Ваш город - Сиэтл?

Для получения календаря в соответствии с Вашей временной зоной - пожалуйста, укажите город.

Не найден город с таким названием. Пожалуйста, укажите другой (например, ближайший региональный центр).

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Богослужебные указания

Гал. V:22 - VI, 2 (зач. 213). Лк. X:19-21 (зач. 51 от полу́).

Суббота 27-й седмицы по Пятидесятнице
Книга Деяний Апостолов. Комментарий.
Часть 23

Богослужения

Видеотрансляция богослужений


Полное чинопоследование богослужений Недели 27-й по Пятидесятнице. Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение». Вмч. Иакова Персянина

Преподобнаго Алипия столпника. Святителя Иннокентия, епископа Иркутскаго. Святаго великомученика Георгия. Преподобных Афанасия, зовомаго Железный Посох, и Феодосия, Череповецких

Преподобного Алипия столпника. Освящение церкви святого великомученика Георгия, в Киеве.

Каноны

Канон первый великомученику Георгию Победоносцу

Канон второй великомученику Георгию Победоносцу

Канон святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу

Акафисты

Акафист преподобному Стилиану Пафлагонскому

Акафист святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, чудотворцу (второй)

Акафист святителю Иннокентию, чудотворцу Иркутскому

Акафист святому великомученику Георгию Победоносцу

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Преподобному Алипию Столпнику

Тропарь преподобному Алипию Столпнику, глас 1

Терпе́ния столп был еси́,/ ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне,/ Ио́ву во страсте́х, Ио́сифу во искуше́ниях,/ и Безпло́тных жи́тельству сый в телеси́,/ Али́пие о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Алипию Столпнику, глас 8

Я́ко доброде́телей вину́ и по́стников удобре́ние,/ Це́рковь сла́вит тя днесь и воспева́ет, Али́пие:/ моли́твами твои́ми пода́ждь/ чту́щим любо́вию до́блести твоя́ и боре́ния/ лю́тых прегреше́ний избавле́ние,// я́ко тезоимени́тый.

показать все

Великомученику Георгию Победоносцу

Тропарь великомученику Георгию Победоносцу, глас 4

Я́ко пле́нных свободи́тель/ и ни́щих защи́титель,/ немощству́ющих вpач,/ правосла́вных побо́рниче/ победоно́сче великому́чениче Гео́pгие,// моли́ Хpиста́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак великомученику Георгию Победоносцу, глас 4

Возде́лан от Бо́га показа́лся еси́ благоче́стия де́латель честне́йший,/ доброде́телей рукоя́ти собра́в себе́,/ се́яв бо в слеза́х, весе́лием жне́ши,/ страда́льчествовав же кро́вию, Христа́ прия́л еси́,// и моли́твами, свя́те, твои́ми все́м подае́ши прегреше́ний проще́ние.

Молитва первая великомученику Георгию Победоносцу

Святы́й, сла́вный и всехва́льный великому́чениче Гео́ргие! Со́браннии в хра́ме твое́м и пред ико́ною твое́ю свято́ю поклоня́ющиися лю́дие, мо́лим тя, изве́стный жела́ния на́шего хода́таю, моли́ с на́ми и о нас умоля́емаго от своего́ благоутро́бия Бо́га, да ми́лостивно услы́шит нас, прося́щих Его́ благосты́ню, и не оста́вит вся на́ша ко спасе́нию и житию́ ну́ждная проше́ния, и да́рует стране́ на́шей побе́ду на сопроти́вныя; и па́ки, припа́дающе, мо́лим тя, святы́й победоно́сче: укрепи́ да́нною тебе́ благода́тию во бра́нех правосла́вное во́инство, разруши́ си́лы востаю́щих враго́в, да постыдя́тся и посра́мятся, и де́рзость их да сокруши́тся, и да уве́дят, я́ко мы име́ем Боже́ственную по́мощь, и всем, в ско́рби и обстоя́нии су́щим, многомо́щное яви́ свое́ заступле́ние. Умоли́ Го́спода Бо́га, всея́ тва́ри Созда́теля, изба́вити нас от ве́чнаго муче́ния, да прославля́ем Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ испове́дуем предста́тельство ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Иннокентию, епископу Иркутскому

Тропарь святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, глас 3

Свети́льниче Це́ркве пресве́тлый,/ озари́вый луча́ми добро́т твои́х страну́ сию́,/ и исцеле́ньми мно́гими притека́ющих к тебе́ с ве́рою/ Бо́га просла́вивый,/ мо́лим тя, святи́телю о́тче Инноке́нтие,/ огражда́й моли́твами твои́ми град сей// от всех бед и печа́ли.

Кондак святителю Иннокентию, епископу Иркутскому, глас 4

Непоро́чности соиме́ннаго па́стыря,/ пропове́дника ве́ры в язы́цех Монго́льских,/ сла́ву и украше́ние Ирку́тския па́ствы,/ любо́вию восхва́лим вси́ ве́рнии:/ той бо есть храни́тель страны́ Сиби́рския// и моли́твенник о душа́х на́ших.

Молитва святителю Иннокентию, епископу Иркутскому

К тебе́, свя́тче Бо́жий, я́ко к ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о спасе́нии мое́м, аз недосто́йный и гре́шный припа́дая молю́ся: не пре́зри мене́ уны́лаго, не́мощнаго, во мно́гая беззако́ния впа́дшаго, и по вся дни и часы́ согреша́ющаго, но вонми́ души́ мое́й, я́ко скорблю́, и умоли́ Го́спода Бо́га всея́ тва́ри Соде́теля, Ему́же ны́не предстои́ши в ра́дости святы́х и с ли́ки а́нгелов, поми́ловати мя и извести́ из темни́цы грехо́вныя ду́шу мою́, пре́жде да́же не отъиду́ отсю́ду и ктому́ не угото́в явлю́ся на суд Его́. Ей, о́тче! не посрами́ мене́, к тебе́ с ве́рою притека́ющаго, а́ще бо и недосто́ин есмь твоего́ хода́тайства и заступле́ния, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна чрез обраще́ние от злых дел к благо́му житию́, да та́ко душе́ю и те́лом здрав быв, сла́влю и пою́ ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га на́шего и твое́ те́плое заступле́ние, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Стилиану Пафлагонскому

Тропарь преподобному Стилиану Пафлагонскому, глас 3

Сто́лп воодушевленный воздержа́ния, сто́лп неколеби́мый Це́ркве, Стилиа́не, соде́лался еси́, блаже́нне. Го́споду от ю́ности вве́рился еси́, обита́лище Ду́ха яви́лся еси́, о́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́ дарова́ти на́м ве́лию ми́лость.

Кондак преподобному Стилиану Пафлагонскому, глас 4

От утро́бы ма́терния освяти́выйся, я́ко Боже́ственный Самуи́л, богоно́сне, подви́жнически Христа́ Бо́га просла́вил еси́. Те́мже исцеле́ний показа́лся еси́ кла́дязь и предста́тель боже́ственный отроко́в и младе́нцев, Христо́с бо тя́ све́тло сла́вит, Его́же измла́да, Стилиа́не, просла́вил еси́.

Молитва преподобному Стилиану Пафлагонскому

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче Стилиа́не! По́двигом до́брым подвиза́вся на земли́, на небесе́х восприя́л еси́ вене́ц пра́вды от Христа́ Бо́га на́шего. Те́мже на тво́й святы́й о́браз взира́юще, о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ ра́дуемся и чти́м святу́ю па́мять твою́. Почита́юще же твое́ ве́лие дерзнове́ние пред Го́сподем, со смире́нием мо́лим тя́, преподо́бне о́тче: воззри́ у́бо благосе́рдым о́ком любве́ твоея́ на на́с, недосто́йных рабо́в твои́х, и потщи́ся богоприя́тным твои́м хода́тайством испроси́ти у Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих, да проба́вит вели́кия и бога́тыя ми́лости Своя́ на на́с, гре́шных, да пода́ст на́м ду́х пра́выя ве́ры, ду́х любве́, ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те, да изба́вит ны́ от вся́ких бе́д и напа́стей, да ниспо́слет вся́ поле́зная ко спасе́нию ду́ш на́ших. Е́й, свя́тче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, е́же на тя́ по Бо́зе и Богоро́дице возлага́ем, но бу́ди на́м помо́щник и покрови́тель во спасе́ние, да сподо́бимся сконча́ти житие́ на́ше в покая́нии и восприи́мем ве́чная блага́я во Ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, и просла́вим человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е заступле́ние, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Гал.5:22–6:2; Лк.10:19–21)

«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволе­ние» (Лк.10:21). Вот суд над человеческой мудростию и разумностью. И он видимо исполняется. Откровение теперь пред глазами в Божеских писаниях, и разумники читают его, но не понимают. Дивиться надобно: писано просто, а им все представляется там не так, как написано; словно ослепило их. Младенцы видят и понимают; а для них открытое сокрыто. Такой порядок угодно было учредить Отцу Небесному; стало быть, и нечего спорить. 

Если бы совсем не было открыто существенно нужное, ну тогда разумники могли бы еще возражать; а то открыто – приходи и бери, затем открыто, чтоб ты брал: стань только младенцем. – «Как – я?.. Ни за что!» – Ну, как хочешь; и оставайся себе премудрым и разумным, ничего, однако же, существенно нужного не понимающим и не вмещающим в своей голове, блуждающим среди призраков и иллюзий, порождаемых твоим умничанием и держащих тебя в полном ослеплении, по которому ты думаешь, что ты зрячий, а ты «слеп есть, мжай» (2Пет.1:9), т. е. кое-что видишь, как сквозь густую мглу. Но это не указывает тебе настоящей дороги и не ведет к цели, а только держит в неисходном кругу самопрельщения. Избави нас, Господи, от такого страшного состояния!

Притча дня

В Париже жил один богатый купец и хороший человек, по прозванию Джианнотто ди Чивиньи, ведший обширную торговлю сукнами. Он был в большой дружбе с одним очень богатым евреем, по имени Авраам, также купцом и очень честным и прямым человеком. Джианнотто, зная его честность и прямоту, сильно сокрушался о том, что душа этого достойного, мудрого и хорошего человека, по недостатку веры, будет осуждена. Поэтому он принялся дружески просить его оставить заблуждения иудейской веры и обратиться к истинной христианской...
Как он упорствовал, так и Джианнотто не переставал убеждать его, пока, наконец, еврей, побежденный этой настойчивостью, сказал: "Хорошо, Джианнотто, ты хочешь, чтобы я сделался христианином, и я готов на это, но с тем, что сперва отправлюсь в Рим, дабы там увидать того, кого ты называешь наместником Бога на земле, увидать его нравы и образ жизни, а также его братьев кардиналов; если они представятся мне таковыми, что по ним и из твоих слов я убеждусь в преимуществе твоей веры над моею, как это ты старался мне доказать, то я поступлю, как тебе сказал; коли нет, я как был, так и останусь евреем".
Выслушав это, Джианнотто был крайне опечален, говоря про себя: "Пропали мои труды даром, а между тем я думал употребить их с пользой, воображая, что уже обратил его. И в самом деле, если он отправится к римскому двору и насмотрится на порочную и нечестивую жизнь духовенства, то не только не сделается из еврея христианином, но если бы и стал христианином, наверно перешел бы снова в иудейство". Еврей сел на коня и поспешно отправился ко двору в Рим. Прибыв туда, он был с почетом принят своими единоверцами евреями и жил там, не говоря никому о цели своего путешествия, осмотрительно наблюдая образ жизни папы, кардиналов и других прелатов и всех придворных... Полагая, что он достаточно насмотрелся, он решил возвратиться в Париж, что и сделал.
Едва Джианнотто узнал, что он приехал, он пошел к нему, ни на что столь мало не рассчитывая, как на то, чтоб он стал христианином. Они радостно приветствовали друг друга, а когда еврей отдохнул несколько дней. Джианнотто спросил его, какого он мнения о святом отце, кардиналах и других придворных. На это еврей тотчас же ответил: «Худого я мнения, пошли им Бог всякого худа! Говорю тебе так потому, что, если мои наблюдения верны, я не видел там ни в одном клирике ни святости, ни благочестия, ни добрых дел, ни образца для жизни или чего другого, а любострастие, обжорство, любостяжание, обман, зависть, гордыня и тому подобные и худшие пороки (если может быть что-либо хуже этого) показались мне в такой чести у всех, что Рим представился мне местом скорее дьявольских, чем Божьих начинаний. Насколько я понимаю, ваш пастырь, а следовательно, и все остальные со всяким тщанием, измышлением и ухищрением стараются обратить в ничто и изгнать из мира христианскую религию, тогда как они должны были бы быть ее основой и опорой. И так как я вижу, что выходит не то, к чему они стремятся, а что ваша религия непрестанно ширится, являясь все в большем блеске и славе, то мне становится ясно, что Дух Святой составляет ее основу и опору, как религии более истинной и святой, чем всякая другая. А потому я, твердо упорствовавший твоим увещаниям и не желавший сделаться христианином, теперь говорю откровенно, что ничто не остановит меня от принятия христианства. Итак, идем в церковь и там, следуя обрядам вашей святой веры, окрести меня».

Боккаччо, Декамерон, Новелла 2 (1352–1354 гг.)

Проповедь дня

Книги, статьи, стихиСлучайный тест

(19 голосов: 4.53 из 5)
 

Расширение для браузера – календарь «Азбука веры» и оживление ссылок на Библию.