Ваш город - Сиэтл?

Для получения календаря в соответствии с Вашей временной зоной - пожалуйста, укажите город.

Не найден город с таким названием. Пожалуйста, укажите другой (например, ближайший региональный центр).

 
 
 
 
Четверг
Старый стиль
3 ноября
Четверг Новый стиль
16 ноября

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Четверг 24-й седмицы по Пятидесятнице
По Библейским местам. Табха. Место встречи
Воскресшего Христа и Ап. Петра

1 Сол. V:1-8 (зач. 271). Лк. XI:47 - XII, 1 (зач. 62). Свв.: Еф. VI:10-17 (зач. 233). Лк. XXI:12-19 (зач. 106).

Богослужебные указания

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Великомученику Георгию Победоносцу

Тропарь великомученику Георгию Победоносцу, глас 4

Я́ко пле́нных свободи́тель/ и ни́щих защи́титель,/ немощству́ющих вpач,/ правосла́вных побо́рниче/ победоно́сче великому́чениче Гео́pгие,// моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак великомученику Георгию Победоносцу, глас 4

Возде́лан от Бо́га показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший,/ доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́,/ се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши,/ страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́,// и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

показать все

Молитва первая великомученику Георгию Победоносцу

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Гео́ргие! Со́браннии в хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю поклоня́ющиися лю́дие, мо́лим тя, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю, моли́ с на́ми и о нас умоля́емаго от своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́ждная проше́ния, и да́рует стране́ на́шей побе́ду на сопроти́вныя; и па́ки, припа́дающе, мо́лим тя, святы́й победоно́сче: укрепи́ да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, разруши́ си́лы востаю́щих враго́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́мощь, и всем, в ско́рби и обстоя́нии су́щим, многомо́щное яви́ свое́ заступле́ние. Умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити нас от ве́чнаго муче́ния, да прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Косме Петриченко

Тропарь священномученику Косме Петриченко, глас 5

Космо́ пресла́вне, священному́чениче Христо́в,/ в годи́ну гоне́ния креста́ па́стырскаго не уклони́выйся/ ниже́ свяще́ннаго служе́ния своего́ отве́ргшийся,/ в узи́лище и на суди́щи безбо́жничестем/ тве́рдым во испове́дании Христо́ве пребы́л еси́,/ ны́не же на Небесе́х венце́м му́ченичества укра́шенный,/ моли́ Христа́ Пастыренача́льника// поми́ловатися душа́м на́шим.

Кондак священномученику Косме Петриченко, глас 6

Воспои́м ны́не свята́го пресви́тера Косму́,/ и́же в земли́ Сара́товстей явле́ннаго но́ваго Небе́снаго свети́льника,/ ве́рных ду́ши неле́ностно упа́сшаго/ егда́ во́лцы хи́щнии тща́хуся расхи́тити я́./ Те́мже и Христо́с его́ в оби́тели ра́йския всели́/ я́ко пресла́вна священному́ченика,// и хода́тая о душа́х на́ших.

Молитва священномученику Косме Петриченко

О, ди́вный во страда́льцех священному́чениче Космо́, Це́ркви Росси́йския пречу́дное украше́ние и земли́ Сара́товския ве́лие удобре́ние!

Ве́лии по́двизи и труды́ твои́, я́же за правове́рие и за Це́рковь Бо́жию положи́л еси́. Ты́, возжела́в вы́шних, оста́вил еси́ земну́ю сла́ву, и му́чеником дре́вним ревну́я, до́блественно противуста́л еси́ я́рости власте́й нечести́вых и преще́нию зломышле́нных клевре́т ея́. Ты́, прие́м непра́ведное осужде́ние и ка́знь лю́тую, восприя́л еси́ вене́ц му́ченичества, кро́вными ка́плями я́ко многоце́нным ка́мением испещре́нный, и ны́не во Ца́рствии Небе́снем Престо́лу все́х Влады́ки с ли́ком новому́чеников и испове́дников Росси́йских предстои́ши.

Сего́ ра́ди мы́ гре́шнии тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: о, дру́же Христо́в, изба́ви на́с моли́твами твои́ми от вся́каго бесо́вскаго обстоя́ния, спаси́ на́с немощны́х от у́ст па́губнаго зми́я, и́щущаго пожре́ти на́с и свести́ ко а́ду живо́т на́ш. Исто́ргни на́с от лю́тых страсте́й и вся́кия напа́сти, гре́х ра́ди на́ших находя́щия. Пода́ждь душа́м на́шим утеше́ние, всади́ в сердца́ на́ша стра́х Суда́ Бо́жия, наипа́че же укрепи́ в на́с ве́ру Правосла́вную, в не́йже до конца́ земна́го жития́ на́шего тве́рдо пребыва́ти без поро́ка сподо́би и твоея́ Христу́ ве́рности подража́тели на́с бы́ти научи́. А́ще же терпели́во кре́ст искуше́ний и злострада́ний понести́ не возмо́жем, оба́че и тогда́ не лиши́ на́с ми́лостивыя твоея́ по́мощи, страстоте́рпче вели́кий, но свобо́ду и осла́бу на́м у Го́спода испроси́.

Огради́ всеси́льным твои́м предста́тельством к Бо́гу, уго́дниче Христо́в и страстоте́рпче вели́кий, о́тче Космо́, страну́ на́шу Росси́йскую, гра́д се́й и вся́ гра́ды и ве́си от гла́да, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни и от вся́каго зла́, и все́м с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́ испроси́ у Го́спода Бо́га грехо́в проще́ние, телеси́ здра́вие, неду́гов проще́ние, от ско́рбных обстоя́ний свобожде́ние, да нече́стия и мирски́х по́хотей отбе́гше, Бо́гови же благоугоди́вше, спасе́ние улучи́ти сподо́бимся и с тобо́ю ку́пно в невече́рнем све́те воспое́м Неразде́льную и Единосу́щную Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(1Сол.5:1–8; Лк.11:47–12:1)

«Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие» (Лк.12:1). Отличительная черта лицемерия – делать всё напоказ. Действовать на глазах других еще не лицемерие, потому что большая часть обязательных для нас дел и должны быть совершаемы для людей, следовательно, среди них и на виду у них. Хоть и лучше поступают те, которые ухищряются все делать тайно, но не всегда это возможно; потому-то действующих на виду нельзя тотчас укорять в желании только быть показными или действовать напоказ. У них может быть искреннее желание делать добро, а показанность – необходимое сопутствие дел, совершаемых внешне. 

Лицемерие начинается с того момента, когда является намерение не добро делать, а показать только себя делающим добро. И это опять не всегда бывает преступно, потому что может быть минутным набегом помыслов, которые тотчас замечаются и прогоняются. Но когда возымеется в виду установить за собою репутацию делающего добро, то тут уже лицемерие, которое глубоко входит в сердце. 

Когда же ко всему этому присоединится еще скрытная цель пользоваться и выгодами подобной репутации, то тут уж лицемерие во всей своей силе. Смотри же всякий, чего требует Господь, когда заповедует «беречься закваски фарисейской». Делай добро по желанию другим добра, по сознанию на то воли Божией, во славу Божию, а о том, как взглянут на то люди, не заботься – и избежишь лицемерия.

Притча дня

Авва Пимен: «Вода по свойству своему мягка, а камень тверд; но если над камнем висит желоб, то вода, стекая по нем каплями на камень, мало-помалу пробивает камень.

Так и Слово Божие мягко, а сердце наше жестко; но если человек часто слышит Слово Божие, то сердце его отверзается к принятию в себя страха Божия».

Проповедь дня

Случайный тест

(18 голосов: 4.83 из 5)