Ваш город - Сиэтл?

Для получения календаря в соответствии с Вашей временной зоной - пожалуйста, укажите город.

Не найден город с таким названием. Пожалуйста, укажите другой (например, ближайший региональный центр).

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Утр. - Ев. 1-е, Мф. XXVIII:16-20 (зач. 116). Лит. - Деян. V:12-20 (зач. 14). Ин. XX:19-31 (зач. 65).

Антипасха. Неделя 2-я по Пасхе

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Мученикам Терентию, Публию, Африкану и иже с ними

Кондак мученикам Терентию, Публию, Африкану и иже с ними, глас 2

Му́ченическая честна́я па́мять прии́де дне́сь,/ веселя́щи вся́ческая,/ Тере́нтия прему́драго и дружи́ны его́./ Те́пле у́бо стеце́мся, да прии́мем исцеле́ния,/ си́и бо благода́ть от Бо́га прия́ша Ду́ха Свята́го// исцеля́ти неду́ги ду́ш на́ших.

Священномученику Григорию V, патриарху Константинопольскому

Тропарь священномученику Григорию V, патриарху Константинопольскому, глас 8

Благослове́н еси́, Христе́ Бо́же наш,/ укрепи́вый Боже́ственнаго патриа́рха,/ низпосла́вый тому́ свы́ше Свою́ благода́ть,/ и́мже и нас свободи́л еси́ от рабо́ты вра́жия,// Человеколю́бче, сла́ва Тебе́.

показать все

Кондак священномученику Григорию V, патриарху Константинопольскому, глас 7

Святи́телю и му́чениче Григо́рие,/ за лю́ди твоя́ ду́шу положи́вый/ и в светоно́сный день Христо́ва Воскресе́ния пострада́вый,/ моли́ся Страда́вшему за ны и Воскре́сшему/ Це́рковь Правосла́вную незы́блему всегда́ храни́ти,/ па́стве же твое́й и Ру́сстей земле́, святы́я мо́щи твоя́ с любо́вию ле́та мно́га храни́вшей,// дарова́ти мир и ве́лию ми́лость.

Божией Матери пред иконой Ее «Озерянская»

Тропарь Божией Матери пред иконой Ее «Озерянская», глас 3

Твоего́ предста́тельства увере́ние/ и милосе́рдия Твоего́ явле́ние/ ико́на Озеря́нская нам, Влады́чице, показа́ся;/ пред не́юже ду́ши на́ша в моли́тве излива́ем/ и ве́рою Тебе́ вопие́м:/ воззри́, Милосе́рдая, на лю́ди Твоя́,/ вся ско́рби на́ша и печа́ли утоли́,/ утеше́ние благо́е в сердца́ на́ша низпосли́// и спасе́ние ве́чное душа́м на́шим, Пречи́стая, испроси́.

Кондак Божией Матери пред иконой Ее «Озерянская», глас 5

Не отри́ни, о, Милосе́рдая Ма́ти,/ слез и воздыха́ний на́ших,/ но проше́ния на́ша ми́лостивно прии́мши,/ пред ико́ною Твое́ю моля́щихся люде́й ве́ру укрепи́,/ умиле́нием сердца́ их испо́лни и крест земна́го жития́ носи́ти им помози́;/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Молитва первая Божией Матери пред иконой Ее «Озерянская»

О, Преблагослове́нная Влады́чице на́ша Богоро́дице! К Тебе́, обре́тшей благода́ть пред Бо́гом, во е́же роди́ти ми́ру Спа́са душ на́ших, с Ним же у Креста́ Его́ моли́твою за мир сраспина́вшаяся, и Ма́терию Све́та Им пронарече́нная, припа́дающе, мо́лимся. При́зри, Всеми́лостивая, на нас, Предве́чным Сове́том Пресвяты́я Тро́ицы, к благода́тному насле́дию жи́зни ве́чныя созда́нных, жа́лом же грехо́вным уя́звленных и сме́рти теле́сней и душе́вней пове́рженных су́щих, и я́коже святу́ю ико́ну Твою́ Озеря́нскую пречу́дне срасти́вши, всем ве́рным исто́чник чуде́с от нея́ источи́ла еси́, си́це же и нас, на Твою́, Богома́ти, ико́ну, благогове́йно взира́ющих, душе́вне и теле́сне исцели́, и немощно́е естество́ на́ше, сече́нием грехо́вным разсека́емое, па́ки с Бо́гом соедини́, и ча́дами Его́ Боже́ственныя любве́, си́лою и де́йствием Свята́го Ду́ха, нас соде́лай. Сердца́ же на́ша, Всеми́лостивая, благода́тию Христо́вою раствори́, и во́лю на́шу ко исполне́нию за́поведей Бо́жиих спе́шну сотвори́, но́ги же на́ши на путь ми́рен — И́стину Христо́ву напра́ви. И си́це, о Всеблага́я, все естество́ на́ше любо́вию к Бо́гу воспламени́. Влады́чице Пресвята́я, я́коже в тя́жком наше́ствии иноплеме́нник в преде́лы на́ша свято́ю ико́ною Твое́ю Озеря́нскою Правосла́вныя лю́ди укрепля́ла еси́, та́ко и ны́не зна́мением Ли́ка сего́ Пресвята́го па́ству Ха́рьковскую и всех ве́рных чад страны́ на́шея в единомы́слии ве́ры утверди́, и от тлетво́рных раско́лов и ересе́й злочести́вых и ины́х бед сохрани́, Оте́честву же на́шему незы́блемаго ми́ра от Бо́га испроси́, и от всех враг, мы́слящих нам зла́я, нас изба́ви. Ве́рных же Твои́х, пред свято́ю ико́ною Твое́ю припа́дающих и в ско́рбех Тебе́ моля́щихся, проше́ния испо́лни, и вся, я́же ко спасе́нию потре́бная, всем нам да́руй. Убо́гия же сле́зы и воздыха́ния на́ша благоприя́тны пред Бо́гом сотвори́ и проще́ние грехо́в на́ших испроси́. И та́ко, Преблагослове́нная Ма́ти, воздви́гни нас на благода́рственное Ти славосло́вие, и в по́двизе покая́ния нас укрепля́ющи, неосужде́нных прича́стников Пречи́стаго Те́ла и Честны́я Кро́ве Го́спода на́шего Иису́са Христа́ по кончи́не жития́ на́шего бы́ти нас ми́лостивно сподо́би. В час же исхо́да на́шего моли́тву Ма́тернюю о нас пред Бо́гом сотвори́, и бе́дныя ду́ши на́ша чрез мыта́рства лю́тыя, нача́ла и вла́сти тмы, невозбра́нно в Ца́рствие Небе́сное, иде́же мир и ра́дость безконе́чная, приведи́, — во е́же в Це́ркви Небе́сней, Тобо́ю, Честне́йшею Херуви́м и Сла́внейшею без сравне́ния Серафи́м, укра́шенной, непреста́нно славосло́вити и воспева́ти сме́рти Победи́теля — А́гнца Бо́жия, взе́мшаго грехи́ ми́ра. Ему́же, о Благода́тная, Тебе́ ра́ди, оса́нна и благодаре́ние, сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом — Уте́шителем Святы́м, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред Ее иконой «Сладкое Лобзание»

Тропарь Пресвятой Богородице пред Ее иконой «Сладкое Лобзание», глас 7

Одержащей ереси,/ о честней иконе Твоей, Дево,/ яве промышлявши:/ морешествием Твоей обители/ яко дар достоин приношаеши./ Сию же мы Сладколюбящую праве нарицающе,/ Тя ублажаем.

Кондак Пресвятой Богородице пред Ее иконой «Сладкое Лобзание», глас 8

Иже в храме и обители Твоей приходящий Ти/ и богоугодно спасительная гонящия/ и почитающия Твой святый образ,/ сим даруй, Дево, Твоя милости,/ от всяких избавльши сих скорбей, Тебе вопиющия:/ радуйся, Едина Богоневестная.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Деян.5:12–20; Ин.20:19–31)

«Господь мой и Бог мой!» – воззвал св. апостол Фома (Ин.20:28). Ощущаете ли, с какою силою ухватился он за Господа и как крепко держит Его? Не крепче держит утопающий доску, на которой чает спасенным быть от потопления. Прибавим, что, кто не имеет таким Господа для себя и себя в отношении к Господу, тот еще не верует в Господа, как следует. 

Мы говорим: «Господь Спаситель», – разумея, что Он Спаситель всех, а этот говорит: «Господь Спаситель мой». Кто говорит: «мой Спаситель», тот ощущает свое спасение, исходящее от Него. Ощущению же спасения сопредельно ощущение пагубы, из которой извлек спасенного Спасающий. Чувство пагубы жизнелюбивого по природе человека, знающего, что не может он сам себя спасти, заставляет искать Спасителя. Когда обретет Его и ощутит силу спасения, от Него исходящую, хватается за Него крепко и оторваться от Него не захочет, хоть бы лишали его за то самой жизни. 

Такого рода события в духовной жизни христианина не воображаются только умом, а переживаются самым делом. Затем, как вера его, так и сочетание со Христом становятся крепки, как жизнь или смерть. Такой только искренно взывает: «кто меня разлучит!» (Рим.8:35).

Притча дня

Помните, что сила дается не на завтрашний, а на сегодняшний крест. Один человек, глубоко удрученный, поведал другому свои заботы и спросил: «Почему мне так ужасно тяжело?» – «Потому, – ответил тот, – что ты вместе с настоящей ношей захватил и будущую и несешь эту и будущую ношу своей силой, не Божией».

Своя сила гнетет беспомощностью, а Божия сила подымает всемогуществом.

Проповедь дня

Случайный тест

(20 голосов: 4.75 из 5)