Тест 3 на знание Великого канона

Вос­ста­но­ви­те про­пу­щен­ные сло­ва в отрыв­ках Вели­ко­го кано­на свт. Андрея Крит­ско­го, чита­е­мо­го в сре­ду.

 • 1. От ю́ности, Хри­сте́, […] Твоя́ преступи́х, всестра́стно небреги́й, уны́нием преидо́х житие́. Те́мже зову́ Ти, Спа́се: поне́ на коне́ц спа­си́ мя.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: за́поведи


 • 2. Свяще́нник, мя предви́дев ми́мо и́де, и […], ви́дя в лю́тых на́га пре­з­ре́, но из Мари́и возсия́вый Иису́се, Ты предста́в, уще́дри мя.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: леви́т


 • 3. Ты ми даждь светоза́рную благода́ть от Боже́ственнаго свы́ше промышле́ния, избежа́ти страсте́й омраче́ния, и пе́ти усе́рдно, тво­е­го́, […], жития́, кра́сная исправле́ния.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Мари́е


 • 4. Поползо́хся, я́ко […], блу́дно, и оскверни́хся, но омы́й и мене́, Спа́се, слеза́ми.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Дави́д


 • 5. Кому́ уподо́билася еси́, многогре́шная душе́, то́кмо пе́рвому […] и Ламе́ху о́ному, каменова́вшая те́ло злоде́йствы, и уби́вшая ум безслове́сными стремле́ньми.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ка́ину


 • 6. От зем­ли́ Харра́н изы́ди от гре­ха́, душе́ моя́, гря­ди́ в зе́млю точа́щую присноживо́тное нетле́ние, е́же […] насле́дствова.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Авраа́м


 • 7. […], окая́нная душе́ моя́, разуме́вши но́вую же́ртву, та́йно всесожже́нную Го́сподеви, подража́й его́ произволе́нию.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Исаа́ка


 • 8. […] слы́шала еси́, трезви́ся, душе́ моя́, изгна́на, я́ко рабы́нино отрожде́ние, виждь, да не ка́ко подо́бно что постра́ждеши ласкосе́рдствующи.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Исма́ила


 • 9. Ча́шу Це́рковь стя­жа́, ре́бра Твоя́ живоно́сная, из ни́хже сугу́быя нам исто­чи́ то́ки, оставле́ния и ра́зума, во о́браз дре́вняго и но́ваго двои́х вку́пе […], Спа́се наш.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: заве́тов


 • 10. Я́ко тя́жкий нра́вом, фарао́ну го́рькому бых, Влады́ко, Иан­ни́, и […], душе́ю и те́лом, и погруже́н умо́м, но помо­зи́ ми.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Иамври́


 • 11. Струи́ […] преше́дши, обре­ла́ еси́ поко́й безболе́зненный, пло́ти сла́сти избежа́вши, ея́же и нас изми́ твои́ми моли́твами, преподо́бная.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Иорда́нския


 • 12. Воста́ни и побо­ри́, я́ко Иису́с […], плотски́я стра́сти, и гаваони́ты, ле́стныя по́мыслы при́сно побежда́ющи.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Амали́ка


 • 13. Я́ко спасл еси́ […] возопи́вша, спа­си́, предвари́в мя, Спа́се, от зве́ря изба́ви, просте́р Твою́ ру́ку, и воз­ве­ди́ из глу­би­ны́ грехо́вныя.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Петра́


 • 14. […] собра­ла́ еси́ согреше́ния изволе́нием, поста́вльши я́ко ме́рзости стра́сти, и умно́живши душе́ негодова́ние, но того́ покая́нию ревну́ющи те́пле, стя­жи́ умиле́ние.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Манасси́ева


 • 15. Заключи́ся тебе́ не́бо, душе́, и глад Бо́жий пости́же тя, егда́ Илии́ Фесви́тянина я́коже […], не покори́ся словесе́м ино­гда́, но Сара́ффии уподо́бився, напита́й проро́чу ду́шу.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ахаа́в


 • 16. Я́ко […] вопию́ Ти: помя­ни́ мя. Я́ко Петр пла́чу го́рце: осла́би ми, Спа́се. Зову́ я́ко мыта́рь, сле­зю́ я́ко блудни́ца; при­и­ми́ мое́ рыда́ние, я́коже ино­гда́ ханане́ино.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: разбо́йник


 • 17. Ханане́ю и аз подража́я, поми́луй мя, вопию́, Сы́не Дави́дов; каса́юся кра́я ри́зы, я́ко кровоточи́вая, пла́чу, я́ко Ма́рфа и Мари́я над […].
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ла́зарем


 • 18. Неду́ги исцеля́я, ни́щим благовествова́ше, Христо́с Сло́во, вре́дныя увра­че­ва́, с мыта­ри́ ядя́ше, со гре́шники бесе́доваше, […] дще́ре ду́шу предуме́ршую воз­вра­ти́ осяза́нием руки́.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Иаи́ровы


 • 19. Мыта́рь спаса́шеся, и блудни́ца целому́дрствоваше, и […] хваля́ся осужда́шеся, ов у́бо, очи́сти мя, о́ва же, поми́луй мя. Сей же велича́шеся вопия́: Бо́же, бла­го­да­рю́ Тя, и про́чия безу́мныя глаго́лы.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: фарисе́й


 • 20. Закхе́й мыта́рь бе, но оба́че спаса́шеся, и фарисе́й […] соблажня́шеся, и блудни́ца приима́ше оста́вительная разреше́ния, от Иму́щаго кре́пость оставля́ти гре­хи́, ю́же, душе́, потщи́ся подража́ти.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Си́мон


 • 21. Да не го́ршая, о душе́ моя́, яви́шися отча́янием, […] ве́ру слы́шавшая, ея́же дщи сло́вом Бо́жиим исцели́ся. Сы́не Дави́дов, спа­си́ и мене́, воз­зо­ви́ из глу­би­ны́ се́рдца, я́коже она́ Христу́.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: ханане́и
  Ком­мен­та­рий:

  Тест на зна­ние Вели­ко­го кано­на: часть 1, часть 2, часть 4Пра­виль­ных ответов: 
0
0%
Оши­боч­ных ответов: 
0
0%
Вы непра­виль­но отве­ти­ли на сле­ду­ю­щие вопросы: 

Заре­ги­стри­руй­тесь, что­бы сохра­нять резуль­та­ты тестов в лич­ном кабинете.

 • 58%

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

1 Комментарий

 • Люд­ми­ла, 17.03.2021

  Спа­си­бо , очень полез­но для проверки

  Ответить »
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки