Тест 4 на знание Великого канона

Вос­ста­но­ви­те про­пу­щен­ные сло­ва в отрыв­ках Вели­ко­го кано­на свт. Андрея Крит­ско­го, чита­е­мо­го в чет­верг.

 

 • 1. Му́жа уби́х, глаго́лет, в я́зву мне, и ю́ношу в струп, […] рыда́я вопия́ше; ты же не трепе́щеши, о душе́ моя́, окаля́вши плоть, и ум оскверни́вши.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Ламе́х


 • 2. Ага́ре дре́вле, душе́, еги́птяныне уподо́билася еси́, порабо́тившися произволе́нием, и ро́ждши но́ваго […], презо́рство.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Исма́ила


 • 3. […] ле́ствицу разуме́ла еси́, душе́ моя́, явля́емую от зем­ли́ к небесе́м, поч­то́ не име́ла еси́ восхо́да тве́рда, благоче́стия?
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Иа́ковлю


 • 4. Не бу́ди столп сла́ный, душе́, возврати́вшися вспять: о́браз да устраши́т тя содо́мский, горе́ в […] спаса́йся.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Сиго́р


 • 5. А́ще и кла́дязь еси́ глубо́кий, Влады́ко, исто­чи́ ми во́ду из пречи́стых Твои́х жил, да я́ко […], не кто­му́ пия́й жа́жду, жи́зни бо струи́ источа́еши.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: самаряны́ня


 • 6. […] да бу́дут ми сле́зы моя́, Влады́ко Го́споди, да умы́ю и аз зе́ницы се́рдца, и ви́жду Тя, у́мна Све́та преве́чна.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Силоа́м


 • 7. Несравне́нным жела́нием, всебога́тая, Дре́ву возжеле́вши поклони́тися […], сподо́билася еси́ жела́ния, сподо́би у́бо и мене́ улучи́ти вы́шния сла́вы.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Живо́тному


 • 8. Исчезо́ша дни́и мои́, я́ко со́ние востаю́щаго, те́мже, я́ко Езеки́я, сле­зю́ на ло́жи мое́м, приложи́тися мне ле́том живо­та́. Но кий […] предста́нет тебе́, душе́, а́ще не всех Бог?
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Иса́ия


 • 9. Погребо́х о́браз Твой и растли́х за́поведь Твою́, вся помрачи́ся добро́та, и страстьми́ угаси́ся, Спа́се, све­ща́, но уще́дрив возда́ждь ми, я́коже пое́т […], ра́дование.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Дави́д


 • 10. Чу́до но́во ви́дев, ужаса́шеся боже́ственный в тебе́ вои́стинну, ма́ти, […], а́нгела бо зря́ше во пло́ти, и у́жасом весь исполня́шеся, Хри­ста́ поя́ во ве́ки.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Зоси́ма


 • 11. […] оглаго́ловаше Тя, […] Богосло́вяше Тя, о́ба бо на кре­сте́ сви́сяста, но, о Благоутро́бне, я́ко ве́рному разбо́йнику Тво­е­му́, позна́вшему Тя Бо́га, и мне отве́рзи дверь сла́внаго Ца́рствия Твоего́.
  Вопрос без спис­ка отве­тов, с самопроверкой  После уст­но­го отве­та на вопрос, нажми­те кноп­ку “Пра­виль­ный ответ” и оце­ни­те само­сто­я­тель­но, пра­виль­но ли вы отве­ти­ли, нажав кноп­ку “Отве­тил пра­виль­но” или “Отве­тил неправильно”. 
  Пра­виль­ный ответ: Разбо́йник
  Ком­мен­та­рий:

  Тест на зна­ние Вели­ко­го кано­на: часть 1, часть 2, часть 3Пра­виль­ных ответов: 
0
0%
Оши­боч­ных ответов: 
0
0%
Вы непра­виль­но отве­ти­ли на сле­ду­ю­щие вопросы: 

Заре­ги­стри­руй­тесь, что­бы сохра­нять резуль­та­ты тестов в лич­ном кабинете.

 • 59%

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

*

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки