Ваш город - Ашберн?

Для получения календаря в соответствии с Вашей временной зоной - пожалуйста, укажите город.

Не найден город с таким названием. Пожалуйста, укажите другой (например, ближайший региональный центр).

 
 
 
 
Пятница
Старый стиль
19 января
Пятница Новый стиль
1 февраля

Чтения Священного Писания и Богослужебные указания

Иак.2:1–13 (зач. 52). Мк.10:23–32, и за субботу (под зачало): Кол.(зач. 46). I, 3–6 (зач. 249 от полý). Лк.16:10–15 (зач. 81). Прп.: Гал.5:22–6:2 (зач. 213). Мф.11:27–30 (зач. 43).

Богослужебные указания

Богослужения

Видеотрансляция богослужений


Слу́жба и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Ма́рку, митрополи́ту Ефе́сскому, Исповѣ́днику

19 января: Преподобного Макария Египетского

Служба священномученику Петру, пресвитеру Петербургскому

Преподобнаго Макария Великаго, Египетскаго. Святителя Марка Евгеника, митрополита Ефесскаго. Святаго блаженнаго Феодора, Христа ради юродиваго, Новгородскаго. Преподобнаго Макария Римлянина, Новгородскаго. Преподобнаго Саввы Звенигородскаго. Преподобнаго Макария, постника Печерскаго, в Ближних пещерах почивающего. Преподобнаго Макария, диакона Печерскаго, в Дальних пещерах почивающего

Преподобного Макария Египетского

Каноны

Канон преподобному Савве Сторожевскому

Акафисты

Акафист преподобному Савве Сторожевскому, Звенигородскому чудотворцу

Акафист святому преподобному Макарию Римлянину, Новоградскому чудотворцу

Тропари, кондаки, молитвы и величания

Преподобному Макарию Великому, Египетскому

Тропарь преподобному Макарию Великому, Египетскому, глас 1

Пусты́нный жи́тель и во пло́ти А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Мака́рие,/ посто́м, бде́нием, моли́твою, Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою приходя́щих ти́./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Кондак преподобному Макарию Великому, Египетскому, глас 1

Блаже́нную жизнь сконча́в в житии́ с му́ченическими ли́ки,/ в земли́ кро́тких досто́йно водворя́ешися, Богоно́сне Мака́рие,/ и пусты́ню, я́коже град насели́в, благода́ть прия́л еси́ от Бо́га чуде́с,// те́мже тя почита́ем.

показать все

Молитва преподобному Макарию Великому, Египетскому

О, преподо́бне о́тче Мака́рие! Мо́лим тя мы, недосто́йные, испроси́ предста́тельством твои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего нам здра́вие душе́вное и теле́сное, ти́хое и богоуго́дное житие́ и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Христо́ве. Угаси́ моли́твами твои́ми разжже́ные на рабо́в Бо́жиих (имена) стре́лы диа́вольския, да не прико́снется нам зло́ба грехо́вная, да благоче́стно сконча́вше вре́менное житие́, сподо́бимся насле́довати Ца́рствие Небе́сное и ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Марку Евгенику, Ефесскому

Тропарь святителю Марку Евгенику, Ефесскому, глас 8

Правосла́вия наста́вниче, но́вшеств противобо́рниче,/ степе́нь ве́ры, Це́ркве свети́льниче,/ учи́телей Богодухнове́нная печа́те, Ма́рко всему́дре,/ писа́нии твои́ми вся просвети́л еси́, цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Марку Евгенику, Ефесскому, глас 4

Прему́дрыми слове́с твои́х исплете́нии, всеблаже́нне,/ вся́кая уста́ ху́льная загради́л еси́// и ве́рныя Боговеща́нии просвети́л еси́ чести́ Тро́ицу в тождестве́ естества́.

Преподобному Макарию, постнику Печерскому

Тропарь преподобному Макарию, постнику Печерскому, глас 4

Бы́вший нестяжа́телем Христа́ ра́ди/ и Того́ за мно́гия твоя́ доброде́тели/ в се́рдце твое́ всели́вый,/ блаже́нне Мака́рие,// моли́ся о нас, пою́щих тя.

Кондак преподобному Макарию, постнику Печерскому, глас 2

Вы́шних ища́, ни́жних не стяжа́л еси́/ и, нестяжа́ние, я́ко колесни́цу о́гненну к Небеси́, себе́ угото́вав,/ со А́нгелы жи́ти сподо́бился еси́/, Мака́рие сла́вне,// с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ о всех нас.

Преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому

Тропарь преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому, глас 8

Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое прозябе́ние, преподо́бне:/ от ю́ности бо изво́лил еси́ чи́стое житие́,/ духо́вному твоему́ учи́телю после́дуя,/ и того́ уче́нием ум к Небе́сным впери́в,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ тем и Христо́с, я́ко пресве́тла тя свети́льника, чудесы́ обогати́,// Са́вво, о́тче наш, моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому, глас 8

Безмо́лвия ра́ди и пло́ти распина́ния/ всели́выйся на горе́ Сторо́жи,/ яви́лся еси́, преподо́бне Са́вво, сто́лп ве́ры непоколеби́мый,/ от Пресвята́го Ду́ха осия́нный,/ оби́тель пречестна́я Тро́ицы,/ и непреста́нными моли́твами, сле́зными воздыха́нии и по́двигами благода́ти Боже́ственныя соприча́стник;/ те́мже и Христо́с в нетле́нии моще́й твои́х просла́ви тя,/ и да́ром чуде́с украси́ тя./ Мы же ра́достно ти вопие́м:// ра́дуйся, Са́вво, вели́кий чудотво́рче.

Молитва преподобному Савве, игумену Сторожевскому, Звенигородскому

О, пречестна́я и свяще́нная главо́! Небе́снаго Иерусали́ма граждани́не, Пресвяты́я Тро́ицы обита́лище, преподо́бне о́тче Са́вво! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ся о ста́де огра́ды твоея́ и о всех по ду́ху ча́дех твои́х. Не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Испроси́ предста́тельством твои́м у Царя́ ца́рствующих мир Це́ркви, под зна́мением креста́ вои́нствующей, архиере́ом святи́тельства благоле́пие, мона́шествующим до́брое в по́двизех тече́ние; святе́й оби́тели сей, гра́ду сему́ и всем градом и стра́нам охране́ние; ми́ру безмяте́жие и мир, гла́да и па́губы избавле́ние; ста́рым и немощны́м утеше́ние и подкрепле́ние, ю́ным и младе́нцам благо́е в ве́ре возраста́ние, в Ева́нгельском уче́нии тве́рдое обуче́ние, и в чистоте́ и целому́дрии пребыва́ние; вдови́цам и сиротам ми́лость и заступле́ние, плене́нным отра́ду и возвраще́ние, боля́щим исцеле́ние, малоду́шным успокое́ние, заблу́ждшим исправле́ние, согреша́ющим дух сокруше́ния, бе́дствующим благовре́менну по́мощь. Не посрами́ нас, к тебе́ с ве́рою притека́ющих, споспешеству́й, я́ко чадолюби́вый оте́ц ча́дам, и нам понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии, и всех упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т свой непосты́дно и пресели́тися со упова́нием во оби́тели Небе́сныя. Иде́же ты, по труде́х и по́двизех, ны́не водворя́ешися со А́нгелы и Святы́ми, зря и прославля́я Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Священномученику Николаю Восторгову

Тропарь священномученику Николаю Восторгову, глас 1

Любовию к Богу распаляемь жизнь свою мученически за Христа и ближних положил еси, сего ради венец правды от Него приял еси, моля всеблагаго Бога, священномучениче Иоанне, Церковь святую сохранити в мире и спасити души наша.

Притча дня

Когда одного старца спросили, почему он ушёл из мира, тот ответил так:
– Пока слово не произнесено, оно – узник того, кто собирался его сказать. Когда же слово сказано, его пленником становится тот, кто произнёс его. Я часто раскаивался в том, что говорил, но ни разу не сожалел о том, что молчал.

Случайный тест

(0 голосов: 0 из 5)