Ваш город - Сиэтл?

Для получения календаря в соответствии с Вашей временной зоной - пожалуйста, укажите город.

Не найден город с таким названием. Пожалуйста, укажите другой (например, ближайший региональный центр).

 
 
 
 
Понедельник
Старый стиль
10 декабря
Понедельник Новый стиль
23 декабря

Рождественский пост

Постный календарь. Глас 1-й

Мчч. Мины, Ермогена и Евграфа (ок. 313); свт. Иоаса́фа, епископа Белгородского (1754).

Мч. Гемелла Пафлаго́нянина (ок. 361); прп. Фомы Дефуркина, игумена (X); блжж. Иоанна (1503) и родителей его Стефана (1446) и Ангелины, правителей Сербских.

Сщмчч. Иакова Шестакова, Александра Шкляева, Евграфа Плетнева, пресвитеров, мч. Михаила Плетнева (1918); сщмчч. Анатолия Правдолюбова, Александра Туберовского, Евгения Харькова, Константина Бажанова, Николая Карасёва, пресвитеров и с ними мчч. Петра Гришина, Евсевия Тряхова, Михаила Якунькина, Дорофея Климашева, Лаврентия Когтева, Григория Берденева, мцц. Александры Устюхиной и Татианы Егоровой, сщмч. Михаила Кобозева, пресвитера, прмч. Сергия (Сорокина), иеромонаха (1937); сщмчч. Николая Розова и Алексия Введенского, пресвитеров (1938); испп. Анны Ивашкиной, Татианы Бякиревой (1948) и Феклы Макушевой (1954); прп. Анны (Столяровой) исп., схимонахини (1958).

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Понедельник 27-й седмицы по Пятидесятнице
Книга Деяний Апостолов. Комментарий.
Часть 21

Утр. – Ин.10:9–16 (зач. 36). Лит. – 1Тим.5:1–10 (зач. 285 от полý). Мк.8:11–21 (зач. 33). Свт.: Евр.7:26–8:2 (зач. 318). Ин.10:9–16 (зач. 36). Мчч.: Еф.6:10–17 (зач. 233). Лк.21:12–19 (зач. 106).

Богослужебные указания

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Мученикам Мине, Ермогену и Евграфу

Тропарь мученикам Мине, Ермогену и Евграфу, глас 8

Воздержа́нием страсте́й огнепа́льныя/ умертви́вше зра́ки и движе́ния, Христо́вы му́ченицы,/ прия́ша благода́ть неду́ги отгоня́ти немощны́х,/ и жи́вше и по кончи́не чудоде́йствовати;/ вои́стину чу́до пресла́вно,/ я́ко ко́сти на́ги источа́ют исцеле́ния,// сла́ва Еди́ному и Созда́телю Бо́гу.

Кондак мученикам Мине, Ермогену и Евграфу, глас 1

Ми́ну чу́днаго, Ермоге́на боже́ственнаго, и Евгра́фа ку́пно,/ свяще́нными сладкопе́нии почти́м вси,/ я́ко почествова́вшия Го́спода, и страда́льчествовавшия за Него́,/ и ли́ка безпло́тных на Небесе́х дости́гшия,// и чудеса́ точа́щия.

показать все

Святителю Иоасафу Белгородскому

Тропарь святителю Иоасафу Белгородскому, глас 3

Святи́телю Христу́ Бо́гу возлю́бленне,/ пра́вило ве́ры и о́браз милосе́рдия лю́дем был еси́,/ бде́нием же, посто́м и моли́твою,/ я́ко свети́льник пресве́тлый просия́л еси́,/ и просла́влен от Бо́га яви́лся еси́;/ те́лом у́бо в нетле́нии почива́я,/ ду́хом же престо́лу Бо́жию предстоя́,/ чудеса́ пресла́вно источа́еши./ Моли́ Христа́ Бо́га,// да утверди́т нас в Правосла́вии и благоче́стии/ и спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак святителю Иоасафу Белгородскому, глас 8

Многоразли́чныя по́двиги жития́ твоего́ кто испове́сть?/ Многообра́зныя ми́лости Бо́жия тобо́ю явле́нныя кто исчислит?/ Дерзнове́ние же твое́ у Пречи́стыя Богоро́дицы и Всеще́драго Бо́га до́бре ве́дуще,/ во умиле́нии серде́чнем зове́м ти:/ не лиши́ и нас твоея́ по́мощи и заступле́ния,// святи́телю Христо́в и чудотво́рче Иоаса́фе.

Молитва святителю Иоасафу Белгородскому

О, святи́телю Христо́в Иоаса́фе, чудотво́рче Белогра́дский! Ве́руем гре́шнии и недосто́йнии, я́ко о́чи Госпо́дни на пра́ведных и у́ши Его́ на моли́тву их, и того́ ра́ди к моли́твам твои́м прибега́ем и хода́тайства твоего́ за нас про́сим, по глаго́лу апо́стольскому упова́юще, я́ко любы́ твоея́ николи́же отпадае́т. Во гресе́х и боле́знех на́ших льну куря́щемуся и тро́сти сокруше́нней уподо́бихомся, и, а́ще живе́м, ми́лостию Бо́га живе́м и за моли́твы пра́ведник Его́. Приклони́ у́бо и ты, о́тче пра́ведне, се́рдце твое́ к моле́нию на́шему, и предста́тельством твои́м даждь ро́ду христиа́нскому от Го́спода мир и благослове́ние. Правосла́вие укрепи́, нападе́ния же лука́внующих и беззако́нных на це́рковь Бо́жию отжени́. Умоли́ Отца́ Небе́снаго изба́витися нам от наше́ствия вра́жескаго, от междоусо́бий же и смяте́ний наро́дных, от губи́тельных пове́трий и смертоно́сныя я́звы, от гла́да, огня́, пото́па и ины́х бед и обстоя́ний. Испроси́ у Христа́ Бо́га душа́м на́шим кре́пость и телесе́м на́шим потре́бное здра́вие, боле́знем же исцеле́ние: хромы́м хожде́ние, слепы́м прозре́ние, разсла́бленным утвержде́ние, печа́льным утеше́ние и от всех скорбе́й избавле́ние. Отпа́дшыя же лозы́ Христо́вы ве́тви па́ки с то́ю соедини́, ея́же и сам прича́стник бы́ти сподо́бился еси́, да та́ко просла́вится тобо́ю пречестно́е и великоле́пое и́мя Бо́га на́шего, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобномученику Сергию (Сорокину)

Тропарь преподобномученику Сергию (Сорокину), глас 5

Ве́рный сы́н духо́вный/ священному́ченика Филаре́та/ его́же я́ко отца́ своего́ возлюби́л еси́,/ ви́дя в не́м со́ль земли́ кре́пкую,/ дре́во Боже́ственнаго зна́ния/ сосу́д му́дрости небе́сныя./ И́мже науче́нный/ претвори́л еси́ бде́ние в ра́дование,/ всено́щное стоя́ние в прия́тное наслажде́ние,/ воздержа́ние в весе́лие./ Моли́тву, кро́тость и незло́бие стяжа́л еси́/ си́ми доброде́тельми укра́шенный/ свяще́нную оде́жду омочи́в в крови́,/ сла́ву ны́не на небесе́х насле́довал еси́/ священному́чениче Се́ргие,/ ку́пно со священному́чеником Филаре́том/ моли́теся приле́жно о все́х на́с,// соверша́ющих всечестну́ю па́мять ва́шу.

Преподобноисповеднице Анне (Столяровой)

Тропарь преподобноисповеднице Анне (Столяровой), глас 4

О́браз кро́тости и благоче́стия яви́лася еси́ в земле́ Рязанской свята́я А́нна./ От ю́ности Го́спода возлюби́в,/ пе́нием, бде́нием и моле́нием И́мя свято́е Его́ восхваляла еси́./ Со смире́нием тя́жкия страда́ния в темни́це претерпе́ла еси́,/ вознося́ за все́ благодаре́ние ко Го́споду./ Мы́ же ны́не прославля́ем тя́, свята́я преподобноисповедница,/ я́ко храни́тельницу свята́го о́браза Пресвяты́я Богоро́дицы «Спору́чница гре́шных»// и ди́вную моли́твенницу о душа́х на́ших.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Еф.2:11–13; Лк.13:18–29)

«Подвизайтесь войти сквозь тесныя врата» (Лк.13:24). Тесныя врата – жизнь не по своей воле, не по своим желаниям, не в угоду себе; широкие врата – жизнь по всем движениям и стремлениям страстного сердца, без малейшего себе отказа в чем-либо. Таким образом, врата в царствие – самостеснение. Стесняй себя во всем – и это будет то же, что напряжение или упор в дверь, чтоб отворить ее и протесниться сквозь нее. 

Как и чем себя стеснять? Заповедями Божиими, противоположными страстным движениям сердца. Когда начинаешь сердиться на кого, вспомни заповедь Господа: «не гневайтеся... всуе» (Мф.5:22), и стесни тем сердце свое. Когда придут блудные движения, приведи на мысль запрещение даже и смотреть на жену с вожделением, и стесни тем свое похотение. Когда захочется осудить кого, вспомни слово Господа, что этим ты делаешь Судию небесного неумолимым в отношении к себе, и стесни тем свою заносчивость. 

Так в отношении и ко всякому порочному движению. Собери против каждого из них изречения Божественного Писания и держи их в памяти. Как только выйдет из сердца какое-либо дурное желание, ты тотчас вяжи его направленным против него изречением; или наперед обвяжи все свои желания и помышления Божественными словами и ходи в них: будешь, будто в узах. Но в этих узах – свобода, или свободный путь в Царствие Божие.

Притча дня

Если не хочешь ничего терять – ничем не владей,
Если не хочешь блуждать, не выходи из дома,
Если не любишь шума, не броди по базарам,
Если ищешь покой, не имей никаких забот.
«Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир» (Иак. 3:18).

Монах Симеон Афонский. «Таинственные беседы или сокровенные истины»

Проповедь дня

Случайный тест

(0 голосов: 0 из 5)