Библиотеке требуются волонтёры

Мѣ́сѧца тогѡ́же въ л҃а-й де́нь. Ст҃а́гѡ а҆пⷭ҇ла є҆рмі́а: И҆ ст҃а́гѡ мꙋ́ченика є҆рме́а.

Стїхи̑ры, гла́съ а҃. Подо́бенъ: Нбⷭ҇ныхъ чинѡ́въ.

Кро́вными ка́плѧми ꙳ безбо́жїѧ ѻ҆́гнь, великомꙋ́чениче, погаси́въ, ꙳ хрⷭ҇то́вꙋ цр҃ковь напои́лъ є҆сѝ бога́тнѡ, ꙳ и҆ вѣ́рныхъ сердца̀ ᲂу҆ѧсни́лъ є҆сѝ, ꙳ благоче́стнѡ почита́ющихъ ꙳ твою̀ свѧще́ннꙋю и҆ честнꙋ́ю па́мѧть.

Ꙗ҆́кѡ неѡбори́мь сто́лпъ, ꙳ прилѡ́ги вра̑гъ не поколеба́лсѧ є҆сѝ ѿню́дъ, ꙳ тѣ́хже сердца̀ сте́рлъ є҆сѝ, є҆рме́е, ꙳ и҆ болѣ́знїю до́блихъ пѡ́двигъ твои́хъ, ꙳ ꙗ҆́кѡ преклоне́нꙋ стѣ́нꙋ, ꙳ всѧ̑ и҆́хъ шата̑нїѧ низло́жь.

Во глꙋбинꙋ̀ невѣ́рїѧ попо́лзшыѧсѧ ꙳ возводѧ̀, є҆рме́е, бж҃їимъ сло́вомъ, ꙳ мꙋ́къ треволнє́нїѧ под̾ѧ́лъ є҆сѝ мнѡ́га, ꙳ страстоте́рпче прехва́льне, ꙳ до́ндеже вше́лъ є҆сѝ съ ни́ми ра́достнѡ ꙳ въ приста́нище нбⷭ҇ное.

Стїхи̑ры бцⷣы, гла́съ и҆ подо́бенъ то́йже:

Ѡ҆держи́ми падє́нїи ненаде́жными, чⷭ҇таѧ, ꙳ тѧ̀ предста́тельницꙋ є҆ди́нꙋ и҆мꙋ́ще, дв҃о, ꙳ вопїе́мъ благода́рственнѡ: ꙳ ѡ҆чи́сти ны̀, прест҃а́ѧ бг҃оневѣ́сто, ꙳ ты́ бо є҆сѝ мі́рꙋ прибѣ́жище ꙳ и҆ застꙋпле́нїе ро́да на́шегѡ.

Жезло́мъ твоегѡ̀ предста́тельства, ꙳ бг҃ороди́тельнице чⷭ҇таѧ, ꙳ ѕвѣри̑ныѧ стра̑сти ꙳ ѻ҆каѧ́нныѧ дꙋшѝ моеѧ̀ ѿженѝ вско́рѣ, ꙳ ми́рнѡ живо́тъ мо́й ᲂу҆правлѧ́ющи, ꙳ и҆ ст҃о́мꙋ мѧ̀ ста́дꙋ и҆збра́нныхъ твои́хъ ѻ҆ве́цъ причтѝ.

Согрѣше́нїй пꙋчи́ною потоплѧ́еми, ꙳ къ ти́хомꙋ приста́нищꙋ ꙳ пречⷭ҇тыѧ твоеѧ̀ моли́твы, бг҃ороди́тельнице, прибѣ́гъ, ꙳ взыва́ю тѝ: спаси́ мѧ, ꙳ держа́внꙋю твою̀ пода́вши десни́цꙋ, ꙳ рабꙋ̀ твоемꙋ̀, пренепоро́чнаѧ.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ:

Нра́вомъ гнилы́мъ попо́лзсѧ, ни́цъ лежꙋ̀, ꙳ и҆ къ твое́й, дв҃о, притека́ю тишинѣ̀, ꙳ ѿ бꙋ́ри сопроти́вныѧ, ꙳ и҆ и҆скꙋше́нїй многоѻбра́зныхъ мѧ̀ и҆зба́ви: ꙳ да пою̀ твою̀ бл҃года́ть непреста́ннѡ, ꙳ бцⷣе мт҃и приснодв҃о.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Воздви́жена ꙗ҆́кѡ ви́дѣ на крⷭ҇тѣ̀ а҆́гнца ꙳ непоро́чнаѧ дв҃а, пла́чꙋщи вопїѧ́ше: ꙳ сла́дкое моѐ ча́до, ꙳ что̀ но́вое и҆ пресла́вное видѣ́нїе; ꙳ ка́кѡ содержа́й всѧ́чєскаѧ го́рстїю, ꙳ на дре́вѣ пригвожда́ешисѧ пло́тїю;

Тропа́рь, гла́съ д҃:

Мч҃никъ тво́й, гдⷭ҇и, є҆рме́й, во страда́нїи свое́мъ вѣне́цъ прїѧ́тъ нетлѣ́нный ѿ тебє̀ бг҃а на́шегѡ: и҆мѣ́ѧй бо крѣ́пость твою̀, мꙋчи́телей низложѝ, сокрꙋшѝ и҆ де́мѡнѡвъ немощны̑ѧ де́рзѡсти, тогѡ̀ моли́твами спасѝ дꙋ́шы на́шѧ.

Канѡ́нъ, творе́нїе і҆ѡ́сифово.

Гла́съ и҃. Пѣ́снь а҃. І҆рмо́съ:

Во́дꙋ проше́дъ, ꙗ҆́кѡ сꙋ́шꙋ, и҆ є҆гѵ́петскагѡ ѕла̀ и҆збѣжа́въ, і҆и҃льтѧнинъ вопїѧ́ше: и҆зба́вителю и҆ бг҃ꙋ на́шемꙋ пои́мъ.

Ѕвѣзда̀ сїѧ́ющаѧ бжⷭ҇твеннымъ свѣ́томъ, мꙋче́нїѧ сїѧ́нїемъ позна́нъ бы́лъ є҆сѝ, свѣ́тлѡ всѧ̑ ѡ҆зарѧ́ѧ, вѣ́рою чи́стою тѧ̀, є҆рме́е, чтꙋ́щыѧ.

Вы́нꙋ воззрѣ́нїемъ є҆́же къ бг҃ꙋ, всѧ̑ презрѣ́въ ꙗ҆̀же въ житїѝ, мч҃ниче мꙋ́дре, въ мꙋ́ченичєскїѧ вше́лъ є҆сѝ по́двиги, и҆ врага̀ держа́внѡ побѣди́лъ є҆сѝ.

Красе́нъ видѣ́нїемъ и҆ дꙋше́ю сы́й, є҆рме́е, вво́инилсѧ є҆сѝ цр҃ю̀ нбⷭ҇номꙋ, и҆ сегѡ̀, мꙋ́чениче, до конца̀ врагѝ смири́лъ є҆сѝ.

Не поже́ръ і҆́дѡлѡмъ, бл҃же́нне, твоѧ̀ и҆сторго́ша зꙋ́бы, чє́люсти мы́сленныхъ сокрꙋши́лъ є҆сѝ львѡ́въ, и҆ побѣ́ды ѡ҆дѣ́ѧсѧ вѣнце́мъ неꙋвѧда́ющимъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ст҃а́ѧ дв҃о мт҃и хрⷭ҇то́ва мч҃никѡвъ сла́ва, и҆ а҆́гг҃лѡвъ ра́досте, съ ни́ми молѝ сн҃а твоего̀ ᲂу҆ще́дрити и҆ спастѝ рабы̑ твоѧ̑.

Пѣ́снь г҃. І҆рмо́съ:

Ты̀ є҆сѝ ᲂу҆твержде́нїе притека́ющихъ къ тебѣ̀, гдⷭ҇и, ты̀ є҆сѝ свѣ́тъ ѡ҆мраче́нныхъ, и҆ пое́тъ тѧ̀ дꙋ́хъ мо́й.

Оу҆краше́нїе бы́лъ є҆сѝ страда́льцєвъ, мꙋ́дре, благода́тїю бг҃осїѧ́нною. тѣ́мже и҆̀же въ мі́рѣ, благоче́стнѡ тѧ̀ почита́емъ.

Хвалꙋ̀ бг҃ꙋ на́шемꙋ, че́люстемъ твои̑мъ сокрꙋша́ємымъ, мꙋ́чениче мꙋ́дре, въ тѧ̀ ᲂу҆крѣ́пльшемꙋ благода́рнѡ воспѣва́лъ є҆сѝ.

Си́лою бжⷭ҇твеннагѡ дх҃а ты̀ ᲂу҆крѣплѧ́емь, премꙋ́дре, си́льнаго ра́дꙋѧсѧ въ ѕло́бѣ смири́лъ є҆сѝ ѕмі́ѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆сты̀ и҆ ѧ҆зы́комъ и҆сповѣ́даю тѧ̀ бг҃а прест҃ы́й хра́мъ, пречи́стаѧ: сегѡ̀ ра́ди всѧ́кагѡ и҆зба́ви мѧ̀ ѡ҆ѕлобле́нїѧ.

Сѣда́ленъ, гла́съ д҃. Подо́бенъ: Вознесы́йсѧ:

Низло́жь врагѡ́въ возношє́нїѧ, ꙗ҆́кѡ во́инъ си́ленъ влⷣчень, побѣ́дный вѣне́цъ прїѧ́лъ є҆сѝ. тѣ́мже восхвалѧ́емъ тѧ̀ ꙗ҆́кѡ до́блѧ страда́льца, вѣ́рою творѧ́ще твою̀ всепра́зднственнꙋю па́мѧть, въ не́йже молѝ, спасти́сѧ на́мъ всѧ́кїѧ нꙋ́жды, є҆рме́е многострада́льне.

Сла́ва, и҆ ны́нѣ, бг҃оро́диченъ:

По бз҃ѣ во тво́й, бцⷣе, прибѣга́ю смире́нный, покро́въ бжⷭ҇твенный, припа́даѧ молю́сѧ: поми́лꙋй, пречⷭ҇таѧ, ꙗ҆́кѡ превзыдо́ша главꙋ̀ мою̀ грѣсѝ, и҆ бою́сѧ, влⷣчце, мꙋ́ки, и҆ трепе́щꙋ, моле́нїе сотворѝ, чⷭ҇таѧ, къ сн҃ꙋ твоемꙋ̀, ѿ си́хъ и҆зба́вити мѧ̀.

Крⷭ҇тобг҃оро́диченъ:

Ѿ безнача́льнагѡ ѻ҆ц҃а̀ рожде́ннаго, напослѣ́докъ тѧ̀ пло́тїю ро́ждшаѧ, на крⷭ҇тѣ̀ ви́сѧща зрѧ́щи, хрⷭ҇тѐ, ᲂу҆вы̀ мнѣ̀, любе́знѣйшїй і҆и҃се, вопїѧ́ше: ка́кѡ сла́вимый ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ѿ а҆́гг҃лъ, ѿ беззако́нныхъ ны́нѣ человѣ̑къ, сн҃е, хотѧ̀ распина́ешисѧ; пою́ тѧ, долготерпѣли́ве.

Пѣ́снь д҃. І҆рмо́съ:

Оу҆слы́шахъ, гдⷭ҇и, смотре́нїѧ твоегѡ̀ та́инство, разꙋмѣ́хъ дѣла̀ твоѧ̑, и҆ просла́вихъ твоѐ бж҃ество̀.

То́ки крове́й твои́хъ многобо́жїѧ ѻ҆́гнь погаси́ша: вѣ̑рнымъ же роса̀ ꙗ҆ви́шасѧ, страстоте́рпче мч҃ниче досточꙋ́дне.

Тро́ическꙋю бл҃года́тїю, мч҃ниче, ѡ҆роша́емь, пребыва́еши неѡпали́мь, посредѝ пла́мене стоѧ̀ трѝ днѝ, всесла́вне.

Ли́къ нбⷭ҇ныхъ си́лъ свы́ше смотрѧ́ше до́блесть, и҆ пѡ́двигъ твои́хъ крѣ́пости, страда́льче є҆рме́е, дивѧ́сѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Препѣ́таѧ влⷣчце, во ст҃ы́хъ почива́ющаго, па́че сло́ва родила̀ є҆сѝ: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ пѣ́сньми почита́емъ.

Пѣ́снь є҃. І҆рмо́съ:

Вскꙋ́ю мѧ̀ ѿри́нꙋлъ є҆сѝ ѿ лица̀ твоегѡ̀, свѣ́те незаходи́мый, и҆ покры́ла мѧ̀ є҆́сть чꙋжда́ѧ тма̀ ѻ҆каѧ́ннагѡ; но ѡ҆брати́ мѧ, и҆ къ свѣ́тꙋ за́повѣдей твои́хъ, пꙋти̑ моѧ̑ напра́ви, молю́сѧ.

Сокрꙋша́емь тѣ́ломъ, мч҃ниче пресла́вне, мно́гими мꙋ́ками сокрꙋше́нїе содѣ́лалъ є҆сѝ въ поги́бель и҆стꙋка̑ннымъ, благода́тїю. сегѡ̀ ра́ди всѣ́хъ благочести́выхъ, бл҃года́тїю бжⷭ҇твенною, и҆сцѣлѧ́еши дꙋшє́внаѧ сокрꙋшє́нїѧ.

Го́рькими ѡ҆тра́вы, мꙋ́чениче, напое́нъ, пребыва́еши невреди́мь, во и҆звѣ́стнꙋ вѣ́рꙋ призыва́ѧ си́хъ пода́телѧ, претворѧ́ема твои́мъ свѣ́тлымъ чꙋдодѣ́йствомъ къ мꙋче́нїѧ красотѣ̀ пресвѣ́тлѡ.

Ника́коже ᲂу҆клони́лсѧ є҆сѝ стоѧ́нїѧ лꙋ́чшагѡ, бл҃же́нне, ᲂу҆крѣплѧ́ющагѡ тѧ̀ и҆ ᲂу҆твержда́юща, и҆ и҆справлѧ́юща по́двиги всѧ̑, є҆́же къ немꙋ̀ бы́вшее, прозрѧ̀ нра́ва простото́ю.

Бг҃оро́диченъ:

Мы́сленный тѧ̀ свѣ́щникъ, дре́вле прⷪ҇ро́къ ви́дѣ дꙋ́хомъ, и҆мꙋ́щь, ѻ҆трокови́це, свѣщꙋ̀ хрⷭ҇та̀ гдⷭ҇а, свѣ́томъ неизрече́ннымъ всѧ̑ ны̀ просвѣща́юща, вѣ́рнѡ тѧ̀ чтꙋ́щыѧ, пренепоро́чнаѧ.

Пѣ́снь ѕ҃. І҆рмо́съ:

Ѡ҆чи́сти мѧ̀, сп҃се, мнѡ́га бо беззакѡ́нїѧ моѧ̑, и҆ и҆зъ глꙋбины̀ ѕѡ́лъ возведѝ, молю́сѧ: къ тебѣ́ бо возопи́хъ, и҆ ᲂу҆слы́ши мѧ̀, бж҃е спасе́нїѧ моегѡ̀.

Всецѣ́ло къ бг҃ꙋ, всебл҃же́нне, и҆мѣ́ѧ жела́нїе, болѣ̑зни и҆ терза̑нїѧ, бжⷭ҇твеннагѡ твоегѡ̀ тѣлесѐ, ꙗ҆́коже и҆но́мꙋ стра́ждꙋщꙋ, терпѣ́лъ є҆сѝ ра́дꙋѧсѧ, вѣнца̀ прозира́ѧ.

Претерпѣ́лъ є҆сѝ крѣ́пкѡ жи̑лъ твои́хъ ѿѧ́тїе, є҆рме́е мꙋ́чениче хрⷭ҇то́въ, врага̀ многоко́зненнагѡ жи̑лы и҆стерза́ѧ благода́тїю, и҆ мꙋ́жествꙋ всѧ́комꙋ ѻ҆́бразъ ꙗ҆влѧ́ѧсѧ.

И҆з̾ѡщре́нъ ѻ҆гне́мъ хрⷭ҇то́вы любвѐ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆бою́дꙋ ѻ҆́стръ вои́стиннꙋ бы́лъ є҆сѝ ме́чь, вѡ́инства безбѡ́жнаѧ, ꙗ҆́кѡ тве́рдъ ѻ҆рꙋ́жникъ, посѣка́ѧ ꙗ҆вле́ннѡ.

Бг҃оро́диченъ:

Пита́еши бг҃олѣ́пнѡ ма́нїемъ всѧ̑ пита́ющаго, рꙋка́ми держи́ши, всенепоро́чнаѧ влⷣчце, всѧ̑ содержа́щаго: сегѡ̀ ра́ди тѧ̀ вѣ́рнїи по до́лгꙋ сла́вимъ.

Конда́къ, гла́съ ѕ҃. Подо́бенъ: Є҆́же ѡ҆ на́съ:

И҆́же по хрⷭ҇тѣ̀ ᲂу҆се́рднѡ подвиза́всѧ, въ сѣди́нахъ до́блихъ мꙋ́жество стѧжа̀, мꙋ́чениче є҆рме́е: беззако́нныхъ ѕлоꙋмышлє́нїѧ попра́въ хрⷭ҇то́вою си́лою, ѿ чаро́вныхъ напое́нїй невреди́мь пребы́сть, зовы́й: бг҃ъ є҆́сть со мно́ю, и҆ никто́же на мѧ̀.

Пѣ́снь з҃. І҆рмо́съ:

Ѿ і҆ꙋде́и доше́дше, ѻ҆́троцы въ вавѷлѡ́нѣ и҆ногда̀ вѣ́рою трⷪ҇ческою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: ѻ҆тцє́въ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Къ бг҃ꙋ зрѧ̀ могꙋ́щемꙋ спастѝ, ᲂу҆ма̀ пра́востїю, претерпѣ́лъ є҆сѝ бѡлѣ́зни, є҆рме́е, до́блѧгѡ твоегѡ̀ тѣ́ла, воспѣва́ѧ: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Кропле́нїемъ твои́хъ крове́й ѻ҆́гнь ᲂу҆гаси́лъ є҆сѝ безбо́жїѧ, въ пла́мень же вше́дъ, не ѡ҆пали́лсѧ є҆сѝ ѿню́дъ, воспѣва́ѧ, пребога́те: ѻ҆тє́цъ на́шихъ бж҃е, бл҃гослове́нъ є҆сѝ.

Блажи́тъ тѧ̀ всѧ́ка цр҃ковь, зрѧ́щи до́блєсти твоѧ̑, благода́ть же чꙋде́съ, и҆ побѣ̑дныѧ по́чєсти, ꙗ҆̀же подадѐ тебѣ̀ гдⷭ҇ь, мꙋ́чениче є҆рме́е мꙋ́дре, свѣ́тлѡ подвиза́вшꙋсѧ.

Бг҃оро́диченъ:

Оу҆краси́ласѧ є҆сѝ, дв҃о, добро́тою, кра́снаго хрⷭ҇та̀ ро́ждши, на́мъ ᲂу҆подо́бльшасѧ, и҆ всѧ̑ сокрꙋшє́нныѧ къ жи́зни возве́дша. тѣ́мже вѣ́рнѡ тѧ̀ всегда̀ сла́вимъ въ пѣ́снехъ.

Пѣ́снь и҃. І҆рмо́съ:

Побѣди́тели мꙋчи́телѧ и҆ пла́мене благода́тїю твое́ю бы́вше, за́повѣдемъ твои̑мъ ѕѣлѡ̀ прилѣжа́ще, ѻ҆́троцы вопїѧ́хꙋ: благослови́те всѧ̑ дѣла̀ гдⷭ҇нѧ гдⷭ҇а.

Беззако́нныхъ велѣ́нїе, зако́номъ ᲂу҆крѣплѧ́емь и҆́стиннымъ, страда́льче є҆рме́е, ра́дꙋѧсѧ преѡби́дѣлъ є҆сѝ: и҆ по́двиги вели́кими, блаже́нне, терпѧ̀ прїѧ́лъ є҆сѝ, ꙗ҆̀же въ вы́шнихъ жили̑ща во вѣ́ки.

Не ᲂу҆жаса́юсѧ всѧ́кагѡ болѣ́зней велѣ́нїѧ пребыва́ема, ни принесꙋ̀ че́сти не сꙋ́щымъ богѡ́мъ, взыва́лъ є҆сѝ, всеблаже́нне: є҆ди́наго то́кмѡ чтꙋ̀ і҆и҃са гдⷭ҇а, при понті́йстѣмъ пїла́тѣ распе́ншагосѧ.

Пожре́тисѧ ше́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча̀ неѕло́биво, мч҃ниче є҆рме́е, за поже́ршагосѧ на́съ ра́ди ꙗ҆́кѡ ѻ҆вча́те, и҆ жє́ртвы мє́рзскїѧ всѧ̑ ѿ землѝ ѿе́мшаго: тѣ́мже во хвале́нїи досто́йнѡ тѧ̀ пое́мъ.

Бг҃оро́диченъ:

Ꙗ҆ви́ласѧ є҆сѝ ши́рши нб҃съ, вмѣсти́вшаѧ бг҃а во ᲂу҆тро́бѣ: є҆го́же при́снѡ молѝ, ᲂу҆тѣснѧ́ющагѡ мѧ̀ ны́нѣ грѣха̀ и҆зба́вити, дв҃о, ꙗ҆́кѡ да просте́рсѧ дѣ́лы благоче́стїѧ, вѣ́рнѡ тѧ̀ ᲂу҆блажа́ю.

Пѣ́снь ѳ҃. І҆рмо́съ:

Оу҆жасе́сѧ ѡ҆ се́мъ нб҃о, и҆ землѝ ᲂу҆диви́шасѧ концы̀, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ꙗ҆ви́сѧ человѣ́кѡмъ пло́тски, и҆ чре́во твоѐ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. тѣ́мъ тѧ̀ бцⷣꙋ, а҆́гг҃лѡвъ и҆ человѣ̑къ чинонача̑лїѧ велича́ютъ.

Ви́дѣти сподо́билсѧ є҆сѝ, разрѣши́всѧ ѿ пло́ти, страстоте́рпче прехва́льне, бл҃га̑ѧ, ꙗ҆̀же тебѣ̀ ᲂу҆гото́ва бг҃ъ, и҆ съ тобо́ю пострада́вшымъ, и҆ низло́жшымъ лꙋка́ваго. съ ни́миже на́мъ спасти́сѧ гдⷭ҇а молѝ, мч҃ниче є҆рме́е достохва́льне.

Красе́нъ тво́й ви́дъ и҆ пре́жде твоегѡ̀ страда́нїѧ, краснѣ́йши ꙗ҆ви́сѧ, мꙋ́дре, по по́двизѣхъ чꙋ́дныхъ, а҆́гг҃льскою свѣ́тлостїю ᲂу҆кра́шенъ, сла́вне. тѣ́мже и҆ къ кра̑снымъ восте́клъ є҆сѝ черто́гѡмъ, побѣ́дными вѣнцы̑ ᲂу҆добре́нъ.

Во́инство преѡби́дѣлъ є҆сѝ земно́е, цр҃ю̀ нбⷭ҇номꙋ во́инствꙋеши, мч҃ниче мꙋ́дре. є҆гѡ́же си́лою крѣ́пкою де́мѡнскїѧ полкѝ всѧ̑ потреби́лъ є҆сѝ держа́внѡ, и҆ побѣ́дными вѣнцы̑ зако́ннѡ ᲂу҆вѧ́злсѧ є҆сѝ, ѡ҆ на́съ молѝ всегда̀.

Па́мѧть твоѧ̀ наста̀ свѣтоза́рнаѧ, на́шѧ мы̑сли просвѣща́ющи лꙋча́ми пѡ́двигъ твои́хъ тве́рдыхъ. въ не́йже мо́лимъ тѧ̀: и҆мѣ́ѧй дерзнове́нїе ко хрⷭ҇тꙋ̀, молѝ непреста́ннѡ, ᲂу҆лꙋчи́ти на́мъ ми́лость въ де́нь сꙋ́дный.

Бг҃оро́диченъ:

Ѡ҆бо́лксѧ въ мѧ̀ про́йде и҆зъ тебє̀ бг҃ъ, нетлѣ́нїѧ ѡ҆блече́ мѧ ѻ҆де́ждою, ѕлы́мъ нра́вомъ ѡ҆бна́жшасѧ бж҃е́ственныѧ ѻ҆де́жды, бг҃ороди́тельнице влⷣчце, всѣ́хъ человѣ́кѡвъ прибѣ́жище, мꙋ́ченикѡвъ вѣнцено́сныхъ ᲂу҆твержде́нїе и҆ стѣна̀, и҆ а҆́гг҃лѡвъ ра́дованїе.

Комментарии для сайта Cackle