Тест на проверку ударений в словах

 • 1. Воста́вше от сна, при­па­да­ем Ти, Бла́же.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Тро­па­ри Тро­ич­ные: … Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас …


 • 2. То́ка сле́з мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лица́ вся́ку сле­зу отъе́мшаго.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Канон ко Пре­свя­той Бого­ро­ди­це. Тво­ре­ние Фео­сти­рик­та мона­ха. Глас 8‑й. Пе́снь 9: … То́ка сле́з мои́х не отврати́ся, Я́же от вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго …


 • 3. И́мже боголе́пно научи́л еси́, есте­ство́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи укра­сил еси́.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Тро­парь Васи­лию Вели­ко­му, глас 1‑й: … и́мже боголе́пно научи́л еси́, есте­ство́ су́щих уясни́л еси́, челове́ческия обы́чаи украси́л еси́ …


 • 4. И неизрече́нная сла́дость зря́щих Тво­е­го́ лица́ доб­ро­ту неизрече́нную.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 5‑я, свя­то­го Васи­лия Вели­ко­го: … И неизрече́нная сла́дость зря́щих Тво­е­го́ лица́ добро́ту неизрече́нную …


 • 5. Но творе́ние и созда́ние Твое́ бы́в, не отча­яваю сво­е­го́ спасе́ния окая́нный.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва 1‑я, Васи́лия Вели­ко­го: … Но творе́ние и созда́ние Твое́ бы́в, не отчаява́ю сво­е­го́ спасе́ния окая́нный …


 • 6. Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой обла­го­да­ти.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 7‑я, ко Пре­свя­той Богоро́дице: Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́ …


 • 7. Свет во открове́ние язы­ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  «Ныне отпу­ща­е­ши…»: … Свет во открове́ние язы́ков и сла́ву люде́й Твои́х, Изра́иля …


 • 8. Свя́зана пле­ни­ца­ми грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми раз­ре­ши́, Богоневе́сто. 


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 7‑я, ко Пре­свя­той Богоро́дице: … Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми раз­ре­ши́, Богоневе́сто …


 • 9. Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте­жа, и бде́ти укре­пи́ мя́ во благи́х.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Канон Анге­лу-Хра­ни­те­лю. Пе́снь 6: … Уста́ви се́рдце мое́ от настоя́щаго мяте́жа, и бде́ти укре­пи́ мя́ во благи́х …


 • 10. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми оживи́.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 7‑я, ко Пре­свя­той Богоро́дице: … Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́ …


 • 11. Уско­ри на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Бого­ро­ди­чен: … Уско­ри́ на моли́тву, и потщи́ся на умоле́ние, предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя …


 • 12. Все­го́ себе́ повину́в гре­ху́, и сласте́м пора­бо­тив, и Тво́й оскверни́в о́браз.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва 1‑я, Васи́лия Вели­ко­го: … Все­го́ себе́ повину́в гре­ху́, и сласте́м порабо́тив, и Тво́й оскверни́в о́браз …


 • 13. Побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя даруя.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Тро­парь Кре­сту и молит­ва за Оте­че­ство: … Побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя …


 • 14. Све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, уте­ше­ние, ра́дование мое́.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 5‑я, ко Пре­свя­той Бого­ро­ди­це: … Све́те помраче́нныя моея́ души́, наде́ждо, покро́ве, прибе́жище, утеше́ние, ра́дование мое́ …


 • 15. О, зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско­ти безслове́снии не творя́т. 


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва к А́нгелу-Xранителю: О, зло́е мое́ произволе́ние, его́же и ско́ти безслове́снии не творя́т.


 • 16. Но Ты́, Го́споди, незло́бив сы́й, долготерпели́в же и многоми́лостив, не пре­дал еси́ мя́ поги́бнути со беззако́ньми мои́ми.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва 1‑я, Васи́лия Вели­ко­го: … Но Ты́, Го́споди, незло́бив сы́й, долготерпели́в же и многоми́лостив, не пре́дал еси́ мя́ поги́бнути со беззако́ньми мои́ми …


 • 17. Честне́йшую Херуви́м и слав­ней­шую без сравне́ния Серафи́м.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  «Достой­но есть»: … Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м …


 • 18. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и похо­тей лука́вых. 


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 1‑я, свя­то­го Мака­рия Вели­ко­го, к Богу Отцу: … И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых …


 • 19. Очи́сти и омы́й, и укра­си мя; удоб­ри́, вра­зу­ми́, и про­све­ти́ мя. 


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 3‑я, Симео­на Мета­ф­ра­с­та: … Очи́сти и омы́й, и укра­си́ мя; удоб­ри́, вра­зу­ми́, и про­све­ти́ мя …


 • 20. Иису́се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, не преда́ждь мене́ кра­мо­ле змии́не.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 2‑я, свя­то­го Антио­ха, ко Гос­по­ду наше­му Иису­су Хри­сту: … Иису́се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, не преда́ждь мене́ кра­мо­ле́ змии́не …


 • 21. Но Ты́, Хри­сте́ Бо́же, мыта­ря́ оправди́вый, и ханане́ю поми́ловавый, и разбо́йнику рая две́ри отве́рзый.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва 10‑я, свя­то­го Иоа́нна Дамаски́на: … Но Ты́, Хри­сте́ Бо́же, мыта­ря́ оправди́вый, и ханане́ю поми́ловавый, и разбо́йнику рая́ две́ри отве́рзый …


 • 22. Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и нуж­ды, и вся́кия ско́рби.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Кано́н, гла́с 2‑й, Песнь 7: … Да изба́влюся от страсте́й, и враго́в, и ну́жды, и вся́кия ско́рби …


 • 23. А́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху­лих е в помышле́нии мое́м.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 3‑я, ко Пре­свя­то­му Духу: … А́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е в помышле́нии мое́м …


 • 24. В пещь о́гненную ко отро­ком евре́йским снизше́дшаго.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Кано́н, гла́с 2‑й, Песнь 8, ирмос: … В пещь о́гненную ко отроко́м евре́йским снизше́дшаго …


 • 25. Пред дверь­ми хра́ма Тво­е­го́ пред­стою́, и лю́тых помышле́ний не отступа́ю.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва 10‑я, свя­то­го Иоа́нна Дамаски́на: … Пред две́рьми хра́ма Тво­е­го́ пред­стою́, и лю́тых помышле́ний не отступа́ю …


 • 26. И всю сата­ни­ну де́тель отже­ни́ от мене́.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 4‑я, свя­то­го Мака­рия Вели­ко­го: … И всю сата­ни­ну́ де́тель отже­ни́ от мене́ …


 • 27. Кото́рыма очи́ма, а́нгеле Христо́в, воз­зри­ши на мя́.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва к А́нгелу-Xранителю: … Кото́рыма очи́ма, а́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя́ …


 • 28. Я́же изве­де из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Кано́н, гла́с 2‑й, Песнь 1, Ирмо́с: … Я́же изве­де́ из рабо́ты еги́петския, я́ко просла́вися …


 • 29. Изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесов­ска­го.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 8‑я, ко Гос­по­ду наше­му Иису­су Хри­сту: … Изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго …


 • 30. И в потребле́ние и всесоверше́нное погубле́ние лука́вых мои́х по́мыслов, и помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́х мечта́ний, те́мных и лука́вых духов.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва 9‑я, свя­то­го Иоа́нна Зла­то­усто­го: … и в потребле́ние и всесоверше́нное погубле́ние лука́вых мои́х по́мыслов, и помышле́ний, и предприя́тий, и нощны́х мечта́ний, те́мных и лука́вых духо́в …


 • 31. Я́ко да благо́ю со́вестию очи­щен, ве́рою при­хо­жду́ и стра́хом.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Кано́н, гла́с 2‑й, Песнь 3: … Я́ко да благо́ю со́вестию очище́н, ве́рою при­хо­жду́ и стра́хом …


 • 32. И Бо́га мое­го́, и мно́гажды а́ще ка́юся, лож пред Бо́гом обрета́юся, и ка́юся тре­пе­ща.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 9‑я, ко Пре­свя­той Бого­ро­ди­це, Пет­ра Сту­дий­ско­го: … И Бо́га мое­го́, и мно́гажды а́ще ка́юся, лож пред Бо́гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща …


 • 33. Твою́ благода́ть помина́ю все­гда́, и не кто­му́ себе́ живу, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Бла­го­дар­ствен­ная моли́тва, 1‑я: … Твою́ благода́ть помина́ю все­гда́, и не кто­му́ себе́ живу́, но Тебе́, на́шему Влады́це и Благоде́телю …


 • 34. Ели́ка Ти́ от ю́ности моея́, да́же до насто­я­ще­го дне́ и часа согреши́х.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва 9‑я, свя­то­го Иоа́нна Зла­то­усто­го: … Ели́ка Ти́ от ю́ности моея́, да́же до насто­я­ще­го дне́ и часа́ согреши́х …


 • 35. И дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Чест­ный на прогна́ние вся́каго супоста́та.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва Честно́му Кре­сту: … И дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та …


 • 36. И дерза́я Твои́м бога́тым к на́м благодея́нием, ра́дуяся вку́пе и трепе́ща, огне­ви причаща́юся тра­ва́ сы́й.  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва 6‑я,святого Симео́на Ново­го Богосло́ва: … И дерза́я Твои́м бога́тым к на́м благодея́нием, ра́дуяся вку́пе и трепе́ща, огне́ви причаща́юся тра­ва́ сы́й …


 • 37. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре­сте Госпо́день. 


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва Честно́му Кре­сту: … О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день …


 • 38. Согреши́х па́че блудни́цы, я́же уве­де, где́ обита́еши.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва 6‑я,святого Симео́на Ново­го Богосло́ва: … Согреши́х па́че блудни́цы, я́же уве́де, где́ обита́еши …


 • 39. Помя­ни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х церк­вах.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва: … Помя­ни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах …


 • 40. Кото́рыма очи́ма, а́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя́, опле́тшася зле́ во гну́сных делех.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва к А́нгелу-Xранителю: Кото́рыма очи́ма, а́нгеле Христо́в, воззри́ши на мя́, опле́тшася зле́ во гну́сных де́лех.


 • 41. Бла­го­да­рю́ Тя о всех, я́же ми подал благи́х.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 2‑я, свя­то­го Васи­лия Вели­ко­го: … бла­го­да­рю́ Тя о всех, я́же ми по́дал благи́х …


 • 42. Ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя у́ст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго мое­го́ язы­ка.


  Пра­виль­ный ответ: №1
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Моли́тва 2‑я, свя­то­го Иоа́нна Зла­то­усто­го: … Ниже́ мои́х возгнуша́йся скве́рнших о́ныя у́ст и нечи́стших, ниже́ ме́рзких мои́х и нечи́стых усте́н, и скве́рнаго и нечи́стейшаго мое­го́ язы́ка …


 • 43. Егда́ сла́внии уче­ни­цы на умове́нии ве́чери просвеща́хуся.


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Во Святу́ю же Четыредеся́тницу: … Егда́ сла́внии уче­ни­цы́ на умове́нии ве́чери просвеща́хуся …


 • 44. Го́споди, окро­пи́ в се́рдце мое́м росу благода́ти Твоея́. 


  Пра­виль­ный ответ: №2
  Вер­но!
  Ком­мен­та­рий:

  Молит­ва 7‑я, свя­то­го Иоан­на Зла­то­уста: … Го́споди, окро­пи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́ …


Пра­виль­ных ответов: 
0
0%
Оши­боч­ных ответов: 
0
0%
Вы непра­виль­но отве­ти­ли на сле­ду­ю­щие вопросы: 

Заре­ги­стри­руй­тесь, что­бы сохра­нять резуль­та­ты тестов в лич­ном кабинете.

 • 68%

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

4 комментария

 • Лилия, 28.10.2021

  Спа­си­бо за тест,полезно!

  Ответить »
 • Еле­на, 21.06.2021

  👌🏻🙂

  Ответить »
 • Алек­сандр, 06.06.2021

  Спа­си­бо за тест, очень полезно!!!

  Ответить »
 • Алек­сандр Ива­но­вич Егошин, 25.02.2021

  Очень увле­ка­тель­но и полез­но! Спа­си, Господи!

  Ответить »
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки