыка́юще,/ Ты же, Чи́стая, че́люсти их сокруши́.

Смири́, Влады́чице, враго́в вознесе́нную вы́ю велере́чующих,/ сове́ты, и злонра́вия, и сердца́, поуча́ющаяся злым, на мя по вся дни,/ кре́пость же и побе́ду пода́ждь призыва́ющим Тя, Ма́ти Бо́жия,/ ра́дость ско́рую подаю́щи.

Песнь 5

Ирмо́с: Угль, Иса́ии проявле́йся,/ Со́лнце из де́вственныя утро́бы/ возсия́ во тьме заблу́ждшим,/ Богоразу́мия просвеще́ние да́руя.

Моли́твеннице нело́жная, упова́ние христиа́н, Обра́дованная,/ приими́ мольбы́ от нас, приле́жно призыва́ющих и моля́щихся Тебе́.

Исто́чник Тя жи́зни су́щий, Чи́стая,/ безсме́ртия источа́ющий во́ды,/ земноро́днии, позна́вше, ублажа́ем.

Вооружи́ся на ны лука́вно враг,/ язы́ком, я́коже мече́м, погуби́ти хотя́,/ но Твое́ю, Богороди́тельнице, кре́постию предвари́.

Пучи́ну, Чи́стая, заступле́ний кто изочте́т си́лы Твоея́?/ Те́мже нас, су́щих в нужде́, ско́ро предвари́.

Песнь 6

Ирмо́с: В бе́здне грехо́вней валя́яся,/ неизсле́дную милосе́рдия Твоего́ призыва́ю бе́здну:/от тли, Бо́же, мя возведи́.

Целому́дрия су́щи Хода́таица,/ призыва́ющим Тя ны́не яви́ся/ и от вся́ких избави напа́стей и бед, Богоневе́сто.

Злоде́йства вра́жия разори́/ и клеветы́ непра́ведный уста́ви, Благослове́нная Пречи́стая,/ избавля́ющи непови́нныя от ско́рби.

Лю́тыми грехи́ окруже́ни/ и напа́стными беда́ми потопля́еми,/ под Боже́ственный покро́в Твой прибега́ем, Ма́ти Христа́ Бо́га.

Неискусому́жно ро́ждши Го́спода,/ яви́ся по рождестве́ па́ки де́вствующи./ О, пресла́внаго чудесе́, в Тебе́ соде́ланнаго, Богоневе́сто.

Конда́к, глас 6:

Не вве́ри мя челове́ческому предста́тельству,/ Пресвята́я Влады́чице,/ но приими́ моле́ние раба́ Твоего́,/ скорбь бо обдержи́т мя,/ терпе́ти не могу́ де́монскаго стреля́ния,/ покро́ва не и́мам,/ ниже́ где прибе́гну, окая́нный,/ всегда́ побежда́емь,/ и утеше́ния не и́мам, ра́зве Тебе́, Влады́чице ми́ра,/ упова́ние и предста́тельство ве́рных,/ не пре́зри моле́ние мое́,/ поле́зно сотвори́.

И́кос:

Простри́ дла́ни Свои́,/ и́миже всех Влады́ку, я́ко Младе́нца, прия́ла еси́,/ не оста́ви нас, всегда́ наде́ющихся на Тя./ Бо́дренною Твое́ю моли́твою́ и неисче́тною бла́гостию уще́дри нас/ и пода́ждь душа́м на́шим милосе́рдие Свое́, в ве́ки источа́ющи,/ Тебе́ бо и́мамы, гре́шнии, Засту́пницу от находя́щих на ны бед и зол,/ но, я́ко иму́щая милосе́рдия щедро́ты,/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,/ заступа́ющи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Песнь 7

Ирмо́с: Да пресла́вное рождество́ Твое́, Христе́, е́же от Де́вы,/ прообрази́ши я́ве,/ неопали́мы в пещи́ о́троки сохрани́л еси́,/ пе́сньми пою́щия Тебе́:/ оте́ц Бо́же, благослове́н еси́.

О, благоутро́бия Твоего́, Дево Чи́стая,/ реши́ши бо безме́рныя печа́ли и напа́сти призыва́ющим в нужде́ и обстоя́нии./ Те́мже и ны́не помози́, Благослове́нная, Тя восхваля́ющим.

Покажи́ ско́рое твое́ заступле́ние,/ покажи́, я́ко мо́жеши я́ко Ма́ти Бо́га,/ призыва́ем Тя от се́рдца, со слеза́ми припа́дающе,/ скорбь укроти́ и боле́знь рабо́в Твои́х вско́ре.

Уста́ челове́ков, я́ко львов лю́тых,/ гро́ба тяжча́йше отверзо́шася го́рько поглоти́ти мя,/ но Ты, Богоро́дице, яви́ся наде́жда ненаде́ющимся/ и низложи́ кре́пость их, Благослове́нная.

Да у́зрят врази́ и постыдя́тся,/ да уразуме́ют и ви́дят Твою́, е́же по нам сопроти́в борю́щую си́лу,/ и в про́пасть преиспо́днюю низложи́ их, Благослове́нная, Наде́ждо ненаде́ющихся.

Песнь 8

Ирмо́с: Пещь иногда́ о́гненная в Вавило́не де́йства разделя́ше,/ Бо́жиим веле́нием халде́и опаля́ющая,/ ве́рныя же ороша́ющая, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Прибе́жище на́ше и ми́ру ра́дование, Богороди́тельнице,/ умилосе́рдитися потщи́ся/ и спе́шно благода́ть Твою́ пода́ждь нам, оскорбле́нным,/ и заступи́, Блага́я, Твоя́ рабы́.

Сове́т су́етен совеща́ша лю́те на ны безбо́жных со́нмища,/ я́коже пре́жде Ахитофе́л./ Но вопие́м:/ Твои́ми моли́твами сей разори́,/ низло́жши сих кре́пость, Богоро́дице.

Призыва́ющих Тя, Богоро́дице, от души́ нело́жно/ во вся́кой ско́рби, и в боле́знех разли́чных, и бе́дах лю́тых/ спе́шно услы́ши, Влады́чице,/ сих избавля́ющи при́сно моли́твами Твои́ми.

Да и́мя Твое́, Богоро́дице, на земли́ славосло́вится,/ И́же, из Тебе́ возсия́в, гре́шником держа́вную наде́жду и сте́ну Тя дарова́:/ Тобо́ю бо вся́кое дыха́ние к Бо́гу притека́ет.

Песнь 9

Ирмо́с: Недоуме́ет всяк язы́к благохвали́ти по достоя́нию,/ изумева́ет же ум и преми́рный пе́ти Тя, Богоро́дице,/ оба́че, Блага́я су́щи, ве́ру приими́,/ и́бо любо́вь ве́си Боже́ственную на́шу,/ Ты бо христиа́н еси́ Предста́тельница, Тя велича́ем.

Да загради́тся всяк язы́к, лука́вым поуча́яйся,/ да молча́т устна́ льсти́вая и уста́, непра́ведно глаго́лющая на пра́веднаго беззако́ние/ горды́нею и за́вистию вражде́бною вку́пе,/ Богоро́дицы моли́твою́ и святы́х Христо́вых.

В моли́твах бо́друю, Чи́стую Богоро́дицу призыва́ем вси,/ боле́знию и ско́рбию одержи́ми, взыва́юще:/ Влады́чице Чи́стая, ско́ро изба́ви от об держа́щих боле́зней рабы́ Твоя́ при́сно,/ я́ко по Бо́зе Засту́пницы ины́я не и́мамы.

Отча́явшихся ве́лие прибе́жище,/ обурева́емых ти́хое приста́нище Ты еси́, Богоро́дице./ Те́мже и мы притека́ем, взыва́юще:/ да не постыди́мся, Ма́ти и́стиннаго Живота́,/ но да, благодаря́ще, усе́рдно Тя велича́ем.

Приими́, Отрокови́це Пречи́стая, Боже́ственную песнь,/ воздава́ющи благода́ть на Тя наде́ющимся,/ и мир испроси́ Це́рквам при́сно посла́ти/ и оте́честву на́шему одоле́ния и побе́ды,/ да христиа́нский всяк язы́к Тя велича́ет.

Свети́лен:

Те́плое заступле́ние в беда́х,/ в печа́лех утеше́ние, и к Бо́гу примире́ние,/ Е́юже тли изба́вихомся,/ Богоро́дицу, ве́рнии, ублажа́ем.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Тя Предста́тельницу и́мамы, гре́шнии, о Пресвята́я Де́во,/ Ты ми́лостива к нам сотвори́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего/ ма́терними твои́ми моли́твами.

На хвали́тех стихи́ры, глас 2:

Всем предста́тельетвуеши, Блага́я,/ прибега́ющим с ве́рою в держа́вный Твой покро́в,/ ино́го бо не и́мамы, гре́шнии, к Бо́гу/ в беда́х и ско́рбех при́сно избавле́ния,/ обремене́ни грехи́ мно́гими,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго./ Те́мже Ти припа́даем:/ изба́ви от вся́каго обстоя́ния рабы́ Твоя́.

Всех скорбя́щих Ра́дость,/ и оби́димых Засту́пница,/ и а́лчущих Пита́тельница,/ стра́нных Утеше́ние,/ обурева́емых Приста́нище,/ больны́х Посеще́ние,/ немощны́х Покро́в и Засту́пница,/ Жезл ста́рости,/ Ма́ти Бо́га Вы́шняго Ты еси́, Пречи́стая,/ потщи́ся, мо́лимся, спасти́ся рабо́м Твои́м.

Ра́дуйся, Пречи́стая Де́во,/ ра́дуйся, честны́й ски́птре Царя́ Христа́;/ ра́дуйся, прозя́бшая Грозд та́йный;/ ра́дуйся, две́ре Небе́сная и неопали́мая купино́;/ ра́дуйся, всеми́рный све́те;/ ра́дуйся, всех Ра́досте;/ ра́дуйся, ве́рных спасе́ние;/ ра́дуйся, Засту́пнице всех христиа́н и прибе́жище, Влады́чице.

Сла́ва, и ны́не, глас 8:

Ра́дуйся, вселе́нный Похвале́;/ ра́дуйся, хра́ме Госпо́день,/ ра́дуйся, Горб приосененная;/ ра́дуйся, всех Прибе́жище,/ ра́дуйся, Свещниче златый,/ ра́дуйся, Славо правосла́вных че́стная,/ ра́дуйся, Мари́е, Мати Христа́ Бо́га;/ ра́дуйся раю́,/ ра́дуйся, Боже́ственная трапезо,/ ра́дуйся, се́не,/ ра́дуйся, ручко всезлатая,/ ра́дуйся, всех Упова́ние.

Славосло́вие вели́кое, и отпу́ст, и час 1-й.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, Апосто́л, Ева́нгелие и прича́стен Богоро́дице о́бщий.

Моли́тва ко Пресвяте́й Богоро́дице

Наде́ждо всех конце́в земли́, Пречи́стая Де́во, Госпоже́ Богоро́дице, утеше́ние мое́! Не гнуша́йся мене́, гре́шнаго, на Твою́ бо ми́лость упова́ю: угаси́ ми пла́мень грехо́вный и покая́нием ороси́ изсо́хшее мое́ се́рдце, очи́сти ум мой от грехо́вных по́мыслов, приими́ мольбу́, от души́ и се́рдца со воздыха́нием приноси́мую тебе́. Бу́ди о мне Хода́таица к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу и укроти́ гнев Его́ ма́терними Твои́ми моли́твами, душе́вный и теле́сный я́звы исцели́, Госпоже́ Влады́чице, утоли́ боле́зни души́ и те́ла, утиши́ бу́рю злых нападе́ний вра́жеских, отъими́ бре́мя грехо́в мои́х, и не оста́ви мене́ до конца́ поги́бнути, и печа́лию сокруше́нное се́рдце мое́ утеши́, да сла́влю Тя до после́дняго издыха́ния моего́. Ами́нь.

Икона Божией Матери, именуая «Утоли ноя печали»

Название иконы объясняет нам Святая Церковь в молитвословиях, составленных в честь этого образа: «Утоли болезни многовоздыхающия души моея, утолившая всяку слезу...».

Для Матери Божией Христос был совершеннейшей радостью Ее жизни. Голгофа, как разобщение с этой Радостью, явилась для Матери Божией величайшей скорбью. Земное, человеческое сиротство Матери Божией, жившей надеждой на скорейшее свидание со Своим возлюбленным Сыном, тянулось долгие годы. Преславное Успение Ее явилось «утолением печали» и послужило основанием для наименования иконы.

В Москву икона Божией Матери «Утоли моя печали» была принесена казаками в 1640 году и помещена в храме Святителя Николая на Пупышах в Замоскворечье. Вследствие неоднократных перестроек храма, икона оказалась на колокольне.

Почитание иконы как чудотворной началось с 1760 года, после исцеления от нее расслабленной женщины. Больная, жившая далеко от Москвы, долгие годы страдала тяжким недугом: у нее болели все члены тела, особенно ноги, так что она не могла ходить. Доведенная болезнью до полного изнеможения, она уже не надеялась поправиться. Различные медицинские средства не приносили ей желанного исцеления. Однажды, когда больная была в забытье, она увидела икону Божией Матери и услышала от нее голос: «Вели везти себя в Москву. Там, в Пупышеве, в церкви святителя Николая, есть образ «Утоли моя печали»; молись перед ним и получишь исцеление».

В Москве больная осмотрела все иконы в храме во имя святителя Николая Чудотворца, но не нашла той, которая явилась ей в видении. Сопровождавшие больную родственники рассказали священнику о случившемся. Он сказал служителям, чтобы принесли с колокольни, находившиеся там ветхие иконы. Когда внесли икону «Утоли моя печали», больная, давно уже от слабости не двигавшаяся и не говорившая, вдруг вскрикнула: «Она! Она!» – и перекрестилась. После молебна она приложилась к иконе и встала с одра совершенно здоровой.

Это чудо совершилось 25 января 1760 года. С того дня совершается празднество в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». К тому времени относится и составление особой службы с акафистом, впервые напечатанной в 1862 году.

С иконы сделали список, который поставили в приделе Никольского храма в Пупышах. В этом храме хранились письменные свидетельства о многочисленных чудотворениях, происходивших по молитвам Божией Матери от Ее чудотворного образа. Особенно много чудес произошло во время чумы 1771 года. Позднее эти свидетельства были уничтожены огнем во время пожара. Со временем были написаны еще несколько списков с иконы «Утоли моя печали». В Москве прославились чудотворениями одноименные иконы в четырех храмах: во имя святого Иоанна Крестителя, что на Покровке; во имя святых апостолов Петра и Павла на Ново-Басманной; во имя святителя Тихона Амафунтского у Арбатских ворот; во имя преподобного Сергия, «что на Рогожской». В 1765 году один чудотворный список с иконы был перенесен из Москвы в Петербург купцом Роговиковым. Он находился в храме Вознесения Господня.

На иконе Божия Матерь изображена держащей правой рукой Младенца Христа, у Которого в руках развернут свиток со словами: «Суд праведный судите, милость и щедроты творите кийждо искреннему своему вдовицу и сиру не насильствуйте и злобу брату своему в сердце не творите». Левую руку Богоматерь приложила к Своей голове, несколько склоненной набок, будто она прислушивается к молитвам всех обращающихся к Ней в печалях и скорбях. Ныне чудотворная икона «Утоли моя печали» находится в московском храме во имя святителя Николая, «что в Кузнецах» (Николо-Кузнецкий).

И́же во святы́х отца́ на́шего Григо́рия, архиепископа Константиня града, Богосло́ва

А́ще хо́щет настоя́тель, твори́м бде́ние

На ма́лой вече́рни

Стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Богосло́вными твои́ми устны́, Богосло́ве Григо́рие,/ Богосло́вным язы́ком твои́м изъяви́л еси́/ в Тро́ице пое́маго Бо́га Единосу́щнаго,/ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Свята́го,/ изсуши́л еси́ бу́йство е́ллинов и лжу,/ и́стину пропове́дуя/ Боговеща́нными твои́ми глаго́лы.

И вид твой че́стен,/ и зрак гове́ин, свяще́нный Григо́рие,/ сего́ ра́ди тя ра́достными песнопе́ньми почита́ем и глаго́лем:/ ра́дуйся, звездо́ у́мная,/ озаря́ющая концы́ све́тлостию/ прему́дрых твои́х глаго́лов;/ ра́дуйся, трубо́, пропове́дующая ми́ру/ Иису́совы за́поведи.

Многогла́сный орга́н,/ гусль мусики́йскую настро́енную,/ свире́ль же и цевни́цу сладкоды́шащую,/ иера́рхов превысоча́йшаго,/ вели́каго учи́теляя́ Це́ркве Христо́вы,/ да похва́лим, пою́ще:/ ра́дуйся, благода́ти Боже́ственный глубино́,/ ра́дуйся, высото́ Небе́сных разуме́ний,/ о́тче отце́в Григо́рие.

Пра́щею слове́с твои́х/ Боже́ственных, Богодохнове́нне,/ держа́вно, пресла́вне, порази́л еси́,/ я́коже во́лка, А́рия,/ и дале́че отгна́в от ста́да Христо́ва,/ па́стырю всеизря́днейший,/ твоя́ о́вцы согрева́я и прохлажда́я/ зла́ком Тро́ицы Единосу́щный./ Сего́ ра́ди тя почита́ем,/ па́стырю па́стырей Григо́рие.

Сла́ва, глас 6:

Иера́рхов нача́льника, патриа́рхов честь,/ таи́нника Богови́дцев/ и разуме́ний Христо́вых ума́ красне́йшаго,/ соше́дшеся, о Богому́дрии,/ духо́вными похвала́ми да похва́лим, глаго́люще:/ ра́дуйся, Богосло́вия исто́чниче, прему́дрости реко́/ и струя́ Боже́ственнаго ра́зума./ Ра́дуйся, звездо́ светле́йшая,/ я́ко весь мир озаря́еши твои́ми догма́ты./ Ра́дуйся, благоче́стия побо́рниче вели́кий/ и нече́стия прогони́телю до́блественный./ Но, о всему́дре Богосло́ве Григо́рие!/ Не преста́й моля́ся Христу́ Бо́гу/ о и́же ве́рою и любо́вию соверша́ющих при́сно/ Богоуго́дную и честну́ю па́мять твою́.

И ны́не: Богоро́дице, Ты еси́ лоза́:

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Други́й сын гро́мов,/ яви́лся еси́/ от промышле́ния Бо́жия,/ и Богосло́в, Григо́рие, ми́ру,/ и учени́к, и напе́рсник.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Я́ко сия́ние мо́лнии,/ изы́де твое́ веща́ние,/ ве́рный у́бо озаря́ющее,/ еретики́ же низлага́ющее,/ громо́вными стре́лами.

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Ум твой огнесия́нен,/ пламеноно́сна уста́,/ и́мже ерети́чествующих,/ Григо́рие,/ попаля́ются безбо́жная уче́ния.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Тро́ицу Че́стную,/ Отца́, Сло́во, Ду́ха,/ Боже́ственный Богосло́в/ научи́ ве́ровати,/ Еди́наго Бо́га Неразде́льнаго.

И ны́не:

Еди́наго Вседе́тельныя/ Тро́ицы пропове́дуя,/ из Де́вы прозя́бшаго,/ еретико́в загражда́еши,/ Григо́рие, уста́.

Тропа́рь, глас 1: Па́стырская свире́ль:

(зри на вели́цей вече́рни). Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: Гаврии́лу веща́вшу:

На велицей вече́рни

Пое́м Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

О́тче Григо́рие,/ твои́х у́стен/ ни хода́тай забве́ния гроб затвори́:/ Богосло́вия бо яви́лся еси́ уста́,/ благоче́стия догма́ты/ и ны́не вселе́нней веща́я./ Те́мже моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

О́тче Григо́рие,/ му́дре пло́ти уклони́лся еси́/ благопребыва́тельнаго и наве́тнаго,/ на неботе́чную же всед/ четвероко́нную доброде́телей колесни́цу,/ впери́лся еси́ к добро́те неизрече́нней./ Ея́же насыща́яся,/ ны́не подае́ши душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

О́тче Григо́рие,/ Бо́гу и челове́ком/ был еси́ ве́рен хода́тай благода́тию,/ и ны́не благоми́лостивна/ благодерзнове́нными моли́твами/ положи́в нам Христа́,/ не преста́й Го́спода моля́, преподо́бне,/ дарова́ти душа́м на́шим/ мир и ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Ки́ини похва́льными:

Прииди́те, свяще́нными пе́сньми/ да восхва́лим Богоглаго́ливаго Григо́рия,/ о́ко благода́ти и всему́драя уста́ Ду́ха Свята́го,/ све́тлаго свети́льника вселе́нныя,/ ве́лие Це́ркви оглаше́ние,/ сла́ву Правосла́вия,/ всечу́дную Богосло́вия струю́,/ Боже́ственных догма́тов приснотеку́щую реку́,/ исто́чник, всегда́ кипя́щий/ нетле́ния Боже́ственныя во́ды.

Любо́вию духо́вною днесь да воспои́м иера́рха,/ апо́столов единонра́внаго/ и благоче́стия побо́рника,/ благоглаго́лания наводне́ние,/ пото́к учи́тельства, зело́ сладча́йший,/ слове́с высокоглаго́льных тве́рдость,/ небогро́мная уста́, огнеды́шущий язы́к,/ прему́дрости сокро́вище, Сло́ва пропове́дника,/ ве́рных удобре́ние.

Пе́сньми до́лжными вси да восхва́лим Богосло́ва,/ Христо́вы па́ствы стра́жа, ловца́ волко́в/ и всему́драго пле́велов любоде́йчищных исторга́теля,/ се́ятеля же пра́вых до́гматов всечу́днаго,/ отгони́теля ерети́чествующих зело́ крепча́йшаго,/ возрасти́вшаго же и́стинно бодростию Боже́ственною Христо́вы тала́нты,/ я́коже лепо, и мир просвети́вшаго/ уче́ний Боже́ственными светлостьми́.

Сла́ва, глас 8:

Бо́дрый язы́к твой ко уче́нию,/ во ушесе́х серде́чных возглаша́ющий,/ лени́вых ду́ши возставля́ет,/ и Боговеща́нными глаго́лы ле́ствица обрета́ется,/ от земли́ к Бо́гу возводя́щая./ Те́мже, Григо́рие Богосло́ве,/ не преста́й моля́ся Христу́/ от бед спасти́ ду́ши на́ша.

И ны́не, Богоро́дичен: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

При́тчей чте́ние (гла́вы 10, 3 и 8):

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́./ Блаже́н челове́к, и́же обре́те прему́дрость,/ и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум./ Лу́чше бо сию́ купова́ти,/ не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища./ Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных,/ все же честно́е недосто́йно ея́ есть./ Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це ея́,/ в шу́йце же ея́ бога́тство и сла́ва./ От уст ея́ исхо́дит пра́вда,/ зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит./ Послу́шайте у́бо мене́, о ча́да,/ честна́я бо реку́,/ и блаже́н челове́к, и́же пути́ моя́ сохрани́т:/ исхо́ди бо мои́ – исхо́ди живота́,/ и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода./ Сего́ ра́ди молю́ вас/ и предлага́ю мой глас сыново́м челове́ческим./ Я́ко аз, прему́дрость, устро́их сове́т,/ и ра́зум и смысл аз призва́х./ Мой сове́т и утвержде́ние,/ мой ра́зум, моя́ же кре́пость./ Аз мене́ лю́бящия люблю́,/ и́щущий же мене́ обря́щут благода́ть./ Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство,/ ненака́занный же, прилага́йте сердца́./ Послу́шайте мене́ и па́ки, честна́я бо реку́,/ и отве́рзу от усте́н пра́вая,/ я́ко и́стине поучи́тся горта́нь мой,/ ме́рзки же предо мно́ю у́стны лжи́выя. С пра́вдою вси глаго́лы уст мои́х,/ ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно./ Вся пра́ва суть разумева́ющим/ и про́ста обрета́ющим ра́зум./ Науча́ю бо вас и́стине,/ да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша,/ и испо́лнитеся Ду́ха.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (гла́вы 10, 6, 8 и 9):

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость,/ устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть./ Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости,/ пра́вда же избавля́ет их от сме́рти./ Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда./ Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́т/ и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет./ Свет пра́ведным всегда́,/ и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву./ Язы́к му́дрых до́брая свесть,/ и в се́рдце их почи́ет му́дрость./ Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́,/ прия́тни же Ему́ вси непоро́чнии в пути́./ Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго./ Постига́ет бо жела́ющий ю,/ пре́жде да́же разуме́ти ю,/ и удо́бь у́зрится от лю́бящих ю./ У́треневавый к ней не утруди́тся,/ и бдяй ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет./ Я́ко досто́йных ея́ сама́ обхо́дит, и́щущи,/ и во стезя́х ея явля́ется им благоприе́мне./ Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба./ Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты ея́,/ и возлюби́х ю, и поиска́х от ю́ности моея́./ И взыска́х неве́сту привести́ себе́,/ я́ко всех Влады́ка возлюби́ ю./ Таи́бница бо есть Бо́жия хи́трости/ и обрета́тельница дел Его́./Труды́ ея́ суть доброде́тели:/ целому́дрию же и ра́зуму та учи́т,/ пра́вде и му́жеству,/ и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком./ А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто,/ весть дре́вняя и бы́ти хотя́щая разсмо́трит./ Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний,/ зна́мения и чудеса́ проразуме́ет/ и сбытия́ време́н и лет,/ и всем сове́тник есть благ./ Я́ко безсме́ртие есть в ней/ и благосла́вие во обще́нии слове́с ея́./ Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду,/ и помоли́хся Ему́,/ и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́в и Го́споди ми́лости,/ сотвори́вый вся сло́вом Твои́м/ и му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка,/ да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́/ и да управля́ет мир в преподо́бии и пра́вде./ Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую прему́дрость/ и не отлучи́ ме́не от о́трок Твои́х,/ я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́./ Посли́ ю с Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́/ и от Престо́ла сла́вы Твоея́,/ да, су́щи со мно́ю, научи́т мя,/ что благоуго́дно есть пред Тобо́ю,/ и наста́вит мя в ра́зум,/ и сохрани́т мя в сла́ве свое́й./ Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва/ и погре́шительна умышле́ния их.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 4):

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет./ Ста́рость бо честна́ не многоле́тна,/ ниже́ в числе́ лет исчита́ется./ Седи́на же есть му́дрость челове́ком,/ и во́зраст ста́рости – житие́ нескве́рное./ Благоуго́ден Бо́гови быв, возлю́блен бысть/ и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть./ Восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́/ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́./ Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая/ и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив./ Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга,/ уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́,/ сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия./ Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше,/ ниже́ поло́жше в помышле́нии таково́е,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ра хра́ма. Та́же стихи́ры свята́го, глас 4, самогла́сны. Анато́лия:

Сло́вом Бо́жиим отве́рз уста́ твоя́,/ прему́дрости привле́кл еси́ Ду́ха/ и, полн благода́ти быв,/ Боже́ственная возгреме́л еси́ уче́ния, треблаже́нне Григо́рие,/ и, А́нгельским совоку́плься си́лам,/ Тро́йческий пропове́дал еси́ Свет и Неразде́льный./ Те́мже, твои́ми осия́вшеся Богоглаго́лании,/ Тро́ице покланя́емся, во Еди́ном Божестве́ познава́емей,/ во спасе́ние душ на́ших.

О́гненным язы́ком твои́м Богоглаго́ливым, Григо́рие,/ богобо́рная попали́л еси́ ерети́чествующих языкобо́лия,/ Боже́ственная я́ко и́стинно яви́лся еси́ уста́,/ Ду́хом возглаго́лавшая вели́чия Бо́жия/ и писа́ньми вообрази́вшая/ сокровеннота́йныя Тро́ицы Единоси́льное Существо́,/ и, Трисо́лнечным све́том просвети́в земны́й мир,/ мо́лишися непреста́нно о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас то́йже:

Боже́ственными дея́ньми те́ло с душе́ю зако́нно очи́стив,/ Богосло́вия преде́лы проше́л еси́,/ Боже́ственным тайнонауча́я, Богоявле́ние Григо́рие,/ и, в незаходи́мый вшед мрак,/ Богоначерта́нное прия́л еси́ законоположе́ние,/ Единосу́щную напи́сану Тро́ицу./ Е́йже покланя́ющеся тобо́ю, воспева́юще, глаго́лем:/ в Тро́ице разумева́емая Едини́це, поми́луй нас.

И ны́не, Богоро́дичен: Призри́ на моле́ния:

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, Богосло́вия исто́чниче/ и Богозре́ния высо́каго оби́тель:/ вы́шнюю бо глубину́, о́тче,/ с благочести́вым по́мыслом испыта́в,/ всем уясни́л еси́/ в Трие́х Со́лнцех Еди́но Све́та бы́ти растворе́ние,/ соединя́емое то́ждеством Божества́,/ тро́ичествуемое же Честны́ми Ипоста́сьми,/ жития́ у́бо чистото́ю и слове́с све́тлостию/ чествова́ти науча́я Тро́ицу Всесвяту́ю, Богодохнове́нне./ От Нея́же низпосла́тися душа́м на́шим моли́ ве́лию ми́лость.

Стих: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум.

Заре́ю Богосло́вия твоего́/ ересе́й темнонеи́стовство разруши́л еси́,/ исто́чник бо озаре́ний/ Богочести́вым по́мыслом, Богосло́ве, предвари́в и Богому́дрым,/ све́тлостем су́щим, отону́ду подава́емым, приобщи́лся еси́./ Просия́телен бо твой ум, я́коже зерца́ло, соде́лавый,/ Тро́ичный Божества́, о́тче, Свет и Неразде́льный/ прия́л еси́ светле́йший,/ и Лучу́, бога́тно еди́нственную, вмести́л еси́,/ Ю́же ны́не умоли́/ душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

Стих: Уста́ пра́веднаго поуча́тся прему́дрости,/ и язы́к его́ возглаго́лет суд.

Ра́дуйся, реко́ Бо́жия,/ я́же при́сно полна́ вод благода́ти,/ всяк веселя́щая град Царя́ Христа́/ Боже́ственными словесы́ и уче́ньми;/ сла́достный пото́к, неисчерпа́емая пучи́на,/ догма́тов изве́стный храни́тель зако́нный;/ тепле́йший Тро́ицы побо́рник,/ орга́н Ду́ха Свята́го,/ ум бо́дрый, благогла́сный язы́к,/ глубину́ писа́ний сказу́ющий./ Христа́ ны́не моли́/ душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 8:

Сердца́ ве́рных земледе́лая язы́ком твои́м, Григо́рие,/ благоче́стия в них присноцвету́щия израсти́л еси́ плоды́ Бо́гу,/ терно́вныя е́реси посека́я из ко́рене/ и украша́я смы́слы чистото́ю./ Те́мже, прие́мля на́ша похвалы́,/ Боже́ственная цевни́це, бо́дрое о́ко,/ па́стырей па́стырь, волко́в лове́ц,/ моли́ся приле́жно, Богосло́ве, Сло́ву/ о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен: Безневе́стная Де́во:

Тропа́рь, глас 1:

Па́стырская свире́ль Богосло́вия твоего́/ ри́торов победи́ трубы́,/ я́коже бо глубины́ ду́ха изыска́вшу,/ и добро́ты веща́ния приложи́шася тебе́./ Но моли́ Христа́ Бо́га, о́тче Григо́рие,/ спасти́ся душа́м на́шим.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь, два́жды. Сла́ва, и ны́не: Гаврии́лу веща́вшу:

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Боже́ственное осия́ние насле́довав,/ житие́ невеще́ственно изобучи́л еси́,/ единоиме́нным свяще́нством преизя́ществовав,/ преесте́ственно бо уясни́в догма́ты,/ правосла́вием ве́ру утверди́л еси́./ О́тче преподо́бне,/ Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва:

Столп был еси́ Це́ркве,/ бога́тство некра́домо благоче́стия яви́лся еси́, Богосло́ве Григо́рие,/ безстра́стием уясни́в житие́ твое́ и Тро́ицы изъясни́в догма́ты./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва,/ еди́на Всечи́стая Де́во Ма́ти, чистото́ю Анге́лы превозше́дшая./ Па́че всех мене́, персть бы́вша,/ оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми,/ очи́сти моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Бо́дрствовав сло́вом и́стины,/ Тро́йческую держа́ву Богосло́вив,/ А́риево злоче́стие и пребеззако́нное злосла́вие низложи́в,/ я́ко благоче́стия до́блественник и побо́рник, святи́телю,/ просвети́л еси́ во тьме неве́дения седя́щия.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Души́ моея́ стра́сти многоболе́зненныя и плоти́ моея́ неду́ги вско́ре исцели́,/ ума́ моего́ блуже́ния уста́ви, Всенепоро́чная,/ и в тишине́ по́мыслов моли́твы приноси́ти чи́сты Царю́ вся́ческих сподо́би, Богоро́дице,/ и испроси́ти прегреше́ний оставле́ние.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Облича́я лесть злочести́вых, писа́ния отверза́я Боголе́пно,/ посла́л еси́ догма́ты, па́че ме́да наслажда́ющий ве́рных сердца́,/ я́ве, досточу́дне, Тро́ице служи́ти во Еди́нстве Божества́./ Те́мже Спа́са о́браз на ико́не предста́вил еси́ облобыза́ти имуществи́тельно челове́чество,/ Богосло́ве Григо́рие./ Моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Егда́ прии́дет суди́ти всю зе́млю всех Влады́ка и Творе́ц,/ овца́м мя сопричти́ десны́м, осужде́ннаго,/ и кроме́шния тьмы, и вся́каго муче́ния/ твоего́ непотре́бнаго раба́ исхи́ти, молю́ся./ Да благода́рно велича́ю бога́тство Твоея́ бла́гости,/ Богоро́дице Всенепоро́чная,/ и вопию́ Ти, ра́дуяся:/ моли́ся Христу́ Бо́гу, прегреше́ний оставле́ние да́ти мне,/ Тебе́ бо и́мам наде́жду, раб Твой.

И чтем от жития́ свята́го.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы,/ внуши́те вси, живу́щии по вселе́нней. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 35, от полу́.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Преподо́бне треблаже́нне, святе́йший о́тче,/ па́стырю до́брый и Началопа́стыря Христа́ учениче́,/ положи́вый ду́шу за о́вцы,/ ты и ны́не, всехва́льне Богосло́ве Григо́рие,/ проси́ моли́твами твои́ми/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Кано́н Пресвяты́я Богоро́дицы со ирмосо́м на 6 и свята́го два, на 8. Кано́н Богоро́дицы, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Че́рмное мо́ре,/ я́ко Еди́н сла́вно просла́вися.

Пречи́стая Богоро́дице,/ вопло́щшееся Присносу́щное и Пребоже́ственное Сло́во па́че естества́ ро́ждшая,/ пое́м Тя.

Грозд Тя живоно́сен, всеми́рнаго иска́пающ сла́дость спасе́ния,/ Де́ва Христа́ роди́.

Род Ада́мль, к су́щему па́че ума́ блаже́нству Тобо́ю возведе́нный, Богоро́дице,/ досто́йно сла́вит Тя.

Та́же кано́н свята́го, его́же краегране́сие: Богоглаго́ливаго Григо́рия приснопа́мятнаго пою́. Творе́ние Феофа́ново, глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Христо́с ражда́ется – сла́вите!/ Христо́с с Небе́с – сря́щите!/ Христо́с на земли́ – возноси́теся!/ По́йте Го́сподеви, вся земля́,/ и весе́лием воспо́йте, лю́дие,/ я́ко просла́вися.

Богосло́ва втора́го, столпа́ Све́та Небе́снаго,/ му́дрости Бо́жия трубу́,/ прииди́те, сего́ слове́с рачи́телие, любо́вию соше́дшеся,/ восхва́лим того́, я́ко Богопропове́дника.

Сло́во О́тчее Безнача́льное,/ всех я́ко Бог промы́сленник, промысли́тельною си́лою тя, блаже́нне, Це́ркви,/ я́коже ма́тери, сло́вом и му́дростию облагодати́в твой ум, дар да́рует.

Ум влады́ку творя́, стра́сти плотски́я удержа́л еси́/ и, вмести́телен быв Боже́ственных озаре́ний,/ Еди́наго Бо́га в Трие́х Ли́цех просвети́л еси́ ны чествова́ти, Григо́рие.

Богоро́дичен: Бо́жия му́дрость храм Себе́ созда́,/ в Твое́й всенепоро́чней утро́бе всели́вшися,/ Благода́тная,/ и па́че ума́ Сему́ соедини́вшися по Ипоста́си, Чи́стая,/ яви́ся я́ко Челове́к.

Ин кано́н, творе́ние Ко́смы мона́ха, глас то́йже.

Песнь 1

Ирмо́с: Похвалу́ Богови́дец Моисе́й Изра́илю предвозглаша́ет,/ начина́ет же Мариа́м прему́дрым жена́м песнь побе́дную:/ Изба́вителю Бо́гу вси воспои́м.

Изба́ву82 началоро́днаго, о на́ших же страсте́х/ кровь Богото́чную, стал еси́, в же́ртву принося́,/ и ны́не ве́рным, Григо́рие всему́дре, Бо́га пода́ждь нам удобопримири́тельна.

Скрижа́ли Богоначерта́нныя, во мрак Моисе́й вшед, прия́т не́когда,/ ты же, во уме́ поста́вив Богоприя́тную трапе́зу,/ приле́жно Бо́га умоли́л еси́.

Богоро́дичен: Хотя́ за благоутро́бие Свое́ от сме́рти и тли па́ки воззва́ти естество́ челове́ческое,/ Пребоже́ственный, Де́во Всенепоро́чная, в чи́стую утро́бу Твою́ всели́ся.

Катава́сия: Су́шу глубороди́тельную зе́млю:

Песнь 3

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ свет омраче́нных,/ и пое́т Тя дух мой.

Даждь нам по́мощь Твои́ми моли́твами, Всечи́стая,/ прило́ги отража́ющи лю́тых обстоя́ний.

Е́вы прама́тере Ты исправле́ние была́ еси́,/ Нача́льника жи́зни, ми́ру Христа́, Богоро́дице, ро́ждши.

Препоя́ши мя си́лою, Всечи́стая,/ я́же и́стинно Бо́га ро́ждши пло́тию,/ О́тчую Ипоста́сную Си́лу.

Ин

Ирмо́с: Пре́жде век от Отца́ рожде́нному нетле́нно Сы́ну/ и в после́дняя от Де́вы воплоще́нному безсе́менно, Христу́ Бо́гу возопии́м:/ вознесы́й рог наш,/ Свят еси́, Го́споди.

Име́я прему́дрости исто́чник, непреста́нно источа́ющ твои́х всему́дрых уче́ний,/ Христо́ву Це́рковь, всеблаже́нне, испо́лнил еси́,/ над все́ми вопию́щую Бо́гу:/ Свят еси́, Го́споди.

Благоче́стия велегла́сен пропове́дник и благознамени́т Богосло́вия Богосло́в,/ сокро́вище Боговиде́ния оби́льно предлага́ется/ и раздае́т бога́тно нам бога́тство неотъе́млемо.

Ри́тор огнедухнове́нный, Боговеща́нная цевни́ца благода́ти,/ Богосло́вным вдохнове́нием и веща́нием Богодухо́вным благознамени́те возшуме́в,/ Триипоста́снаго Существа́ нам песнь воспе́.

Богоро́дичен: Богороди́тельнице, Цари́це всея́ тва́ри,/ Царя́ вся́ческих моля́щи не преста́й, Христа́,/ Его́же нам родила́ еси́ на спасе́ние су́щих на земли́,/ спасти́ пою́щия Тя.

Ин

Ирмо́с: Пре́жде зача́тия честна́го Саму́ила/ несомне́нно Бо́гу обеща́вши священнома́ти А́нна,/ ны́не ра́дующися, пое́т с на́ми:/ утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

И́же пре́жде изы́тия из утро́бы ро́ждшей тя/ был еси́ предвозвеще́н, преподо́бне о́тче,/ пронарече́ние нося́ досто́йное, священнонача́льниче прему́дре./ Вседу́шно, – ра́дуйся, о́тче, – тебе́ зове́м.

И́же пре́жде да́же изво́лити лука́вая,/ супру́жницу и споспе́шницу избра́л еси́/ изъявле́ньми Боже́ственными – Богови́дную чистоту́ и целому́дрие, побо́рниче ве́рных./ Веселя́щеся, – ра́дуйся, о́тче, – тебе́ зове́м.

Богоро́дичен: Е́вы прама́тере испра́вила еси́ пре́жде бы́вшее поползнове́ние,/ прие́мши в Себе́ низве́рженныя восправля́ющее Сло́во О́тчее/ непобеди́мою си́лою, Ма́ти Де́во.

Катава́сия: Утвержде́ние на Тя:

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Отве́рз уста́ сло́вом Бо́жиим,/ отры́гнул еси́ прему́дрость, пропове́дниче Све́та,/ и мудрова́ние Боже́ственное вселе́нней все́ял еси́,/ отце́в вои́стинну утверди́л еси́ догма́ты,/ по Па́влу яви́лся еси́ ве́ры побо́рник./ Тем и А́нгелов сограждани́н еси́ и сих собесе́дник яви́вся, блаже́нне,/ Богосло́ве Григо́рие, моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Помышле́ньми попо́лзся лука́выми, во глубину́ впадо́х грехо́вную/ и, стеня́, зову́ Ти от се́рдца, Всечи́стая:/ на мне удиви́ бога́тую ми́лость,/ и Твоего́ благоутро́бия безме́рную пучи́ну,/ и щедро́т Твои́х неисчи́сленное бога́тство/ и даждь ми покая́ние и прегреше́ний проще́ние, да любо́вию зову́ Тебе́:/ моли́ Христа́ Бо́га прегреше́ний оставле́ние дарова́ти мне,/ Тя бо наде́жду име́ю, раб Твой.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих Твое́ Божество́.

Клас возрасти́вшая животво́рный, неора́нная ни́во,/ Подаю́щаго ми́ру жизнь,/ Богоро́дице, спаса́й пою́щия Тя.

Богоро́дицу Тя, Всечи́стая, просве́щшиися вси, зна́ем:/ Со́лнце бо пра́вды родила́ еси́, Присноде́во.

Очище́ние нам дару́й на́ших неве́дении, я́ко Безгре́шен,/ и умири́ Твой мир, Бо́же, моли́твами Ро́ждшия Тя.

Ин

Ирмо́с: Жезл из ко́рене Иессе́ева/ и цвет от него́, Христе́,/ от Де́вы прозя́бл еси́,/ из горы́, Хва́льный, приосене́нныя ча́щи/ прише́л еси́, воило́щься от Неискусому́жныя, Невеще́ственный и Бо́же,/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Таи́нник Тро́ицы быв, Сея́ просвети́л еси́ вселе́нную ра́зумом, му́дре, догма́тов лучи́ изблиста́я, преподо́бне, твоего́ изве́стнаго учи́тельства,/ емуже поуча́ющеся при́сно, вси благоче́стно восхваля́ем тя.

У́тро благоче́стия све́тлое, зарю́ трисо́лнечную в себе́ прие́м, возсия́л еси́,/ и нощь мра́чную злочести́вых ересе́й заре́ю твои́х догма́тов му́дрых отгна́л еси́,/ и ду́ши, о́тче, ве́рных уясни́л еси́.

Ум Пресу́щный, исто́чник Сло́ва и Ду́ха, из Присносу́щнаго Богосло́вным гро́мом, всеблаженне, Богосло́вствуя,/ благоче́стно научи́л еси́, сему́ от Него́ науча́емь,/ я́ко предочи́стив твой ум ве́щных, о́тче, прия́тии.

Возше́л еси́ на го́ру доброде́телей,/ от до́льных пресели́вся и ме́ртвых дел отступи́в,/ и скрижа́ли, руко́ю Бо́жиею напи́санныя,/ догма́ты твоего́ чи́стаго Богосло́вия прия́л еси́,/ тайноводи́телю Боже́ственных та́инств, Григо́рие.

Богоро́дичен: Ра́зумом па́дшаго Ада́ма возста́вила еси́, Всенепоро́чная,/ Ипоста́сную ро́ждши Жизнь из ложе́сн деви́ческих, очище́нных Ду́хом,/ и к безстра́стней, и Боже́ственнейшей, и нетле́нней пи́щи/ сего́ возвела́ еси́, Влады́чице.

Ин

Ирмо́с: С чу́дным став Авваку́мом/ на Боже́ственней твое́й стра́жи, Григо́рие,/ и Су́щаго на ра́мех Херуви́мских позна́в,/ всеми́рнаго был еси́ возвести́тель спасе́ния, при́сно зовы́й:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Близ явля́ющимся и пред Бо́гом стоя́щим чинонача́лием подо́бяся, всему́дре,/ я́же вы́шше тех умо́м облета́я,/ во глубину́ же не дости́гл еси́ превысоча́йшее стоя́ние,/ отто́ле бога́тство нося́ челове́ком неотъе́млемое.

В непостижи́мый вшед мрак/ и, я́ко из пеще́ры ка́менны, узре́в за́дняя,/ срастворе́нное веще́ственное Невеще́ственному Естеству́,/ и несли́тнаго смеше́ния был еси́ сказа́тель, Христо́в уго́дник,/ Того́ рабо́м Его́ умоля́ет бы́ти ми́лостива.

Богоро́дичен: Гора́ показа́лася еси́ Ты мы́сленная,/ от нея́же отсече́ся неизрече́нно честны́й Ка́мень,/ истня́я мра́чныя пре́лести о́браз/ и просвеще́нием благода́ти озаря́я ве́рою при́сно вопию́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Катава́сия: Покры́ла есть Небеса́:

Песнь 5

Ирмо́с: У́тренююще, вопие́м Ти:/ Го́споди, спаси́ ны,/ Ты бо еси́ Бог наш,/ ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы.

Утоли́ нестерпи́мую бу́рю страсте́й мои́х,/ я́же Бо́га Ро́ждшая, Ко́рмчию и Го́спода.

Слу́жат Рождеству́ Твоему́, Пречи́стая Богоро́дице, А́нгельстии чи́ни/ и челове́ков собо́ри.

Мари́е Богоро́дице Безневе́стная,/ упова́ния враго́в осуети́,/ а пою́щия Тя возвесели́.

Ин

Ирмо́с: Бог Сый ми́ра, Оте́ц щедро́т,/ Вели́каго Сове́та Твоего́ А́нгела,/ мир подава́юща, посла́л еси́ нам./ Тем Богоразу́мия к све́ту наста́вльшеся,/ от но́щи у́тренююще,/ славосло́вим Тя, Человеколю́бче.

Глаго́л твои́х Боже́ственное веща́ние и догма́тов благода́ть Боже́ственная,/ я́ко ско́рость мо́лнии, всю обтече́ зе́млю,/ Тро́ице во Едини́це, Еди́нице в Тро́ице, покланя́тися, Богосло́ве,/ Богосло́вствуя и науча́я нас.

Возжела́л еси́ и́стинно му́дрости Бо́жия, и слове́с добро́ту возлюби́л еси́,/ и всех предпочти́л еси́ кра́сных, су́щих на земли́,/ те́мже тя венце́м, всеблаже́нне, дарова́ний благоле́пно украси́ и Богосло́ва соде́ла.

Разу́мно ты Су́щаго, я́ко дре́вле Моисе́й, ви́дети, Богоглаго́ливе, вожделе́л еси́,/ и Сего́ за́дняя, ка́менем покры́вся, ви́дети сподо́бился еси́,/ и пучи́ны научи́лся еси́ Боже́ственныя му́дрости, непости́жно явля́емыя.

Богоро́дичен: И́же дре́вле Е́ву, прама́терь Твою́, Созда́вый из Тебе́ зи́ждется,/ тоя́ осужде́ние и преслуша́ние я́ве исцеля́я и разреша́я,/ я́ко Щедр и Влады́ка всех,/ Богороди́тельнице Ма́ти Де́во.

Ин

Ирмо́с: Угль горя́щий, и́же Иса́ииным устно́м Серафи́м приложи́ не́когда,/ клеще́ю взем и приложе́н: он же, очище́н, – пра́вде научи́теся, – всем пропове́даше.

Всему́ огню́ Боговиде́ния, всеблаже́нне Григо́рие, присту́пль,/ чистото́ю ума́ же и души́/ несы́тне самору́чно Трисия́нный поче́рпл еси́ Свет Равнови́дный.

Заря́ми объя́т Трисо́лнечнаго озаре́ния,/ от облиста́ния же разжже́н и Боже́ственными луча́ми ум освеща́я,/ и противосия́тельныя лучи́ всем изблиста́л еси́.

Богоро́дичен: Свет от Све́та,/ О́тчее Единоро́дное Сло́во Безнача́льное прие́мши, Ма́ти Де́во,/ дверь Све́та я́ве была́ еси́,/ пра́вды Со́лнце всем возсия́вши.

Катава́сия: Я́ко ви́де Иса́ия:

Песнь 6

Ирмо́с: Ри́зу мне пода́ждь све́тлу,/ одея́йся све́том, я́ко ри́зою,/ Многоми́лостиве Христе́ Бо́же наш.

Храм Тя Бо́жий, и ковче́г,/ и черто́г одушевле́нный, и дверь Небе́сную,/ Богоро́дице, ве́рнии, возвеща́ем.

И́долов разруши́тель я́ко Бог,/ бы́вшее Рождество́ Твое́, Марие́ Богоневе́сто,/ покланя́емо есть со О́тцем и Ду́хом.

Сло́во Бо́жие Тя земны́м, Богоро́дице, показа́ Небе́сную ле́ствицу:/ Тобо́ю бо к нам сни́де.

Ин

Ирмо́с: Из утро́бы Ио́ну мла́денца изблева́ морски́й зверь,/ якова́ прия́т./ В Де́ву же все́льшееся Сло́во/ и плоть прие́мшее про́йде, сохра́ншее нетле́нну,/ Его́же бо, не пострада́ нетле́ния,/ Ро́ждшую сохрани́ неврежде́нну.

Струя́ми му́дрых уче́ний твои́х, всему́дре, А́риев ум му́тнейший изсуши́л еси́,/ в тишине́ храня́ па́ству твою́ непотопле́ну, я́коже слове́сный ковче́г,/ в не́мже благоче́стия се́мена положи́л еси́ добро́тою слове́с твои́х.

Да Честны́я Тро́ицы осия́нием обогати́ши ум, о́тче, уясни́л еси́,/ я́коже нескве́рное и новоочище́нное зерца́ло, воздержа́нием изря́дным соде́лав./ Те́мже и Богови́днейший показа́лся еси́ Боже́ственными явле́ньми.

Весь сраствори́вся заре́ю Ду́ха, был еси́ свети́льник, о́тче, всесве́тел,/ све́тлостию твои́х слове́с просвеща́яй концы́/ и Богосло́вия чистото́ю украша́яй кра́сное торжество́ ве́рных, Богосло́ве Григо́рие.

Нов Саму́ил Богода́нен яви́лся еси́, дан Бо́гу,/ и пре́жде зача́тия, всеблаже́нне, целому́дрием и чистото́ю украша́емь/ и свяще́нства всесвято́ю оде́ждею, о́тче, удобре́н,/ хода́тайствуя Зижди́телю и зда́нию83.

Богоро́дичен: Сви́ток чист, Сло́во прие́мый напи́санное, пре́жде неопи́санное, Божество́м,/ предзна́лася еси́ проро́ки и пе́рвее, Ма́ти Де́во, Мари́е Богоневе́сто:/ Ты бо Неодержи́маго во утро́бе Твое́й неска́занно вмести́ла еси́.

Ин

Ирмо́с: И́же в по́нте подъемый заключе́ние/ убежа́нием бу́ри и верже́нием жре́бия/ и усты́ ят быв морска́го зве́ря, невреди́м пребы́в,/ но вопия́ше Ио́на:/ к Тебе́ живо́т мой да взы́дет, Христе́.

Потопле́н ра́зумом не быв, и до дна испыта́в глубины́ Бо́жия,/ и отто́ле би́сер поче́рп ты Влады́це,/ и молча́ние, я́коже сло́во, Григо́рие, положи́л еси́ всеизря́днейше.

Моли́твою́ чи́стою свере́пеющееся ути́шил еси́ мо́ре/ и, стра́нных оплева́в слове́с слати́ну84,/ ты Владыце, я́ко Небе́сная ка́пля, лю́ди верныя испра́вил еси́, Григорие.

Богоро́дичен: Непости́жное челове́ческими по́мыслы та́инство, Ма́ти Бо́жия,/ неизрече́ннаго и стра́шнаго рожде́ния Твоего́:/ Ты бо, Де́во, всех Творца́ ро́ждши, Де́ва пребыла́ еси́.

Катава́сия: Возопи́ к Тебе́:

Конда́к, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Богосло́вным язы́ком твои́м сплете́ния ри́торская разруши́вый, сла́вне,/ правосла́вия оде́ждею, свы́ше истка́нною, Це́рковь украси́л еси́,/ ю́же и нося́щи, с на́ми зове́т, твои́ми ча́ды:/ ра́дуйся, о́тче,/ Богосло́вия у́ме кра́йнейший.

И́кос:

От Богосло́вныя и высо́кия му́дрости твоея́/ испо́лни мой ум, убо́гий и стра́стный,/ я́ко да воспою́ житие́ твое́, о́тче:/ не могу́ бо сло́ва принести́ тебе́, а́ще не ты пода́си ми кре́пость сло́ва,/ и ра́зум, и му́дрость, я́ко да от твои́х твоя́ принесу́ тебе́,/ и от бога́тства доброде́телей твои́х отту́ду обря́щу вину́,/ и увенча́ю честну́ю и святу́ю твою́ главу́, с ве́рными взыва́я:/ ра́дуйся, о́тче, Богосло́вия у́ме кра́йнейший.

Песнь 7

Ирмо́с: От Иуде́и, доше́дше, о́троцы,/в Вавило́не иногда́/ ве́рою Тро́йческою пла́мень пе́щный попра́ша, по́юще:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Из де́вственных ложе́сн воплоти́вся, яви́лся еси́ на спасе́ние на́ше./ Те́мже Твою́ Ма́терь ве́дяще Богоро́дицу, правосла́вно зове́м:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Жезл прорасти́ла еси́, Де́во, от ко́рене Иессе́ева, Всеблаже́нная,/ плод цветонося́щий спаси́тельный ве́рою Сы́ну Твоему́ зову́щим:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Прему́дрости испо́лни вся и си́лы Боже́ственный,/ Ипоста́сная му́дросте Высоча́йшаго, Богоро́дицею, ве́рою Тебе́ пою́щих:/ отце́в на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: О́троцы, благоче́стию совоснита́ни,/ злочести́ваго веле́ния небре́гше,/ о́гненнаго преще́ния не убоя́шася,/ но, посреди́ пла́мене стоя́ще, поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Все жела́ние и сла́дость я́ве сло́во твое́,/ все, Григо́рие, по́лно весе́лия и све́тлости,/ благоуха́ния насыща́я ве́рою пою́щия:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Умо́м просвеще́нным Исто́чника просвеще́нии дости́гл еси́/ и, отону́дными мо́лниями распаля́емь,/ опали́л еси́ Евно́миево языкобо́лие, Тро́ице вопия́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Отве́рз хля́би бе́здны му́дрых догма́тов твои́х,/ заусти́в же Исто́чника му́дрости, покры́л еси́ пре́лести началовожди́,/ облиста́емь ве́чным Све́том и Трисо́лнечным.

Богоро́дичен: Я́ко дождь на руно́, низше́д, в Твою́ всели́ся утро́бу/ ми́ра река́, исто́чник бла́гости, и́же ка́пли дожде́вныя исчита́я,/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: Проидо́ша, я́ко черто́г,/ пе́щный пла́мень нестерпи́мый/ и́же за благоче́стие иногда́ о́троцы святи́и, показа́вшеся я́ве,/ и, согла́сно воспева́юще, песнь поя́ху:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Непра́ведных иге́монов пред суди́щами став, Григо́рие,/ ерети́чествующих огня́ люте́е ды́шущая стремле́ния благоче́стием соже́гл еси́,/ Тро́ице вопия́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Тро́ицу Всесвяту́ю – догма́тов благочести́вых, Григо́рие, нему́тный Исто́чник,/ от усте́н излия́вый на зе́млю, цветоно́сну, жесто́кую напая́я, показа́л еси́:/ отце́в Бо́же, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Умерщвля́ется пра́отец, я́ко безвре́менне сада́ вкуси́вый;/ Ты же безконе́чную Жизнь, о Де́во, прозя́бшая,/ в раи́ сего́ обита́ти возста́вила еси́,/ Богороди́тельнице Чи́стая Благослове́нная.

Катава́сия: Тебе́, во огни́ ороси́вшаго:

Песнь 8

Ирмо́с: Царя́ Небе́снаго,/ Его́же пою́т во́и А́нгельстии,/ хвали́те и превозноси́те во вся ве́ки.

Проти́вных льсти́тельныя и пла́менныя на нас угаси́ стре́лы,/ я́ко да пое́м Тя, Чи́стая, во ве́ки.

Преесте́ственне Соде́теля и Спа́са, Бо́га Сло́ва родила́ еси́, Де́во,/ те́мже Тя пое́м и превозно́сим во вся ве́ки.

Просвети́тельную Тя и златоза́рную/ все́льшийся в Тя Свет Непристу́пный, Де́во,/ пока́за свещу́ во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: Чу́да преесте́ственнаго/ росода́тельная изобрази́ пещь о́браз:/ не бо, я́же прия́т, пали́т ю́ныя,/ я́ко ниже́ огнь Божества́ Де́вы,/ в Ню́же вни́де утро́бу./ Тем, воспева́юще, воспое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода/ и превозно́сит во вся ве́ки.

Ра́вно Отцу́ Сло́во и Дух бла́гостию и ца́рством,/ благочести́во научи́л еси́,/ су́щественно и есте́ственно то́ждество зна́я и едине́ние./ Те́мже вопие́ши, ра́дуяся:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Сла́вы А́нгельския удосто́ился еси́, я́ко бо А́нгел, просия́л еси́ ми́ру,/ Тро́ице, всему́дре, очи́стив приле́жно ду́шу же, и те́ло, и мысль./ Е́йже ны́не воспева́еши, веселя́ся:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Ми́лостива моли́твами твои́ми Влады́ку соде́лав,/ испроси́, о́тче, прегреше́ний оставле́ние/ ве́рою свяще́нную и всепра́зднственную твою́ па́мять пра́зднующим./ В не́йже, веселя́щеся, воспева́ем:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Таи́нник Триипоста́снаго Единонача́лия и Божества́, су́щаго в Тро́ице,/ доброде́телей обуче́ньми быв,/ Тро́йческий Богосло́в показа́лся еси́, всеблаже́нне./ И ны́не воспева́еши, ра́дуяся:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Богоро́дичен: И́же Арха́нгельскими песносло́вии сла́вимое бога́тное Сло́во нас ра́ди обнища́,/ Тя Ма́терь, добро́ту Иа́ковлю благослове́нную, избра́в./ Те́мже, воспева́юще, пое́м:/ да благослови́т тварь вся Го́спода и превозно́сит во вся ве́ки.

Ин

Ирмо́с: И́же пи́щею не оскверни́вшиися о́троцы ца́рския тра́пезы/ во огнь, ра́дующеся, внидо́ша не́когда/ и, в пла́мени ороша́еми,/усе́рдно поя́ху:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Вавило́нскаго, о́тче, пла́мене превозвы́сився и па́че того́ благоче́стием распали́вся,/ Тро́йческий неботаи́нник показа́вся и пропове́дник, вопие́ши:/ благослови́те, дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Напа́стныя разли́чне, о́тче, и желе́зныя пе́щи огнь угаша́я,/ удо́бно напа́стей произше́д, к Небеси́ возлете́л еси́, вопия́:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: 3латови́дный свети́льник/ Твое́ знамени́тельне явля́ше Боже́ственное Рождество́, Непоро́чная Чи́стая:/ Ты бо Свет Непристу́пный ми́рови возсия́ла еси́, Ему́же вопие́м:/ по́йте, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Катава́сия: Нестерпи́мому огню́:

Песнь 9

Ирмо́с: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя испове́дуем,/ спасе́ннии Тобо́ю, Де́во Чи́стая,/ с безпло́тными ли́ки Тя велича́юще.

Ра́дости и весе́лия полна́ есть па́мять Твоя́/ приступа́ющим, исцеле́ния точа́щи,/ и благоче́стно Богоро́дицу Тя возвеща́ющим.

Псалмы́ Тя воспева́ем, Обра́дованная,/ и немо́лчно, – е́же ра́дуйся! – зове́м:/ Ты бо источи́ла еси́ всем ра́дость.

Красе́н, Богоро́дице, прорасте́ Плод Твой,/ не тли причаща́ющимся хода́тайствен,/ но жи́зни, ве́рою Тя велича́ющим.

Ин

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная,/ И ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Дае́т тебе́ жизнь нетле́нную Нача́льная Тро́ица,/ Ю́же богосло́вил еси́,/ прие́мши Ея́ ра́ди по́двиги твоя́, и уче́ния, и боре́ния,/ Е́йже ны́не, о́тче, предстои́ши, о ми́ре моли́твенник изя́щнейший.

Заре́ю Трисия́нныя све́тлости, от Еди́наго происходя́щею Божества́,/ осия́емь, священнотаи́нниче Григо́рие,/ пою́щия тя ве́рою спаса́й/ и твои́х догма́тов Богосло́вием светово́ждствуй.

Тече́ние до́брое соверши́л еси́, за Нача́льную Тро́ицу подвиза́вся,/ и обоже́ние я́ко Богосло́в получи́л еси́,/ и Боже́ственнаго твоего́ жела́ния исполне́ние прия́л еси́ досто́йно,/ Це́рквей благоукраше́ние.

Богоро́дичен: О, стра́шнаго Твоего́ чудесе́! Ты бо, Богоро́дице, та́инство, пре́жде родо́в/ и пре́жде веко́в сокрове́нное в Бо́зе, вся́ческая Созда́вшем,/ ро́ждши Бо́га Сло́ва, несказа́нно яви́ла еси́.

Ин

Ирмо́с: И́же вы́шнюю глубину́ Боже́ственнаго непостиже́ния благоче́стно отве́рз,/ ум, я́ко из ка́мене, необъя́тный/ Богонача́льныя возвы́сил еси́ Тро́ицы, всеблаже́нне о́тче, тя велича́ем.

И́же худу́ю оде́жду зако́ннаго расто́рг писа́ния/ и, ю́же в не́м, Боже́ственную добро́ту/ и та́инственную Боже́ственных Ду́ха нам истолкова́в писа́ний,/ треблаже́нне о́тче, тя велича́ем.

Го́рним лико́м сочи́слен сый, преподо́бне о́тче,/ и́бо с ни́ми во ве́ки водворя́ешися./ О твое́й па́стве мольбы́ твори́ к Бо́гу, всеблаже́нне о́тче, тя велича́ем.

И́же Боже́ственным научи́вся/ от Боже́ственнаго и па́че ума́ вдохнове́ния, преподо́бне о́тче,/ и к тех та́инственно соверши́вся ненауче́нному соедине́нию безме́рным твои́м жела́нием,/ всеблаже́нне о́тче, тя велича́ем.

Богоро́дичен: Ты вмести́лище, Чи́стая, Боже́ственнаго необъя́тия, вы́шше естества́ была́ еси́,/ я́ко Бо́гу плоть заи́мство́вавшая, и Твои́х де́вственных не разве́рзшему ложе́сн,/ внегда́ ражда́ти без се́мене, Тя велича́ем.

Катава́сия: В зако́не се́ни и писа́нии:

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом:

Меч слове́с твои́х и си́ла сего́ язы́ки отсече́ неве́рных до конца́,/ я́ко вещь бо терно́вную, тех попали́л еси́ безбо́жная новосече́ния,/ Тро́ице научи́л еси́ покланя́тися боголе́пно,/ Григо́рие Богосло́ве.

Сла́ва.

Подо́бен: Со ученики́:

Еди́нице Триипоста́сней и Тро́ице соверше́нней в Еди́ном Божестве́,/ всему́дре Богосло́ве, научи́л еси́ покланя́тися:/ Свет, реки́й, Отца́ и Сы́на Свет,/ па́ки же Свет Ду́ха Свята́го./ Но Еди́н Свет, Неразде́лен, Неслия́нен,/ Еди́н бо Бог, уясня́яй Единосу́щное, о Григо́рие блаже́нне.

И ны́не, Богоро́дичен:

С Богома́терию и Де́вою Мари́ею/ и Васи́лием, всему́дре, предстоя́й Вели́ким Непристу́пней Тро́ице,/ мир ми́ру, тишину́ Це́ркви и нам спасе́ние испроси́, ны́не восхваля́ющим тя,/ Богосло́ве архиере́ю Григо́рие, ри́торе церко́вный.

На хвали́тех стихи́ры свята́го на 4, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

Пресе́к пи́сьмене ты мрак,/ вшел еси́ ду́хом к Све́ту Высоча́йшему/ и, отону́дное прие́м светолия́ние,/ Богосло́вием вся обогати́л еси́,/ Григо́рие всему́дре, Це́ркве свети́ло,/ блиста́ньми же слове́с твои́х/ мра́чныя о́блаки ересе́й разгна́л еси́./ Те́мже водворя́ешися, иде́же глас пра́зднующих,/ А́нгелом собесе́дник,/ моля́ся непреста́нно, е́же спасти́ся душа́м на́шим.

Богосло́в вторы́й и таи́нник Боже́ственнаго осия́ния,/ и́же Тро́ицы све́тлый прописа́тель,/ и́же о неизрече́ннем и Боже́ственнем естестве́/ преесте́ственно науча́я, Григо́рие,/ и ны́не светле́е наслажда́йся Бо́га,/ почита́ющих тя помина́й/ и побо́рствуй о Це́ркви, ю́же собра́л еси́:/ твое́ бо веща́ние во вся вселе́нныя изы́де концы́,/ науча́я сла́вити Тро́ицу Единосу́щную.

Возде́лав зе́млю язы́ком, Богоглаго́ливе,/ се́рдца бразда́м се́мя Боже́ственное,/ Богосло́вием обогати́л еси́ высоча́йшим Це́ркве всю полноту́./ Те́мже пле́велы огне́м Ду́ха/ ерети́ческия попали́л еси́,/ филосо́фии Боже́ственный пита́емый раче́нием,/ о́тче отце́в, и па́стырю па́стырей,/ и сло́во ве́рных, свяще́нников свети́льниче,/ вселе́нныя сла́ва, всеблаже́нне Григо́рие.

К прему́дрости ча́ши прибли́жив/ честна́я твоя́ уста́, о́тче Григо́рие,/ Богосло́вия поче́рпл еси́ Боже́ственную во́ду/ и ве́рным оби́льно препода́л еси́,/ ересе́й загради́л еси́ тече́ние душегу́бное,/ хуле́ния испо́лненное./ И́бо я́ко ко́рмчия тя обре́те Дух Святы́й,/ отре́юща и отгоня́ща, я́ко ве́тров дыха́ния, злочести́вых стремле́ния,/ во Еди́нице существа́ Тро́ицу возвеща́юща.

Сла́ва, глас 1:

Цевни́цу Ду́ха,/ ересе́й победи́теля и правосла́вных наслажде́ние,/ втора́го напе́рсника Сло́ва,/ самови́дца догма́том бы́вшаго,/ му́драго пастыренача́льника,/ церко́вныя пито́мцы, Богосло́вными пе́сньми приреце́м:/ ты еси́ па́стырь до́брый,/ да́вый тебе́ сама́го, Григо́рие,/ я́ко Учи́тель Христо́с за вы,/ и с Па́влом лику́еши/ и мо́лишися о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен. Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На литурги́и

Блаже́нны от кано́на свята́го, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 1: Уста́ моя́ возглаго́лют прему́дрость,/ и поуче́ние се́рдца моего́ ра́зум. Стих: Услы́шите сия́, вси язы́цы, внуши́те;вси, живу́щии по вселе́нней. Апо́стол к Кори,нфяном, зача́ло 151. Аллилу́йя, глас 2: Внемли,те, лю́дие Мои́, зако́ну Моему́,/ приклони́те у́хо ва́ше во глаго́лы уст Мои́х. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную: На трапе́зе утеше́ние бра́тии. И чтем житие́ свята́го.

Святитель Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский

Родился около 329 года в Арианзе, имении своих родителей близ города Назианза (в южной Каппадокии, Малая Азия). Мать его святая Нонна (†374, память 5 августа) происходила из знатной и благочестивой христианской семьи и доводилась двоюродной сестрой святителю Амфилохию, епископу Иконийскому (†344, память 23 ноября). Святая Нонна вышла замуж за Григория Арианзского, богатого землевладельца, который под ее благотворным влиянием оставил свои иудейскоязыческие заблуждения (он принадлежал к гностической секте ипсистариев), принял святое Крещение и стал ревностным христианином. Впоследствии святой Григорий Арианзский был посвящен в сан пресвитера, а затем – епископа Назианзинского и всецело посвятил себя служению Церкви Христовой (†374, память 1 января).

По молитвам благочестивых Григория и Нонны у них родился сын Григорий, который еще до рождения был обещан матерью на служение Богу.

Родители дали святому Григорию, а также и его меньшему брату Кесарию блестящее образование. После домашних занятий с дядей, епископом Иконийским, опытным преподавателем риторики, святой Григорий прошел курс учения в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской и Александрии.

Юноша обладал выдающимися способностями, а вместе с тем горячим благочестием. Узнав от матери о том, что он посвящен Богу, святой Григорий принял обет сохранить себя в целомудрии и чистоте.

Для завершения своего образования святой Григорий отправился в Афины. Здесь он встретил святого Василия Великого, с которым его соединила нерасторжимая дружба. Шесть лет провел святой Григорий в Афинах, изучая литературу и философию, математику и музыку, геометрию и астрономию. По завершении образования он некоторое время оставался в Афинах и преподавал ораторское искусство.

Овладев в совершенстве наукой того времени, святой Григорий в 358 году возвратился в Назианз и там, будучи 30 лет от роду, принял святое Крещение от своего отца.

Отец святого Григория был в то время епископом; через некоторое время он посвятил своего сына во пресвитера.

Стремясь к иноческому подвигу, святой Григорий ушел из Назианзина в Понт, где находился его друг святой Василий Великий, основавший обитель. Друзья вместе подвизались в ней, работая над сочинением о правилах иноческого общежития.

После смерти своего младшего брата Кесария, святой Григорий Богослов возвратился на некоторое время из Понта в Назианз, чтобы облегчить горе родителей. Он не только помогал отцу в церковном управлении и хозяйственных заботах, но разъяснил ему вред арианской ереси, в которую отец едва не был совращен, и вновь утвердил его в православии.

По просьбе святого Василия Великого, бывшего в то время архиепископом в Кесарии Каппадокийской, святой Григорий согласился стать епископом в городе Сасиме, где распространилась арианская ересь. При покровительстве императора-арианина Валента (364–378) архиепископ Тианский Анфим, который был арианином, не допустил святителя Григория в Сасиму .Святой Григорий удалился в монастырь, где ухаживал за больными, а затем поселился в пустыне, ища безмолвия и созерцания. В это время отец святого Григория призвал его к себе, так как умерла его дочь святая Горгония. Погребение сестры святой Григорий почтил надгробным словом. Подчиняясь воле отца, он помогал ему в управлении епархией.

В 374 году преставились ко Господу родители святителя Григория: вначале отец, затем мать, праведная Нонна. Святой Григорий удалился в Селевкию Исаврийскую, где служил при церкви святой великомученицы Феклы. По просьбе святителя Василия Великого он принял попечение о больницах и убежищах для престарелых. Много трудов положил святитель Григорий, добывая средства для обеспечения больниц и богаделен и организуя в них порядок.

После смерти святителя Василия Великого (†378) святой Григорий, исполняя предсмертную просьбу своего друга, отправился в Константинополь для борьбы с ересью Македония, отрицавшего Божество Святого Духа.

Почти все храмы Константинополя были во власти еретиков. В 379 году святой Григорий начал служить и проповедовать в небольшой домовой церкви своих родственников, которую назвал «Анастасия» («Воскресение»), веря, что именно здесь начнет воскресать Православие. С неотразимой убедительностью опровергал он все доводы еретиков, вдохновенно раскрывая истинное учение Церкви. Слушатели волновались около епископской кафедры, громко выражая знаки одобрения и записывая слова святителя. Горячая проповедь святого Григория, его глубокое знание и истолкование Священного Писания, праведная христианская жизнь привлекали к святителю все больше и больше паствы, и ему удалось добиться значительного ослабления еретиков. Но в это время возникла новая ересь Аполлинария, учившего, что Христос при Своем воплощении не был совершенным человеком.

Святитель Григорий мужественно выступил с разоблачением и этой ереси. Тогда еретики попытались оклеветать святителя перед властями, изобразив его как организатора мятежей в городе, подстрекая толпу побить камнями святителя. Святой Григорий стойко выдержал все испытания и добился посрамления еретиков. За свои глубочайшие познания и боговдохновенные толкования Священного Писания он получил именование Богослова.

Александрийский Патриарх Петр (373–380), зная о заслугах и подвигах святителя Григория Богослова, предложил ему занять престол Константинопольского Патриарха.

Но с притязаниями на этот престол выступил некий Максим, прежде язычник, получивший Крещение от святого Григория и притворявшийся его другом. Подкупив многих клириков в Александрии и в Константинополе, Максим вызвал смуту и столкновения между сторонниками святого Григория и своими приверженцами.

При поддержке императора Феодосия (379–395) святитель Григорий Богослов был поставлен Патриархом Константинопольским и утвержден в этом сане II Вселенским Собором в 381 году.

Разногласия и борьба, однако, продолжались. Святитель Григорий произнес в кафедральном соборе слово, в котором призвал прекратить раздор и предлагал поступить с ним, как некогда было поступлено с пророком Ионой: корабельщики бросили пророка в море, чтобы утишить бурю в природе; святой Григорий решил удалиться из Константинополя, чтобы утишить бурю церковную.

Ни уговоры императора, ни просьбы клириков не сломили воли святого Григория. Он удалился в родное селение Арианз и пребывал там, в иноческих подвигах.

Святитель Григорий вел строгий подвижнический образ жизни: ходил босыми ногами, имел только одну обветшалую одежду, спал на голой земле или на ложе из древесных ветвей под прикрытием рубища; пищей для него служили хлеб и овощи, питием – вода, в которую он иногда примешивал немного уксуса.

В город Назианз, обуреваемый ересью, святитель Григорий поставил благочестивого епископа Евлалия. Обращаясь с многочисленными посланиями, святитель продолжал мужественно обличать еретиков и разъяснять православное вероучение. Он великодушно простил юношу, покушавшегося на его жизнь в Константинополе.

25 января 389 года святитель Григорий Богослов преставился ко Господу, оставив в назидание православным великое боговдохновенное наследие: 243 послания, 507 духовных стихотворений и 45 проповедей.

Честное тело святителя Григория предали погребению в Назианзе. В 950 году святые мощи Григория Богослова были перенесены в Константинополь, где положены в церкви во имя Святых Апостолов. Позднее часть мощей была перенесена в Рим. Предание сохранило нам черты святого: «Лице смиренно, бледно, брови возвышенные и густые, взор кроткий, брада не длинная, но густая и широкая».

В переводе на русский язык Полное собрание творений святителя Григория Богослова было издано трижды: в 1822 – 1841 гг., в 1843 – 1848 гг. (в шести томах) и в 1889 г. (в двух томах).

Святи́теля Моисе́я, архиепи́скопа Новгоро́дскаго

На ма́лой вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 4, глас 1:

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Тро́ическим Све́том озари́вся,/ со А́нгелы лику́еши,/ Престо́лу предстоя́ всех Царя́/ и по́честьь прие́мля трудо́м твои́м,/ Моисе́е, преблаже́нне святи́телю,/ Его́же при́сно моли́/ о чту́щих па́мять твою́.

И́же от любве́ пе́ние принося́щих ти/ не забу́ди, святи́телю,/ но моле́ние простри́ ко Го́споду/ и изба́ви нас бесо́вскаго нахожде́ния и лю́таго озлобле́ния,/ да не посра́млени бу́дем/ в день стра́шнаго испыта́ния.

Исцеле́ний и чуде́с да́ром/ просла́ви тя Госпо́дь по сме́рти твое́й,/ Его́же сла́ву, блаже́нне,/ сло́вом и житие́м твои́м пове́дал еси́,/ се бо яви́ нам честны́я мо́щи твоя́,/ я́ко сокро́вище некра́домо,/ к ни́мже притека́юще, прие́млем благода́ть,/ Моисе́е святи́телю.

Сла́ва, глас 5:

Днесь воспое́м святи́теля,/ благоче́стия наста́вника,/ Це́ркве столпа́ непоколе́блема,/ исто́чника исцеле́ний неизчерпа́ема,/ проли́тие дарова́ний духо́вных,/ вели́кому же Но́вугра́ду просвети́теля/ и о всех моли́твенника те́пла,/ к нему́же возопие́м:/ святи́телю Моисе́е,/ не преста́й моля́ся о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Ра́дуйся, вселе́нныя похвало́;/ ра́дуйся, хра́ме Госпо́день;/ ра́дуйся, горо́ приосене́нная;/ ра́дуйся, всех прибе́жище;/ ра́дуйся, све́щниче златы́й;/ ра́дуйся, сла́во правосла́вных честна́я;/ ра́дуйся, Мари́е, Ма́ти Христа́ Бо́га;/ ра́дуйся, раю́; ра́дуйся, Боже́ственная трапе́зо;/ ра́дуйся, се́не; ра́дуйся, ру́чко всезлата́я;/ ра́дуйся, всех упова́ние.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Дом Ду́ха Пресвята́го,/ соверше́нный ве́рою Христу́ Бо́гу,/ Правосла́вия утвержде́ние/ показа́лся еси́,/ Моисе́е прехва́льне.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Дом прему́дрости Бо́жия,/ ея́же при́сно наслажда́емся,/ и ве́ры и́стинный учи́тель/ яви́лся еси́,/ достоблаже́нне.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Дом неоску́дныя благода́ти,/ и град кре́пкий,/ и на враги́ побе́да,/ возвы́си рог правосла́вных/ моли́твами твои́ми ко Го́споду.

Сла́ва, глас 6:

Излия́ся благода́ть во устну́ твое́ю,/ преподо́бне о́тче, святи́телю Моисе́е,/ и был еси́ па́стырь Христо́вей Це́ркви,/ уча́ своя́ слове́сныя о́вцы/ ве́ровати во Единосу́щную и Нераздели́мую Тро́ицу,/ во Еди́но Божество́.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод Живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святи́телем Моисе́ем/ поми́ловати ду́ши на́ша.

Тропа́рь пи́сан на вели́цей вече́рни.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

От ю́ности, преподо́бне, кра́сная ми́ра презре́л еси́/ и, Христо́ви прилепи́вся,/ поще́нием, и бде́нием, и моли́твами непреста́нными/ Тому́ угоди́л еси́,/ Безкро́вныя Же́ртвы принося́ Ему́/ и о всем ми́ре моля́ся,/ Моисе́е преблаже́нне,/ и ны́не моли́ся Го́сподеви,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Оттря́с, я́ко ле́ностный сон, мирска́я треволне́ния,/ и к ти́хому приста́нищу притече́,/ и́го Христо́во на ра́мо возложи́в,/ жела́тельно Тому́ после́довал еси́,/ по́мощь име́я Ро́ждшую Того́ Богоро́дицу, Всеми́рную Засту́пницу,/ ста́до свое́ до́бре упа́сл еси́,/ и ко Христу́ приве́л еси́,/ и ны́не моли́ся Го́сподеви,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Избра́н Бо́гом быв, пресла́вне,/ и чи́сте Тому́ послужи́в,/ яви́лся еси́ весь освяще́н, святи́телю,/ предстоя́ днесь Престо́лу Святы́я Тро́ицы,/ созерца́я добро́ту неизрече́нную/ и наслажда́яся весе́лия присносу́щнаго и ра́дости несказа́нныя./ Те́мже вопие́м ти:/ моли́ся Го́сподеви, Моисе́е приснопа́мятне,/ спасти́ся душа́м на́шим.

Сла́ва, глас 6:

Све́тлое и светоно́сное днесь, бра́тие, торжество́/ в па́мять преди́внаго святи́теля Моисе́я ра́достно соверша́юще/ и пе́сни плету́ще, псало́мски взыва́ем Христо́ви/ и, побе́дныя о́бразы принося́ще, глаго́лем:/ кто подо́бен Тебе́, Го́споди,/ прославля́яйся во святы́х/ и удивля́яй на них ми́лости Твоя́?/ я́коже сего́ до́бляго святи́теля просла́вил еси́/ и по сме́рти чудесы́ обогати́л еси́,/ яви́в нам честны́я его́ и многоцеле́бныя мо́щи,/ от ни́хже прие́млем исцеле́ния душа́м же и телесе́м/ и бесо́вских наве́т избавля́емся./ К нему́же возопии́м:/ ра́дуйся, свяще́нная главо́,/ па́стырю наш и учи́телю до́брый,/ подража́вый И́стиннаго Па́стыря, Христа́,/ ста́до упасл еси́ до́бре,/ и к преми́рному Ца́рствию наста́вил еси́,/ и ны́не моли́ся ко Го́споду/ спасти́ правосла́вных, град твой и страну́,/ в не́йже при́сно почита́ется па́мять твоя́.

И ны́не, Богоро́дичен: Кто Тебе́ не ублажи́т:

Вход. Проки́мен дне и чте́ния три святи́тельская (зри страни́цы 332 334).

На ли́тии стихи́ры, глас 1:

Богому́дре святи́телю Моисе́е,/ ты, твои́ми моли́твами и посто́м,/ бде́нием же и ми́лостынею Бо́гови соедини́вся,/ дом Ду́ху Пресвято́му и жили́ще показа́лся еси́,/ те́мже и архиере́й Це́ркве Христо́вы, о́тче, был еси́,/ моли́ у́бо спасти́ся душа́м на́шим.

Повину́яся за́поведи Го́спода Иису́са,/ от ю́ности Того́ стопа́м, святи́телю, после́довал еси́,/ те́мже от Него́ благода́ть прия́л еси́/ де́йствовати пресла́вная чудеса́/ и ду́хи прогоня́ти лука́выя от всех,/ и́же любо́вию чту́щих тя.

Кро́ток и незло́бив во всем житии́ твое́м был еси́,/ святи́телю Моисе́е,/ сего́ ра́ди и обре́л еси́ вожделе́нный на Небесе́х поко́й./ Те́мже почита́ем святу́ю па́мять твою́,/ Богоблаже́нне и всече́стне.

Глас 4: Моисе́я блаже́ннаго/ свяще́нную па́мять днесь соверша́юще,/ Боже́ственными пе́сньми, прииди́те, вси почти́м,/ я́ко архиере́я вели́каго,/ о нас всегда́ моля́щася ко Го́споду,/ да пода́ст мно́жество щедро́т/ и спасе́ние душа́м на́шим.

Сла́ва, глас то́йже:

Ева́нгельских уче́ний рачи́теля/ и Христо́вым за́поведем подража́теля/ днесь па́мять соверша́юще,/ исцеле́ния прие́млем незави́стно./ Те́мже, ве́рно торжеству́юще,/ любо́вию возопии́м к нему́:/ ра́дуйся, Моисе́е, о́тче наш,/ я́ко в тле́ннем сем житии́ Христо́ви усе́рдно послужи́л еси́,/ от Него́же и вене́ц нетле́нный в безконе́чнем Ца́рствии прия́л еси́,/ иде́же ны́не наслажда́ешися, со А́нгелы лику́я,/ со проро́ки и апо́столы Го́сподеви моля́ся, блаже́нне,/ стране́ низпосла́ти мир/ и душа́м на́шим спасе́ние и ве́лию ми́лость.

И ны́не, Богоро́дичен: Призри́ на моле́ния:

На стихо́вне стихи́ры, глас 4.

Подо́бен: Дал еси́ зна́мение:

Дал еси́ утвержде́ние вели́кому Нову́гра́ду, Го́споди,/ ди́внаго Твоего́ святи́теля Моисе́я,/ неистощи́мое сокро́вище,/ изоби́льна чуде́с мно́гих,/ кре́пка побо́рника и засту́пника,/ его́же моли́твами спаси́ оте́чество на́ше и лю́ди,/ Иису́се Всецарю́ и Спа́се душ на́ших.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Дал еси́ украше́ние. Го́споди,/ оби́тели Архистрати́га Твоего́/ цельбоно́сныя мо́щи Моисе́я святи́теля,/ соде́йственника быва́юща чудесе́м мно́гим/ и моля́щася Тебе́ непреста́нно,/ Иису́су Человеколю́бцу, Спа́су душа́м на́шим.

Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода,/ в за́поведех Его́ восхо́щет зело́.

Дал еси́ зна́мениее ве́рующим в Тя тве́рдо, Го́споди,/ и́стинным Твои́м уго́дником,/ прие́млют бо исцеле́ния душа́м же и телесе́м/ с ве́рою притека́ющии к ним./ Те́мже у́бо и мы, днесь соше́дшеся в па́мять Моисе́я святи́теля,/ ве́рно Ти вопие́м:/ того́ моли́твами спаси́ нас,/ Иису́се Человеколю́бче, Спа́се душ на́ших.

Сла́ва, глас 5:

Что шум пра́зднующих быва́ет/ и и́ноцы ра́достию веселя́тся?/ Днесь обрето́хом, глаго́лют, сокро́вище некра́домо,/ целе́б пода́тельныя мо́щи Моисе́я, вели́каго святи́теля./ Сей бо во вре́меннем житии́ потруди́ся/ и прему́дрости Бо́жия престо́л украси́л есть,/ ны́не же Престо́лу Госпо́дню предстои́т/ с первопресто́льники Це́ркве Росси́йский,/ к ни́мже возопие́м в пе́снех, ра́дующеся:/ ра́дуйся, отце́м сла́во, Пе́тре,/ рукоположе́нием освяти́вый отца́ на́шего;/ ра́дуйся, до́брый учи́телю Алекси́е,/ на престо́л его́ па́ки взы́тие благослови́вый;/ ра́дуйся, Моисе́е, их ревни́телю,/ и вку́пе с ни́ми моли́ся Го́сподеви/ спасти́ся душа́м на́шим.

И ны́не, Богоро́дичен: Храм и дверь еси́:

Тропа́рь, глас 8:

Чистоты́ ра́ди жития́ твоего́,/ поще́ния же, и моли́тв, и трудо́в,/ сосу́д благопотре́бен был еси́ Влады́це Христу́,/ И́же дарова́ тя ста́ду твоему́,/ я́ко сокро́вище неотъе́млемо, чудесы́ всех обогаща́юща./ Тем и мы, соше́дшеся в па́мять твою́,/ ве́рою и любо́вию вопие́м:/ моли́ о нас, пречестны́й архиере́ю Моисе́е, о́тче наш.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен: И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы:

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь святи́телю, два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Разу́мнаго адама́нта, до́бляго святи́теля, Моисе́я днесь, ве́рнии, почти́м,/ све́тло пра́зднующе всечестну́ю па́мять его́,/ той бо моли́твами свои́ми к Бо́гу/ от свои́х многоцеле́бных моще́й подава́ет нам неоску́дно исцеле́ния исто́чник,/ велегла́сно нас науча́я Христо́ви вопи́ти:/ прославля́яй святы́х Твои́х, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Спасе́ния на́шего Хода́таица Ты яви́лася еси́, Всенепоро́чная,/ ду́шу мою́ окая́нную изба́ви бесо́вскаго мучи́тельства/ и пода́ждь ми прегреше́ний очище́ние:/ ра́зве бо Тебе́, раби́ Твои́, не име́ем помо́щницы.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Су́етныя му́дрости возгнуша́вся,/ и́стинным после́дуя Ева́нгельским за́поведем, преблаже́нне святи́телю Моисе́е,/ це́рковь Прему́дрости Бо́жия украси́л еси́/ и сла́вити,Тро́ицу Единосу́щную лю́ди своя́ научи́л еси́,/ Ю́же моли́ о чту́щих тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Де́вствуеши ро́ждши, Де́во Всенепоро́чная, Неискусому́жная Ма́ти:/ му́жеска ло́жа не прие́мши, родила́ еси́ Бо́га воплоще́нна,/ Его́же моли́ о пою́щих Тя.

По полиеле́и седа́лен, глас 8:

Лука́ваго лови́тельства изба́ви ста́до твое́, о́тче,/ сове́ты льсти́ваго разруши́ моли́твами твои́ми/ и язы́ков шата́ния низложи́,/ я́коже дре́вле вооружи́вшихся на твою́ оби́тель,/ и разбо́йнически прише́дших обличи́л еси́,/ ста́до же твое́ от злых невреди́мо спасл еси́,/ чи́стаго ра́ди жития́ твоего́ нетле́нный вене́ц прии́м от руки́ Вседержи́теля,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:/ Моисе́е преблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Просвети́ ду́шу мою́ омраче́нную, Ма́ти Богоро́дице,/ и лю́таго виде́ния изба́ви,/ я́ко да во хвале́нии сла́влю Тя, Всенепоро́чная,/ и, дерза́ющи, со А́нгелом вопию́ Ти ве́рно:/ благослове́н Плод Твоего́ чре́ва.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Днесь, празднолю́бных собо́ры,/ ра́достно духо́вный лик соста́вльше,/ не в кимва́лех иуде́йских, ни в орга́нех лати́нских,/ но в сокруше́нии душ и серде́ц на́ших/ восхва́лим Христа́ Бо́га на́шего,/ прославля́ющего ди́внаго Своего́ уго́дника, святи́теля Моисе́я,/ его́же па́мять ны́не соверша́юще/ и честны́я мо́щи чту́ще, возопии́м:/ о пречестны́й и вели́кий архиере́ю Моисе́е,/ па́стырю и учи́телю наш,/ я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу,/ мир ми́рови испроси́/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кано́н, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Триста́ты кре́пкия,/ Рожде́йся от Де́вы,/ безстра́стия во глубине́ души́ трича́стное потопи́, молю́ся,/ да Тебе́, я́ко в тимпа́не, во умерщвле́нии телесе́/ побе́дное воспою́ пе́ние.

Иису́су: Отве́рзи устне́ мои́, Го́споди, и просвети́ смысл мой омраче́нный,/ разреши́ ю́зу язы́ка моего́,/ я́ко да све́тле и ра́достне восхвалю́ до́бляго святи́теля Моисе́я, Твоего́ уго́дника.

А́ще и не кра́сно приноси́мое тебе́ пе́ние,/ но от усе́рдия приими́, о́тче, я́коже две ца́ты вдови́цы прия́т Христо́с,/ и не лише́на мя сотвори́ твои́х даро́в,/ и согреше́нием мои́м испроси́ проще́ние твои́ми к Бо́гу моли́твами.

Блага́го Бо́га подража́тель был еси́, преблаже́нне Моисе́е,/ милосе́рдие к ни́щим и любо́вь нелицеме́рну ко всем стяжа́в,/ помина́я и де́лом показу́я рече́нная:/ возлю́биши и́скренняго твоего́, я́ко сам себе́.

Богоро́дичен: Всепе́тая Богоро́дице,/ я́же Всеми́лостиваго Бо́га ро́ждшая,/ ду́шу мою́, омраче́нную бесо́вскими прило́ги, просвети́, Всенепоро́чная,/ и ума́ моего́ я́звы уврачу́й, и заступи́ мя,/ я́ко да по достоя́нию сла́влю Тя.

Песнь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое́.

Го́спода своего́ во́лю сотвори́в, сугу́б тала́нт приобре́л еси́,/ сего́ ра́ди благи́й он слы́шшпи глас:/ до́брый ра́бе и ве́рный,/ вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.

Душе́вную чистоту́ стяжа́в,/ без нея́же никто́же у́зрит Го́спода, Моисе́е, о́тче наш,/ стра́сти окая́нныя души́ моея́ и сла́сти теле́сныя утоли́ моли́твами твои́ми.

Христу́ Бо́гу производя́щу тя на лу́чшая,/ мирска́я вся оплева́л еси́/ и, благи́й яре́м на ра́мо взем, усе́рдно Тому́ после́довал еси́.

Богоро́дичен: Живо́т ро́ждшая составны́й85, Де́во Всенепоро́чная,/ се́рдца моего́ стру́пы исцели́ хода́тайствы Твои́ми,/ е́же к Сы́ну Твоему́, Богоблагода́тная.

Песнь 4

Ирмо́с: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза/ на Кресте́ Твое́м стал еси́,/ и раста́яшася язы́цы:/ Ты бо еси́, Человеколю́бче,/ кре́пость моя́ и хвале́ние.

Зе́льных ра́ди поще́ний, и моли́тв непреста́нных, и чистоты́ серде́чный/ всели́ся в тя Христо́с, преблаже́нне святи́телю Моисе́е,/ на Него́же наде́жду всю возложи́л еси́.

Земна́я отри́нув, Небе́сная насле́довал еси́,/ от си́лы бо в си́лу восходя́, к преми́рному Ца́рствию пресели́лся еси́,/ иде́же терпе́ния ра́ди твоего́/ угото́вася ти вене́ц нетле́нный и ве́чное весе́лие.

Изволе́нием Бо́жиим и избра́нием по́стников сосло́вия/ па́стырь поставля́ешися и наста́вник, и́же ко спасе́нию,/ вводя́ ста́до твое́ во огра́ду Небе́сную.

Богоро́дичен: И ражда́еши, и де́вствуеши, Де́во Всенепоро́чная,/ иску́са бо му́жеска не прие́мши, родила́ еси́ Бо́га воплоще́нна,/ Его́же моли́ о пою́щих Тя.

Песнь 5

Ирмо́с: Ты, Го́споди, мой Свет,/ в мир прише́л еси́,/ Свет Святы́й, обраща́яй из мра́чна неве́дения/ ве́рою воспева́ющий Тя.

Кре́пко вооружи́вся на неви́димый враги́,/ я́коже тве́рдый адама́нт, вы́я их сокруши́л еси́,/ го́рдостная шата́ния утоли́л еси́, Го́споду тя прославля́ющу.

От лука́вых бесо́в ла́яния ста́до твое́ сохраня́я,/ и́стиннаго Па́стыря – Христа́ – и́стинный учени́к был еси́, святи́телю Моисе́е,/ сего́ ра́ди избра́нием первосвяти́теля Петра́/ наме́стник блаже́ннаго святи́теля Иоа́нна в це́ркви Прему́дрости Бо́жия устроя́ешися.

Ми́лостивно наказу́я, о́тче, о Христе́ поруче́нное тебе́ ста́до,/ упа́сл еси́ на па́житех зако́на живоно́снаго:/ тобо́ю бо о́браз показа́л еси́, возвеща́я путь ко спасе́нию/ и е́же от злых премене́нию.

Богоро́дичен: На́шего спасе́ния Хода́таица Ты яви́лася еси́, Всенепоро́чная,/ ду́шу мою́ окая́нную изба́ви бесо́вскаго мучи́тельства/ и пода́ждь прегреше́нием очище́ние:/ ра́зве бо Тебе́, раби́ Твои́, не и́мамы помо́щницы.

Песнь 6

Ирмо́с: Да не погрузи́т мене́ бу́ря водна́я,/ ниже́ да пожре́т мене́ глубина́,/ отве́ржен бо есмь/ во глубины́ се́рдца морска́го зол мои́х./ Тем ззову́, я́ко Ио́на:/ да взы́дет от тли зол живо́т мой/ к Тебе́, Бо́же.

Зли́и челове́цы приидо́ша ко оби́тели,/ в не́йже твое́ честно́е те́ло положе́но бысть, святи́телю Моисе́е,/ не ве́дуще, я́ко ты заступа́еши ста́до твое́ и по отше́ствии твое́м от жития́ твоего́,/ ты же, еди́наго коего́ждо их, ми́лостивно наказа́в,/ на путь пра́вый наста́вил еси́.

Почто́ совеща́етеся, зли́и,/ ка́ко дерзну́ете умы́слити зла́я на оби́тель мою́? – святи́тель Моисе́й глаго́лаше./ Или́ не ве́сте си́лы непобеди́маго воево́ды Госпо́дня, вели́каго Арха́нгела Михаи́ла?/ А́ще не пока́етеся, то вси зде лю́те поги́бнете./ Они́ же, с пла́чем и слеза́ми пока́явшеся тебе́/ и ви́девше тя, моля́щася о них,/ Бо́гу хвалу́ возсыла́ху.

Ра́зум от Бо́га прии́м,/ благочести́выя па́че приводя́ к благоразу́мию,/ нечести́вым же уста́ загражда́я, Моисе́е святи́телю:/ го́рдостнаго бо епи́скопа, бы́вша во оби́тели твое́й и уничижи́вша тя,/ ума́ отъя́тием смири́в, во святи́тельстве непотре́бна сотвори́л еси́.

Богоро́дичен: Святе́йшая Херуви́м и Серафи́м яви́лася еси́, Пречи́стая,/ Зижди́теля бо их несказа́нно родила́ еси́, не опа́льшися огне́м Божества́,/ и ны́не блажа́т Тя вси ро́ди, я́коже прорекла́ еси́, Всепе́тая.

Конда́к, глас 3:

Я́ко венце́м пресве́тлым украси́вся днесь, вели́кий Но́вгра́д/ лику́ет в па́мять па́стыря своего́ и учи́теля,/ и, я́ко диади́му ца́рскую возложи́вши,/ честна́я о́на оби́тель све́тло ра́дуется:/ просла́ви бо тя Бог, уго́дника Своего́,/ и прояви́ после́днему ро́ду на́шему цельбоно́сныя мо́щи твоя́,/ святи́телю Моисе́е,/ Це́рковь же Бо́жия весели́тся,/ созыва́ющие и́нок сосло́вие велегла́сно вопи́ти:/ ра́дуйся, гра́ду твоему́ и оби́тели похвало́/ и всея́ Росси́йския страны́ пресве́тлый свети́льниче.

И́кос:

Я́ко из мра́чна о́блака пресве́тлая звезда́ возсия́,/ та́ко ны́не от вели́каго Но́вагра́да/ Небе́снаго Ца́рствия граждани́н произы́де, вели́кий Моисе́й,/ и всех озари́ чуде́с луча́ми,/ и́же с ве́рою приходя́щих к нему́ и честны́я его́ мо́щи чту́щих. Те́мже и мы днесь серде́чною любо́вию ве́рно возопии́м:/ ра́дуйся, я́ко от мла́дости Бо́гу порабо́тал еси́;/ ра́дуйся, я́ко мирска́я вся оплева́л еси́./ Ра́дуйся, я́ко Христо́в яре́м на ра́мо взем, усе́рдно Тому́ после́довал еси́;/ ра́дуйся, я́ко вруче́нное тебе́ ста́до до́бре упасл еси́./ Ра́дуйся, я́ко престо́лом наме́стник быв блаже́ннаго Иоа́нна,/ того́ стопа́м после́довал еси́;/ ра́дуйся, Прему́дрости Бо́жия престо́л украси́вый./ Ра́дуйся, чудесы́ град свой озари́вый;/ ра́дуйся, ни́щих и а́лчущих пита́телю./ Ра́дуйся, сирота́м печа́льным и вдови́цам утеше́ние;/ ра́дуйся, я́ко спасл еси́ му́жа,/ от потопле́ния водна́го погря́знути уже́ хотя́ща./ Ра́дуйся, я́ко того́же сохрани́л еси́ от иноплеме́нных разбо́йник;/ ра́дуйся, засту́пниче гра́ду твоему́ и всем, живу́щим в не́м,/ и моли́твенниче те́плый ко Влады́це Христу́ Бо́гу./ Ра́дуйся, па́стырю до́брый, во все́м подража́яй Влады́це твоему́,/ Его́же моли́ о чту́щих святу́ю па́мять твою́,/ да вси в весе́лии се́рдца вопие́м ти:/ ра́дуйся, святи́телю Моисе́е, вели́кому Но́вугра́ду похвало́/ и всея́ Росси́йския зземли́ пресве́тлый свети́льниче.

Песнь 7

Ирмо́с: Спасы́й огни́ авраа́мския Твоя́ о́троки/ и халде́и уби́в,/ я́же Пра́вда пра́ведно уловля́ше,/ препе́тый Го́споди,/ Бо́же оте́ц на́ших, благослове́н еси́.

Терпе́ния ра́ди твоего́ и му́жества/ возлюби́ тя И́же над все́ми су́щий Бог/ и чудесы́ обогати́л тя есть, пою́ща:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

Устроя́ет тя Госпо́дь Це́ркви Свое́й архиере́я,/ слове́сным овца́м па́стыря всеизря́дна,/ ты же, прему́дре Моисе́е, святи́тельства па́ству прии́м,/ в бо́льший по́двиги вда́лся еси́, Христо́ви поя́:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

Уже́ погря́знути хотя́ше во глубине́ во́дней,/ его́же ты, святи́телю, а́бие от потопле́ния спасл еси́,/ под ру́це подъе́мля и держа́, до́ндеже па́ки прия́ша его́ в ладию́,/ та́кожде и мене́, погря́знути хотя́ща в ти́не беззако́ний мои́х,/ спаси́, и соблюди́, и умоли́ Влады́ку Христа́,/ да прии́мет мя в ве́чныя жи́зненный кро́вы, пою́ща:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

Богоро́дичен: Фарисе́йскаго бу́яго киче́ния ненави́дети ми сотвори́, Богоро́дице,/ и мытаре́ву смире́нию поревнова́ти сподо́би,/ умоли́, Его́же родила́ еси́, Христа́,/ да просвети́т ду́шу мою́ омраче́нную и лю́таго паде́ния изба́вит,/ я́ко да во явле́нии сла́влю Тя, Всенепоро́чная, Сы́ну Твоему́ вопия́:/ препе́тый Го́споди, Бо́же оте́ц, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: Ру́це распросте́р, Дании́л/ львов зия́ния в ро́ве затче́;/ о́гненную же си́лу угаси́ша,/ доброде́телию препоя́савшеся,/ благоче́стия рачи́тели, о́троцы, взыва́юще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Храм Свято́му Ду́ху, святи́телю Моисе́е, сотвори́л,/ и сам во оби́тель Тому́ был еси́,/ те́мже и нас моли́твами твои́ми селе́ния Ему́ соде́лай/ и от вся́ких напа́стей и озлобле́ния изба́ви,/ я́ко да пое́м в ра́дости се́рдца:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Отве́рзи нам ра́йский вход моли́твами твои́ми, святи́телю Моисе́е,/ и не пре́зри нас в ско́рбех мно́зех,/ тебе́ бо засту́пника гра́ду твоему́ живу́щии в нем, и́мамы,/ я́ко да в ра́дости се́рдца пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Царю́ Небе́сному Влады́це и Бо́гу моля́ся,/ гряду́щаго ку́плю де́яти от потопле́ния и от разбо́йник спасл еси́,/ по́мощь име́я и заступле́ние Бо́жия Ма́тере;/ той бо не ве́дяше, кто есть спаса́яй его́,/ до́ндеже ты, святи́телю Моисе́е, яви́вся ему́ в то́нце сне, сказа́л еси́,/ я́ко тобо́ю сотвори́ Бог избавле́ние ему́,/ и запове́дал еси́ сотвори́ти покро́в на честне́й ра́це твое́й./ Он же в ра́дости повеле́нная тобо́ю сотвори́, поя́ Го́сподеви:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́дичен: Чи́стая и Сла́вная Влады́чице, Ма́ти Бо́га Вы́шняго,/ щедро́ты низпосли́ нам от неистощи́мых сокро́вищ Твои́х/ и пода́ждь в ну́ждах терпе́ние, да в весе́лии пое́м:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Песнь 9

Ирмо́с: Ка́мень нерукосе́чный/ от несеко́мыя горы́, Тебе́, Де́во,/ краеуго́льный отсече́ся,/ Христо́с, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́./ Тем, веселя́щеся, Тя, Богоро́дице, велича́ем.

Ше́ствовати нас сотвори́ во след сохрани́вших за́поведи Бо́га на́шего,/ и спаси́ моли́твами твои́ми, святи́телю Моисе́е, па́стырю и учи́телю наш,/ от всех зол, находя́щих на ны,/ и наста́ви на путь живота́, моля́ся о нас Человеколю́бцу Бо́гу и Спа́суу́ душ на́ших.

Ще́драго Человеколю́бца Бо́га моли́ о нас, па́стырю наш до́брый,/ тезоимени́тый Богови́дцу, святи́телю Моисе́е:/ и́мать бо послу́шати Ма́тере Своея́, Засту́пницы гра́да на́шего,/ и твои́х пречестны́х моле́ний и поми́лует нас.

Ле́гко, я́коже оре́л крило́ма, на Небе́сную высоту́ дости́гл еси́/ и терпе́ния и чи́стаго ра́ди жития́ твоего́ по́честь прия́л еси́ от Мздовоздая́теля,/ и ны́не Госпо́дь яви́ нам цельбоно́сныя мо́щи твоя́,/ точа́щия исцеле́ния с ве́рою приходя́щим./ Те́мже мо́лим тя, святи́телю Моисе́е:/ помяни́ нас, и́же ве́рою чту́щих тя и достодо́лжно ублажа́ющих тя.

Богоро́дичен: Из пречи́стых ложе́сн Твои́х про́йде у́мное Со́лнце, Богоро́дице,/ просвеща́я и́же во тьме седя́щих, омраче́нныя неве́дением,/ и приводя́ к све́ту Богоразу́мия,/ страда́вшим Его́ ра́ди нетле́нныя венцы́ подава́я и ве́чное ра́дование./ Его́же моли́ о нас, Влады́чице, не лиши́ти нас десна́го стоя́ния в час испыта́ния,/ да Тя вси велича́ем.

Свети́лен:

Ско́ро предвари́, святи́телю Моисе́е, ве́рным побо́рниче,/ и Христа́ Бо́га умоли́ просвети́ти иноплеме́нный язы́ки,/ да навы́кнут сла́вити Святу́ю Тро́ицу;/ нас же, чту́щих твою́ святу́ю па́мять, спаса́й от вся́каго зла.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Всеблага́я Влады́чице,/ я́же Ще́драго Бо́га пло́тию ро́ждшая,/ поми́луй нас, озло́бленных прило́ги лука́ваго,/ и устра́ншихся за́поведей Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего,/ и греху́ порабо́тивших себе́,/ Свои́м хоте́нием привлецы́, Пречи́стая, к повеле́нием Бо́жиим/ и не лиши́ нас ве́чнаго наслажде́ния моли́твами Твои́ми.

На хвали́тех стихи́ры на 4, глас 8:

Неукло́нно, преблаже́нне, путь жи́зненный ше́ствовал еси́,/ по́стническими боре́нии вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́,/ кра́сная ми́ра оста́вил еси́,/ Небе́сную красоту́ возлюби́л еси́,/ иде́же со А́нгелы лику́еши,/ святи́телю Моисе́е,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

В ю́ности целому́дрие стяжа́л еси́,/ в ста́рости ра́зум обостри́л еси́,/ ду́шу пресве́тлу сотвори́л еси́,/ архиере́йства сан восприя́л еси́,/ це́рковь добро́тами украси́л еси́,/ сего́ ра́ди тя почита́ем, святи́телю Богому́дре,/ ты же не преста́й моля́ся о творя́щих па́мять твою́.

Собери́теся, празднолю́бцы,/ днесь в па́мять Моисе́я святи́теля,/ и сию́ ку́пно вси торжеству́йте:/ се бо благоче́стия подража́тель/ и о ста́де свое́м те́плый моли́твенник,/ Росси́йския страны́ удобре́ние,/ вели́кому же Но́вугра́ду похвала́ и утвержде́ние,/ к нему́же возопии́м:/ святи́телю, моли́ Христа́ Бо́га/ о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 6:

О́трок яви́лся еси́ смире́н,/ беззло́бием украша́лся,/ сего́ ра́ди Христо́с Бог овца́м Свои́м па́стыря тя поста́ви,/ я́ко неисче́тно бога́тство Свои́х даро́в/ яви́ тя вели́кому Но́вугра́ду,/ обурева́емым в ско́рбех ти́хое приста́нище./ И ны́не, святи́телю Моисе́е,/ не премолчи́, вопия́ за ны ко Го́споду.

И ны́не, Богоро́дичен:

Богоро́дице, Ты еси́ лоза́ и́стинная,/ возрасти́вшая нам Плод Живота́,/ Тебе́ мо́лимся:/ моли́ся, Влады́чице, со святи́телем Моисе́ем/ поми́ловати ду́ши на́ша.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На литурги́и слу́жба святи́тельская.

Моли́тва

О свяще́ннейший о́тче, святи́телю Христо́в Моисе́е, па́стырю и учи́телю наш, не отри́ни нас, с ве́рою притека́ющих к моще́м твои́м и твоему́ заступле́нию и те́плою моли́твою тя призыва́ющих, но ско́ро потщи́ся помоли́тися Царю́ ца́рствующих и Го́споду госпо́дствующих, да изба́вит ста́до Свое́ от волко́в, гу́бящих е, и вся́ку страну́ христиа́нскую огради́ и сохрани́ святы́ми твои́ми моли́твами от мирска́го мяте́жа и тру́са, наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, от гла́да же и губи́тельства, пото́па, и меча́, и огня́, и напра́сныя сме́рти, и, я́коже поми́ловал еси́ гряду́щаго ку́плю де́яти от потопле́ния и от разбо́йников, спасл еси́ святу́ю оби́тель твою́, та́ко поми́луй и нас, умо́м, сло́вом и де́лом во тьме грехо́вней су́щих, и изба́ви нас гне́ва Бо́жия и ве́чныя ка́зни, я́ко да твои́м хода́тайством и по́мощию, Свои́м же милосе́рдием и благода́тию, Христо́с Бог ти́хое и безгре́шное житие́ даст нам пожи́ти в ве́це сем и изба́вит нас шу́ияго стоя́ния, сподо́бит же десна́го со все́ми святы́ми. Ами́нь.

Святитель Моисей, архиепископ Новгородский (1325–1330, 1352–1359)

В миру Митрофан, был сыном богатых и благочестивых горожан, жителей Новгорода. С малых лет он возлюбил Господа. Научившись грамоте, мальчик постоянно читал Священное Писание и часто посещал храм Божий. В отрочестве он тайно ушел из родительского дома в Тверской Отрочь монастырь и там принял иноческий постриг с именем Моисей. Юный инок пребывал в неизменном послушании и молитве, строго соблюдая посты и проявляя редкостное смирение. Родители и родственники, после долгих поисков нашедшие юношу, упросили его перейти в более близкий к Новгороду монастырь. Юноша переселился в Колмов монастырь к благочестивому игумену Макарию. Здесь он усугубил свои подвиги.

Через некоторое время инок Моисей был рукоположен архиепископом Новгородским Давидом (1309 – 1324) во иеромонаха, а затем возведен в сан архимандрита и назначен настоятелем Новгородского Юрьева монастыря.

В 1325 году, после кончины архиепископа Давида, архимандрит Моисей, избранный его преемником, был хиротонисан в Москве святителем Петром (†1326; память 21 декабря) в сан архиепископа. В трудное время пришлось управлять Новгородской кафедрой святителю Моисею: неоднократные пожары опустошали Новгород с его многочисленными храмами; народные волнения, сопровождавшиеся грабежами, держали всех в страхе; угрожали набегами татаро-монгольские захватчики, преследующие непокорных им князей. Несмотря на эти неблагоприятные обстоятельства, святитель Моисей украшал Новгород храмами Божиими; так, в 1327 году он построил церковь во Имя Пресвятой Богородицы в Десятинском монастыре, украсил ее святыми иконами и снабдил книгами.

Свою жизнь святитель Моисей проводил в строгом воздержании. К бедным был милосерд и сострадателен: помогал обиженным, заступался за вдов, вразумляя их притеснителей, и многих исправил своими увещаниями. Святитель отличался особенной любовью к духовному просвещению. По его благословению были собраны писцы, которые переписали множество книг, главным образом Богослужебных. Одно из Евангелий, писанных по распоряжению святителя Моисея в 1355 году, находится в собрании рукописей Синодальной библиотеки (ныне в Государственном Историческом Музее), другое хранится в ризнице Новгородского Софийского собора.

Душа святителя искала иноческого уединения. После пяти лет святительства, в 1330 году, он удалился в Колмов монастырь и там принял схиму. Спустя еще пять лет святитель переселился в пустынное место на противоположный берег реки Волхова и основал там Деревяницкий монастырь с каменным храмом в честь Воскресения Господня. Но не укрылся и здесь этот светильник от людских взоров: бояре и простые люди приходили к схимнику за наставлениями и назидались его добродетельной жизнью. Так прошло более 20-ти лет.

После кончины архиепископа Василия (1331 – 1352), святитель Моисей в 1352 году по настоятельным просьбам новгородцев вновь принял на себя управление обширной епархией. В том же году он построил каменный храм в честь Успения Богоматери, что на Болотове.

В 1354 году Константинопольский Патриарх Филофей (1354–1355, 1362–1376) в знак глубокого почитания святителя Моисея разрешил ему пользоваться древним преимуществом Новгородских святителей – носить крестчатые ризы, которые и прислал сам. Он также позволил святителю Моисею непосредственно обращаться к Константинопольскому Патриарху.

Семь лет продолжалось вторичное святительство архиепископа Моисея, ознаменовавшееся строительством многих церквей в Новгороде и его окрестностях. Попечением святителя Моисея в 1355 году был устроен монастырь в местности, называемой Сковородкой, с каменным храмом в честь святого Архистратига Божия Михаила; в 1357 году построены храмы еще в трех монастырях: в Радоговицах при Волотовском Успенском храме, в Духовом монастыре и в женском монастыре во имя святого апостола Иоанна Богослова.

Стремясь к уединению, святитель Моисей в 1358 году удалился на покой в построенный им Сковородский монастырь. Но Бог еще раз призвал святителя к деятельности. В год удаления его с архиепископии, по случаю смены посадника, в Новгороде вспыхнула смута: мятежники умертвили многих бояр, разрушили Волховский мост; три дня стояли друг против друга жители Торговой и Софийской сторон, готовясь вступить в ожесточенную схватку. Тогда явился из своего уединения старец-святитель; с крестом в руках, окруженный духовенством, он встал на остатках разрушенного моста, посреди враждующих сторон, благословил их и сказал: «Дети! Не поднимайте брани, не вступайте в бой! Да не будет святым церквам и месту сему пустоты!» Растроганные новгородцы послушались святителя Божия, и мятеж утих. Возвратясь в Сковородскую обитель, святитель еще два года был образцом смирения и благочестия для собранной им братии.

Блаженная кончина святителя Моисея последовала 25 января 1362 года. Он был погребен в Сковородском монастыре с великой честью, при всенародном плаче. Память его чтили еще в XV веке. В описании 1634 года сказано: «Прославлен от Бога чудесы при животе и по смерти, и прибегающий с верою к честным его мощам мужие и жены почерпают здравие, наипаче же жены исцелевают, одержимые своими естественными немощами».

19 апреля 1686 года были обретены нетленные мощи святителя Моисея, положенные в особой раке. В 1782 году попечением митрополита Новгородского Гавриила (1775 – 1800) в Сковородском монастыре была устроена новая бронзовая рака и переложены в нее мощи святителя.

Житие святителя Моисея написано, по благословению святителя Новгородского Ионы (1459 – 1470), иеромонахом Пахомием Логофетом.

Священному́ченика Влади́мира, митрополи́та Ки́евскаго

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 6, глас 4:

О́тче святи́телю Влади́мире,/ измла́да Христу́ порабо́тати пла́менне вожделе́л еси́/ и сего́ ра́ди во граде́х Тамбо́ве и Ки́еве/ богому́дрию неле́ностно поуча́лся еси́,/ иде́же сло́во Ева́нгелия се́рдцем чи́стым восприи́м/ и на нем все житие́ твое́ утвержда́я,/ Христу́ ве́рен яви́лся еси́ да́же до сме́рти.

Боже́ственное смотре́ние о тебе́ испо́лнися, святи́телю,/ егда́ к па́стырскому де́ланию призва́ тя Бог,/ та́же и святи́тельством увенча́/ и ду́ши слове́сных ове́ц/ твоему́ попече́нию предаде́,/ да соблюде́ши я во еди́нем ста́де/ Еди́наго Па́стыря, Христа́ Бо́га на́шего.

Чистоту́ душе́вную, вку́пе и теле́сную/ призыва́л еси́ храни́ти,/ блуднико́м и винопи́йцем был еси́ обличи́тель нелицеприя́тный,/ ти́и бо, я́коже рече́ апо́стол,/ Ца́рствия Бо́жия не насле́дуют./ Сего́ ра́ди смире́нно мо́лим тя, досточу́дне,/ лю́дем, стра́ждущим грехи́ си́ми,/ помо́щник буди́ непосты́дный.

Па́стырь до́брый, милосе́рдия испо́лнен,/ яви́лся еси́ па́стве твое́й, святи́телю Христо́в:/ егда́ мор же́сток и глад ве́лий зе́млю сама́рскую пости́же,/ о лю́дех стра́ждущих и а́лчущих/ попече́ние непреста́нное полага́я,/ мно́гия от сме́рти изба́вил еси́./ Те́мже моли́ от бед и гла́да душе́внаго нас изба́вити.

Да ра́дуется земля́ Моско́вская,/ прославля́ющи богому́драго святи́теля Влади́мира,/ той бо во дни ра́спрей и нестрое́ний/ дух мяте́жный ве́ка сего́ обличи́,/ к благоустрое́нию и ми́ру призыва́я,/ о согреши́вших братоуби́йством хода́тай быв,/ и ны́не Престо́лу Бо́жию предстои́т,/ моля́ся о всех вы́ну Го́споду,// спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 8:

Боголюби́вому отцу́ твоему́, иере́ю Ники́фору,/ я́ко и́стинный сын, свя́те Влади́мире,/ в служе́нии Бо́гу уподо́бился еси́./ Ны́не же вку́пе с ли́ки испове́дников Росси́йских/ Престо́лу Отца́ Небе́снаго предстои́ши,/ вы́ну моля́ся о ду́шах на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже: Царь Небе́сный:

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Проро́чества Иса́иина чте́ние (глава́ 43):

Та́ко глаго́лет Госпо́дь:/ вси язы́цы собра́шася вку́пе, и соберу́тся кня́зи от них./ Кто возвести́т сия́ в них?/ Или́ я́же от нача́ла, кто слы́шана сотвори́т вам?/ Да приведу́т свиде́тели своя́, и оправдя́тся,/ и да услы́шат, и да реку́т и́стину./ Бу́дите Ми свиде́тели, и Аз Свиде́тель, глаго́лет Госпо́дь Бог,/ и О́трок, Его́же избра́х,/ да позна́ете и ве́руете Ми,/ и разуме́ете, я́ко Аз есмь:/ пре́жде Мене́ не бысть ин Бог, и по Мне не бу́дет./ Аз есмь Бог, и несть ра́зве Ме́не спаса́яй./ Аз возвести́х, и спасо́х;/ уничижи́х, и не бе в вас чужди́й./ Вы Мне свиде́тели, и Аз Госпо́дь Бог,/ и еще́ от нача́ла Аз есмь;/ и несть от рук Мои́х избавля́яй./ Сотворю́, и кто отврати́т то?/ Си́це глаго́лет Госпо́дь Бог,/ избавля́яй вас Святы́й Изра́илев.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется их му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их./ И е́же от нас ше́ствие сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим, а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше,/ вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я, и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину,/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́./ Я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́,/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т,/ и в Го́споде мзда их, и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут ца́рствие благоле́пия,/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни:/ зане́ десни́цею покры́ет я и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды,/ и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бне;/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие;/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т./ И от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды,/ вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я на́гло./ Сопроти́в ста́нет им Дух Си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их./ И опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества/ и гордя́щиися о наро́дех язы́ков,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

На ли́тии стихи́ры, глас 6:

Ны́не к тебе́ прибега́ем,/ святи́телю Влади́мире,/ не преста́й моли́тися о нас ко Го́споду,/ да ве́ру на́шу чи́сту соблюде́м,/ и́стинную же любо́вь и единомы́слие/ ки́йждо друг ко дру́гу в де́лех свиде́тельствуим./ Зане́ иде́же быва́ют явля́ема сия́,/ та́мо пребыва́ет Бог,/ спаса́яй и освяща́яй ду́ши на́ша.

Собо́р святы́х ру́сских/ воспо́лнил еси́ в по́двизе твое́м, святи́телю,/ ве́ру бо Христо́ву соблю́д, тече́ние сконча́,/ те́мже даде́ся тебе́ вене́ц пра́вды,/ его́же да́рует Госпо́дь лю́бящим Его́,/ спаса́яй и освяща́яй ду́ши на́ша.

При́зри с Небесе́, Бо́же, и виждь,/ и посети́ виногра́д сей,/ и утверди́ его́,/ усе́рдно взыва́л еси́ ко Го́споду/ о па́стве твое́й, святи́телю./ Та́кожде и о нас моли́ся, де́лателю до́брый,/ да вси еди́ни во Христе́,/ я́коже ве́тви с лозо́ю, пребыва́им,/ во е́же спасти́ся нам.

На стихо́вне стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Прииди́те, ве́рнии,/ ви́дим иера́рха всече́стна,/ пра́во пра́вивши сло́во Боже́ственный и́стины/ и жесто́кий му́ки да́же до сме́рти небоя́зненно претерпе́вша,/ си́ми же страда́нии и сме́ртию/ Го́спода просла́вивша,/ и вене́ц сла́вы от Него́ прии́мшаго,/ и моля́щагося вы́ну/ о спасе́нии душ на́ших.

Стих: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́.

Трезве́ние ума́ сохрани́в/ и во́ли твое́й не попусти́в поколеба́тися,/ та́же се́рдце чи́сто/ и чу́жде показа́в ду́ху озлобле́ния,/ си́це твою́ ду́шу/ це́лу и невреди́му соблю́д,/ му́жественне и небоя́зненно/ Христа́ ра́ди смерть прия́л еси́,/ Его́же возлюби́л еси́, святи́телю.

Стих: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду,/ и преподо́бнии Твои́ возра́дуются.

Име́я ре́вность о сла́ве Бо́жией,/ святи́телю Влади́мире,/ вся труды́ твоя́ подъя́л еси́/ во бла́го Це́ркве,/ я́же есть неве́ста Христо́ва,/ сего́ ра́ди и Бог просла́ви тя/ и дарова́ ти/ дерзнове́ние ве́лие/ моли́тися о чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас то́йже:

Бу́ди и́мя Госпо́дне/ благослове́нно от ны́не и до ве́ка,/ се бо от сро́дник на́ших росси́йских/ ны́не свети́льник ве́ры возсия́/ и правосла́вие кре́пце храни́ти при́сно нас науча́ет,/ во е́же спасти́ся нам.

И ны́не, глас то́йже: Безневе́стная Де́во:

и́ли сей Богоро́дичен:

Прииди́те, лю́дие, ублажи́м Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго,/ се бо предстои́т Престо́лу Царя́ Сла́вы/ и со слеза́ми мо́лит о земне́м уде́ле Свое́м,/ с Не́юже вку́пе и собо́ри святы́х новому́чеников вопию́т немо́лчно:/ Влады́ко Христе́, спаси́ зе́млю Ру́сскую.

По Ны́не отпуща́еши: тропа́рь священному́ченика еди́ножды.

Тропа́рь, глас 2:

Ве́ры правосла́вныя непоро́чный блюсти́телю/ и за́поведей Христо́вых усе́рдный исполни́телю,/ священному́чениче Влади́мире,/ Христа́ всем се́рдцем возлюби́в,/ па́ству твою́ до́бре упа́сл еси́,/ незлоби́во му́ченическую смерть прия́л еси́./ Сего́ ра́ди в ве́чней сла́ве пребыва́я,/ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропа́рь, глас 4:

По́двигом до́брым я́ко святи́тель Христо́в подвиза́лся еси́,/ ве́ру правосла́вную непоро́чно соблю́д,/ во дни гоне́ния лю́таго мучи́телей преще́ния не убоя́вся,/ священному́чениче Влади́мире,/ я́ко первому́ченик Стефа́н, убива́ющим тя рекл еси́:/ Госпо́дь да прости́т вас/ Сего́ ра́ди угото́вася ти вене́ц пра́вды,/ его́же да возда́ст Госпо́дь моли́твами твои́ми/ всем почита́ющим тя.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь священному́ченика два́жды. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Ве́рен был еси́ Христу́ да́же до сме́рти, святи́телю Влади́мире,/ и, я́коже Стефа́н апо́стол, моли́лся еси́ о убива́ющих тя:/ Госпо́дь да прости́т вас/ Сего́ ра́ди к тебе́ усе́рдно взыва́ем:/ дар всепроще́ния и незло́бия нам испроси́,/ мно́гими грехи́ обремене́нным.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ублажи́м Влады́чицу ми́ра, ра́дующуюся о сла́ве новому́ченика,/ и́мать бо дерзнове́ние мно́гое в моли́твах об оте́честве на́шем./ Ея́же предста́тельством и мольба́ми святи́теля/ да сподо́бит Госпо́дь и нас ми́лости Своея́.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Му́жественне с терпе́нием и благодаре́нием Бо́гу/ восприя́л еси́ промышле́ние Бо́жие о тебе́, святи́телю./ И, по сме́рти супру́жницы и ча́да твоего́, по́двиг и́ноческаго жития́ избра́в,/ Бо́гови со тща́нием и вся́ким смире́нием порабо́тати возжеле́л еси́, богому́дре./ Сего́ ра́ди и нас в по́двизех благоче́стия утверди́, мо́лимтися.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Досто́йно есть велича́ти Тя, Богоро́дице Де́во,/ я́ко роди́вшую Христа́, Бо́га на́шего,/ и Ма́тернее дерзнове́ние к Нему́ иму́щую, ру́це моле́бне при́сно простира́ющи,/ да спасе́т и поми́лует оте́чество на́ше,/ я́ко Благи́й и Человеколю́бец.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Во́нмем, о христолюби́вии лю́дие,/ днесь бо святи́тель Влади́мир в со́нме святы́х земли́ на́шея предстои́т/ и моли́твы о нас к Бо́гу вы́ну возно́сит./ Таково́е милосе́рдие Ббжие о нас ве́дяще, согла́сно воспои́м:/ Бо́же, ди́вный во святы́х Свои́х,/ моли́твами и предста́тельством уго́дника Твоего́ Влади́мира/ поми́луй и спаси́ всех нас.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Кто возмо́жет разлучи́ти нас от бога́тства милосе́рдия Твоего́, о Богома́ти,/ а́ще не греси́ на́ши, и́ми́же отлуча́ем себе́ от любве́ Бо́жия?/ Ты же, Блага́я, не оста́ви нас,/ но благода́тию, да́нною Ти от Бо́га,/ возведи́ от тли грехо́вныя и призови́ к покая́нию,/ да сподо́бимся со святы́ми сро́дники на́шими жи́зни ве́чныя.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 67.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Прииди́те, ве́рнии,/ но́ваго первому́ченика, святи́теля Влади́мира,/ пе́сньми боголе́пными восхва́лим,/ той бо, сме́рти от беззако́нных пре́дан быв,/ жи́зни ве́чныя на Небеси́ сподо́бися/ и ны́не предстои́т пред Бо́гом,/ вы́ну моля́ся о душа́х на́ших.

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6, ирмосы́ по два́жды, глас 8: Во́ду проше́д: и священному́ченика кано́н на 8, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Я́ко по суху:

Прииди́те, ве́рнии, пе́сньми благоле́пными Влади́мира, пе́рваго новому́ченика, восхва́лим,/ той бо в со́нме Росси́йских святы́х всели́лся есть.

Кро́тостию и смире́нием, добро́тою и чистото́ю серде́чною украше́н,/ николи́же иски́й свои́х си,/ до́бре служе́ние твое́ соверши́л еси́, святи́телю.

Смерть не разлучи́ тя от любве́ Бо́жия, святи́телю,/ му́жественне бо претерпе́л еси́ сию́ ра́ди возлюби́вшаго тя Христа́.

Богоро́дичен: О Ма́ти Де́во,/ неизрече́нно Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего ро́ждшая,/ моли́ся приле́жно спасти́ся нам.

Песнь 3

Ирмо́с: Несть свят:

Помяни́ нас, свя́тче Бо́жий,/ и́мя твое́ в ско́рбех и печа́лех призыва́ющих/ и ча́ющих от Тебе́ по́мощи во обстоя́ниих тя́жких, находя́щих на ны.

О́браз неусы́пнаго стра́жа Це́ркве Христо́вы яви́л еси́ себе́, святи́телю,/ и небоя́зненно предста́л еси́ пред беззако́нными,/ сме́рти твоея́ иска́вшими.

Жестокосе́рдие, неразу́мие и грехо́вное ослепле́ние мучи́телей твои́х/ препобеди́л еси́, святи́телю, кро́тостию и смире́нием,/ та́же и к Бо́гу моли́твенным призыва́нием о проще́нии их.

Богоро́дичен: Кре́пкое утвержде́ние на Тя наде́ющихся, Богоро́дице Де́во,/ кре́пость и си́лу подава́й нам ра́ди Ро́ждшагося от Тебе́, Влады́чице.

Седа́лен, глас 8:

Ка́я по́льза челове́ку, а́ще мир весь приобря́щет, ду́шу же свою́ погуби́т?/ или́ что даст челове́к в изме́ну за ду́шу свою́? Рече́ Госпо́дь./ Си́ми словесы́ от ю́ности наставля́ем,/ те́ло твое́ на смерть угото́вал еси́, святи́телю,/ да ду́шу жи́ву сохрани́в, со Христо́м пребыва́еши.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ве́лия ра́дость быва́ет на Небеси́, Влады́чице,/ егда́ обраща́ем сердца́ своя́ сокруше́нная к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему./ Той бо да́рует нам прегреше́ний проще́ние моли́твами Твои́ми/ и прелага́ет Свой пра́ведный гнев на милосе́рдие./ Сего́ ра́ди вопие́м Ти:/ ра́дуйся, ра́досте на́ша, гре́шников ка́ющихся упова́ние.

Песнь 4

Ирмо́с: Христо́с моя́ си́ла:

Вои́стину апо́стольский прее́мник был еси́, святи́телю,/ егда́ в годи́ну тя́жких испыта́ний, му́жество и тве́рдую ве́ру яви́в,/ безбоя́зненно за Го́спода ду́шу свою́ пре́дал еси́.

Егда́ лю́тии уби́йцы, сме́рти преда́ти тя хотя́ще,/ вне святы́х врат ведо́ша тя,/ воспева́л еси́, святи́телю:/ Госпо́дь мне прибе́жище и си́ла.

Пе́рвенствующий иера́рх Це́ркве Росси́йския быв,/ пе́рвый и пра́вом, и дея́нием в по́двизе иера́ршаго служе́ния яви́лся еси́,/ пе́рвый же и в годи́ну лихоле́тий му́ченически пострада́л еси́, святи́телю.

Богоро́дичен: Ты еси́ по́мощь и заступле́ние моля́щимся Тебе́, Влады́чице держа́вная,/ бу́ди и нам предста́тельство и покро́в,/ егда́ предста́нем Сы́ну Твоему́, нелицеприя́тному Судии́.

Песнь 5

Ирмо́с: Бо́жиим све́том Твои́м, Бла́же:

Ско́рби и разлуче́ние с па́ствою́ первопресто́льнаго гра́да му́жественне восприя́л еси́, святи́телю./ Оба́че и но́вей па́стве твое́й богоспаса́емаго гра́да Ки́ева/ сокро́вище и приобре́тение безце́нное яви́лся еси́.

Тезоимени́тому ти равноапо́столу в ре́вности по Бо́зе уподобля́яся,/ па́ству твою́ в правосла́вней ве́ре утвержда́л еси́, святи́телю,/ и, я́ко но́вое Кра́сное Со́лнце, на гора́х ки́евских возсия́л еси́.

Русь свята́я, вода́ми Креще́ния омы́тая,/ све́том Христо́ва уче́ния равноапо́стольным кня́зем Влади́миром просвеще́нная/ и кро́вию страстоте́рпец и новому́ченика святи́теля Влади́мира ороше́нная,/ храни́ ве́ру правосла́вную, в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Богоро́дичен: К кому́ возопии́м, Влады́чице, в напа́стех на́ших и лю́тых обстоя́ниих,/ а́ще не к Тебе́, Цари́це Не́ба и земли́,/ по́мощь Твою́ при́сно нам подава́й, те́пле Тебе́ моля́щимся.

Песнь 6

Ирмо́с: Жите́йское мо́ре:

Жесто́кая глумле́ния, поруга́ния и смерть/ не возмого́ша отлучи́ти тя от любве́ Христо́вы,/ но́вый испове́дниче ки́евский и всеросси́йский, за Христа́ му́чениче./ Сего́ ра́ди мо́лим тя: в тве́рдей ве́ре и нас укрепи́,/ пра́зднующих любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Мно́гими ра́нами уязвле́нное честно́е те́ло твое́, кро́вию исте́кшее,/ я́ко свиде́тельство любве́ же́ртвенныя ко Христу́ яви́л еси́, святи́телю,/ и, быв ве́рен Ему́ да́же до сме́рти,/ вене́ц жи́зни от Него́ прия́л еси́.

Согреше́ния моя́ прости́, Го́споди, и в ми́ре дух мой приими́,/ та́же не вмени́ греха́ предаю́щим мя сме́рти,/ сле́зно моли́лся еси́, священному́чениче достохва́льне.

Богорбдичен: Что Тя нарече́м, о Благода́тная?/ Засту́пницу ли на́шу, я́ко ру́це Твои́ вы́ну к Сы́ну Твоему́ просте́рты о нас и́маши?/ Кре́пость ли и си́лу, я́ко ро́ди христиа́нстии в ве́ре и любви́ к Сы́ну Твоему́ утвержда́ются./ Вся бо мо́жеши, я́ко Ма́ти Творца́ и Влады́ки Не́ба и земли́.

Конда́к, глас 2:

О́браз Христо́ва милосе́рдия явля́я,/ покро́в и защище́ние па́стве твое́й был еси́,/ святи́телю о́тче Влади́мире,/ в кро́тости и незло́бии страда́ния прие́мля,/ безбо́жных мучи́телей, благословля́я, прости́л еси́./ Те́мже и нам испроси́ у Христа́ Бо́га/ дух ми́рен и ве́лию ми́лость.

И́кос:

Име́яй вы́ну попече́ние о ча́дех Бо́жиих,/ сия́ оте́чески к богоуго́дней жи́зни направля́л еси́, святи́телю Влади́мире,/ глаго́лы му́дрыми и пра́ведными де́лы,/ посто́м, моли́твою и сме́ртию честно́ю/ преди́вный по́двиг в подража́ние святы́м Христо́вым показа́вый./ Мы же твоя́ па́стырския доброде́тели хва́ляще,/ тя ублажа́ем, боголю́бче, и взыва́ем си́це:/ испроси́ нам у Христа́ Бо́га/ дух ми́рен и ве́лию ми́лость.

Песнь 7

Ирмо́с: Росода́телъну у́бо пещь:

Мно́гия бе́ды и напа́сти беззако́ннии отсту́пницы воздвиго́ша на тя, испове́дниче,/ оба́че в кро́тости и смире́нии чистоту́ ве́ры храни́ти/ и в ло́не еди́ныя Правосла́вныя Росси́йския Це́ркве пребыва́ти/ ве́рныя призыва́л еси́.

Глумле́ния и поруга́ния, и́мже подверго́ша тя гони́телие твои́,/ не возмого́ша пону́дити тя в жесто́кия дни оста́вити возлю́бленную па́ству,/ сего́ ра́ди и яви́лся еси́ па́стырь до́брый, полага́яй ду́шу за о́вцы Христо́вы.

Ве́рныя непреста́нно науча́л еси́ пребыва́ти в сою́зе любве́,/ и́мже связу́еми бы́ша во Христе́ апо́столи, па́стырю до́брый./ Сего́ ра́ди ны́не ти взыва́ем:/ и нас соблюди́ моли́твами твои́ми в любви́ Христо́ве.

Богорбдичен: В любви́ кре́пцей к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему соблюди́ нас, Де́во Богоро́дице,/ и проще́ние грехо́в и беззако́ний на́ших испроси́/ при́сно Тя блажа́щим.

Песнь 8

Ирмо́с: Из пла́мене преподо́бным:

Стра́ха не иму́,/ гото́во се́рдце мое́, гото́во смерть прия́ти на вся́кое вре́мя Це́ркве ра́ди Христо́вы,/ да утверди́тся ве́ра правосла́вная во оте́честве на́шем,/ рекл еси́ во дни испыта́ний твои́х, па́стырю му́жественнейший,

До́брый де́латель быв в вертогра́де Госпо́дни, святи́телю Христо́в,/ ду́шу твою́ положи́л еси́, во е́же це́ло и неврежде́нно соблюсти́ достоя́ние Его́./ Сего́ ра́ди и досто́ин яви́лся еси́ услы́шати глас, зову́щий ти:/ благи́й и ве́рный ра́бе, вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́.

Пра́во пра́вил еси́ сло́во Боже́ственный и́стины,/ те́мже и Ца́рствия Бо́жия сподо́бился еси́, святи́телю,/ в не́мже пребыва́я во сла́ве со все́ми святы́ми,/ не преста́й моли́тися Влады́це,/ да и мы насле́дники сего́ бу́дем.

Богорбдичен: Ра́дуйся, Благода́тная Богоро́дице Де́во,/ приле́жно вопие́м Ти, Влады́чице,/ изба́ви нас от пле́на грехо́внаго и вся́каго прило́га вра́жия,/ сохрани́ от злых челове́к, востаю́щих на ны;/ на Тебе́ кре́пце наде́емся и пред враги́ на́шими хва́лимся,/ Ты бо еси́ Засту́пница ро́да христиа́нскаго.

Песнь 9

Ирмо́с: Бо́га челове́ком невозмо́жно ви́дети:

Пра́вило ве́ры и благоче́стия яви́лся еси́, святи́телю./ Сию́ бо ве́ру, любо́вию ко Христу́ и лю́дем споспешеству́ему,/ до́бре свиде́тельствовал еси́ пред враги́ твои́ми,/ та́же и благоче́стие, во е́же умрети́ тоя́ ра́ди любве́, изря́дно показа́л еси́.

Ум наш просвети́, святи́телю, моли́твами твои́ми к Бо́гу,/ да пра́вый путь избра́вше, Христа́ обря́щем и в черто́зех Его́ водвори́мся.

Стра́стию озлобле́ния обурева́емии,/ злочести́вии лю́дие сме́рти лю́тей преда́ша тя,/ та́же телеси́ твоему́ глумля́хуся и честно́му погребе́нию его́ претя́ху,/ оба́че не имя́ху вла́сти над душе́ю твое́ю, непобеди́мый страда́льче,/ и оста́влени бы́ша тщи во зло́бе свое́й.

Богоро́дичен: Преукраше́нна еси́ Боже́ственною сла́вою, Ма́ти Безневе́стная,/ Бог бо Сло́во из Твои́х ложе́сн изы́де, во е́же угото́вати нам спасе́ние./ Ему́же не преста́й моли́тися, Влады́чице,/ да свободи́т нас от рабо́ты вра́жия, я́ко Милосе́рд.

Свети́лен:

Во тьме беззако́ний су́щий све́том Христо́вым просвеща́ются/ и любы́ Христо́ва в сердца́х гре́шных возжига́ется,/ егда́ па́стырие попече́ние изря́дное о лю́дех и́мут,/ та́ко поуча́л еси́, святи́телю, жре́бий па́стырскаго служе́ния прие́млющих.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во, Ма́ти Неизрече́ннаго Све́та,/ Тя велича́ем и предста́тельства о нас пред Сы́ном Твои́м всеусе́рдно про́сим,/ Тя бо еди́ну наде́жду и́мамы.

На хвали́тех стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́:/ храм, во сла́ву Христа́ Спаси́теля воздви́гнутый,/ рука́ми же нечести́вых в ле́та беззако́ния разру́шенный,/ ны́не во благоле́пии преди́вно возсозда́ся./ В не́мже святи́телем Влади́миром/ смире́нный Ти́хон Всеросси́йский Патриа́рх нарече́н бысть./ Тех моли́твами, Христе́ Бо́же,/ прости́ лю́дем грехи́ и беззако́ния/ и спаси́ ду́ши на́ша.

О, пресла́внаго чудесе́,/ я́ко во дни безбо́жнаго лю́таго гоне́ния/ восхоте́ Госпо́дь ве́ру в лю́дех укрепи́ти/ по́двигом Патриа́ршаго служе́ния./ Те́мже, святи́телю Влади́мире,/ смире́ннаго архипа́стыря Ти́хона, свы́ше избра́ннаго,/ ты пе́рвый удосто́ился еси́/ святе́йшего отца́ возгласи́ти./ С ни́мже ны́не моли́ся о душа́х на́ших.

О, ди́внаго чудесе́:/ святе́йший Ти́хон, первосвяти́тель Росси́йский,/ кончи́ну твою́ услы́шав, свя́те Влади́мире,/ ско́рбию ве́лиею объя́т бысть, оба́че свиде́тельствова:/ смерть твоя́ я́ко же́ртва благово́нная/ во очище́ние грехо́в наро́да на́шего яви́ся./ Сего́ ра́ди приле́жно вопие́м ти:/ моли́ ми́лостиваго Бо́га о земне́м оте́честве твое́м,/ и спасе́нии душ на́ших.

Сла́ва, глас то́йже:

Святи́телие Це́ркве Росси́йский,/ до́бре в по́двизех ва́ших той послужи́вшии,/ гряди́те днесь во сре́тение сослужи́теля ва́шего,/ любо́вь ко Христу́ му́ченически свиде́тельствующаго,/ да вку́пе с ва́ми вя́щшия сла́вы, е́же на Небеси́, сподо́бится/ и при́сный хода́тай пред Бо́гом о лю́дех ве́рных яви́тся.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

Славосло́вие вели́кое.

На литурги́и

Блаже́нны, песнь 3-я на 4 и песнь 6-я на 4.

Проки́мен, глас 7: Честна́ пред Го́сподем/ смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми? Апо́стол ко Евре́ем, зача́ло 334. Аллилу́йя, глас 2: Свяще́нницы Твои́ облеку́тся в пра́вду, и преподо́бнии Твои́ возра́дуются. Стих: Блаже́н муж, боя́йся Го́спода, в за́поведех Его́ восхо́щет зело́. Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 36. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Священномученик Владимир, митрополит Киевский и Галицкий

(В миру Василий) родился 1 января 1848 года в с. Малые Мршки Моршанского уезда Тамбовской губернии в семье священника Никифора Богоявленского, впоследствии принявшего мученическую кончину. С детства Василия отличали скромность и чистосердечность. Воспитываясь в деревне, он хорошо знал народную жизнь, чутко относился к человеческому страданию. Стремление быть ближе к простым людям стало в дальнейшем особенностью его пастырского пути.

После духовных училища и семинарии в Тамбове он в 1874 году окончил Киевскую духовную академию со степенью кандидата богословия и получил назначение преподавателем в родную семинарию.

В 1882 году Василий Никифорович Богоявленский был рукоположен во пресвитера к Покровской соборной церкви г. Козлова и вскоре назначен настоятелем Троицкого храма и благочинным городских церквей. С начала своего пастырского служения он в полноте проявил административные способности и стяжал любовь и уважение клира и мирян.

В трагической смерти жены и единственного ребенка молодой священник усмотрел Промысл Божий. Поступив в Тамбовский Казанский монастырь, он в 1886 году принял иноческий постриг с именем Владимир, на следующий день был возведен в сан архимандрита, назначен настоятелем Троицкого Козловского монастыря, а затем – настоятелем Антониева монастыря в Новгороде Великом,

В 1888 году в Александро-Невской Лавре архимандрит Владимир был рукоположен во епископа Старо-Русского, викария Новгородской епархии.

Преосвященный Владимир проявлял постоянную заботу об устроении церковноприходской жизни, уделял особое внимание духовно-нравственному просвещению мирян. Его проповеди, продуманные и прочувствованные горячо верующей и любящей душой, привлекали многих слушателей и производили на них сильное впечатление. При поддержке владыки Владимира получили развитие начинавшие тогда вводиться в церковную жизнь внебогослужебные беседы священников с паствой, к которым привлекалось все приходское духовенство.

В 1891 году святитель Владимир был назначен на Самарскую кафедру. Тогда всю губернию поразили эпидемия холеры и неурожай, начались холерные бунты. Владыка Владимир первый пошел к народу с крестом в руках, явившись в тяжелую минуту его истинным печальником и крепкой нравственной опорой. При содействии святителя Владимира устраивались дешевые или даже бесплатные столовые для голодающих, распространялись через духовенство правильные сведения об эпидемии и средствах борьбы с холерой. Святитель повсюду стремился быть вместе с паствой: совершал о почивших панихиды на холерном кладбище, служил на площадях города молебны об избавлении от бедствий, безбоязненно посещал холерные бараки. В те тяжелые дни владыка Владимир много внимания уделял и духовному образованию, катехизации населения

С 1892 года в течение шести лет святитель Владимир управлял Грузинским Экзархатом в сане архиепископа Карталинского и Кахетинского. Возглавляя Тбилисскую кафедру, он неустанно трудился над духовным просвещением разноплеменного населения, укреплением и распространением православной веры на Кавказе. В результате его неутомимых трудов было построено и возобновлено более ста храмов, открыто свыше 300 церковноприходских школ, устроена духовная семинария в Кутаиси.

С 1898 года владыка Владимир – митрополит Московский и Коломенский. На древней кафедре великих святителей Московских во всей полноте раскрылись его разносторонние дарования. Он открывает многочисленные просветительские курсы, общеобразовательные чтения для рабочих в народных домах и публичные богословские чтения для интеллигенции, устраивает благотворительные общества, миссионерские братства, богадельни и приюты.

Будучи духовным руководителем преподобномученицы Великой княгини Елисаветы Феодоровны, митрополит Владимир оказал ей содействие в основании Марфо-Мариинской обители.

Вспоминая о служении святителя в Москве, один из его современников писал: «Кроткий и смиренный, ничего для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и честный, владыка Владимир постепенно восходил на высоту иерархической лестницы. Он привлек сердца церковной и патриотической России в дни всеобщего шатания и измены (1904–1905), когда немногие оставались верными долгу и присяге, твердыми в защите Православной Церкви».

В 1912 году Высокопреосвященный Владимир был назначен митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским с присвоением ему звания и прав Первенствующего члена Святейшего Синода. Три года управления тогдашней столичной епархией оказались чрезвычайно трудными. Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, позднее так говорил о деятельности владыки Владимира в тот период: «Он был верен канонам Святой Православной Церкви, преданиям отеческим и безбоязненно и смело, честно и благородно исповедовал эту снедающую его ревность перед всеми, какими бы последствиями это не сопровождалось».

В ноябре 1915 года митрополит Владимир был переведен в Киев.

Октябрьский переворот 1917 года вызвал нестроения в церковной жизни на Украине. Состоявшийся в то время в Киеве епархиальный съезд клира и мирян образовал самочинное управление, стремясь к созданию «независимой» Украинской Церкви. Митрополит Владимир призывал пастырей и пасомых избегать вражды и препятствовать расколу, сохраняя Церковь в единстве и чистоте Православия, В адрес святителя Владимира стали высказывать оскорбления и поступать угрозы, однако он, предвидя свою Голгофу, оставался непреклонен.

С приходом в Киев гражданской войны и захватом большевиками города начались невиданные там дотоле грабежи и насилия, сопровождавшиеся осквернением монастырей и храмов, святынь Киево-Печерской Лавры.

25 января 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Владимира и после издевательств над ним вывели его за стены Лавры и расстреляли. Перед смертью архипастырь совершил молитву, благословил своих убийц и сказал: «Господь вас да простит». Найденное братией тело священномученика было изувечено множеством колотых и огнестрельных ран.

Мученическая кончина святителя Владимира явилась началом Длительного периода гонений на Русскую Православную Церковь, во время которых бесчисленное множество клириков и мирян приняло мученические венцы, свидетельствуя о вере Христовой «даже до смерти» (Откр. 12, 11).

Честные мощи священномученика Владимира были обретены летом 1992 года и положены в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры. Память его совершается 25 января и в день Собора новомучеников и исповедников Российских

Собо́р Новому́чеников и испове́дников Росси́йских

А́ще неде́ля, или́ в неде́лю, ближа́йшую по́сле 25-го дне

На ма́лей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны гла́са.

Сла́ва, глас 1:

О вели́цыи страстоте́рпцы,/ новому́ченицы Росси́йстии,/ с любо́вию припа́даем к вам/ и, благогове́йно лобыза́юще ра́ны ва́ша,/ прославля́ем ва́ша по́двиги и мо́лимся:/ моли́те о душа́х на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен гла́са.

На стихо́вне стихи́ры новому́чеников, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Помяни́, Го́споди, и́же о Тебе́ пострада́вшия,/ но́выя страстоте́рпцы,/ от родо́в на́ших прозя́бшия/ и му́ки многоразли́чныя претерпе́вшия,/ и приими́ их моле́ния/ о спасе́нии на́шем.

Стих: Мне же зело́ че́стни бы́ша/ дру́зи Твои́, Бо́же.

Дарова́л еси́, Судие́ пра́ведный,/ испове́дником Це́ркве Росси́йский/ Ца́рство Небе́сное/ и блаже́нство ве́чное./ Приими́ ны́не, Го́споди, моле́ние их/ о спасе́нии душ на́ших.

Стих: Изочту́ их/ и па́че песка́ умно́жатся.

Я́ко зве́зды пресве́тлыя,/ сия́ют на Небеси́ новому́ченицы Росси́йстии,/ кровь же их свята́я удобри́ зе́млю Ру́сскую/ во освяще́ние и благослове́ние./ Тех моли́твами, Христе́ Бо́же,/ поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

О Тро́ице Пресвята́я,/ род наш от грехо́внаго плене́ния изба́ви/ и на путь пра́вый наста́ви/ предста́тельством новому́ченик Росси́йских,/ и́же мо́лят Тя, Триипоста́сный Бо́же,/ о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

О Благода́тная и Пречи́стая Де́во Мари́е,/ Хода́таице и Засту́пнице всех ве́рных,/ предста́тельством новому́чеников и испове́дников Росси́йских/ расточе́нныя собери́, малоду́шныя возста́ви,/ отпа́дшия же от святы́я ве́ры обрати́/ и в церко́вное ло́но возврати́.

Тропа́рь воскре́сен. Сла́ва, новому́чеников. И ны́не, Богоро́дичен.

На вели́цей вече́рни

Блаже́н муж: 1-й антифо́н.

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры воскре́сны гла́са и стихи́ры новому́чеников, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйтеся, новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ правосла́вных удобре́ние,/ новозакла́ннии а́гнцы,/ ве́ры побо́рницы и храни́телие,/ хода́таи о нас к Бо́гу непосты́днии,/ в ле́та после́дняя/ страда́ньми подража́телие пе́рвым му́чеником яви́стеся,/ терпе́ния столпи́ непоколеби́мии,/ душа́м на́шим испроси́те ве́лию ми́лость.

Ра́дуйтеся, страстоте́рпцы сла́внии,/ стопа́м после́дующе дре́вних му́ченик,/ ве́ры ра́ди подвиза́стеся тве́рдо/ в лю́тая времена́ земли́ на́шея/ и ны́не всех подвиза́ете к сла́ве и хвале́нию Бо́га,/ укре́пльшаго ва́ше немощно́е естество́/ и обогати́вшаго вас дарова́ньми Ду́ха,/ во спасе́ние душ на́ших.

Глас и подо́бен то́йже.

Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:

Прииди́те, Небе́снии предста́телие на́ши, к нам,/ ва́шего ча́ющим ми́лостивнаго посеще́ния,/ и изба́вите озло́бленныя мучи́тельскими преще́нии/ лю́таго неи́стовства неве́рных,/ от ни́хже, я́ко пле́нницы и на́зи, гони́ми есмы́,/ от ме́ста на ме́сто ча́сто преходя́ще/ и заблужда́юще в верте́пех и гора́х./ Уще́дрите у́бо, прехва́льнии,/ и да́руйте нам осла́бу,/ утоли́те бу́рю/ и угаси́те е́же на ны негодова́ние,/ Бо́га моля́ще,/ подаю́щаго ва́ми земли́ на́шей ве́лию ми́лость.

И́ны стихи́ры новому́чеников, глас 6.

Подо́бен: Все отло́жше:

Святи́телю о́тче Ти́хоне,/ архипа́стырю многострада́льне,/ ты в годи́ну лю́тых безбо́жных гоне́ний/ ве́рная ча́да Це́ркве Росси́йския,/ утеша́я, призыва́л еси́/ за Христа́ и ве́ру Правосла́вную му́жественне стоя́ти,/ сам же, по вся дни умира́я за па́ству твою́,/ испове́дник непоколеби́мый яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди тя с любо́вию прославля́ем.

Па́стырю и́стинный,/ священному́чениче Влади́мире,/ егда́ беззако́ннии понужда́ху тя/ Це́ркве Росси́йский отступи́ти,/ ве́рен де́лом и сло́вом/ святи́телю Ти́хону пребы́л еси́/ и я́ко свяще́нная же́ртва от Ки́ева, ма́тере гра́дов ру́сских,/ Бо́гу прине́слся еси́,/ моля́ся о убива́ющих тя./ Сего́ ра́ди тя усе́рдно прославля́ем.

Священному́чениче Вениами́не,/ Це́ркве Христо́вы и́стинный сы́не/ и благостоя́ния ея́ усе́рдный ревни́телю,/ проти́ву лжепа́стырей, тща́щихся расхи́тити ста́до твое́,/ му́жественне стал еси́/ и, не убоя́вся преще́ний и лжесвиде́тельств мучи́телей,/ обрати́л еси́ суд на главу́ суди́вших тя,/ та́же сме́ртию твое́ю/ Правосла́вие утверди́л еси́./ Сего́ ра́ди тя усе́рдно ублажа́ем.

Сла́ва, новому́чеников, глас 5:

Всевы́шний Влады́ко,/ в Трои́це сла́вимый и поклоня́емый,/ уще́дри ны благоприя́тными мольба́ми/ но́вых му́ченик Твои́х,/ пред мучи́тели дерзнове́нно испове́давших Тя/ Еди́наго и́стиннаго Бо́га/ и Твое́, Сы́не Бо́жий,/ неизрече́нное от Ма́тере Де́вы/ спаси́тельное воплоще́ние.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния новому́чеников.

Дея́ний святы́х апо́стол чте́ние (глава́ 4):

В ты́я дни собра́шася во Иерусали́м кня́зи, ста́рцы, кни́жницы/ и ели́цы бе́ша от ро́да архиере́йска./ И, поста́влыне Петра́ и Иоа́нна посреде́, вопроша́ху:/ ко́ею си́лою или́ ко́им и́менем исцели́ста хрома́го?/ Петр, испо́лнился Ду́ха Свя́та, рече́:/ кня́зи лю́дстии и ста́рцы Изра́илевы,/ а́ще мы днесь истязу́еми есмы́ о благодея́нии челове́ка не́мощна,/ о че́сом сей спасе́ся,/ разу́мно буди́ всем вам и всем лю́дем Изра́илевым,/ я́ко во и́мя Иису́са Христа́ Назоре́я,/ Его́же вы распя́сте,/ Его́же Бог воскреси́ от ме́ртвых,/ о Сем сей стои́т пред ва́ми здрав./ Сей есть ка́мень, укоре́нный от вас, зи́ждущих,/ бы́вый во главу́ у́гла,/ и несть ни о еди́нем же ине́м спасе́ния;/ несть бо ино́го и́мене под небесе́м, да́ннаго в челове́цех,/ о не́мже подоба́ет спасти́ся нам./ Ви́дяще же Петро́во дерзнове́ние и Иоа́нново и разуме́вше,/ я́ко челове́ка некни́жна еста́ и проста́, дивля́хуся,/ знаху же их, я́ко со Иису́сом бе́ста;/ ви́дяще же исцеле́вшаго челове́ка с ни́ма стоя́ща,/ ничто́же имя́ху проти́ву рещи́./ Повеле́вше же и́ма вон из со́нмища изы́ти,/ стяза́хуся друг со дру́гом, глаго́люще:/ что сотвори́м челове́кома си́ма?/ Я́ко у́бо наро́читое зна́мение бысть и́ма,/ всем живу́щим во Иерусали́ме я́ве,/ и не мо́жем отврещи́ся;/ но да не бо́лее простре́тся в лю́дех,/ преще́нием да запрети́м и́ма ктому́ не глаго́лати о и́мени сем ни еди́ному от челове́к./ И призва́вше их,/ запове́даша и́ма отню́д не провещава́ти, ниже́ учи́ти о и́мени Иису́сове./ Петр же и Иоа́нн, отвеща́вше к ним, ре́ста:/ а́ще пра́ведно есть пред Бо́гом/ вас послу́шати па́че, не́жели Бо́га?/ Суди́те: не мо́жем бо мы, я́же ви́дехом и слы́шахом, не глаго́лати./ Они́ же, призапре́щше и́ма, пусти́ша я,/ ничто́же обре́тше, ка́ко му́чити их, люди́й ра́ди,/ я́ко вси прославля́ху Бо́га о бы́вшем:/ лет бо бя́ше мно́жае четы́редесяти челове́к той,/ на не́мже бысть чу́до сие́ исцеле́ния./ Отпу́щена же бы́вша, приидо́ста ко свои́м и возвести́ста,/ ели́ка к ни́ма архиере́и и ста́рцы ре́ша./ Они́ же, слы́шавше, единоду́шно воздвиго́ша глас к Бо́гу и реко́ша:/ Влады́ко, Ты, Бо́же, сотвори́вый не́бо и зе́млю и мо́ре и вся, я́же в них,/ И́же Ду́хом Святы́м усты́ отца́ на́шего Дави́да, о́трока Твоего́, рекл еси́:/ вску́ю шата́шася язы́цы и лю́дие поучи́шася тще́тным?/ Предста́ша ца́рие зе́мстии,/ и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́./ Собра́шася бо вои́стину во гра́де сем на свята́го О́трока Твоего́ Иису́са,/ Его́же пома́зал еси́,/ И́род же и Понти́йский Пила́т, с язы́ки и людьми́ изра́илевыми,/ сотвори́ти, ели́ка рука́ Твоя́ и сове́т Твой преднарече́ быти́./ И ны́не, Го́споди, при́зри на преще́ния их/ и даждь рабо́м Твои́м со вся́ким дерзнове́нием глаго́лати сло́во Твое́,/ внегда́ ру́ку Твою́ простре́ти Ти во исцеле́ния,/ и зна́мением и чудесе́м быва́ти, и́менем святы́м О́трока Твоего́ Иису́са./ И помоли́вшимся им, подви́жеся ме́сто, иде́же бя́ху со́брани,/ и испо́лнишася вси Ду́ха Свя́та,/ и глаго́лаху сло́во Бо́жие со дерзнове́нием.

К Тимофе́ю посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (глава́ 4):

Ча́до Тимофе́е,/ засвиде́тельствую у́бо аз пред Бо́гом и Го́сподем на́шим Иису́с Христо́м,/ хотя́щим суди́ти живы́м и ме́ртвым в явле́нии Его́ и ца́рствии Его́:/ пропове́дуй сло́во,/ насто́й благовре́мение и безвре́менне,/ обличи́, запрети́, умоли́ со вся́ким долготерпе́нием и уче́нием./ Бу́дет бо вре́мя, егда́ здра́ваго уче́ния не послу́шают,/ но по свои́х по́хотех изберу́т себе́ учи́тели, че́шеми слу́хом,/ и от и́стины слух отвратя́т, и к ба́снем укло́нятся./ Ты же трезви́ся о всем, злопостражди́,/ де́ло сотвори́ благове́стника,/ служе́ние твое́ изве́стно сотвори́./ Аз бо уже́ жрен быва́ю,/ и вре́мя моего́ отше́ствия наста́./ По́двигом до́брым подвиза́хся,/ тече́ние сконча́х, ве́ру соблюдо́х./ Про́чее у́бо соблюда́ется мне вене́ц пра́вды,/ его́же возда́ст ми Госпо́дь в день он, пра́ведный Судия́,/ не то́кмо же мне, но и всем возлю́бльшим явле́ние Его́.

Ко Евре́ем посла́ния свята́го апо́стола Па́вла чте́ние (глава́ 11):

Бра́тие,/ и́же ве́рою победи́ша ца́рствия,/ соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния,/ загради́ша уста́ львов,/ угаси́ша си́лу о́гненную,/ избего́ша о́стрея меча́,/ возмого́ша от не́мощи,/ бы́ша кре́пцы во бране́х,/ обрати́ша в бе́гство полки́ чужди́х./ Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвых свои́х./ Ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния,/ да лу́чшее воскресе́ние улуча́т./ Друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша,/ еще́ же и уз и темни́ц./ Ка́мением побие́ни бы́ша,/ претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша,/ уби́йством меча́ умро́ша,/ проидо́ша в ми́лотех и в ко́зиях ко́жах,/ лишени, скорбяще, озлбблени./ Йхже не бе досто́ин весь мир,/ в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х./ И си́и вси, послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния,/ Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу,/ да не без нас соверше́нство прии́мут.

На ли́тии стихи́ра новому́чеников, глас 6.

Подо́бен: Отча́янная:

Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:

Отча́янии есмы́/ жития́ ра́ди/ и не и́мамы нра́ва доброде́тельна,/ я́ко ми́ро, прино́сим Ти, Го́споди,/ моли́твы святы́х сро́дников на́ших./ Не отве́ржи Русь, издре́вле Святу́ю,/ ны́не же грехо́в на́ших ра́ди люте стра́ждущую./ Не пре́зри сле́зы ве́рных сыно́в,/ коле́н свои́х пред Ваа́лом не преклоня́вших,/ и и́хже не порази́л еси́, согреша́ющих./ Приими́ нас, ка́ющихся, Бо́же,/ святы́х Твои́х мольба́ми.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, мучениколю́бцы,/ прииди́те, соста́вим лик,/ торжеству́юще и Бо́га прославля́юще/ в ра́достный пра́здник новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ си́и бо не уклони́шася ско́рби,/ ни убоя́шася темни́цы,/ го́рькими рабо́тами, гла́дом и хла́дом изморе́ни/ и многови́дными му́ками умерщвля́еми,/ я́ко а́гнцы незло́бивии, смерть прия́ша./ И ны́не в ра́дости святы́х/ мо́лят Триеди́наго Бо́га о земне́м оте́честве свое́м.

И ны́не, глас то́йже:

Влады́чице, приими́ моли́твы раб Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

На стихо́вне стихи́ры воскре́сны гла́са. Сла́ва, новому́чеников, глас 2: Но́вый до́ме: И ны́не, Богоро́дичен, глас 8: О, пресла́внаго чудесе́:

Стихи́ры новому́чеников, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:

Земле́ Ру́сская,/ гра́де святы́й,/ украша́й твой дом,/ в не́мже Боже́ственный/ ве́лий сонм святы́х просла́ви.

Стих: Го́споди, Госпо́дь наш,/ я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей земли́.

Це́рковь Ру́сская,/ красу́йся и лику́й,/ се бо ча́да твоя́/ Престо́лу Влады́чню/ во сла́ве предстоя́т, ра́дующеся.

Стих: Святы́м, и́же суть на земли́ Его́,/ удиви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них.

Собо́ре святы́х ру́сских,/ по́лче Боже́ственный,/ моли́теся ко Го́споду/ о земно́м оте́честве ва́шем/ и о почита́ющих вас любо́вию.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Но́вый до́ме Евфра́фов,/ уде́ле избра́нный,/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Ру́си Правосла́вия/ ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

На благослове́нии хле́бов Богоро́дице Де́во: два́жды и тропа́рь новому́чеников еди́ножды.

Тропа́рь новому́чеников, глас 4:

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя страстоте́рпцы,/ благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ преподо́бныя му́жи и жены́/ и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, долготерпели́ве Го́споди,/ страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́/ до сконча́ния ве́ка.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь воскре́сен, два́жды. Сла́ва, новому́чеников. И ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

Новому́ченицы Росси́йстии,/ кро́вию свое́ю ве́ру запечатле́вшии,/ Влады́ку всех моли́те/ Це́рковь Ру́сскую в Правосла́вии утверди́ти,/ зе́млю на́шу от скверн очи́стити,/ лю́ди во благоче́стии сохрани́ти/ во о́бщее всех спасе́ние.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 4:

И́же в земли́ Росси́йстей новому́ченик и испове́дник Твои́х,/ я́ко багряни́цею и ви́ссом,/ кровьми́ Це́рковь Ру́сская украси́вшися, Христе́ Бо́же, те́ми вопие́т Ти:/ лю́дем щедро́ты Твоя́ низпосли́,/ мир жи́тельству Твоему́ да́ру́й/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Велича́ние: Велича́ем вас,/ святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ и чтим че́стная страда́ния ва́ша,/ я́же за Христа́/ претерпе́ли есте́.

Псало́м и́бра́нный: Бог нам прибе́жище и си́ла:

По полиеле́и седа́лен, глас 6.

Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:

Мужа́йся, Христо́ва Це́рковь,/ и держа́вствуй над всу́е борю́щими,/ Христо́ви бо дру́зи о тебе́ пеку́тся,/ и предстоя́ще, и обстоя́ще,/ и́хже о́бщий пра́здник/ ны́не соверша́еши све́тло.

Аще храм новому́чеников, проки́мен, глас 4: Прои́дохом сквозе́ огнь и во́ду,// и изве́л еси́ ны в поко́й. Стих: Разже́гл ны еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 36.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Це́ркве Ру́сския столпи́ непоколеби́мии,/ собо́ре новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ се́рдцем ве́рующе в пра́вду,/ усты́ Го́спода Иису́са Христа́ испове́дали есте́ во спасе́ние/ и заточе́ния, изгна́ния, го́рькия рабо́ты и смерть/ Бо́га ра́ди сла́дце претерпе́ли есте́./ Те́мже те́пле моли́теся ко Го́споду,/ Русь Святу́ю в Правосла́вии утверди́ти/ и спасти́ ду́ши на́ша.

Кано́н новому́чеников, глас 6.

Песнь 1

Ирмо́с: Се́ченное сече́тся/ мо́ре Че́рмное,/ волнопита́емая же изсуша́ется глубина́,/ та́яжде ку́пно безору́жным бы́вши проходи́ма/ и всеору́жным гроб./ Песнь же богокра́сная воспева́шеся:/ сла́вно просла́вися Христо́с, Бог наш.

Припе́в: Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ моли́те Бо́га о нас.

Го́споди, Бо́же наш, при́сно прославля́яй вся святы́я,/ ны́не и нас, недосто́йных, сподо́би сыно́вне просла́вити святы́х сро́дников на́ших,/ новому́чеников и испове́дников Росси́йских,

Кровьми́ ва́шими, священному́ченицы, я́ко в Чермне́м мо́ри, потопи́ли есте́ безбо́жныя мучи́тели,/ Це́рковь же Ру́сская, ва́ми крася́щися,/ похвалы́ побе́дныя, я́ко земля́ обетова́нная ме́д и млеко́, вам источа́ет.

Егда́ даде́ся вам благода́ть не то́чию во Христа́ ве́ровати,/ но и по Нем страда́ти,/ немо́кренно пучи́ну кро́вных мук проидо́сте, святи́и му́ченицы,/ ве́рным сыново́м росси́йским о́браз я́вльше,/ и со дерзнове́нным испове́данием во врата́ Небе́сная внидо́сте.

Богоро́дичен: Приими́ песнь хвале́бную, от недосто́йных уст возноси́мую,/ препросла́вленная Ма́ти Бо́жия.

Песнь 3

Ирмо́с: Госпо́дь Сый всех и Зижди́тель Бог,/ созда́нное, Безстра́стный, обнища́в, Себе́ соедини́,/ и Па́сха, за я́же хотя́ше умре́ти,/ Сам, Сый, Себе́ предпожре́:/ яди́те, вопия́, Те́ло Мое́/ и ве́рою утверди́теся.

Егда́ бу́ря нече́стия на Це́рковь Ру́сскую воздви́жеся,/ вы, святи́и новому́ченицы, страда́ньми ва́шими со тща́нием укроти́сте ю/ и по́двиги ва́шими Правосла́вие утверди́сте.

Му́ки ве́лия за Це́рковь Христо́ву претерпе́сте, святи́и новому́ченицы,/ моли́те утверди́тися ей незы́блемей и непоколеби́мей до сконча́ния ве́ка.

Страда́ньми и испове́данием Христа́, святи́и сро́дницы на́ши,/ вше́дше в Небе́сная селе́ния, я́ко дре́вле Изра́иль в зе́млю обетова́нную,/ оте́чество ва́ше земно́е, Русь Святу́ю, в любви́ сохраня́йте моли́твами ва́шими.

Богоро́дичен: Небе́сных круго́в вы́шшая/ и сла́вою Боже́ственною преукраше́нная, Де́во Ма́ти Бо́жия,/ спаси́ ду́ши на́ша.

Седа́лен, глас 2:

Но́вии страстоте́рпцы Росси́йстии,/ му́ченически по́прище земно́е сконча́вший и страда́ньми дерзнове́ние ко Го́споду приобре́тшии,/ моли́теся Ему́, вас укре́пльшему,/ и́да и мы, егда́ на́йдет на ны испыта́ния час,/ му́жества дар Бо́жий восприи́мем.

Песнь 4

Ирмо́с: Прови́дев проро́к/ та́йну Твою́ неизрече́нную, Христе́, провозгласи́:/ положи́л еси́ тве́рдую любо́вь кре́пости, О́тче Ще́дрый,/ Единоро́днаго бо Сы́на, Благи́й,/ очище́ние в мир посла́л еси́.

Всем конце́м земли́ яви́ся чу́до смотре́ния Твоего́, Влады́ко,/ кро́вию бо новому́ченик, я́ко водо́ю, угаси́л еси́ в Росси́йстей земли́ пла́мень нече́стия и развраще́ния/ и спасл еси́ лю́ди Твоя́.

Сла́ву Бо́жию унасле́довасте, новому́ченицы, просия́вшии в земли́ на́шей,/ отве́ргшеся бо себе́ и страх сме́ртный препобеди́вше,/ любо́вь к Бо́гу да́же до сме́рти му́жественно сохрани́ли есте́.

По́двигом до́брым подвиза́вшиися, святи́и новому́ченицы Росси́истии,/ к покая́нию и доброде́тельному житию́ подви́гните нас,/ да и мы ва́шими моли́твами сподо́бимся прославля́ти Го́спода во Ца́рствии Его́.

Богоро́дичен: На Твой наде́ющеся покро́в, Ма́ти Бо́жия,/ со святы́ми новому́ченики и испове́дники Росси́йскими прославля́ем милосе́рдие Твое́.

Песнь 5

Ирмо́с: Сою́зом любве́/ связу́еми, апо́столи,/ влады́чествующему все́ми себе́ Христу́ возло́жше,/ кра́сны но́ги очища́ху,/ благовеству́юще всем мир.

Дерзнове́нно, святи́и, испове́дали есте Го́спода пред отсту́пники и гони́тели:/ с на́ми Бог, взыва́юще, разуме́йте и покаря́йтеся,/ стра́ха ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся, я́ко с на́ми Бог.

Уврачу́йте моли́твами ва́шими, святи́и новому́ченицы Росси́истии,/ лю́ди богобо́рныя, враждо́ю и уби́йствы ды́шущия,/ и мир стране́ на́шей и ве́рным лю́дем да́руйте.

Предстоя́ще Христу́, власть иму́щу суди́ти всему́ ми́ру,/ святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́истии,/ очи́стите нас от грехо́в на́ших моли́твами ва́шими,/ да не с ми́ром осужде́ни бу́дем.

Богоро́дичен: Водворя́ет ны змий во юдо́ль пла́ча и ча́яния злых,/ не мо́жем терпе́ти ско́рби своея́, взыва́ху новому́ченицы,/ Ты же, Богороди́тельнице, просте́рла еси́ им покро́в Свой/ и спасла́ еси́ от сете́й вра́жиих.

Песнь 6

Ирмо́с: Бе́здна после́дняя грехо́в обы́де мя,/ и, волне́ния не ктому́ терпя́,/ я́ко Ио́на Влады́це, вопию́ Ти:/ от тли мя возведи́.

Во́лны безбо́жнаго нече́стия тща́хуся потопи́ти кора́бль Це́ркве Ру́сския,/ Ты же, И́стинный Ко́рмчий, спасл еси́ ше́ствующия на нем моли́твами страстоте́рпцев Росси́йских, вопию́щих:/ Го́споди Сил, из смертоно́сный глубины́ возведи́ ны.

Безбо́жнии Ка́иновы вну́цы святы́ни церко́вныя поруга́нию и огню́ преда́ша,/ оби́тели разори́ша, хра́мы я́ко ово́щная храни́лища соде́яша,/ христолюби́выя лю́ди в темни́цы заключи́ша и уму́чиша./ Вы же, страстоте́рпцы, с любо́вию учи́ли есте́:/ сие́ бысть по грехо́м на́шим, лю́дие, пока́йтеся.

Увы́ нам, увы́, вопия́ху испове́дницы Росси́йстии,/ ви́дяще, я́ко безу́мнии богобо́рцы святы́ни земли́ на́шея разори́ша,/ оби́тели я́ко узи́лища темни́чная соде́яша,/ хра́мы Бо́жий в скве́рная и позо́рищная места́ обрати́ша/ и кровь христиа́нскую в них пролия́ша./ Сего́ ра́ди опустоши́шася сердца́ нечести́вых/ и живо́т их а́ду прибли́жися.

Богоро́дичен: Изведи́ нас из ро́ва поги́бели/ и уврачу́й на́ша грехо́вныя я́звы, Пресвята́я Ма́ти Де́во,/ да неосужде́нно сподо́бимся при́сно прославля́ти новому́ченики Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего.

Конда́к новому́чеников, глас 3.

Подо́бен: Де́ва днесь:

Днесь новому́ченицы Росси́йстии/ в ри́зах бе́лых предстоя́т А́гнцу Бо́жию/ и со А́нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу:/ благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость,/ и хвала́, и честь,/ и си́ла, и кре́пость/ на́шему Бо́гу/ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Песнь 7

Ирмо́с: О́троцы в Вавило́не/ пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ но, посреде́ пла́мене вве́ржени,/ ороша́еми, поя́ху:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

О́троцы в Вавило́не дре́вле, я́ко основа́ние,/ новому́ченицы же Росси́йстии ны́не, я́ко увенча́ние,/ с ли́ки страстоте́рпец при́сно взыва́ют:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

О́троцы в Вавило́не пе́щнаго пла́мене не убоя́шася,/ новому́ченицы же России́йстии, тем подража́юще,/ гоне́ния безбо́жных в ничто́же вмени́ша,/ те́мже ны́не согла́сно с ни́ми воспева́ют:/ благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших.

Днесь торжеству́ет Це́рковь Ру́сская,/ святи́и бо новому́ченицы, сро́дницы на́ши,/ к ликостоя́нием святы́х, от ве́ка Бо́гу благоугоди́вших, присовокупи́вшеся,/ согла́сно с ни́ми воспева́ют хвале́бную песнь:/ благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: Предстоя́щи Ти Кресту́ Сы́на Твоего́, Богома́ти,/ ору́жие про́йде ду́шу Твою́,/ те́мже и попече́ние сугу́бое о возлюби́вших Его́ прия́ла еси́,/ и́же Тя сыно́вне велича́ют:/ благослове́на Ты в жена́х еси́, Всенепоро́чная Влады́чице.

Песнь 8

Ирмо́с: За зако́ны оте́ческия/ блаже́ннии в Вавило́не ю́ноши, предбе́дствующе,/ царю́ющаго оплева́ша повеле́ние безу́мное/ и, совоку́плени, и́мже не свари́шася огне́м,/ Держа́вствующему досто́йную воспева́ху песнь:/ Го́спода по́йте, дела́,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Зако́ны Христо́вы возлюби́ша новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ безбо́жная же повеле́ния отри́нуша/ и, ре́вностию о Бо́зе связу́емии,/ Бо́гу побе́дную песнь воспева́ху:/ да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Егда́ земля́ Росси́йская тьмо́ю безбо́жия и Ка́иновым озлобле́нием объя́та бысть,/ тогда́ мно́зи христолюби́вии лю́дие на го́рькия рабо́ты изгна́ни бы́ша/ и глад, мраз, зной и смерть лю́тую му́жественне претерпе́ша,/ ве́рою же, наде́ждею и любо́вию совоку́плени,/ досто́йную воспева́ху песнь:/ да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.

А́нгелов хвалу́ и новому́чеников славосло́вие ми́лостивно прие́мляй,/ не отри́ни, Триипоста́сный Бо́же, от со́нма их и нас, недосто́йных,/ но сподо́би вку́пе с ни́ми воспева́ти:/ да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Зря́щи поруга́ние свята́го уде́ла Своего́,/ скорбя́ше Пречи́стая Ма́ти и держа́вную по́мощь ве́рным лю́дем простира́ше,/ Сы́на же Своего́ усе́рдно моля́ше, взыва́ющи:/ да благослови́т Го́спода Русь Свята́я и превозно́сит Его́ во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Стра́нствия Влады́чня/ и безсме́ртныя тра́пезы/ на Го́рнем ме́сте высо́кими умы́,/ ве́рнии, прииди́те, наслади́мся,/ возше́дша Сло́ва,/ от Сло́ва научи́вшеся,/ Его́же велича́ем.

Безсме́ртныя трапе́зы и жи́зни ве́чныя во Ца́рствии Бо́жием/ наслажда́ются ны́не новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ испо́лнися бо на них обетова́ние Госпо́дне:/ побежда́ющим дам се́сти со Мно́ю на Престо́ле Мое́м.

Да просла́вятся с ли́ки новому́чеников и испове́дников Росси́йских жены́ богому́дрыя земли́ на́шея,/ я́же, мироно́сиц восприе́мша чин и му́жески Христу́ после́довавша,/ страда́ния за и́мя Его́ претерпе́ша/ и ве́рно отце́м, муже́м и бра́тиям на́шим, Христа́ ра́ди му́чимым, послужи́ша./ Сего́ ра́ди ны́не в жи́зни ве́чней вку́пе с ни́ми/ трапе́зы безсме́ртныя наслажда́ются.

Жизнода́вче Го́споди,/ моли́твами новому́чеников и испове́дников Росси́йских/ упоко́й со все́ми пра́ведными верныя рабы́ Твоя́, за и́мя Твое́ пострада́вшия:/ святи́тели и иере́и, мона́хи и мирски́я,/ ста́рыя, ю́ныя и всяк во́зраст, имену́емыя и неимену́емыя,/ я́ко и́стинный сы́ны и дру́ги Бо́жия.

Богоро́дичен: Я́ко взбра́нная Воево́да во́инства новому́чеников и испове́дников Росси́йских,/ держа́вный покро́в и ми́лостивное заступле́ние яви́ла еси́, Пресвята́я Де́во, земли́ на́шей,/ опустоша́емей ско́рбными и безбо́жными наведе́нии./ Сего́ ра́ди ны́не мо́лим Тя:/ прости́ лю́ди согре́шшия и сохрани́ Святу́ю Русь.

Свети́лен новому́чеников:

Я́ко отре́бие ми́ру бы́ша святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии,/ ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша,/ искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша,/ свидете́льствующе о Све́те И́стиннем, Иису́се Христе́, Го́споде на́шем.

На хвали́тех стихи́ры новому́чеников, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ В после́дняя времена́ возсиява́ют му́ченицы/ и пре́лести мрак отгоня́ют,/ ве́ра христиа́нская ны́не возвыша́ется/ и па́дает нече́стие,/ ра́дуются ве́рнии/ и пра́здник новоявле́нным составля́ют,/ вопию́ще Христу́ Бо́гу:/ му́чеников похвала́ и побе́да Ты еси́, Всеси́льне.

Творе́ние святи́теля Афана́сия Ковро́вскаго:

Ве́ры броня́ми,/ и щито́м благода́ти,/ и креста́ копне́м вооружи́вшеся,/ сопроти́вным си́лам непобеди́ми бы́сте/ и, я́ко Боже́ственнии хра́борницы,/ де́монская ополче́ния победи́вше,/ со А́нгелы лику́ете,/ ве́рныя же заступа́ете, и освяща́ете,/ и спаса́ете, призыва́емии.

О, пресла́внаго чудесе́!/ Чуде́с светлостьми́/ со́лнца светле́йше/ при́сно святи́и сро́дницы на́ши/ све́тят конце́м Ру́сския земли́,/ от невече́рняго Све́та облиста́еми,/ и́хже сия́нии/ о́блацы от страны́ на́шея отгоня́ются ва́рварстии/ и де́мони побежда́ются.

Сла́ва, глас 6:

Новоявле́нный зве́зды днесь/ на церко́вней показа́шася тве́рди,/ во мно́зех ме́стех бы́вший му́ченицы Христо́вы,/ и́хже ублажа́юще, мучениколю́бцы,/ по до́лгу им прирце́м, глаго́люще:/ ра́дуйтеся, благоче́стия утвержде́ние и нече́стия обузда́ние;/ ра́дуйтеся, Росси́йский Це́ркве сла́во и безбо́жных посрамле́ние;/ ра́дуйтеся, о́брази терпе́ния и за Христа́ страда́ния./ Ста́ните, непобеди́мии, посреде, нас у́мне,/ от бед и искуше́ний избавля́ющее,/ и моли́теся о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен.

На литурги́и

Проки́мен, Апо́стол, Ева́нгелие и прича́стен воскре́сны гла́са. И новому́чеников проки́мен, глас 7: Бог нам Прибе́жище/ и Си́ла. Стих: Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. Апо́стол к Ри́мляном, зача́ло 99. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 105 106. Коне́ц: В терпе́нии ва́шем стяжи́те ду́ши ва́ша. Прича́стен: Ра́дуйтеся, пра́веднии, о Го́споде:

Моли́тва

О святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии:/ святи́телие и па́стырие Це́ркве Христо́вы,/ ца́рственнии страстоте́рпцы,/ благове́рнии кня́зие и княги́ни,/ до́блии во́ини, мона́си и мирсти́и,/ благочести́вии му́жие и жены́,/ во вся́цем во́зрасте и сосло́вии за Христа́ пострада́вшии,/ ве́рность Ему́ да́же до сме́рти свиде́тельствовавшии/ и вене́ц жи́зни от Него́ прия́вший!/ Вы во дни гоне́ния лю́таго,/ зе́млю на́шу от безбо́жных пости́гшаго,/ на суди́щах, в заточе́ниих и про́пастех земны́х,/ в го́рьких рабо́тах и вся́ких ско́рбных обстоя́ниих/ о́браз терпе́ния и непосты́днаго упова́ния му́жественне яви́ли есте́./ Ны́не же, в рай сла́дости наслажда́ющеся,/ пред Престо́лом Бо́жиим во сла́ве предстои́те/ и при́сно хвалу́ и хода́тайство со А́нгелы и все́ми святы́ми Триеди́ному Бо́гу возно́сите./ Сего́ ра́ди мы, недосто́йнии,/ мо́лим вас, святи́и сро́дницы на́ши:/ не забу́дите земна́го оте́чества ва́шего,/ грехо́м Ка́инова братоуби́йства,/ поруга́нием святы́нь, безбо́жием и на́шими беззако́нии отягче́ннаго./ Умоли́те Го́спода Сил,/ да утверди́т Це́рковь Свою́ непоколеби́му в ми́ре сем многомяте́жнем и лука́вом;/ да возроди́т в земли́ на́шей дух ра́зума и благоче́стия, дух свя́тости и стра́ха Бо́жия, дух братолю́бия и ми́ра;/ да па́ки бу́дем мы ца́рское свяще́ние,/ род Бо́жий, избра́нный и святы́й,/ при́сно с ва́ми сла́вящий Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Деяние Освященного Юбилейного Архиерейского Собора Русской Православной Церкви, состоявшегося в Москве 13–16 августа 2000 года, о соборном прославлении новомучеников и исповедников Российских XX века

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

На исходе второго христианского тысячелетия, когда мир празднует юбилей Боговоплощения, Русская Православная Церковь приносит Христу плод своих голгофских страданий – великий сонм святых мучеников и исповедников Российских XX века.

Тысячу лет назад Древняя Русь приняла учение Христово. С тех пор Русская Православная Церковь просияла подвигами святителей, преподобных и праведных. Эпохой мучеников и исповедников для России явился XX век.

Главой сонма Российских мучеников и исповедников за веру Христову явился святой Патриарх Тихон, которыи, характеризуя эту эпоху, писал: «Тяжкое время переживает ныне Святая Православная Церковь Христова в Русской земле: гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к тому, чтобы погубить дело Христово... Зовем всех вас, верующих и верных чад Церкви: станьте на защиту оскорбляемой и угнетаемой ныне Святой Матери нашей... А если нужно будет и пострадать за дело Христово, зовем вас, возлюбленные чада Церкви, зовем вас на эти страдания вместе с собою словами святого Апостола: Кто ны разлучит от любве Божия: скорбь ли, или теснота, или гонение, или глад, или нагота, или беда, или меч (Рим. 8, 35)».

Многие из тех, кто пострадал за веру в XX веке, ревнуя о благочестии, желали жить в то время, когда верность Христу запечатлевалась мученической кровью. «В детстве и отрочестве, – писал из камеры смертников священномученик Вениамин, митрополит Петроградский, – я зачитывался житиями святых и восхищался их героизмом, их святым воодушевлением, жалел всей душой, что времена не те и не придется переживать, что они переживали. Времена переменились, открывается возможность терпеть ради Христа от своих и от чужих. Трудно, тяжело страдать, но по мере наших страданий избыточествует и утешение от Бога».

«В наши смутные дни явил Господь ряд новых страдальцев... – писал святой Патриарх исповедник Тихон, – если пошлет нам Господь испытание гонений, уз, мучений и даже смерти, будем терпеливо переносить все, веря, что не без воли Божией совершится это с нами и не останется бесплодным подвиг наш, подобно тому, как страдания мучеников христианских покорили мир учению Христову».

Сбылись чаяния исповедника веры святого Патриарха Тихона – на крови мучеников ныне возрождается Русская Православная Церковь. Святая Церковь, от начала возлагающая упование на молитвенное предстательство пред Престолом Господа Славы Его святых угодников, соборным разумом свидетельствует о явлении в ее недрах великого сонма новомучеников и исповедников Российских, в XX веке пострадавших.

Боголюбивая Полнота Русской Православной Церкви благоговейно хранит святую память о жизни, подвигах исповедничества святой веры и мученической кончине иерархов, священнослужителей, монашествующих и мирян, вместе с Царской Семьей засвидетельствовавших во время гонений свою веру, надежду и любовь ко Христу и Его Святой Церкви даже до смерти и оставивших о себе грядущим поколениям христиан свидетельство о том, что живем ли – для Господа живем; умираем ли – для Господа умираем (Рим. 14, 8). Они были служителями Животворящего Духа, явившими духовную силу Церкви в испытаниях недавнего прошлого, и мы не можем предать забвению их подвиг веры, ибо они во всем явили себя, как служители Божий, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах (2Кор. 6, 4–8).

Терпя великие скорби, они сохранили в сердце мир Христов, стали светильниками веры для соприкасавшихся с ними людей. Будучи столь стесняемы внешними обстоятельствами, все встречавшиеся испытания они переживали с твердостью и смирением, как это подобает каждому подвижнику и делателю на ниве Христовой, храня в сердце завет святого Апостола Петра: Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий почивает на вас (1Пет. 4,12–14).

Прославляя подвиг новомучеников, Русская Православная Церковь уповает на их предстательство и молится, да пробавит Господь милость Свою на нас и даст всем нашим соотечественникам время на покаяние, зажжет в их сердцах огонь веры, ревность о возрождении Руси Святой, нашего земного Отечества.

Рассмотрев церковное Предание и мученические акты о подвигах новомучеников и исповедников Российских XX века, которым было дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него (Флп. 1, 29), Освященный Архиерейский Собор

единомысленно ОПРЕДЕЛЯЕТ:

1. Прославить для общецерковного почитания в лике святых Собор новомучеников и исповедников Российских XX века, поименно известных и доныне миру не явленных, но ведомых Богу.

2. Включить в Собор новомучеников и исповедников Российских имена пострадавших за веру, свидетельства о которых поступили.

3. Прославить как страстотерпцев в сонме новомучеников и исповедников Российских Царскую Семью: Императора Николая II, Императрицу Александру, Царевича Алексия, Великих Княжен Ольгу, Татиану, Марию и Анастасию. В последнем православном Российском монархе и членах его Семьи мы видим людей, искренне стремившихся воплотить в своей жизни заповеди Евангелия. В страданиях, перенесенных Царской Семьей в заточении с кротостью, терпением и смирением, в их мученической кончине в Екатеринбурге в ночь на 4/17 июля 1918 года был явлен побеждающий зло свет Христовой веры подобно тому, как он воссиял в жизни и смерти миллионов православных христиан, претерпевших гонение за Христа в XX веке.

4. Внести в Собор новомучеников и исповедников Российских для общецерковного почитания имена новомучеников и исповедников Российских, ранее прославленных в лике местночтимых святых.

5. Честные останки новопрославленных святых именовать святыми мощами. Когда местонахождение их известно – воздавать им достодолжное почитание, когда неизвестно – оставить на Божие произволение.

6. Мученически или исповеднически пострадавшие епископы, иереи и диаконы причисляются к лику священномучеников или священноисповедников; архимандриты, игумены и игумений, иеромонахи, иеродиаконы, иноки и инокини, послушники и послушницы причисляются к лику преподобномучеников или преподобноисповедников, миряне – к лику мучеников или исповедников.

7. Службу Собору новомучеников и исповедников Российских составить особую. Благословить составление отдельных служб каждому из прославляемых святых, а до времени составления таковых после сего дня прославления отправлять по Общей Минее, каждому по его чину.

8. Общецерковное празднование памяти Собора новомучеников и исповедников Российских совершать 25 января/7 февраля, если этот день совпадет с воскресным днем, а если не совпадет – то в ближайшее воскресенье после 25 января/7 февраля.

9. Память новопрославленным святым праздновать также и в день их кончины или в иной день, связанный с жизнью святого. Особые дни памяти местных Соборов новомучеников устанавливать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода.

10. Писать новопрославленным святым иконы для поклонения согласно определению VII Вселенского Собора.

11. Напечатать жития новопрославляемых новомучеников и исповедников Российских для назидания в благочестии чад церковных.

12. От лица Освященного Собора объявить о сей благой и благодатной радости прославления новых святых всероссийской пастве.

13. Сообщить имена новопрославленных святых Предстоятелям братских Поместных Православных Церквей для включения их в святцы.

14. В послесоборное время поименное включение в состав уже прославленного Собора новомучеников и исповедников Российских совершать по благословению Святейшего Патриарха и Священного Синода на основании предварительных исследований, проведенных Синодальной комиссией по канонизации святых.

15. Правящим Преосвященным в контакте с Синодальной комиссией по канонизации святых продолжить сбор и изучение предания и мученических актов о свидетелях веры XX века для последующего включения их имен в Собор новомучеников и исповедников Российских Предстательством и молитвами сонма новомучеников и исповедников Российских, предстоящих пред Престолом Божиим и молящихся за наш многострадальный народ, за Русскую Церковь и нашу возлюбленную Отчизну, да укрепит Господь веру православных христиан и ниспошлет нам Свое благословение. Аминь

АЛЕКСИЙ.

Божией милостию Патриарх Московский и всея Руси

ЧЛЕНЫ ОСВЯЩЕННОГО АРXIЕРЕЙСКОГО СОБОРА

Собор новомучеников и исповедников Российских

Святитель Тихон, Патриарх Московский и всея Руси, исповедник (†1925; память 25 марта и 26 сентября).

Царственные страстотерпцы: Император Российский Николай II Александрович, Императрица Российская Александра Феодоровна, Царевич Алексий, Великие Княжны Ольга, Татиана, Мария, Анастасия (†1918; память 4 июля).

Священномученики:

Анатолий (Грисюк), митрополит Одесский (†1938; память 10 января).

Вениамин (Казанский), митрополит Петроградский (†1922; память 31 июля).

Владимир (Богоявленский), митрополит Киевский (†1918; память 25 января).

Евгений (Зернов), митрополит Горьковский (†1937; память 7 сентября).

Кирилл (Смирнов), митрополит Казанский (†1937; память 7 ноября).

Петр (Полянский), митрополит Крутицкий, Местоблюститель Патриаршего престола (†1937; память 27 сентября).

Серафим (Чичагов), митрополит (†1937; память 28 ноября).

Августин (Беляев), архиепископ Калужский (†1937; память 10 ноября).

Александр (Петровский), архиепископ Харьковский (†1940; память 11 мая).

Александр (Трапицын), архиепископ Самарский (†1938; память 1 января).

Александр (Щукин), архиепископ Семипалатинский (†1937; память 17 октября).

Алексий (Бельковский), архиепископ Великоустюжский (†1937).

Алексий (Орлов), архиепископ Омский (†1937; память 22 августа).

Андроник (Никольский), архиепископ Пермский (†1918; память 7 июня).

Василий (Богоявленский), архиепископ Черниговский (†1918; память 14 августа).

Дамиан (Воскресенский), архиепископ Курский (†1937; память 21 октября).

Димитрий (Добросердов), архиепископ Можайский (†1937; память 8 октября).

Захария (Лобов), архиепископ Воронежский (†1937; память 9 сентября).

Иаков (Маекаев), архиепископ Барнаульский (†1937; память 16 июля).

Иларион (Троицкий), архиепископ Верейский (†1929; память 27 апреля (прославление); 11 июля (обретение мощей); 15 декабря).

Иоанн (Поммер), архиепископ Рижский (†1934; память 29 сентября).

Иувеналий (Масловский), архиепископ Рязанский (†1937; память 11 октября).

Митрофан (Краснопольский), архиепископ Астраханский (†1919; память 23 июня).

Никодим (Кротков), архиепископ Костромской (†1938; память 8 августа).

Николай (Добронравов), архиепископ Владимирский (†1937; память 27 ноября).

Николай (Клементьев), архиепископ Великоустюжский (†1937; память 18 декабря).

Онуфрий (Гагалюк), архиепископ Курский (†1938; память 19 мая).

Павлин (Крошечкин), архиепископ Могилевский (†1937; память 21 октября).

Петр (Зверев), архиепископ Воронежский (†1929; память 25 января; 4 июня (обретение мощей).

Прокопий (Титов), архиепископ Херсонский (†1937; память 10 ноября).

Серафим (Остроумов), архиепископ Смоленский (†1937; память 25 ноября).

Серафим (Самойлович), архиепископ Угличский (†1937; память 22 октября).

Сергий (Зверев), архиепископ Елецкий, Мелитопольский (†1937; память 1 ноября).

Сильвестр (Ольшевский), архиепископ Омский (†1920; память 13 февраля).

Тихон (Никаноров), архиепископ Воронежский (†1919; память 27 декабря).

Фаддей (Успенский), архиепископ Тверской (†1937; память 18 декабря).

Амвросий (Гудко), епископ Сарапульский, настоятель Свияжского Успенского монастыря (†1918; память 27 июля).

Амфилохий (Скворцов), епископ Красноярский (†1937; память 18 сентября).

Антоний (Панкеев), епископ Белгородский (†1938; память 19 мая).

Аркадий (Ершов), епископ Екатеринбургский (†1937; память 21 октября).

Аркадий (Остальский), епископ Бежецкий (†1937; память 16 декабря).

Борис (Воскобойников), епископ Ивановский (†1937; память 23 ноября).

Варсонофий (Лебедев), епископ Кирилловский (†1918; память 2 сентября).

Василий (Зеленцов), епископ Прилукский (†1930; память 22 марта).

Вениамин (Воскресенский), епископ Романовский (†1930).

Герман (Коккель), епископ Алатырский (†1937; память 20 октября).

Герман (Ряшенцев), епископ Вязниковский (†1937; память 2 сентября).

Гермоген (Долганев), епископ Тобольский (†1918; память 16 июня).

Дамаскин (Цедрик), епископ Стародубский (†1937; память 2 сентября).

Ефрем (Кузнецов), епископ Селенгинский (†1918; память 23 августа).

Иоанн (Пашин), епископ Рыльский (†1938; память 26 февраля).

Иоанн (Троянский), епископ Великолукский (†1937; память 22 августа).

Иона (Лазарев), епископ Велижский (†1937; память 8 октября).

Лаврентий (Князев), епископ Балахнинский (†1918; память 24 октября).

Макарий (Гневушев), епископ Орловский (†1918; память 22 августа).

Макарий (Кармазин), епископ Днепропетровский (†1937; память 20 ноября).

Мефодий (Красноперов), епископ Петропавловский (†1921; память 4 февраля).

Никита (Делекторский), епископ Орехово-Зуевский (†1937; память 6 ноября).

Никита (Прибытков), епископ Белевский (†1938; память 3 сентября (прославление); 21 декабря).

Никодим (Кононов), епископ Белгородский (†1918; память 28 декабря).

Николай (Караулов), епископ Вельский (†1932; память 4 апреля).

Онисим (Пылаев), епископ Тульский (†1937; память 14 февраля; 3 сентября (прославление).

Пимен (Белоликов), епископ Верненский (†1918; память 3 сентября).

Платон (Кульбуш), епископ Ревельский (†1919; память 1 января).

Порфирий (Гулевич), епископ Симферопольский (†1937; память 19 ноября).

Серафим (Звездинский), епископ Дмитровский (†1937; память 13 августа).

Симон (Шлеев), епископ Уфимский (†1921; память 5 августа).

Уар (Шмарин), епископ Липецкий (†1938; память 10 сентября).

Феодор (Смирнов), епископ Пензенский (†1937; память 22 августа).

Феофан (Ильминский), епископ Соликамский, и с ним 2 священно мученика и 5 мучеников (†1918; память 11 декабря).

Александр Хотовицкий, протопресвитер (†1937; память 7 августа).

Александр Агафонников, протоиерей (†1937; память 1 октября).

Александр Андреев, протоиерей (†1937; память 22 ноября).

Александр Архангельский, протоиерей (†1930; память 20 июля).

Александр Вершинский, протоиерей (†1937; память 25 ноября).

Александр Дагаев, протоиерей (†1920; память 28 декабря).

Александр Заозерский, протоиерей (†1922; память 13 мая).

Александр Колоколов, протоиерей (†1937; память 16 декабря).

Александр Парусников, протоиерей (†1937; память 3 ноября).

Александр Парусников, протоиерей (†1938; память 14 июня).

Александр Преображенский, протоиерей (†1918).

Александр Сахаров, протоиерей (†1927; память 25 июля).

Александр Сахаров, протоиерей (†1937; память 20 ноября).

Александр Серебров, протоиерей (†1937; память 19 ноября).

Александр Скальский, протоиерей (†1933; память 4 января).

Александр Соколов, протоиерей (†1938; память 4 февраля).

Александр Туберовский, протоиерей (†1937; память 10 декабря).

Александр Шалай, протоиерей (†1937; память 1 ноября).

Александр Шкляев, протоиерей (†1918; память 10 декабря).

•Алексий Бенеманский, протоиерей (†1937; память 22 ноября).

Алексий Будрин, протоиерей (†1918).

Алексий Виноградов, протоиерей (†1938; память 15 марта).

Алексий Воробьев, протоиерей (†1937; память 7 августа).

Алексий Никатов, протоиерей (†1937; память 20 ноября).

Алексий Никологорский, протоиерей (†1937; память 14 ноября).

Алексий Порфирьев, протоиерей (†1918; память 24 октября).

Алексий Сабуров, протоиерей (†1918; память 4 декабря).

Алексий Стабников, протоиерей (†1918; память 21 сентября).

Алексий Ставровский, протоиерей (†1918).

Алексий Успенский, протоиерей (†1937; память 9 сентября).

Анатолий Правдолюбов, протоиерей (†1937; память 10 декабря).

Андрей Добрынин, протоиерей (†1938; память 8 февраля).

Андрей Косовский, протоиерей (†1920; память 3 декабря).

Арсений Троицкий, протоиерей (†1937; память 4 ноября).

Борис Ивановский, протоиерей (†1937; память 27 ноября).

Василий Аменицкий, протоиерей (†1938; память 7 августа).

Василий Лихарев, протоиерей (†1937; память 14 ноября).

Василий Максимов, протоиерей (†1937; память 10 сентября).

Василий Смирнов, протоиерей (†1938; память 18 июня).

Василий Соколов, протоиерей (†1922; память 13 мая).

Василий Соколов, протоиерей (†1937; память 27 ноября).

Василий Студницин, протоиерей (†1937; память 26 ноября).

Василий Ягодин, протоиерей (†1937; память 9 декабря).

Викентии Смирнов, протоиерей (†1937; память 3 ноября).

Виктор Киранов, протоиерей (†1942; память 17 марта).

Владимир Амбарцумов, протоиерей (†1937; память 23 октября).

Владимир Джуринский, протоиерей (†1920; память 9 декабря).

Владимир Зубкович, протоиерей (†1938; память 18 января).

Владимир Измайлов, протоиерей (†1930; память 9 февраля).

Владимир Лозина-Лозинский, протоиерей (†1937; память 13 декабря).

Владимир Медведюк, протоиерей (†1937; память 20 ноября).

Владимир Мощанский, протоиерей (†1938; память 25 августа).

Владимир Пастернацкий, протоиерей (†1938).

Владимир Писарев, протоиерей (†1937; память 3 ноября).

Владимир Смирнов, протоиерей (†1937; память 14 августа).

Владимир Цедринский, протоиерей (†1920; память 14 августа).

Всеволод Смирнов, протоиерей (†193 7; память 31 октября).

Георгий Колоколов, протоиерей (†1937; память 26 ноября).

Григорий Воинов, протоиерей (†1937; память 25 ноября).

Григорий Раевский, протоиерей (†1937; память 16 сентября).

Димитрий Беневоленский, протоиерей (†1937; память 14 ноября).

Димитрий Игнатенко, протоиерей (†1935; память 15 сентября).

Димитрий Киранов, протоиерей (†1938; память 22 декабря).

Димитрий Куклин, протоиерей (†1937; память 19 ноября).

Димитрий Лебедев, протоиерей (†1937; память 14 ноября).

Димитрий Павский, протоиерей (†1937; память 1 августа).

Димитрий Рождественский, протоиерей (†1921; память 6 февраля).

Димитрий Русинов, протоиерей (†1937; память 9 ноября).

Димитрий Смирнов, протоиерей (†1940; память 13 июня).

Димитрий Чистосердов, протоиерей (†1918; память 26 декабря).

Евгений Ивашко, протоиерей (†1937; память 29 октября).

Евгений Харьков, протоиерей (†1937; память 10 декабря).

Евграф Еварестов, протоиерей (†1919).

Евфимий Горячев, протоиерей (†1937; память 2 сентября).

Ефрем Долганев, протоиерей (†1918; память 16 июня).

Зосима Трубачев, протоиерей (†1938; память 13 февраля).

Иаков Передни, протоиерей (†1937; память 19 ноября).

Илия Громогласов, протоиерей (†1937; память 22 ноября).

Иоанн Артоболевский, протоиерей (†1938; память 4 февраля).

Иоанн Бороздин, протоиерей (†1937; память 15 сентября).

Иоанн Васильев, протоиерей (†1937; память 18 сентября).

Иоанн Виноградов, протоиерей (†1937; память 26 ноября).

Иоанн Воронец, протоиерей (†1937; память 7 августа).

Иоанн Восторгов, протоиерей (†1918; память 23 августа).

Иоанн Гранитов, протоиерей (†1920; память 29 января).

Иоанн Доброхотов, протоиерей (†1938; память 22 января).

Иоанн Кочуров, протоиерей (†1917; память 31 октября).

Иоанн Малиновский, протоиерей (†1937; память 19 ноября).

Иоанн Покровский, протоиерей (†1938; память 13 февраля).

Иоанн Пьянков, протоиерей (†1918; память 4 декабря).

Иоанн Родионов, протоиерей (†1937; память 20 октября).

Иоанн Смирнов, протоиерей (†1937; память 27 августа).

Иоанн Сперанский, протоиерей (†1937; память 10 ноября).

Иоанн Тарасов, протоиерей (†1937; память 25 ноября).

Иоанн Швецов, протоиерей (†1918).

Иосиф Смирнов, протоиерей (†1918; память 22 февраля).

Карп Эльб, протоиерей (†1937; память 11 сентября).

Константин Бажанов, протоиерей (†1937; память 10 декабря).

Константин Богословский, протоиерей (†1937; память 6 сентября).

Константин Голубев, протоиерей, и с ним 2 мученика (†1918; память 19 сентября; 7 ноября (обретение мощей).

Константин Михайловский, протоиерей (†1937; память 19 ноября).

Константин Пятикрестовский, протоиерей (†1938).

Константин Успенский, протоиерей (†1937; память 12 ноября).

Леонид Бирюкович, протоиерей (†1937; память 12 августа).

Леонид Прендкович, протоиерей (†1938; память 30 сентября).

Леонтий Гримальский, протоиерей (†1938; память 13 февраля).

Макарий Квиткин, протоиерей (†1931; память 23 марта).

Матфей Крицук, протоиерей (†1950).

Михаил Абрамов, протоиерей (†1937; память 16 ноября).

Михаил Белороссов, протоиерей (†1920).

Михаил Блейве, протоиерей (†1919; память 1 января).

Михаил Богородский, протоиерей (†1937; память 4 сентября).

Михаил Богословский, протоиерей (†1940; память 15 марта).

Михаил Борисов, протоиерей (†1942; память 22 мая).

Михаил Гусев, протоиерей (†1937; память 7 ноября).

Михаил Дмитрев, протоиерей (†1937; память 19 ноября).

Михаил Киселев, протоиерей (†1918; память 21 декабря).

Михаил Плышевский, протоиерей (†1937; память 7 августа).

Назарий Грибков, протоиерей (†1937; память 26 ноября).

Неофит Любимов, протоиерей (†1918; память 17 октября).

Нестор Панин, протоиерей (†1937).

Николай Агафонников, протоиерей (†1937; память 23 октября).

Николай Андреев, протоиерей (†1937; память 27 ноября).

Николай Архангельский, протоиерей (†1937; память 23 октября).

Николай Бежаницкий, протоиерей (†1919; память 1 января).

Николай Бельтюков, протоиерей (†1918; память 17 декабря).

Николай Бухарин, протоиерей (†1938; память 22 января).

Николай Виноградов, протоиерей (†1937; память 14 ноября).

Николай Виноградов, протоиерей (†1938; память 14 июня).

Николай Виноградов, протоиерей (†1948; память 11 декабря).

Николай Виноградский, протоиерей (†1937; память 2 декабря).

Николай Динариев, протоиерей (†1918; память 10 июня).

Николай Дмитров, протоиерей (†11938; память 23 февраля).

Николай Казанский, протоиерей (†1942; память 7 октября).

Николай Кандауров, протоиерей (†1938; память 4 февраля).

Николай Конюхов, протоиерей (†1919).

Николай Крылов, протоиерей (†1941; память 28 ноября).

Николай Мезенцев, протоиерей (†1938; память 1 февраля).

Николай Подья́ков, протоиерей (†1918; память 11 сентября).

Николай Поспелов, протоиерей (†1937; память 4 февраля).

Николай Постников, протоиерей (†1937; память 26 ноября).

Николай Розов, протоиерей (†1938; память 10 декабря).

Николай Романовский, протоиерей (†1937).

Николай Симо, протоиерей (†1931; память 5 апреля).

Николай Сущевский, протоиерей (†1923).

Николай Толгский, протоиерей (†1937; память 14 августа).

Николай, протоиерей (†1937).

Павел Андреев, протоиерей (†1937; память 3 ноября).

Павел Добромыслов, протоиерей (†1940; память 28 января

Павел Преображенский, протоиерей (†1937; память 8 октября).

Павел Светозаров, протоиерей (†1922; память 27 апреля).

Павел Смирнов, протоиерей (†1938; память 16 февраля).

Петр Любимов, протоиерей (†1938; память 1 марта).

ПетрПавлушков, протоиерей (†1937; цамять 3 сентября (прославление); 10 ноября).

Петр Розанов, протоиерей (†1930).

Петр Скипетров, протоиерей (†1918; память 19 января).

Петр Соловьев, протоиерей (†1937; память 30 сентября).

Порфирий Рубанович, протоиерей (†1937).

Сергий Голощапов, протоиерей (†1937; память 7 декабря).

Сергий Знаменский, протоиерей (†1937; память 14 ноября).

Сергий Кедров, протоиерей (†1937; память 3 ноября).

Сергий Константинов, протоиерей (†1941; память 13 ноября).

Сергий Кроткое, протоиерей (†1938; память 18 июня).

Сергий Лебедев, протоиерей (†1938; память 9 марта).

Сергий Махаев, протоиерей (†1937; память 19 ноября).

Сергий Мечев, протоиерей (†1942; память 24 декабря).

Сергий Покровский, протоиерей (†1937; память 19 октября).

Сергий Родаковский, протоиерей (†1933).

Сергий Рохлецов, протоиерей (†1938; память 25 апреля).

Сергий Феноменов, протоиерей (†1918).

Стефан Пономарев, протоиерей (†1933; память 4 января).

Феодор Колеров, протоиерей (†1929; память 16 ноября).

Феодор Лебедев, протоиерей (†1937; память 12 сентября),

Феодор Поройков, протоиерей (†1938; память 22 декабря).

Феодор Чичканов, протоиерей (†1937).

Феоктист Смельницкий, протоиерей (†1937; память 20 сентября).

Феофан Соколов, протоиерей (†1920).

Филипп Григорьев, протоиерей (†1933; память 4 января).

Филипп Шацкий, протоиерей (†1918).

Философ Орнатский, протоиерей (†1918).

Флегонт Понгильский, протоиерей (†1938; память 10 апреля).

Ярослав Савицкий, протоиерей (†1937; память 25 ноября).

Аверкий Северовостоков, иерей (†1918).

Александр Абиссов, иерей (†1942; память 8 февраля).

Александр Аксенов, иерей (†1937; память 13 сентября).

Александр Архангельский, иерей (†1937; память 12 ноября).

Александр Беляков, иерей (†1937).

Александр Богоявленский, иерей (†1937; память 21 октября).

Александр Буравцев, иерей (†1937; память 9 декабря).

Александр Быков, иерей (†1937; память 14 ноября).

Александр Вислянский, иерей (†1930; память 21 февраля).

Александр Воздви́женский, иерей (†1937; память 31 октября).

Александр Волков, иерей (†1918; память 26 декабря).

Александр Елоховский, иерей (†1918; память 21 августа).

Александр Ерошов, иерей (†1938; память 19 мая).

Александр Зверев, иерей (†1937; память 3 ноября).

Александр Иванов, иерей (†1938; память 1 января).

Александр Ильенков, иерей (†1942; память 1 марта).

Александр Ильинский, иерей (†1937).

Александр Крутицкий, иерей (†1938; память 18 июня).

Александр Крылов, иерей (†1937).

Александр Курмышский, иерей (†1937).

Александр Лебедев, иерей (†1937; память 22 октября).

Александр Малиновский, иерей (†1918).

Александр Махетов, иерей (†1918).

Александр Минервин, иерей (†1938; память 4 февраля).

Александр Мишутин, иерей (†1937; память 19 ноября).

Александр Никольский, иерей (†1937; память 4 сентября).

Александр Органов, иерей (†1938; память 1 января).

Александр Орлов, иерей (†1937; память 20 октября

Александр Осетров, иерей (†1918).

Александр Петропавловский, иерей (†1937; память 4 ноября).

Александр Поздеевский, иерей (†1940; память 12 октября).

Александр Поливанов, иерей (†1919; память 17 марта).

Александр Посохин, иерей (†1918; память 4 декабря).

Александр Ратьковский, иерей (†1937; память 22 августа).

Александр Рождественский, иерей (†1937; память 15 декабря).

Александр Савелов, иерей (†1918; память 17 декабря).

Александр Саульский, иерей (†1938; память 19 мая).

Александр Смирнов, иерей (†1918; память 1 ноября).

Александр Смирнов, иерей (†1918).

Александр Соколов, иерей (†1937; память 16 августа).

Александр Соловьев, иерей (†1937; память 23 октября).

Александр Талызин, иерей (†1938; память 7 февраля).

Александр Тетюев, иерей (†1937; память 20 сентября).

Александр Федосеев, иерей (†1918; память 21 сентября).

Александр Чекалов, иерей (†1937; память 14 ноября).

Александр Юзефович, иерей (†1920; память 13 декабря).

Алексий Великосельский, иерей (†1918; память 17 августа).

Алексий Веселовский, иерей (†1937; память 28 ноября).

Алексий Зиновьев, иерей (†1937; память 3 сентября).

Алексий Ильинский, иерей (†1931; память 22 июля).

Алексий Канцеров, иерей (†1918).

Алексий Лебедев, иерей (†1938; память 4 февраля).

Алексий Молчанов, иерей (†1937).

Алексий Москвин, иерей (†1937; память 21 октября).

Алексий Наумов, иерей (†1918; память 22 августа).

Алексий Нечаев, иерей (†1937; память 14 ноября).

Алексий Никольский, иерей (†1938; память 23 февраля).

Алексий Сибирский, иерей (†1937; память 31 октября).

Алексий Смирнов, иерей (†1938; память 9 марта)

Алексий Сперанский, иерей (†1937; память 27 ноября).

Алексий Шаров, иерей (†1938; память 4 февраля).

Амос Иванов, иерей (†1919).

Анания Аристов, иерей (†1918; память 2 ноября).

Анатолий Бержицкий, иерей (†1937; память 6 ноября).

Анатолий Левицкий, иерей (†1937; память 21 октября).

Андрей Бенедиктов, иерей (†1937).

Андрей Быстрое, иерей (†1937; память 24 сентября).

Андрей Воскресенский, иерей (†1937; память 18 октября).

Андрей Дальников, иерей (†1920).

Антоний Попов, иерей (†1918; память 7 декабря).

Арефий Насонов, иерей (†1938; память 28 декабря).

Афанасий Милов, иерей (†1937; память 22 ноября).

Борис Боголепов, иерей (†1937; память 18 сентября).

Валентин Белов, иерей (†1918).

Валентин Никольский, иерей (†1937; память 21 сентября).

Валериан Новицкий, иерей (†1930).

Василий Архангельский, иерей (†1937; память 3 ноября).

Василий Бова, иерей (†1937; память 22 ноября).

Василий Богоявленский, иерей (†1937; память 22 октября).

Василий Виноградов, иерей (†1937; память 15 декабря).

Василий Витевский, иерей (†1938; память 1 января).

Василий Горбачев, иерей (†1938; память 13 февраля).

Василий Завгородний, иерей (†1937).

Василий Зеленский, иерей (†1937; память 2 сентября).

Василий Иванов, иерей (†1938; память 19 мая).

Василий Козырев, иерей (†1937; память 21 октября).

Василий Коклин, иерей (†1938; память 23 марта).

Василий Колмыков, иерей (†1918).

Василий Колоколов, иерей (†1937; память 31 октября).

Василий Колосов, иерей (†1937; память 26 ноября).

Василий Красивский, иерей (†1919).

Василий Краснов, иерей (†1937).

Василий Крылов, иерей (†1938; память 18 июня).

Василий Крылов, иерей (†1938; память 6 ноября).

Василий Малинин, иерей (†1937; память 10 сентября).

Василий Надеждин, иерей (†1930; память 6 февраля).

Василий Никитский, иерей (†1938; память 1 марта).

Василий Никольский, иерей (†1937; память 21 октября).

Василий Озерецковский, иерей (†1937; память 8 октября).

Василий Парийский, иерей (†1937; память 25 ноября).

Василий Покровский, иерей (†1937; память 3 ноября).

Василий Преображенский, иерей (†1940; память 28 мая).

Василий Разумов, иерей (†1937; память 9 сентября).

Василий Смирнов, иерей (†1937; память 22 августа).

Василий Соколов, иерей (†1937; память 16 ноября).

Василий Сокольский, иерей (†1937; память 28 августа).

Василий Спасский, иерей (†1938; память 23 декабря).

Вениамин Благонадеждин, иерей (†1937; память 18 сентября).

Вениамин Луканин, иерей (†1918).

Виктор Басов, иерей (†1937; память 2 сентября).

Виктор Воронов, иерей (†1937; память 16 ноября).

Виктор Ильинский, иерей (†1937; память 14 ноября).

Виктор Каракулин, иерей (†1937; память 19 мая).

Виктор Климов, иерей (†1937).

Виктор Моригеровский, иерей (†1938; память 22 февраля).

Виктор Никифоров, иерей (†1918).

Виктор Усов, иерей (†1937; память 8 января).

Виктор Элланский, иерей (†1937; память 26 августа).

Виктор, иерей (†1918; память 11 сентября).

Виссарион Се линии, иерей (†1918; память 18 апреля).

Владимир Алексеев, иерей (†1918; память 16 декабря).

Владимир Белозеров, иерей (†1918).

Владимир Введенский, иерей (†1937; память 21 октября).

Владимир Виноградов, иерей (†1919).

Владимир Вятский, иерей (†1939; память 26 сентября).

Владимир Дамаскин, иерей (†1937; память 16 декабря).

Владимир Дмитриевский, иерей (†1918).

Владимир Ильинский, иерей (†1918; память 22 февраля).

Владимир Красновский, иерей (†1937; память 12 ноября).

Владимир Моринский, иерей (†1937 память 2 сентября).

Владимир Панькин, иерей (†1920 память 24 марта).

Владимир Пищулин, иерей (†1938 память 28 января).

Владимир Преображенский, иерей (†1937; память 18 декабря).

Владимир Проферансов, иерей (†1937; память 2 декабря).

Владимир Рясенский, иерей (†1932; память 22 ноября).

Владимир Садовский, иерей (†1921).

Владимир Соболев, иерей (†1937; память 22 октября).

Владимир Талюш, иерей (†1933).

Владимир Фокин, иерей (†1919; память 11 января).

Владимир Хрищанович, иерей (†1933).

Владимир Чекалов, иерей (†1937; память 18 сентября).

Всеволод Потемкинский, иерей (†1937; память 6 сентября).

Вячеслав Закедский, иерей (†1918 память 10 августа).

Вячеслав Занков, иерей (†1937 память 30 сентября).

Вячеслав Инфантов, иерей (†1938 память 1 января).

Гавриил Архангельский, иерей (†1937; память 22 августа).

Гавриил Масленников, иерей (†1937; память 5 ноября).

Геннадий Здоровцев, иерей (†1918; память 22 июня).

Георгий Архангельский, иерей (†1937; память 1 октября).

Георгий Никитин, иерей (†1930; память 20 июля).

Георгий Степанюк, иерей (†1918; память 26 июня).

Глеб Апухтин, иерей (†1937; память 10 сентября).

Григорий Аверин, иерей (†1937; память 7 сентября).

Григорий Бронников, иерей (†1937; память 18 августа).

Григорий Гаряев, иерей (†1918; память 9 сентября).

Даниил Алферов, иерей (†1930; память 21 февраля).

Димитрий Власенков, иерей (†1942; память 19 апреля).

Димитрий Вознесенский, иерей (†1918; память 4 октября).

Димитрий Гливенко, иерей (†1938; память 9 марта).

Димитрий Казанский, иерей († после 1937).

Димитрий Легейдо, иерей (†1938; память 15 марта).

Димитрий Миловидов, иерей (†1937; память 7 августа).

Димитрий Неровецкий, иерей (†1919).

Димитрий Овечкин, иерей (†1937; память 1 ноября).

Димитрий Плышевский, иерей (†1938; память 8 января).

Димитрий Розанов, иерей (†1937; память 12 сентября).

Димитрий Рудаков, иерей (†1937; память 14 ноября).

Димитрий Спасский, иерей (†1918; память 6 сентября).

Димитрий Троицкий, иерей (†1937; память 21 октября).

Димитрий Шишокин, иерей (†1918; память 27 сентября).

Дионисий Щеголев, иерей (†1937; память 10 ноября).

Евгений Елховский, иерей (†1937; память 16 октября).

Евгений Попов, иерей (†1937; память 10 сентября).

Евгений Я́ковлев, иерей (†1937).

Евграф Плетнев, иерей, и сын его (†1918; память 10 декабря).

Евстафий Малаховский, иерей (†1918; память 22 апреля).

Евстафий Сокольский, иерей (†1938; память 4 февраля).

Евфимий Круговых, иерей, и с ним 4 мученика (†1924).

Евфимий Тихонравов, иерей (†1938; память 22 января).

Елеазар Спиридонов, иерей (†1937; память 23 ноября).

Емилиан Гончаров, иерей (†1937; память 23 октября).

Зиновий Сутормин, иерей (†1920).

Зосима Пепенин, иерей (†1937; память 20 октября).

Иаков Алферов, иерей (†1938; память 1 января).

Иаков Архипов, иерей (†1937; память 13 августа).

Иаков Бобырев, иерей (†1937; память 4 октября).

Иаков Бойков, иерей (†1943; память 6 апреля).

Иаков Зяблицкий, иерей (†1938; память 22 января).

Иаков Леонович, иерей (†1937; память 15 сентября).

Иаков Соколов, иерей (†1937; память 22 ноября).

Иаков Шестаков, иерей (†1918; память 10 декабря).

Игнатий Теслин, иерей (†1937; память 19 ноября).

Игнатий Якимов, иерей (†1918).

Иларион Соловьев, иерей (†1937; память 25 ноября).

Илия Бенеманский, иерей (†1937; память 18 декабря).

Илия Березовский, иерей (†1938; память 21 января).

Илия Зачатейский, иерей (†1937; память 26 ноября).

Илия Чередеев, иерей (†1937; память 16 декабря).

Иоанн Алешковский, иерей (†1938; память 4 февраля).

Иоанн Ансеров, иерей (†1940; память 23 апреля).

Иоанн Баранов, иерей (†1937; память 22 ноября).

Иоанн Блюмович, иерей (†1938; память 31 марта).

Иоанн Богоявленский, иерей (†1941; память 11 декабря).

Иоанн Бойков, иерей (†1934; память 6 апреля).

Иоанн Бояршинов, иерей (†1918; память 22 августа).

Иоанн Быстрое, иерей (†1938; память 21 сентября).

Иоанн Василевский, иерей (†1937; память 4 сентября).

Иоанн Вечерко, иерей (†1933).

Иоанн Виленский, иерей (†1918; память 28 октября).

Иоанн Владимирский, иерей (†1937; память 25 ноября).

Иоанн Ганчев, иерей (†1937; память 20 октября).

Иоанн Глазков, иерей (†1937; память 27 ноября).

Иоанн Державин, иерей (†1937; память 2 декабря).

Иоанн Дунаев, иерей (†1938; память 26 февраля).

Иоанн Заболотный, иерей (†1937; память 20 ноября).

Иоанн Заседателев, иерей (†1942; память 16 октября).

Иоанн Земляной, иерей (†1937; память 17 декабря).

Иоанн Знаменский, иерей (†1923).

Иоанн Иванов, иерей (†1918; память 2 сентября).

Иоанн Карабанов, иерей (†1937; память 23 августа).

Иоанн Кесарийский, иерей (†1937; память 3 ноября).

Иоанн Козырев, иерей (†1937; память 21 октября).

Иоанн Коржавин, иерей (†1938; память 22 января).

Иоанн Куминов, иерей (†1930; память 15 февраля).

Иоанн Лазарев, иерей (†1937).

Иоанн Мельниченко, иерей (†1937; память 2 сентября).

Иоанн Миронский, иерей (†1937; память 18 декабря).

Иоанн Миротворцев, иерей (†1938; память 5 марта).

Иоанн Можирин, иерей (†1937; память 16 июля).

Иоанн Никольский, иерей (†1937).

Иоанн Никольский, иерей (†1937; память 12 августа).

Иоанн Павловский, иерей (†1937; память 6 сентября).

Иоанн Панков, иерей (†1918; память 26 апреля).

Иоанн Панкратович, иерей (†1937; память 23 сентября).

Иоанн Пирамидин, иерей (†1937; память 19 ноября).

Иоанн Плеханов, иерей (†1938; память 12 марта).

Иоанн Попов, иерей (†1937; память 10 сентября).

Иоанн Пригоровский, иерей (†1918; память 17 апреля).

Иоанн Речкин, иерей (†1937; память 20 октября).

Иоанн Рождественский, иерей (†1922; память 27 апреля).

Иоанн Розанов, иерей (†1938; память 22 января).

Иоанн Ромашкин, иерей (†1937; память 4 сентября).

Иоанн Рудинский, иерей (†1930; память 29 октября).

Иоанн Румянцев, иерей († после 1937).

Иоанн Рыбин, иерей (†1937; память 6 октября).

Иоанн Скадовский, иерей (†1937; память 10 ноября).

Иоанн Смирнов, иерей (†1937; память 24 октября).

Иоанн Смирнов, иерей (†1937; память 22 ноября).

Иоанн Смирнов, иерей (†1938; память 1 января).

Иоанн Смоличев, иерей (†1937; память 2 сентября).

Иоанн Софронов, иерей (†1937; память 10 сентября).

Иоанн Спасский, иерей (†1941; память 27 апреля).

Иоанн Стеблин-Каменский, иерей (†1930; память 20 июля).

Иоанн Стрельцов, иерей (†1937; память 1 марта).

Иоанн Сульдин, иерей (†1938; память 1 января).

Иоанн Талызин, иерей (†1937; память 20 октября).

Иоанн Томилов, иерей (†1938; память 3 февраля).

Иоанн Успенский, иерей (†1938; память 22 января).

Иоанн Флеров, иерей (†1918).

Иоанн Флоровский, иерей (†1937; память 19 ноября).

Иоанн Цветков, иерей (†1937; память 16 ноября).

Иосиф Архаров, иерей (†1937; память 9 сентября).

Ипполит Красновский, иерей (†1938; память 19 мая).

Исмаил Базилевский, иерей (†1941; память 4 ноября).

Исмаил Кудрявцев, иерей (†1937; память 10 сентября).

Константин Аксенов, иерей (†1937; память 9 октября).

Константин Колпецкий, иерей (†1937; память 10 сентября).

Константин Некрасов, иерей (†1937; память 2 декабря).

Константин Немешаев, иерей (†1937; память 9 ноября).

Константин Снятиновский, иерей (†1918).

Константин Сухов, иерей (†1918).

Константин Чекалов, иерей (†1937; память 21 октября).

Константин Черепанов, иерей (†1937).

Константин Широкинский, иерей (†1918; память 21 сентября).

Константин Юрганов, иерей (†1918; память 2 ноября).

Косма Коротких, иерей (†1937; память 25 ноября).

Лев Ершов, иерей (†1918).

Леонид Виноградов, иерей (†1941; память 30 октября).

Леонид Лебедев, иерей (†1921).

Леонид Никольский, иерей (†1937; память 20 октября).

Леонтий Клименко, иерей, и с ним 5 мучеников (†1920; память 29 января).

Макарий Соловьев, иерей (†1937; память 16 ноября).

Максим Богданов, иерей (†1938; память 19 мая).

Матфей Александров, иерей (†1921; память 2 декабря).

Матфей Вознесенский, иерей (†1919; память 19 мая).

Матфей Рябцев, иерей (†1918).

Митрофан Вильгельмский, иерей (†1938; память 19 мая).

Михаил Адамонтов, иерей (†1937).

Михаил Белюстин, иерей (†1937; память 14 ноября).

Михаил Вологодский, иерей (†1920; память 1 октября).

Михаил Воскресенский, иерей, и с ним 28 мучеников (†1918; память 27 августа; 26 октября (обретение мощей).

Михаил Горбунов, иерей (†1938; память 22 февраля).

Михаил Дейнека, иерей (†1938; память 19 мая).

Михаил Денисов, иерей (†1918).

Михаил Каргополов, иерей (†1919; память 18 января).

Михаил Косухин, иерей (†1937; память 31 августа).

Михаил Люберцев, иерей (†1937; память 22 августа).

Михаил Макаров, иерей (†1918; память 16 июня).

Михаил Маслов, иерей (†1938; память 9 марта).

Михаил Мякишев, иерей (†1937).

Михаил Накаря́ков, иерей (†1918; память 22 июля).

Михаил Некрасов, иерей (†1937; память 14 ноября).

Михаил Пятаев, иерей (†1930; память 15 февраля).

Михаил Скобелев, иерей (†1937; память 18 сентября).

Михаил Сушков, иерей (†1921).

Михаил Твердовский, иерей (†1937; память 4 октября).

Михаил Успенский, иерей (†1937; память 7 декабря).

Никандр Гривский, иерей (†1939; память 24 сентября).

Никандр Чернелевский, иерей (†1937; память 21 октября).

Николай Амассийский, иерей (†1938; память 13 декабря).

Николай Беневольский, иерей (†1941» память 3 мая).

Николай Брянцев, иерей (†1919; память 25 июня).

Николай Верещагин, иерей (†1937; память 4 октября).

Николай Восторгов, иерей (†1930; память 19 января).

Николай Добролюбов, иерей (†1938; память 13 февраля).

Николай Доброумов, иерей (†1937; память 12 августа).

Николай Дунаев, иерей (†1937; память 14 ноября).

Николай Ершов, иерей (†1937; память 3 декабря).

Николай Карасев, иерей (†1937; память 10 декабря).

Николай Ковалев, иерей (†1937; память 14 декабря).

Николай Красовскии, иерей (†1938; память 18 января).

Николай Кулаков, иерей (†1938; память 19 мая).

Николай Лебедев, иерей (†1933; память 19 августа).

Николай Лебедев, иерей (†1937; память 4 сентября).

Николай Любомудров, иерей (†1918; память 20 октября).

Николай Маслов, иерей (†1939; память 4 января).

Николай Мациевский, иерей (†1919; память 11 января).

Николай Мацкевич, иерей (†1937).

Николай Морковин, иерей (†1938; память 15 февраля).

Николай Никольский, иерей (†1937; память 24 октября).

Николай Онянов, иерей (†1918).

Николай Орлов, иерей (†1937; память 13 августа).

Николай Павлинов, иерей (†1938; память 10 сентября).

Николай Понгельский, иерей (†1942; память 24 июля).

Николай Правдолюбов, иерей (†1941; память 31 июля).

Николай Пробатов, иерей (†1918; память 29 октября).

Николай Протасов, иерей (†1937; память 6 ноября).

Николай Пятницкий, иерей (†1937; память 3 ноября).

Николай Раевский, иерей (†1937; память 21 октября).

Николай Рождественский, иерей (†1918).

Николай Розин, иерей (†1930).

Николай Розов, иерей (†1930; память 7 марта).

Николай Садовский, иерей (†1938; память 19 мая).

Николай Силин, иерей (†1919).

Николай Сретенский, иерей (†1937; память 4 сентября).

Николай Троицкий, иерей (†1937; память 16 ноября).

Николай Троицкий, иерей (†1937).

Николай Ушаков, иерей (†1937; память 22 октября).

Николай Фигуров, иерей (†1937; память 20 октября).

Николай Хвощев, иерей (†1937; память 4 сентября).

Николай Шумков, иерей (†1938; память 8 августа).

Николай Щербаков, иерей (†1937; память 15 ноября).

Николай Яхонтов, иерей (†1918; память 4 декабря).

Павел Анишкин, иерей (†1918).

Павел Березин, иерей (†1937; память 24 сентября).

Павел Борисоглебский, иерей (†1937).

Павел Брянцев, иерей (†1938; память 19 мая).

Павел Васильевский, иерей (†1937; память 4 сентября).

Павел Гайдай, иерей (†1937; память 23 августа).

Павел Евдокимов, иерей (†1937; память 22 ноября).

Павел Малиновский, иерей (†1937; память 30 августа).

Павел Попов, иерей (†1938; память 19 мая).

Павел Соколов, иерей (†1918).

Павел Успенский, иерей (†1938; память 17 января).

Павел Успенский, иерей (†1938; память 21 июня).

Павел Филицын, иерей (†1941; память 4 января).

Павел Ягодинский, иерей (†1937; память 21 августа).

Павлин Старополев, иерей (†1937).

Палладий Попов, иерей (†1937; память 10 сентября).

Парфений Красивский, иерей (†1919).

Петр Богородский, иерей (†1938; память 24 октября).

Петр Варламов, иерей (†1930; память 26 февраля).

Петр Ворона, иерей (†1937; память 28 ноября).

Петр Вяткин, иерей (†.1918; память 9 октября).

Петр Гаврилов, иерей (†1937; память 16 июля).

Петр Голубев, иерей (†1938; память 21 июля).

Петр Григорьев, иерей (†1937; память 10 сентября).

Петр Грудинский, иерей (†1930).

Петр Зефиров, иерей (†1918; память 10 июля).

Петр Зиновьев, иерей (†1937; память 16 декабря).

Петр Зяблицкий, иерей (†1938; память 22 января).

Петр Карелин, иерей (†1918; память 16 июня).

Петр Конардов, иерей (†1937; память 15 ноября).

Петр Косменков, иерей (†1937; память 3 ноября).

Петр Космодамианский, иерей (†1938; память 9 марта).

Петр Кузнецов, иерей (†1919).

Петр Лебединский, иерей (†1937; память 4 сентября).

Петр Новосельский, иерей (†1937; память 2 сентября).

Петр Озерецковский, иерей (†1937; память 8 октября).

Петр Орленков, иерей (†1937; память 3 ноября).

Петр Покровский, иерей (†1937; память 17 декабря).

Петр Попов, иерей (†1937; память 12 мая).

Петр Пушкинский, иерей (†1937; память 30 сентября).

Петр Решетников, иерей (†1918; память 30 августа).

Петр Сахаровекий, иерей (†1937).

Петр Титов, иерей (†1937; память 14 ноября).

Петр Токарев, иерей (†1937; память 7 августа).

Порфирий Колосовский, иерей (†1937).

Порфирий Фелонин, иерей (†1919).

Прокопий Попов, иерей (†1918; память 30 сентября).

Роман Марченко, иерей (†1929).

Сергий Бажанов, иерей (†1937; память 18 октября)

Сергий Бредников, иерей (†1937; память 27 ноября).

Сергий Воскресенский, иерей (†1933; память 26 февраля).

Сергий Гортинский, иерей (†1930; память 20 июля).

Сергий Заварин, иерей (†1938; память 1 апреля).

Сергий Розанов, иерей (†1937; память 31 октября).

Сергий Смирнов, иерей (†1937; память 21 октября).

Сергий Соловьев, иерей (†1938; память 4 февраля).

Сергий Уклонский, иерей (†1937; память 9 сентября).

Сергий Фелицын, иерей (†1937; память 2 декабря).

Сергий Цветков, иерей (†1938; память 9 марта).

Симеон Афонькин, иерей (†1937; память 25 ноября).

Симеон Конюхов, иерей (†1918; память 15 октября).

Симеон Кривошеев, иерей (†1937; память 19 ноября).

Симеон Кульгавец, иерей (†1938; память 8 февраля).

Созонт Решетилов, иерей (†1937; память 23 октября).

Стефан Ермолин, иерей (†1937; память 2 сентября).

Стефан Костогрыз, иерей (†1937; память 13 сентября).

Стефан Крейдич, иерей (†1937; память 7 сентября).

Стефан Немков, иерей, и с ним 18 мучеников (†1918; память 27 августа).

Стефан Преображенский, иерей (†1938).

Стефан Семенченко, иерей (†1919).

Стефан Ярошевич, иерей (†1937; память 2 сентября).

-Тимофей Изотов, иерей (†1938; память 3 февраля).

Тимофей Петропавловский, иерей (†1918).

Тихон Архангельский, иерей (†1937; память 4 октября).

Трофим Кузнецов, иерей (†1919)

Трофим Мячин, иерей (†1938; па мять 1 января).

Феодор Антипин, иерей (†1919 память 11 января).

Феодор Баккалинский, иерей (†1937 память 14 ноября).

Феодор Беляев, иерей (†1937; память 21 октября).

Феодор Бобков, иерей (†1938; память 4 февраля).

Феодор Гусев, иерей (†1937; память 22 ноября).

Феодор Дорофеев, иерей (†1937; память 27 ноября).

Феодор Маляровский, иерей (†1937; память 22 августа).

Феодор Недосекин, иерей (†1942; память 17 апреля).

Феодор Ремезов, иерей (†1918; память 1 ноября).

Феодор Я́ковлев, иерей (†1930; память 20 июля).

Феодосии Беленький, иерей (†1938; память 29 декабря).

Феодосии Болдырев, иерей (†1937; память 16 декабря).

Феодот Шатохин, иерей (†1937; память 2 сентября).

Филарет Великанов, иерей (†1918; память 11 октября).

Христофор Надеждин, иерей (†1922; память 13 мая).

Матфей Казарин, протодиакон (†1942; память 30 октября).

Никита Алмазов, протодиакон (†1937; память 15 ноября).

Николай Горюнов, протодиакон (†1938; память 9 марта).

Николай Цветков, протодиакон (†1937; память 15 сентября).

Сергий Казанский, протодиакон (†1937; память 21 октября).

Александр Платов, диакон (†1918; память 9 сентября).

Алексий Введенский, диакон (†1937; память 13 августа).

Аркадий Решетников, диакон (†1918; память 28 декабря).

Василий Воскресенский, диакон (†1918; память 24 сентября).

Василий Кашин, диакон, и с ним 10 мучеников (†1918; память 4 декабря).

Вениамин Владимирский, диакон (†1937).

Григорий Долинин, диакон (†1937; память 15 ноября).

Григорий Смирнов, диакон (†1918).

Елисей Штольдер, диакон (†1937; память 7 августа).

Иоанн Касторский, диакон (†1918; память 22 февраля).

Иоанн Мельницкий, диакон (†1937; память 21 октября).

Иоанн Мошков, диакон (†1937).

Иоанн Хренов, диакон (†1937; память 8 октября)

Иосиф Сченснович, диакон (†1937; память 9 ноября).

Константин Зверев, диакон (†1920; память 29 января).

Михаил Исаев, диакон (†1937; память 20 октября).

Никифор Литвинов, диакон (†1937; память 7 декабря).

Николай Богородский, диакон (†1937; память 14 ноября).

Николай Васюкович, диакон (†1937; память 13 сентября).

Николай Запольский, диакон (†1937; память 14 июня).

Петр Кравец, диакон (†1937; память 20 октября).

Петр Сорокин, диакон (†1953; память 3 сентября).

Петр Фаворитов, диакон (†1931).

Сергий Астахов, диакон (†1942; память 18 декабря).

Симеон Кречков, диакон (†1937; память 3 ноября).

Священноисповедники:

Агафангел (Преображенский), митрополит Ярославский, (†1928; память 3 октября).

Николай (Могилевский), митрополит Алма-Атинский (†1955; память 12 октября).

Вассиан (Пятницкий), архиепископ Тамбовский (†1940; память 14 декабря).

Лука (Войно-Ясенецкий), архиепископ Симферопольский (†1961; память 29 мая).

Амвросий (Полянский), епископ Каменец-Подольский (†1932; память 7 декабря).

Афанасий (Сахаров), епископ Ковровский (†1962; память 2 мая (тезоименитство); 15 октября).

Василий (Преображенский), епископ Кинешемский (†1945; память 31 июля; 5 октября (обретение мощей).

Виктор (Островидов), епископ Глазовский (†1934; память 19 апреля; 18 июня (обретение мощей).

Владимир Хираско, протоиерей (†1932).

Георгий Коссов, протоиерей (†1928; память 26 августа).

Михаил Новицкий, протоиерей (†1935; память 18 апреля).

Николай Виноградов, протоиерей (†1918; память 18 ноября).

Николай Розов, протоиерей (†1941; память 25 сентября).

Петр Чельцов, протоиерей (†1972; память 30 августа).

Роман Медведь, протоиерей (†1937; память 21 июля (обретение мощей); 26 августа).

Александр Орлов, иерей (†1941; память 14 апреля).

Димитрий Крючков, иерей (†1952; память 27 августа).

Иоанн Калинин, иерей (†1951; память 24 июля).

Константин Разумов, иерей († после 1937).

Михаил Марков, иерей (†1930).

Михаил Розов, иерей (†1941; память 8 января).

Николай Гашев, иерей (†1930).

Николай Писаревский, иерей (†1933; память 21 апреля).

Павел Фаворитов, иерей (†1937; память 16 декабря).

Сергий Правдолюбов, иерей (†1950; память 5 декабря).

Феодор Богоявленский, иерей (†1933; память 28 января).

Борис Семенов, диакон (†1930; память 10 ноября).

Павел Любимов, диакон (†1931).

Преподобномученики:

Елевферий (Печенников), схиархимандрит (†1937; память 14 августа).

Игнатий (Лебедев), схиархимандрит (†1938; память 30 августа).

Амвросий (Астахов), архимандрит (†1937; память 8 октября).

Варлаам (Коноплев), архимандрит (†1918; память 12 августа).

Вениамин (Кононов), архимандрит (†1928; память 4 апреля).

Владимир (Волков), архимандрит (†1938; память 12 марта).

Герман (Полянский), архимандрит (†1937; память 22 октября).

Григорий (Ребеза), архимандрит (†1937; память 19 ноября).

Иннокентий (Беда), архимандрит (†1928; память 24 декабря).

Иоанникий (Дмитриев), архимандрит (†1937; память 10 ноября).

Иоасаф (Боев), архимандрит (†1937; память 27 ноября).

Исаакий Оптинский (Бобриков), архимандрит (†1938; память 26 декабря).

Кронид (Любимов), архимандрит (†1937; память 27 ноября).

Маврикий (Полетаев), архимандрит (†1937; память 21 сентября).

Матфей (Померанцев), архимандрит (†1918; память 14 августа).

Мина (Шелаев), архимандрит (†1937; память 22 октября).

Серафим (Шахмуть), архимандрит (†1945).

Сергий (Зайцев), архимандрит (†1918; память 28 августа).

Сергий (Шеин), архимандрит (†1922; память 31 июля).

Тихон (Кречков), архимандрит (†1930; память 20 июля).

Феоген (Козырев), архимандрит (†1939; память 30 июня).

Афанасий (Егоров), игумен (†1937; память 7 августа).

Варлаам (Никольский), игумен (†1937; память 6 ноября).

Евгений (Выжва), игумен (†1937; память 7 сентября).

Евтихий (Качур), игумен (†1937).

Иоасаф (Крымзин), игумен (†1937; память 19 ноября).

Иоасаф (Шахов), игумен (†1938; память 9 марта).

Мефодий (Иванов), игумен (†1937; память 27 августа).

Николай (Ащепьев), игумен (†1937; память 7 сентября).

Николай (Салтыков), игумен (†1937; память 27 ноября).

Пахомий (Туркевич), игумен (†1937; память 8 октября).

Алексий (Задворнов), иеромонах (†1937; память 9 ноября).

Анатолий (Ботвинников), иеромонах (†1937; память 31 октября).

Анатолий, иеромонах (†1930–1935).

Антоний, иеромонах (†1918; память 12 августа).

Аполлос (Федосеев), иеромонах (†1937; память 27 ноября).

Арефа (Митренин), иеромонах (†1932).

Аристарх (Заглодин-Кокорев), иеромонах (†1937; память 14 ноября).

Варфоломей (Ратных), иеромонах (†1938; память 28 января).

Василий (Эрекаев), иеромонах (†1937; память 28 июля).

Владимир (Загреба), иеромонах (†1938; память 3 февраля).

Вячеслав, иеромонах (†1918; память 12 августа).

Гавриил (Владимиров), иеромонах (†1937; память 6 ноября).

Галактион (Новиков), иеромонах (†1937; память 7 декабря).

Геннадий (Летюк), иеромонах (†1941; память 5 декабря).

Георгий (Пожаров), иеромонах (11930; память 20 июля).

Герасим (Мочал ов), иеромонах (†1937; память 22 ноября).

Герасим (Сухов), иеромонах (†1937; память 19 ноября).

Григорий (Воробьев), иеромонах (†1937; память 22 октября).

Данакт (Калашников), иеромонах (†1937; память 2 декабря).

Иерофей (Глазков), иеромонах (†1937; память 22 августа).

Иларион (Писарец), иеромонах (†1937; память 20 ноября).

Иларион (Цуриков), иеромонах (†1937; память 22 августа).

Илия, иеромонах (†1918; память 12 августа).

Иоанн (Лаба), иеромонах (†1937; память 22 августа).

Иоанн (Смирнов), иеромонах (†1938; память 23 декабря).

Иоанн, иеромонах (†1918; память 12 августа).

Иоасаф, иеромонах (†1918; память 12 августа).

Иосиф (Баранов), иеромонах (†1918; память 8 августа).

Косма (Вязников), иеромонах (†1930; память 20 июля).

Лаврентий (Никитин), иеромонах (†1918; память 28 августа).

Макарий (Миронов), иеромонах (†1938; память 23 декабря).

Макарий (Моржов), иеромонах (†1931; память 28 мая).

Макарий (Смирнов), иеромонах (†1937; память 16 декабря).

Макарий (Телегин), иеромонах (†1922; память 13 мая).

Максим (Попов), иеромонах (†1934).

Мардарий (Исаев), иеромонах (†1938; память 5 марта).

Мелетий (Голоколосов), иеромонах (†1918).

Мелетий (Федюнев), иеромонах (†1937; память 10 сентября).

Михаил (Жук), иеромонах (†1937; память 4 августа).

Михаил (Кванин), иеромонах (†1937; память 19 ноября).

Никандр (Прусак), иеромонах (†1918; память 17 июня).

Никифор (Кучин), иеромонах (†1928; память 4 апреля).

Нил (Тютюкин), иеромонах (†1938; память 7 марта).

Нифонт (Выблов), иеромонах (†1931; память 10 ноября).

Пахомий (Ионов), иеромонах (†1937; память 7 сентября).

Пахомий (Русин), иеромонах (†1938).

Петр (Козлов), иеромонах (†1938; память 15 февраля).

Петр (Мамонтов), иеромонах (†1937; память 19 ноября).

Платон (Колегов), иеромонах (†1937; память 2 августа).

Серафим (Богословский), иеромонах (†1921; память 29 июля).

Серафим (Кузьмин), иеромонах (†1918; память 28 августа).

Сергий (Гальковский), иеромонах (†1917).

Сергий, иеромонах (†1918; память 12 августа).

Софроний (Несмеянов), иеромонах (†1937; память 21 октября).

Стефан (Кусков), иеромонах (†1937; память 4 сентября).

Феогност, иеромонах (†1921; память 29 июля).

Феодор (Богоявленский), иеромонах (†1943; память 6 июля).

Андроник (Барсуков), иеродиакон (†1918).

Антоний (Корж), иеродиакон (†1938; память 1 марта).

Вениамин (Зыков), иеродиакон (†1937; память 19 ноября).

Виссарион, иеродиакон (†1918; память 12 августа).

Евфимий, иеродиакон (†1918; память 12 августа).

Матфей, иеродиакон (†1918; память 12 августа).

Михей, иеродиакон (†1918; память 12 августа).

Феодосии (Александров), иеродиакон (†1918; память 28 августа).

Ираклий (Мотях), схимонах (†1936; память 28 мая).

Алексий (Гаврин), инок (†1937; память 27 ноября).

Аркадий, инок (†1918; память 12 августа).

Варнава, инок (†1918; память 12 августа).

Виталий (Кокорев), инок (†1937; память 24 сентября).

Гермоген, инок (†1918; память 12 августа).

Димитрий, инок (†1918; память 12 августа).

Евфимий, инок (†1918; память 12 августа).

Иеремия (Леонов), инок (†1918).

Леонтий (Карягин), инок (†1918; память 28 августа).

Маркелл, инок (†1918; память 12 августа).

Михаил (Марченко), инок (†1938).

Никифор (Югов), инок (†1918).

Савва, инок (†1918; память 12 августа).

Стефан, инок (†1918; память 28 августа).

Таврион (Толоконцев), инок (†1939; память 25 мая).

Феодор (Никитин), инок (†1937; память 16 июля).

Александр, послушник (†1918; память 12 августа).

Алексий, псчзлушник (†1918; память 12 августа).

• Георгий (Тимофеев), послушник (†1918; память 28 августа).

Иаков, послушник (†1918; память 12 августа).

Иаков (другой), послушник (†1918; память 12 августа).

Иларион (Правдин), послушник (†1918; память 28 августа).

Иоанн (Сретенский), послушник (†1918; память 28 августа).

Иоанн, послушник (†1918; память 12 августа).

Петр, послушник (†1918; память 12 августа).

Петр (другой), послушник (†1918; память 12 августа).

Сергий (Галин), послушник (†1918; память 28 августа).

Сергий, послушник (†1918; память 12 августа).

Феодор, послушник (†1918; память 12 августа).

Преподобномученицы:

Арсения (Добронравова), игумения (†1939; память 10 января).

Афанасия (Лепешкина), игумения (†1931).

Ева (Павлова), игумения (†1937; память 14 августа).

Маргарита (Гунаронуло), игумения (†1918).

Серафима (Сулимова), игумения (†1918; память 2 сентября).

Августа (Защук), схимонахиня (†1938; память 26 декабря).

Агафия (Крапивникова), инокиня (†1937).

Анастасия (Камаева), инокиня (†1937; память 28 июля).

Анна (Благовещенская), инокиня (†1937; память 26 февраля).

Анна (Ежова), инокиня (†1937).

Варвара Алапаевская (Я́ковлева), инокиня (†1918; память 5 июля).

Евдокия (Андрианова), инокиня (†1942).

Евдокия (Бучинева), инокиня (†1931).

Евдокия (Перевозникова), инокиня (†1937; память 14 августа).

Евдокия (Ткаченко), инокиня (†1918).

Елена (Асташикина), инокиня (†1937; память 28 июля).

Елисавета Феодоровна, Великая Княгиня, инокиня (†1918; память 5 июля).

Елисавета (Ярыгина), инокиня (†1937; память 30 августа).

Ксения (Черлина-Браиловская), инокиня (†1937; память 2 сентября).

Маргарита (Закачурина), инокиня (†1937; память 2 декабря).

Мария (Грошева), инокиня (†1938; память 7 марта).

Мария (Портнова), инокиня (†1937).

Мария (Рыкова), инокиня (†1937; память 15 сентября).

Матрона (Грошева), инокиня (†1938; память 7 марта).

Нина (Шувалова), инокиня (†1937; память 6 ноября).

Пелагия (Жидко), инокиня (†1944; память 13 июня).

Пелагия (Тестова), инокиня (†1944; память 21 октября).

Серафима (Горшкова), инокиня (†1937; память 6 ноября).

Тамара (Проворкина), инокиня (†1937; память 2 декабря).

Татиана (Бесфамильная), инокиня (†1937; память 8 октября).

Феврония (Ишина), инокиня (†1937; память 2 декабря).

Анастасия (Бобкова), послушница (†1938; память 23 марта).

Анна (Корнеева), послушница (†1938; память 13 февраля).

Анна (Макандина), послушница (†1938; память 1 марта).

Вера (Морозова), послушница (†1938; память 13 февраля).

Евдокия (Кузьминова), послушница (†1938; память 23 января).

Екатерина (Черкасова), послушница (†1938; память 23 января).

Мария (Лактионова), послушница (†1938; память 26 декабря)

Наталия (Ульянова), послушница (†1938; память 9 марта).

София (Селивестрова), послушница (†1938; память 15 февраля).

Татиана (Фомичева), послушница († после 1937; память 20 ноября).

Преподобноисповедники:

Севастиан (Фомин), схиархимандрит (†1966; память 6 апреля).

Александр (Уродов), архимандрит (†1961; память 1 августа).

Гавриил (Игошкин), архимандрит (†1959; память 5 октября).

Георгий (Лавров), архимандрит (†1932; память 21 июня; 28 сентября (обретение мощей).

Игнатий (Бирюков), архимандрит (†1932; память 15 сентября).

Леонтий (Стасевич), архимандрит (†1972; память 28 января).

Сергий (Сребрянский), архимандрит (†1948; память 23 марта; 28 ноября (обретение мощей).

Иоанн (Кевролетин), иеросхимонах (†1961; память 14 января).

Никон Оптинский (Беляев), иеромонах (†1931; память 25 июня).

Патрикий (Петров), иеромонах (†1933; память 11 марта).

Преподобноисповедницы:

Мария (Корепова), инокиня († после 1942).

Матрона (Власова), инокиня (†1963; память 25 октября).

Параскева (Матиешина), инокиня (†1952; память 22 ноября).

Мученики:

Авксентий Калашников (†1922; память 27 апреля).

Александр Блохин (†1937; память 4 сентября).

Александр Зуев (†1918).

Александр Медем (†1931; память 10 ноября).

Александр Уксусов (†1937; память 23 ноября).

Алексий Ворошин (†1937; память 12 сентября (кончина и обретение мощей).

Алексий Горбачев (†1937; память 10 ноября).

Алексий Зверев (†1918; память 14 августа).

Алексий Нейдгардт (†1918; память 24 октября).

Алексий Серебренников (†1937; память 30 сентября).

Алексий Скоробогатов (†1938; память 23 марта).

Алексий (†1918; память 29 октября).

Анания Бойков (†1929; память 16 ноября).

Анатолий Барашков (†1918; память 2 сентября).

Анатолий Рождественский (†1921; память 6 февраля).

Андрей Гневышев (†1941; память 22 февраля).

Андрей (†1918; память 29 октября).

Аполлон Бабичев (†1937; память 10 ноября).

Арефа Еремкин (†1937; память 28 июля).

Афанасий Жуланов (†1918).

Борис Орнатский (†1918).

Борис Успенский (†1942; память 12 ноября).

Валентин Корниенко (†1937; память 19 ноября).

Василий Александрии (†1942; память 13 августа).

Василий Виноградов (†1937; память 24 сентября).

Василий Ежов (†1937; память 4 сентября).

Василий Ефимов († после 1937; память 8 октября).

Василий Кондратьев (†1937; память 21 сентября).

Василий Шикалов (†1937; память 9 сентября).

Василий (†1918; память 29 октября).

Виктор Краснов (†1918; память 29 октября).

Виктор Матвеев (†1936; память 18 декабря).

Владимир Правдолюбов (†1937; память 21 сентября).

Гавриил Безфамильный (†1937; память 14 ноября).

Георгий Юренев (†1937).

Григорий Берденев (†1937; память 10 декабря).

Григорий Богоявленский (†1938; память 19 мая).

Димитрий Воробьев (†1937; память 4 августа).

Димитрий Морозов (†1937; память 26 августа).

Димитрий Спиридонов (†1938; память 16 ноября).

Дорофей Климашев (†1937; память 10 декабря).

Евгений Дмитрев, псаломщик (†1937; память 18 августа)

Евсевий Тряхов (†1937; память 10 декабря).

Евфимий Гребенщиков (†1930; память 20 июля).

Евфимий Кочев (†1937; память 5 сентября).

Иаков Блатов (†1937; память 31 октября).

Иаков Гортинский (†1937).

Иоанн Емельянов (†1937; память 27 ноября).

Иоанн Ковшаров (†1922; память 31 июля).

Иоанн Короткое (†1941; память 17 сентября).

Иоанн Ломакин (†1937; память 28 июля).

Иоанн Меньков (†1920; память 13 декабря).

Иоанн Милешкин (†1937; память 28 июля).

Иоанн Перебаскин (†1918; память 22 февраля).

Иоанн Протопопов (†1937; память 16 июля).

Иоанн Сельманов (†1937; память 28 июля).

Иоанн Сокардин (†1930).

Иоанн Шувалов (†1938; память 4 февраля).

Иоанн (†1918; память 29 октября).

Иоанн (другой) (†1918; память 29 октября).

Иосиф Беспалов и с ним 37 мучеников (†1921; память 5 января).

Исидор Решеткин (†1921).

Киприан Анников (†1937; память 21 октября).

Киприан Яценко (†1935).

Константин Минятов (†1918; память 16 июня).

Косма (†1918; память 29 октября).

Лаврентий Когтев (†1937; память 10 декабря).

Леонид Сальков (†1938; память 22 февраля).

Максим Румянцев (†1928).

Михаил Арефьев (†1937; память 10 ноября).

Михаил Болдаков (†1929; память 16 ноября).

Михаил Вознесенский (†1938; память 19 мая).

Михаил Ерегодский (†1937; память 18 августа).

Михаил Новоселов (†1938).

Михаил Трубников (†1918; память 2 сентября).

Михаил Якунькин (†1937; память 10 декабря).

Наум (†1918; память 29 октября).

Николай Бурлаков (†1918; память 2 сентября).

Николай Варжанский (†1918; память 23 августа).

Николай Копнинский (†1938; память 25 ноября).

Николай Малков (†1922; память 27 апреля).

Николай Орнатский (†1918).

Николай Панков (†1918; память 26 апреля).

Николай Рейн (†1937; память 8 октября).

Николай Смирнов (†1930; память 10 ноября).

Николай Филиппов (†1937).

Николай Цикура (†1918; память 24 января).

Павел Бочаров (†1937; память 20 октября).

Павел Кузовков (†1937; память 25 ноября).

Павел Парфенов (†1918; память 10 июня).

Павел Соколов (†1938; память 13 февраля).

Павел (†1918; память 29 октября).

Павел (другой) (†1918; память 29 октября).

Петр Антонов (†1938; память 22 февраля).

Петр Бордан (†1937; память 26 августа).

Петр Вязников (†1930; память 20 июля).

Петр Гришин (†1937; память 10 декабря).

Петр Жуков (†1918; память 11 апреля).

Петр Лонсков (†1937; память 4 сентября).

Петр Панков (†1918; память 26 апреля).

Петр Троицкий (†1938; память 31 декабря).

Петр Царапкин (†после 1937; память 26 ноября).

Петр Языков (†1922; память 27 апреля).

Прохор Михайлов (†1918; память 11 апреля).

Сергий Бородавкин (†1938; память 23 февраля).

Сергий Ведерников (†1937; память 18 сентября).

Сергий Мефодиев (†1922; память 27 апреля).

Сергий Михайлов (†1937; память 24 сентября).

Сергий Тихомиров (†1922; память13 мая).

Симеон Воробьев (†1937; память 4 августа).

Спиридон Савельев (†1937; память 24 сентября).

Стефан Митюшкин (†1937; память 4 сентября).

Стефан Наливайко (†1945; память 30 января).

Феодор Захаров (†1937; память 14 августа).

Филипп Марышев (†1918; память 2 сентября).

Филипп (†1918; память 29 октября).

Юрий Новицкий (†1922; память 31 июля).

103 мученика Черкасских (память 13 мая).

Мученицы:

Агафия (†1918; память 29 октября).

Агриппина Киселева (†1942; память 29 декабря).

Агриппина Леси́на (†1938; память 26 декабря).

Акилина Ду́бовская (†1942).

Александра Лебедева (†1937).

Александра Смоля́кова (†1942).

Александра Устюхина (†1937; память 10 декабря).

Анастасия Лебедева († после 1937).

Анастасия (†1922; память 27 апреля).

Анисия Масланова (†1937).

Анна Боровская (†1942; память 29 декабря).

Анна Водоланова (†1942).

Анна Зерцалова (†1937; память 14 ноября).

Анна Лыкошина (11925; память 28 сентября).

Анна Остроглазова (†1930; память 10 ноября).

Анна Попова (†1942; память 29 декабря).

Анна Серова († после 1937).

Анна Шашкина (†1939; память 28 апреля).

Варвара Деревягина (†1942; память 29 декабря).

Вера Самсонова, ктитор (†1940; память 1 июня).

Вера Трукс (†1942; память 18 декабря).

Дария Сиушинская (†1919; память 5 августа).

Дария Тимолина (†1919; память 5 августа).

Домна Василькова (†1942).

Евгения Доможирова (†1933; память 5 января).

Евдокия Гусева (†1942; память 29 декабря).

Евдокия Мартишкина († после 1937; память 10 декабря).

Евдокия Назина (†1942; память 29 декабря).

Евдокия Сафронова (†1938; память 3 ноября).

Евдокия Шикова (†1919; память 5 августа).

Евфросиния Денисова (†1942; память 29 декабря).

Евфросиния Джуринская (†1920; память 9 декабря).

Елисавета Самовская (†1937).

Елисавета Сидорова (†1937).

Ирина Гуменюк (†1942).

Ирина Смирнова (†1938; память 22 февраля).

Иустина Меланич (†1942).

Ксения Радунь (†1942).

Людмила Петрова (†1937; память 15 сентября).

Мавра Моисеева (†1937; память 28 июля).

Мария Волнухина (†1937; память 8 октября).

Мария Данилова (†1946; память 30 декабря).

Мария Дмитриевская (†1937; память 2 декабря).

Мария Неизвестная (†1919; память 5 августа).

Мария Стефани (†1937).

Марфа Дударенко (†1942).

Матрона Наволокина (†1942; память 29 декабря).

Милица Кувшинова (†1938; память 23 января).

Надежда Аббакумова (†1938; память 1 марта).

Надежда Ажгеревич (†1937; память 8 октября).

Наталия Васильева (†1942; память 29 декабря).

Наталия Карих (†1942).

Наталия Копытина (†1942).

Наталия Сивакова (†1941).

Наталия Силуянова (†1942; память 29 декабря).

Наталия Сундукова (†1942; память 29 декабря).

Нина Кузнецова (†1938; память 1 мая).

Ольга Масленникова (†1941; память 10 ноября).

Татиана Егорова (†1937; память 10 декабря).

Татиана Кушнир (†1942).

Феоктиста Ченцова (†1942; память 10 ноября).

Исповедники:

Георгий Седов (†1960; память 3 декабря).

Иоанн Блинов, псаломщик (†1932; память 19 марта).

Исповедницы:

Анна Ивашкина (†1948; память 10 декабря).

Елисавета Румянцева († после 1937).

Ираида Тихона (†1967; память 25 июля).

Матрона Анемнясевская (Белякова), Христа ради юродивая (†1936; память 16 июля).

Татиана Бякирева (†1948; память 10 декабря).

Фекла Макушева (†1954; память 10 декабря).

Хиония Архангельская (†1945; память 4 октября).

* * *

82

Изба́ву – спасение, избавление

83

Зда́нию – созданному, созданию

84

Слати́ну – соль, солончак

85

Составны́й – ипостасный


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея январь. - 2002. / Ч. 1. – 628; Ч. 2. - 648 с.

Комментарии для сайта Cackle