Тест 2 на знание Великого канона

Вос­ста­но­ви­те про­пу­щен­ные сло­ва в отрыв­ках Вели­ко­го кано­на свт. Андрея Крит­ско­го, чита­е­мо­го во втор­ник.

 • 1. […] преше́д уби́йство, произволе́нием бых уби́йца со́вести душе́вней, оживи́в плоть, и воева́в на ню лука́выми мои́ми дея́ньми.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ка́иново


 • 2. […] Иису́се, не уподо́бихся пра́вде, да́ра Тебе́ прия́тна не принесо́х когда́, ни дея́ния боже́ственна, ни же́ртвы чи́стыя, ни жития́ непоро́чнаго.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: А́велеве


 • 3. Вне́шним приле́жно благоукраше́нием еди́нем попеко́хся, вну́треннюю презре́в Богообра́зную […].
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: ски́нию


 • 4. Согреши́х, я́коже […] вопию́ Ти: еди́н согреши́х Тебе́, я́ко ми́ро при­и­ми́ Спа́се и моя́ сле́зы.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: блудни́ца


 • 5. При […], Спа́се, блу́дствовавшия подража́х, о́нех насле́дствовав осужде́ние, в пото́пе погруже́ния.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Но́и


 • 6. […] о́наго, душе́, отцеуби́йца подража́вши, сра́ма не покры́ла еси́ и́скренняго, вспять зря возврати́вшися.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ха́ма


 • 7. Запале́ния, я́коже […] бе́гай, душе́ моя́, гре­ха́: бе́гай Содо́мы и Гомо́рры, бе́гай пла́мене вся́каго безслове́снаго жела́ния.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Лот


 • 8. […] возненави́деннаго подража́ла еси́, душе́, отда­ла́ еси́ преле́стнику тво­е­му́ пе́рвыя добро́ты пе́рвенство, и оте́ческия моли́твы отпа́ла еси́, и два́жды поползну́лася еси́ окая́нная, дея́нием и ра́зумом, те́мже ны́не пока́йся.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Иса́ва


 • 9. […] на гно́ищи слы́шавши, о душе́ моя́, оправда́вшагося, того́ му́жеству не поревнова́ла еси́, тве́рдаго не име́ла еси́ предложе́ния, во всех я́же ве́си, и и́миже искуси́лася еси́, но яви́лася еси́ нетерпели́ва.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: И́ова


 • 10. […] слы́шала еси́ ковче́жец, душе́, вода́ми, волна́ми носи́м ре́чными, я́ко в черто́зе дре́вле бе́гающий де́ла го́рькаго сове́та фараони́тска.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Моисе́ов


 • 11. А́ще […] слы́шала еси́, убива́ющия ино­гда́ безвозра́стное му́жеское, душе́ окая́нная, целому́дрия дея́ние, ны́не, я́ко вели́кий Моисе́й, сси прему́дрость.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: ба́бы


 • 12. Моисе́ов жезл вообража́й, душе́, ударя́ющий мо́ре, и огустева́ющий глу­би­ну́, во о́браз […] Боже́ственнаго, и́мже мо́жеши и ты вели́кая соверши́ти.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Креста́


 • 13. Ааро́н приноша́ше огнь Бо́гу, непоро́чный, неле́стный, но […], я́ко ты, душе́, приноша́ху чужде́е Бо́гу оскверне́нное житие́.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Офни́ и Финее́с
  Ком­мен­та­рий:

  См.: Офни; Фине­ес. • 14. Испыта́й, душе́, и смот­ряй, я́коже […], обетова́ния зе́млю, како­ва́ есть, и всели́ся в ню благозако́нием.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Иису́с Нави́н


 • 15. Слы́шала еси́ […], ка́ко на есте­ство́ воста́? Позна́ла еси́ того́ скве́рная дея́ния, и́миже осквер­ни́ ло́же Дави́да отца́, но ты подража́ла еси́ того́ стра́стная и любосла́стная стремле́ния.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Авессало́ма


 • 16. Покори́ла еси́ нерабо́тное твое́ досто́инство те́лу тво­е­му́, ино́го бо […] обре́тши вра­га́, душе́, сниз­ш­ла́ еси́ сего́ сове́том, но сия́ разсы́па Сам Христо́с, да ты вся́ко спасе́шися.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ахитофе́ла


 • 17. […] чу́дный, и благода́ти прему́дрости испо́лненный, сей лука́вое ино­гда́ пред Бо́гом сотвори́в, отсту­пи́ от Него́, ему́же ты прокля́тым твои́м житие́м, душе́, уподо́билася еси́.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Соломо́н


 • 18. Ровоа́му поревнова́ла еси́, не послу́шавшему сове́та о́тча, ку́пно же и зле́йшему рабу́ […], пре́жнему отсту́пнику, душе́, но бе́гай подража́ния, и зови́ Бо́гу: согреши́х, уще́дри мя.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Иеровоа́му


 • 19. […], душе́, слы́шала еси́ ка́ющияся Бо́гу, вре́тищем и пе́пелом, сих не подража́ла еси́, но яви́лася еси́ зле́йшая всех, пре́жде зако́на, и по зако́не прегреши́вших.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ниневи́тяны


 • 20. В ро́ве бла́та слы́шала еси́ […], душе́, гра́да Сио́ня рыда́ньми вопию́ща, и слез и́щуща, подража́й сего́ плаче́вное житие́ и спасе́шися.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Иереми́ю


 • 21. […] в Фарси́с побе­же́, проразуме́в обраще́ние ниневи́тянов, разу­ме́ бо, я́ко проро́к, Бо́жие благоутро́бие: те́мже ревнова́ше проро́честву не солга́тися.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ио́на


 • 22. […] в ро́ве слы́шала еси́, ка́ко загра­ди́ уста́, о душе́, звере́й: уве́дела еси́, ка́ко о́троцы и́же о Аза́рии, погаси́ша ве́рою пе́щи пла́мень горя́щий.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Дании́ла


 • 23. Го́рлица пустынолю́бная, глас вопию́щаго воз­гла­си́, Христо́в свети́льник, пропове́дуяй покая́ние, И́род беззако́ннова со […]. Зри, душе́ моя́, да не увя́знеши в беззако́нныя се́ти, но облобыза́й покая́ние.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Иродиа́дою


 • 24. В пусты́ню всели́ся благода́ти Предте́ча, и Иуде́я вся и […] слы́шавше теча́ху, и испове́даху гре­хи́ своя́, креща́ющеся усе́рдно, и́хже ты не подража́ла еси́, душе́.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Самари́я


 • 25. […] исце­ли́ прикоснове́нием кра́я ри́зна Госпо́дь, прокаже́нныя очи́сти, слепы́я и хромы́я просвети́в, испра́ви, глухи́я же и немы́я, и нича́щия ни́зу исце­ли́ сло́вом, да ты спасе́шися, окая́нная душе́.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Кровоточи́вую
  Ком­мен­та­рий:

  Тест на зна­ние Вели­ко­го кано­на: часть 1, часть 3, часть 4Пра­виль­ных ответов: 
0
0%
Оши­боч­ных ответов: 
0
0%
Вы непра­виль­но отве­ти­ли на сле­ду­ю­щие вопросы: 

Заре­ги­стри­руй­тесь, что­бы сохра­нять резуль­та­ты тестов в лич­ном кабинете.

 • 57%

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки