Тест 1 на знание Великого канона

Вос­ста­но­ви­те про­пу­щен­ные сло­ва в отрыв­ках Вели­ко­го кано­на свт. Андрея Крит­ско­го, чита­е­мо­го в поне­дель­ник.

 • 1. Первозда́ннаго […] преступле́нию поревнова́в, позна́х себе́ обнаже́на от Бо́га и присносу́щнаго Ца́рствия и сла́дости, грех ра́ди мои́х.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ада́ма


 • 2. Увы мне, окая́нная душе́, что уподо́билася еси́ пе́рвей […]? Ви́дела бо еси́ зле, и уязви́лася еси́ го́рце, и косну́лася еси́ дре́ва и вкуси́ла еси́ де́рзостно безслове́сныя сне́ди.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Е́ве


 • 3. Бу́ря мя злых обдержи́т, благоутро́бне Го́споди, но я́ко […], и мне ру́ку простри́.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Петру́


 • 4. Сле́зы […], Ще́дре, и аз предлага́ю, очи́сти мя, Спа́се, благоутро́бием Твои́м.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: блудни́цы


 • 5. Огнь от Го́спода ино­гда́ Госпо́дь одожди́в, зе́млю […] пре́жде попали́.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Содо́мскую


 • 6. На горе́ спаса́йся, душе́, я́коже […] о́ный, и в Сиго́р угонза́й.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Лот


 • 7. Ты еси́ […], взы­щи́ мене́ а́гнца, и заблу́ждшаго да не пре́зриши мене́.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Па́стырь До́брый


 • 8. […], ю́же ви́де дре́вле вели́кий в патриа́рсех, указа́ние есть, душе́ моя́, де́ятельнаго восхожде́ния, разу́мнаго возше́ствия, а́ще хо́щеши у́бо, дея́нием, и ра́зумом, и зре́нием пожи́ти, обнови́ся.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ле́ствица


 • 9. Зной дневны́й пре­тер­пе́ лише́ния ра́ди […], и мраз нощны́й поне­се́, на всяк день снабде́ния тво­ря́, пасы́й, тружда́яйся, рабо́таяй, да две жене́ сочета́ет.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: патриа́рх


 • 10. Жены́ ми две разуме́й, дея́ние же и ра́зум в зре́нии, Ли́ю у́бо дея́ние, я́ко многоча́дную, […] же ра́зум, я́ко многотру́дную, и́бо кро­ме́ трудо́в, ни дея́ние, ни зре́ние душе́, испра́вится.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Рахи́ль


 • 11. […] подража́я окая́нный аз, соде́ях беззако́нный и законопресту́пный сове́т на Бо́га Вы́шняго, оскверни́в ло́же мое́, я́ко о́тчее он.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Руви́ма


 • 12. Испове́даюся Тебе́, Хри­сте́ Царю́, согреши́х, согреши́х, я́ко пре́жде […] бра́тия прода́вшии, чисто­ты́ плод и целому́дрия.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ио́сифа


 • 13. Уклони́лася еси́, душе́, от Го́спода тво­е­го́, я́коже […], но поща­ди́, воз­зо­ви́ из а́да преиспо́дняго, да не про́пасть земна́я тебе́ покры́ет.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Дафа́н и Авиро́н


 • 14. Я́ко ю́ница, душе́, разсвире́певшая, уподо́билася еси́ […], я́ко се́рна от тене́т сохра­ни́ житие́, впери́вши дея́нием ум, и зре́нием.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ефре́му


 • 15. Рука́ нас […] да уве́рит, душе́, ка́ко мо́жет Бог прокаже́нное житие́ убели́ти, и очи́стити, и не отча́йся сама́ себе́, а́ще и прокаже́нна еси́.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Моисе́ова


 • 16. […] ино­гда́, я́ко погу­би́ отца́ сво­е­го́, душе́, осля́та, внеза́пу ца́рство обре́те к прослу́тию, но блю­ди́, не забыва́й себе́, ско́тския по́хоти твоя́ произво́ливши па́че Ца́рства Христо́ва.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Сау́л


 • 17. Сово­ку­пи́ у́бо […] ино­гда́ беззако́нию беззако́ние: уби́йству же любоде́йство раствори́в, покая́ние сугу́бое пока­за́ а́бие, но сама́ ты, лука́внейшая душе́, соде́лала еси́, не пока́явшися Бо́гу.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Дави́д


 • 18. Колесни́чник […], колесни́цею доброде́телей вшед, я́ко на небе­са́, ноша́шеся превы́ше ино­гда́ от земны́х, сего́ у́бо душе́ моя́, восхо́д помышля́й.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Илия́


 • 19. […] ино­гда́ прие́м ми́лоть Или­и­ну́, прия́т сугу́бую благода́ть от Бо́га; ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти за невоздержа́ние.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Елиссе́й


 • 20. […] ино­гда́ пра́веднаго учре­ди́, о душе́, нра́вом благи́м; ты же не вве­ла́ еси́ в дом, ни стра́нна, ни пу́тника. Те́мже черто́га изри́нешися вон, рыда́ющи.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Сомани́тида


 • 21. […] подража́ла еси́ окая́нная ра́зум скве́рный все­гда́, душе́, его́же сребролю́бие отло­жи́ поне́ на ста́рость; бе́гай гее́нскаго огня́, отступи́вши злых твои́х.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Гиези́ев
  Ком­мен­та­рий:

  Тест на зна­ние Вели­ко­го кано­на: часть 2, часть 3, часть 4Пра­виль­ных ответов: 
0
0%
Оши­боч­ных ответов: 
0
0%
Вы непра­виль­но отве­ти­ли на сле­ду­ю­щие вопросы: 

Заре­ги­стри­руй­тесь, что­бы сохра­нять резуль­та­ты тестов в лич­ном кабинете.

 • 58%

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

1 Комментарий

 • Вла­ди­мир, 15.03.2021

  Очень рад что про­чи­тал и про­слу­шал канон поне­дель­ни­ка одно­вре­мен­но. Благодарю.

  Ответить »
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки