Тест 1 на знание Великого канона

Вос­ста­но­ви­те про­пу­щен­ные сло­ва в отрыв­ках Вели­ко­го кано­на свт. Андрея Крит­ско­го, чита­е­мо­го в поне­дель­ник.

 

 • 1. Первозда́ннаго [...] преступле́нию поревнова́в, позна́х себе́ обнаже́на от Бо́га и присносу́щнаго Ца́рствия и сла́дости, грех ра́ди мои́х.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Ада́ма

 • 2. Увы мне, окая́нная душе́, что уподо́билася еси́ пе́рвей [...]? Ви́дела бо еси́ зле, и уязви́лася еси́ го́рце, и косну́лася еси́ дре́ва и вкуси́ла еси́ де́рзостно безслове́сныя сне́ди.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Е́ве

 • 3. Бу́ря мя злых обдержи́т, благоутро́бне Го́споди, но я́ко [...], и мне ру́ку простри́.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Петру́

 • 4. Сле́зы [...], Ще́дре, и аз предлага́ю, очи́сти мя, Спа́се, благоутро́бием Твои́м.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: блудни́цы

 • 5. Огнь от Го́спода иногда́ Госпо́дь одожди́в, зе́млю [...] пре́жде попали́.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Содо́мскую

 • 6. На горе́ спаса́йся, душе́, я́коже [...] о́ный, и в Сиго́р угонза́й.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Лот

 • 7. Ты еси́ [...], взыщи́ мене́ а́гнца, и заблу́ждшаго да не пре́зриши мене́.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Па́стырь До́брый

 • 8. [...], ю́же ви́де дре́вле вели́кий в патриа́рсех, указа́ние есть, душе́ моя́, де́ятельнаго восхожде́ния, разу́мнаго возше́ствия, а́ще хо́щеши у́бо, дея́нием, и ра́зумом, и зре́нием пожи́ти, обнови́ся.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Ле́ствица

 • 9. Зной дневны́й претерпе́ лише́ния ра́ди [...], и мраз нощны́й понесе́, на всяк день снабде́ния творя́, пасы́й, тружда́яйся, рабо́таяй, да две жене́ сочета́ет.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: патриа́рх

 • 10. Жены́ ми две разуме́й, дея́ние же и ра́зум в зре́нии, Ли́ю у́бо дея́ние, я́ко многоча́дную, [...] же ра́зум, я́ко многотру́дную, и́бо кроме́ трудо́в, ни дея́ние, ни зре́ние душе́, испра́вится.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Рахи́ль

 • 11. [...] подража́я окая́нный аз, соде́ях беззако́нный и законопресту́пный сове́т на Бо́га Вы́шняго, оскверни́в ло́же мое́, я́ко о́тчее он.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Руви́ма

 • 12. Испове́даюся Тебе́, Христе́ Царю́, согреши́х, согреши́х, я́ко пре́жде [...] бра́тия прода́вшии, чистоты́ плод и целому́дрия.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Ио́сифа

 • 13. Уклони́лася еси́, душе́, от Го́спода твоего́, я́коже [...], но пощади́, воззови́ из а́да преиспо́дняго, да не про́пасть земна́я тебе́ покры́ет.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Дафа́н и Авиро́н

 • 14. Я́ко ю́ница, душе́, разсвире́певшая, уподо́билася еси́ [...], я́ко се́рна от тене́т сохрани́ житие́, впери́вши дея́нием ум, и зре́нием.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Ефре́му

 • 15. Рука́ нас [...] да уве́рит, душе́, ка́ко мо́жет Бог прокаже́нное житие́ убели́ти, и очи́стити, и не отча́йся сама́ себе́, а́ще и прокаже́нна еси́.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Моисе́ова

 • 16. [...] иногда́, я́ко погуби́ отца́ своего́, душе́, осля́та, внеза́пу ца́рство обре́те к прослу́тию, но блюди́, не забыва́й себе́, ско́тския по́хоти твоя́ произво́ливши па́че Ца́рства Христо́ва.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Сау́л

 • 17. Совокупи́ у́бо [...] иногда́ беззако́нию беззако́ние: уби́йству же любоде́йство раствори́в, покая́ние сугу́бое показа́ а́бие, но сама́ ты, лука́внейшая душе́, соде́лала еси́, не пока́явшися Бо́гу.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Дави́д

 • 18. Колесни́чник [...], колесни́цею доброде́телей вшед, я́ко на небеса́, ноша́шеся превы́ше иногда́ от земны́х, сего́ у́бо душе́ моя́, восхо́д помышля́й.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Илия́

 • 19. [...] иногда́ прие́м ми́лоть Илиину́, прия́т сугу́бую благода́ть от Бо́га; ты же, о душе́ моя́, сея́ не причасти́лася еси́ благода́ти за невоздержа́ние.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Елиссе́й

 • 20. [...] иногда́ пра́веднаго учреди́, о душе́, нра́вом благи́м; ты же не ввела́ еси́ в дом, ни стра́нна, ни пу́тника. Те́мже черто́га изри́нешися вон, рыда́ющи.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Сомани́тида

 • 21. [...] подража́ла еси́ окая́нная ра́зум скве́рный всегда́, душе́, его́же сребролю́бие отложи́ поне́ на ста́рость; бе́гай гее́нскаго огня́, отступи́вши злых твои́х.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой. После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Гиези́ев
  Комментарий:

  Тест на знание Великого канона: часть 2, часть 3, часть 4


Правильных ответов:
0
0%
Ошибочных ответов:
0
0%
Вы неправильно ответили на следующие вопросы:

Зарегистрируйтесь, чтобы сохранять результаты тестов в личном кабинете.

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки