Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

1-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • И поста́ви дави́дъ ца́рь и кня́зи си́лы надъ дѣ́лы сы́ны Аса́фовы и Ема́ни и Идиѳу́мовы, и́же провѣщава́ху въ гу́слехъ и псалти́рехъ и кимва́лѣхъ, и бы́сть число́ и́хъ по глава́мъ муже́й творя́щихъ дѣла́ своя́.
 • Сы́нове Аса́фовы: закху́ръ и Ио́сифъ, и наѳані́а и Асiи́лъ: сы́нове Аса́фовы держа́щеся Аса́фа проро́ка бли́зъ царя́.
 • Идиѳу́му сы́нове Идиѳу́мли: годолі́а и сури́, и Исе́а и семе́й, и Асаві́а и маттаѳі́а, ше́сть по отцѣ́ сво­е́мъ Идиѳу́мѣ въ гу́сли бряца́юще исповѣ́данiе и хвале́нiе Го́сподеви.
 • Ема́ну сы́нове Ема́ни: вукі́а и маѳані́а, и Озiи́лъ и суваи́лъ, и иериму́ѳъ и Анані́а, и Ана́нъ и Елiаѳа́, и годоллаѳі́й и ромамѳiезе́ръ, и Сава́хъ и маллиѳі́й, а оѳи́ръ и Мазiо́ѳъ.
 • Вси́ сі́и сы́нове Ема́на бряца́ющаго царю́ въ словесѣ́хъ Бо́жiихъ, да воз­несе́т­ся ро́гъ. Даде́ же Бо́гъ Ема́ну сыно́въ четыре­на́­де­сять и три́ дще́ри:
 • вси́ сі́и со отце́мъ сво­и́мъ воспѣва́юще въ дому́ Бо́жiи въ кимва́лѣхъ и во псалти́рехъ и гу́слехъ, въ служе́нiе до́му Бо́жiя бли́зъ царя́, и Аса́фъ и Идиѳу́мъ, и Ема́нъ.
 • Бы́сть же число́ и́хъ со бра́тiею и́хъ науче́ни пѣ́нiю Госпо́дню и всѣ́хъ разумѣ́ющихъ [пѣ́нiя] двѣ́сти о́смьдесятъ и о́смь.
 • Верго́ша же и сі́и жре́бiя чреды́ дневны́я, по ма́лу и по вели́ку соверше́н­ныхъ и уча́щихся.
 • И изы́де жре́бiй пе́рвый сыно́въ его́ и бра́тiи его́ Аса́фу Ио́сифову, годолі́а: вторы́й ині́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • тре́тiй закху́ръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • четве́ртый Иезрі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • пя́тый наѳа́нъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • шесты́й вукі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • седмы́й иерiи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • осмы́й Иосі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять,
 • девя́тый Матѳані́а, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • деся́тый семеі́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • первый­на́­де­сять езрiи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • вторый­на́­де­сять Асаві́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • третiй­на́­де­сять суваи́лъ, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • четвертый­на́­де­сять Матѳаѳі́а, сы́нове его́ и бра́тiи его́ два­на́­де­сять:
 • пятый­на́­де­сять иериму́ѳъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • шестый­на́­де­сять Анані́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • седмый­на́­де­сять Иесва́къ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • осмый­на́­де­сять Анані́а, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • девятый­на́­де­сять меллиѳі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • двадеся́тый Елiаѳа́, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять пе́рвый Иеѳи́ръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять вторы́й годоллаѳі́й, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять тре́тiй меазо́ѳъ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять:
 • два́десять четве́ртый рометѳiе́зеръ, сы́нове его́ и бра́тiя его́ два­на́­де­сять.
 • И отделил Давид и начальники войска на службу сыновей Асафа, Емана и Идифуна, чтобы они провещавали на цитрах, псалтирях и кимвалах; и были отчислены они на дело служения своего:
 • из сыновей Асафа: Заккур, Иосиф, Нефания и Ашарела сыновья Асафа, под руководством Асафа, игравшего по наставлению царя.
 • От Идифуна сыновья Идифуна: Гедалия, Цери, Исаия, Семей, Хашавия и Маттафия, шестеро, под руководством отца своего Идифуна, игравшего на цитре во славу и хвалу Господа.
 • От Емана сыновья Емана: Буккия, Матфания, Озиил, Шевуил и Иеримоф, Ханания, Ханани, Елиафа, Гиддалти, Ромамти-Езер, Иошбекаша, Маллофи, Гофир и Махазиоф.
 • Все эти сыновья Емана, прозорливца царского, по словам Божиим, чтобы возвышать славу его. И дал Бог Еману четырнадцать сыновей и трех дочерей.
 • Все они под руководством отца своего пели в доме Господнем с кимвалами, псалтирями и цитрами в служении в доме Божием, по указанию царя, или Асафа, Идифуна и Емана.
 • И было число их с братьями их, обученными петь пред Господом, всех знающих сие дело, двести восемьдесят восемь.
 • И бросили они жребий о череде служения, малый наравне с большим, учители наравне с учениками.
 • И вышел первый жребий Асафу, для Иосифа; второй Гедалии с братьями его и сыновьями его; их было двенадцать;
 • третий Заккуру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • четвертый Ицрию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • пятый Нефании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • шестой Буккии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • седьмой Иесареле с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • восьмой Исаии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • девятый Матфании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • десятый Шимею с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • одиннадцатый Азариилу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двенадцатый Хашавии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • тринадцатый Шуваилу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • четырнадцатый Маттафии с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • пятнадцатый Иеримофу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • шестнадцатый Ханании с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • семнадцатый Иошбекаше с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • восемнадцатый Ханани с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • девятнадцатый Маллофию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцатый Елиафе с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать первый Гофиру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать второй Гиддалтию с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать третий Махазиофу с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать;
 • двадцать четвертый Ромамти-Езеру с сыновьями его и братьями его; их – двенадцать.
 • И҆ поста́ви даві́дъ ца́рь и҆ кнѧ̑зи си́лы над̾ дѣ́лы сы́ны а҆са́фѡвы и҆ є҆ма̑ни и҆ і҆дїѳꙋ́мѡвы, и҆̀же провѣщава́хꙋ въ гꙋ́слехъ и҆ ѱалти́рехъ и҆ кѷмва́лѣхъ, и҆ бы́сть число̀ и҆́хъ по глава́мъ мꙋже́й творѧ́щихъ дѣла̀ своѧ̑.
 • Сы́нове а҆са́фѡвы: закхꙋ́ръ и҆ і҆ѡ́сифъ, и҆ наѳані́а и҆ а҆сїи́лъ: сы́нове а҆са́фѡвы держа́щесѧ а҆са́фа прⷪ҇ро́ка бли́з̾ царѧ̀.
 • І҆дїѳꙋ́мꙋ сы́нове і҆дїѳꙋ̑мли: годолі́а и҆ сꙋрі̀, и҆ і҆се́а и҆ семе́й, и҆ а҆саві́а и҆ маттаѳі́а, ше́сть по ѻ҆тцѣ̀ свое́мъ і҆дїѳꙋ́мѣ въ гꙋ́сли брѧца́юще и҆сповѣ́данїе и҆ хвале́нїе гдⷭ҇еви.
 • Є҆ма́нꙋ сы́нове є҆ма̑ни: вꙋкі́а и҆ маѳані́а, и҆ ѻ҆зїи́лъ и҆ сꙋваи́лъ, и҆ і҆ерїмꙋ́ѳъ и҆ а҆нані́а, и҆ а҆на́нъ и҆ є҆лїаѳа̀, и҆ годоллаѳі́й и҆ рѡмамѳїезе́ръ, и҆ сава́хъ и҆ маллїѳі́й, а҆ ѡ҆ѳи́ръ и҆ мазїѡ́ѳъ.
 • Всѝ сі́и сы́нове є҆ма́на брѧца́ющагѡ царю̀ въ словесѣ́хъ бж҃їихъ, да вознесе́тсѧ ро́гъ. Даде́ же бг҃ъ є҆ма́нꙋ сынѡ́въ четырена́десѧть и҆ трѝ дщє́ри:
 • всѝ сі́и со ѻ҆тце́мъ свои́мъ воспѣва́юще въ домꙋ̀ бж҃їи въ кѷмва́лѣхъ и҆ во ѱалти́рехъ и҆ гꙋ́слехъ, въ слꙋже́нїе до́мꙋ бж҃їѧ бли́з̾ царѧ̀, и҆ а҆са́фъ и҆ і҆дїѳꙋ́мъ, и҆ є҆ма́нъ.
 • Бы́сть же число̀ и҆́хъ со бра́тїею и҆́хъ наꙋче́ни пѣ́нїю гдⷭ҇ню и҆ всѣ́хъ разꙋмѣ́ющихъ (пѣ̑нїѧ) двѣ́сти ѻ҆́смьдесѧтъ и҆ ѻ҆́смь.
 • Верго́ша же и҆ сі́и жрє́бїѧ чреды̀ дневны́ѧ, по ма́лꙋ и҆ по вели́кꙋ соверше́нныхъ и҆ ᲂу҆ча́щихсѧ.
 • И҆ и҆зы́де жре́бїй пе́рвый сынѡ́въ є҆гѡ̀ и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ а҆са́фꙋ і҆ѡ́сифовꙋ, годолі́а: вторы́й и҆ні́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • тре́тїй закхꙋ́ръ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • четве́ртый і҆езрі́й, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • пѧ́тый наѳа́нъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • шесты́й вꙋкі́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • седмы́й і҆ерїи́лъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • ѻ҆смы́й і҆ѡсі́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть,
 • девѧ́тый матѳані́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • десѧ́тый семеі́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • первыйна́десѧть є҆зрїи́лъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • вторыйна́десѧть а҆саві́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • третїйна́десѧть сꙋваи́лъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • четвертыйна́десѧть матѳаѳі́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїи є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • пѧтыйна́десѧть і҆ерїмꙋ́ѳъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • шестыйна́десѧть а҆нані́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • седмыйна́десѧть і҆есва́къ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • ѻ҆смыйна́десѧть а҆нані́а, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • девѧтыйна́десѧть меллиѳі́й, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • двадесѧ́тый є҆лїаѳа̀, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • два́десѧть пе́рвый і҆еѳи́ръ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • два́десѧть вторы́й годоллаѳі́й, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • два́десѧть тре́тїй меазѡ́ѳъ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть:
 • два́десѧть четве́ртый рѡметѳїе́зеръ, сы́нове є҆гѡ̀ и҆ бра́тїѧ є҆гѡ̀ двана́десѧть.