Тест 4 на знание Великого канона

Восстановите пропущенные слова в отрывках Великого канона свт. Андрея Критского, читаемого в четверг.

 

 • 1. Му́жа уби́х, глаго́лет, в я́зву мне, и ю́ношу в струп, [...] рыда́я вопия́ше; ты же не трепе́щеши, о душе́ моя́, окаля́вши плоть, и ум оскверни́вши.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Ламе́х


 • 2. Ага́ре дре́вле, душе́, еги́птяныне уподо́билася еси́, порабо́тившися произволе́нием, и ро́ждши но́ваго [...], презо́рство.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Исма́ила


 • 3. [...] ле́ствицу разуме́ла еси́, душе́ моя́, явля́емую от земли́ к небесе́м, почто́ не име́ла еси́ восхо́да тве́рда, благоче́стия?
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Иа́ковлю


 • 4. Не бу́ди столп сла́ный, душе́, возврати́вшися вспять: о́браз да устраши́т тя содо́мский, горе́ в [...] спаса́йся.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Сиго́р


 • 5. А́ще и кла́дязь еси́ глубо́кий, Влады́ко, источи́ ми во́ду из пречи́стых Твои́х жил, да я́ко [...], не ктому́ пия́й жа́жду, жи́зни бо струи́ источа́еши.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: самаряны́ня


 • 6. [...] да бу́дут ми сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди, да умы́ю и аз зе́ницы се́рдца, и ви́жду Тя, у́мна Све́та преве́чна.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Силоа́м


 • 7. Несравне́нным жела́нием, всебога́тая, Дре́ву возжеле́вши поклони́тися [...], сподо́билася еси́ жела́ния, сподо́би у́бо и мене́ улучи́ти вы́шния сла́вы.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Живо́тному


 • 8. Исчезо́ша дни́и мои́, я́ко со́ние востаю́щаго, те́мже, я́ко Езеки́я, слезю́ на ло́жи мое́м, приложи́тися мне ле́том живота́. Но кий [...] предста́нет тебе́, душе́, а́ще не всех Бог?
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Иса́ия


 • 9. Погребо́х о́браз Твой и растли́х за́поведь Твою́, вся помрачи́ся добро́та, и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, свеща́, но уще́дрив возда́ждь ми, я́коже пое́т [...], ра́дование.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Дави́д


 • 10. Чу́до но́во ви́дев, ужаса́шеся боже́ственный в тебе́ вои́стинну, ма́ти, [...], а́нгела бо зря́ше во пло́ти, и у́жасом весь исполня́шеся, Христа́ поя́ во ве́ки.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Зоси́ма


 • 11. [...] оглаго́ловаше Тя, [...] Богосло́вяше Тя, о́ба бо на кресте́ сви́сяста, но, о Благоутро́бне, я́ко ве́рному разбо́йнику Твоему́, позна́вшему Тя Бо́га, и мне отве́рзи дверь сла́внаго Ца́рствия Твоего́.
  Вопрос без списка ответов, с самопроверкой После устного ответа на вопрос, нажмите кнопку "Правильный ответ" и оцените самостоятельно, правильно ли вы ответили, нажав кнопку "Ответил правильно" или "Ответил неправильно".
  Правильный ответ: Разбо́йник
  Комментарий:

  Тест на знание Великого канона: часть 1, часть 2, часть 3Правильных ответов:
0
0%
Ошибочных ответов:
0
0%
Вы неправильно ответили на следующие вопросы:

Зарегистрируйтесь, чтобы сохранять результаты тестов в личном кабинете.

Комментировать

*

Размер шрифта: A- 15 A+
Тёмная тема:
Цвета
Цвет фона:
Цвет текста:
Цвет ссылок:
Цвет акцентов
Цвет полей
Фон подложек
Заголовки:
Текст:
Выравнивание:
Боковая панель:
Сбросить настройки