Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому

Тропарь священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому, глас 4

Я́ко столп избра́нный Це́ркве Христо́вой/ и свети́льник присносве́тлый всея́ вселе́нныя,/ прему́дре показа́ся, Харала́мпие,/ возсия́ в ми́ре муче́нием,/ разруши́ и́дольское мракобе́сие, блаже́нне,/ сего́ ра́ди яви́ся предста́тель Христу́,// моли́ся спасти́ся нам.

Тропарь священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому, поемый на молебне, глас 4

Страстоте́рпцу Харала́мпию присту́пим/ и о́бразу его́ поклони́мся, от се́рдца вопию́ще:/ му́чениче Харала́мпие и о́тче,/ от вся́каго обстоя́ния и всех бед свои́х раб изба́ви нас,// в це́ркве твоея́ вы́ну пребыва́ющих.

показать все

Ин тропарь священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому, поемый на молебне, глас 4

Пострада́вый му́жески и му́ченический наде́вый вене́ц,/ священному́чениче пресла́вне Харала́мпие,/ свободи́ раб твои́х от губи́тельства и вся́каго зла,/ напа́стей и бед, свя́те,// с любо́вию твое́ призыва́ющих чу́дное и́мя.

Ин тропарь священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому, поемый на молебне, глас 2

Моли́твами твои́ми ко Го́споду/ от зол, бед, напа́стей свободи́/ ве́рно к тебе́ прибега́ющих/ и сете́й изба́ви вра́жиих,// ве́лий страстоте́рпче Харала́мпие.

Кондак священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому, поемый на молебне, глас 6

Я́ко му́ченик и испове́дник цвет,/ двойны́м венце́м Христо́с тя увенча́,/ возвели́чив безчи́сленными чудесы́ на земли́,/ но я́ко благода́ть Госпо́дню явля́я нам,/ ве́рно к тебе́ прибега́ющим,/ да́руй мир, помози́ в напа́стех и лю́тых беда́х,// святе́йший Харала́мпие.

Кондак священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому, глас 8

Подо́бствовав благода́тию свяще́нства, сла́вне,/ Це́рковь све́тло укра́сил еси́ Боже́ственным страда́нием,/ е́же за Христа́ прия́л еси́ до́блественно, ра́дуяся, Харала́мпие,/ честны́й свети́льниче всеми́рный, осиява́яй концы́,// я́ко непобеди́мый.

Молитва священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому

О, свяще́нная и многострада́льная главо́, па́стырю до́брый слове́сных ове́ц Христо́вых, священному́чениче Христо́в Харала́мпие. Магниси́йская похвало́ и сла́во вселе́нныя, всеми́рный свети́льниче и вели́кий на́ш засту́пниче и помо́щниче в ско́рбех, беда́х и вся́ких ну́ждах! Услы́ши на́с гре́шных, к тебе́ прибега́ющих и моля́щихся, и изба́ви на́с от вся́каго зла́го обстоя́ния. Ты́ бо прия́л еси́ от Го́спода благода́ть и си́лу вели́ку за мно́гия и ну́жныя страда́ния твоя́ и терпе́ние, е́же всю́ду и во все́м на́м помога́ти, и наипа́че иде́же па́мять твоя́ почита́ема бу́дет бде́нием, пе́нием и усе́рдным моле́нием. Сицева́я благода́ть даде́ся ти́, священному́чениче Христо́в, от я́вльшагося ти́ Го́спода Царя́ сла́вы по твоему́ испроше́нию. Егда́ на ме́чное тя́ усече́ние осуди́ша, услы́шал еси́ превожделе́нный и сладча́йший о́ный гла́с, глаго́лющий тебе́: “Прииди́, Харала́мпие, дру́же Мо́й, мно́гия му́ки и́мене ра́ди Моего́ претерпе́вый, и проси́ у Мене́, е́же хо́щеши, и А́з да́м ти́”. Ты́ же, вели́кий свети́льниче, ре́кл еси́ Христу́ Го́споду усты́ свои́ми: “Го́споди мо́й, вели́ко у́бо мне́ е́сть от Тебе́, Све́та невече́рняго, дарова́ние сие́. А́ще уго́дно е́сть вели́честву Твоему́, молю́ Тя́, благоволи́ дарова́ти мя́ сицеву́ю ми́лость Свою́: да иде́же положены́ бу́дут мо́щи моя́ и почита́ема бу́дет па́мять страда́ния моего́, не бу́дет на ме́сте то́м ни гла́да, ни мо́ра, или́ тлетво́рнаго возду́ха, погубля́ющаго плоды́, но да бу́дет па́че на ме́сте о́ном ми́р, здра́вие телесе́м и душа́м спасе́ние, изоби́лие пшени́цы, вина́, и еле́а и умноже́ние ското́в, я́же на потре́бу челове́ком”. Ты́ же па́ки, уго́дниче Христо́в Харала́мпие многострада́льниче, гла́с Госпо́день услы́шал еси́, веща́ющий тебе́: “бу́ди по проше́нию твоему́, пресла́вный Мо́й во́ине”. И а́бие, по глаго́лании се́м Госпо́днем пре́дал еси́ ду́шу свою́ без ме́чнаго посече́ния, и по́йде во сле́д Христа́ Го́спода со сла́вою мно́гою, А́нгелом у́бо срета́ющим и провожда́ющим ю́ до престо́ла Госпо́дня с ра́достию вели́кою. И та́ко прия́л еси́ вене́ц сла́вы от Боже́ственныя руки́ Его́ с ли́ки святы́х, ве́чно сла́вящих пресвято́е и́мя Го́спода. И та́мо, во сла́ве небе́сней пребыва́я, при́зри, уго́дниче Бо́жий, и на на́с гре́шных, моля́щихся тебе́, и воспомяни́ на́с пред Го́сподем, е́же дарова́ти на́м на потре́бу ве́лия Его́ ми́лости в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Молитва вторая священномученику Харалампию, епископу Магнезийскому

О, свяще́ннейшая главо́, па́стырю до́брый слове́сных ове́ц Христо́вых, священному́ченниче Христо́в Харала́мпие, вели́кий о нас засту́пниче в ско́рбех и беда́х и во всех ну́ждах! Услы́ши нас, гре́шных и недосто́йных раб твои́х, моля́щихся тебе́, да твои́ми всеси́льными моли́твами Всеблаги́й Госпо́дь изба́вит ны от вся́каго зла́го обстоя́ния, прости́т вся согреше́ния, во́льная и нево́льная, сподо́бит ны про́чая ле́та жи́зни на́шея сконча́ти в соблюде́нии за́поведей Его́ и покая́нии. Испроси́, уго́дниче Бо́жий, да пребу́дет благослове́ние Царя́ Небе́снаго над благослове́нною Им Росси́ею. Ты бо прия́л еси́ еще́ в житии́ свое́м от Го́спода си́лу всем притека́ющим к тебе́ с мольбо́ю подава́ти потре́бное, те́мже и ста́рцы, и во́зрастнии, и де́ти приима́ху исцеле́ния ра́ди хода́тайства твоего́, уго́дниче, пред Престо́лом Го́спода. Егда́ на ме́чное тя усече́ние осуди́ша, слы́шал еси́ превожделе́нный и сладча́йший глас Го́спода, глаго́лющ к тебе́ сицева́я: прииди́, Харала́мпие, дру́же Мой, мно́гая му́ки ра́ди и́мене Моего́ претерпе́вый, проси́ у Мене́, чесо́ хо́щеши, и дам ти. Ты же, вели́кий свети́льниче, рекл еси́ Ему́ усты́ свои́ми: Го́споди, а́ще уго́дно Тебе́ есть, молю́ Тя, даждь сла́ву и́мени Твоему́, иде́же положены́ бу́дут моя́ мо́щи и па́мять моя́ и́мать почита́тися, да не бу́дет на ме́сте том глад и мор или́ тлетво́рный возду́х, погубля́ющ плоды́, но да бу́дет па́че на ме́стех тех мир, телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние, изоби́лие же пшени́цы и вина́, и ското́в умноже́ние на потре́бу челове́ком. И та́ко по проше́нию твоему́ прия́л еси́ от Го́спода ве́лию благода́ть. На твоя́ моле́ния, на тя, священному́чениче Христо́в Харала́мпие, упова́ем, получи́ти ве́лию ми́лость от Го́спода в безконе́чный век. Ами́нь.

Благоверной княгине Анне Новгородской

Тропарь благоверной княгине Анне Новгородской, глас 1

От за́пада возсия́вши, я́ко звезда́ небосве́тлая,/ прия́ти Правосла́вную ве́ру сподо́билася еси́,/ в не́йже плод благосла́вный Ру́сской земле́ прине́сши,/ свята́я благове́рная княги́не А́нно,/ Христа́ всем се́рдцем возлюби́ла еси́,/ Того́ оправда́ния и зако́ны храня́щи;/ те́мже днесь всесвяту́ю твою́ па́мять пра́зднующе,// грехо́в оставле́ние моли́твами твои́ми прие́млем.

Кондак благоверной княгине Анне Новгородской, глас 4

Днесь в све́тлой па́мяти твое́й/ Вели́кий Но́вград весели́тся,/ созыва́я всех ве́рных све́тло пра́здновати па́мять твою́,/ и мы ны́не, духо́вно ликовству́юще,/ ра́достно сла́вим тя и мо́лим:/ свята́я благове́рная княги́не А́нно,/ предстоя́ Святе́й Тро́ице/ моли́ изба́вити Вели́кий Но́вград и всю зе́млю Ру́сскую// от вся́ких бед и обстоя́ний и всем нам спасти́ся.

Преподобному Прохору Печерскому, Лебеднику

Тропарь преподобному Прохору Печерскому, Лебеднику, глас 4

Преподо́бне и чудотво́рче, о́тче Про́хоре,/ препита́вый во гла́де а́лчущия хле́бом от бы́лия и со́лию от пе́пела,/ напита́й и нас пи́щею духо́вною,/ моля́ Христа́ Бо́га// о душа́х на́ших.

Кондак преподобному Прохору Печерскому, Лебеднику, глас 2

Ве́лиим воздержа́нием удруча́я плоть свою́, свя́те,/ лиши́вся пи́щи челове́ческия,/ зе́лием и траво́ю вме́сто хле́ба, пе́пелом же, а́ки со́лию, пита́лся еси́,/ чудоде́йственне Про́хоре./ Е́же ви́дя, Госпо́дь преложи́ зе́лие во хлеб и пе́пел в соль,/ и́миже ты мно́жество гла́дных препита́л еси́,// тем тя чтем и ублажа́ем.

Преподобному Лонгину Коряжемскому

Тропарь преподобному Лонгину Коряжемскому, глас 1

От мяте́жа мирска́го удали́вся,/ к немерца́ющему Све́ту прите́кл еси́,/ преподо́бне о́тче Ло́нгине,/ и ны́не чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ Ю́же моли́ за ны недосто́йныя,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак преподобному Лонгину Коряжемскому, глас 8

По словеси́ Учи́теля Христа́,/ крест на ра́мо твое́ прия́л еси́,/ вся жите́йская отри́нув,/ и о́браз Животворя́щаго Дре́ва в пусты́ню прине́сл еси́,/ иде́же доны́не исцеле́ния неоску́дно источа́ются// с ве́рою приходя́щим к тебе́.

Молитва преподобному Лонгину Коряжемскому

О, вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче и оби́тели на́шея Богодохнове́нный наста́вниче, Ло́нгине преблаже́нне, душе́ю на Небеси́ Престо́лу всех Царя́ предстоя́й, те́лом же во святе́й оби́тели сей почива́яй и разли́чная чудеса́ повсю́ду моли́твами твои́ми соверша́яй! При́зри ми́лостивно на лю́ди предстоя́щия и твоего́ ко Го́споду Бо́гу хода́тайства во обдержа́щих ну́ждах прося́щия, вси бо мы по мно́жеству грехо́в на́ших не сме́ем ниже́ возвести́ оче́с на́ших на не́бо. Ты же, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние, принеси́ за всех, к тебе́ притека́ющих, те́плыя моли́твы ко Го́споду, е́же изба́витися нам от гла́да, пото́па, тру́са, огня́, меча́ и бра́ни, от люде́й и от диа́вола быва́ющия, и от вся́кия душе́вныя и теле́сныя боле́зни, да сих избежа́вше и Го́споду, Ему́ же предстои́ши, рабо́тающе, вни́дем в неконча́емый поко́й и просла́вим та́мо с тобо́ю всех благи́х Пода́теля Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Иуд.1:11–25; Лк.23:1–34, 44–56)

Горе возвещает св. Апостол Иуда тем, которые соблазнительно держат себя в обществе, без страха утучняются на пиршествах, пенятся срамотами своими, ходят по своим похотям, говорят прегордая и отделяют себя от единства веры. Горе! Ибо вот грядет Господь со всеми и обличит всех нечестивых во всех делах, какие наделало нечестие их.

Притча дня

Пощечина и милостыня

Я знал одного монаха, который просил милостыню для сирот. Оказался он как-то у некоего господина и попросил помощи «для сирот Христа ради». Господин ответил ему пощечиной, но монах, нисколько не смутившись, сказал: «Это для меня, а теперь подайте для сирот Христа ради!» Постыдился человек и дал ему милостыню.

Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма, письмо 241, паломнику Савватию Н., о новых и старых ревнителях

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест

(8 голосов: 5 из 5)