Скрыть
2:1
2:2
2:3
2:4
2:5
2:6
2:7
2:8
2:9
2:10
2:11
2:12
2:13
2:14
2:15
2:16
2:17
2:18
2:19
2:20
2:21
2:22
2:23
2:24
2:25
2:27
2:28
2:29
2:30
2:31
2:32
2:33
2:34
2:35
2:36
2:37
2:38
2:39
2:40
2:41
2:42
2:43
2:44
2:45
2:46
2:47
2:48
2:49
2:50
2:51
2:61
2:62
2:63
2:64
2:65
2:66
2:67
2:68
2:69
2:70
Во дне́хъ тѣ́хъ воста́ маттаѳі́а сы́нъ Иоа́н­новъ, сы́на Симео́ня, свяще́н­никъ от­ сыно́въ Иоари́влихъ от­ Иерусали́ма, и сѣ́де во моди́нѣ.
И имя́ше сыно́въ пя́ть: Иоа́н­на, и́же про­именова́­шеся гадди́съ,
и Си́мона, и́же про­именова́­шеся Ѳасси́съ,
Иу́ду, и́же зва́­шеся маккаве́й,
Елеаза́ра, и́же про­именова́­шеся авара́нъ, и Ионаѳа́на, и́же про­именова́­шеся апфу́съ.
И ви́дѣ хуле́нiя быва́ющая во Иуде́и и во Иерусали́мѣ,
и рече́: увы́ мнѣ́! почто́ рожде́нъ е́смь ви́дѣти сотре́нiе люді́й мо­и́хъ и сотре́нiе гра́да свята́го, и сѣдѣ́ти здѣ́, внегда́ предава́тися ему́ въ ру́цѣ враго́въ и святы́ни въ ру́ки чужди́хъ?
бы́сть хра́мъ его́ я́ко человѣ́къ безче́стенъ,
сосу́ды сла́вы его́ плѣне́ни от­несе́ни су́ть, побiе́ни су́ть младе́нцы его́ на сто́гнахъ, и ю́ношы его́ падо́ша мече́мъ вра́жiимъ:
кі́й язы́къ не наслѣ́дова ца́р­ст­ва его́ и не одержа́ коры́стей его́?
вся́ у́тварь его́ взята́ е́сть, вмѣ́сто свобо́днаго бы́сть въ раба́:
и се́, свята́я на́ша и красота́ на́ша и сла́ва на́ша опустѣ́, и оскверни́ша я́ язы́цы:
почто́ у́бо на́мъ еще́ жи́ти?
И растерза́ ри́зы своя́ маттаѳі́а и сы́нове его́, и облеко́шася во вре́тища, и пла́каша зѣло́.
И прiидо́ша от­ царя́ при­­нужда́ющiи ко от­ступле́нiю во гра́дъ моди́нъ, да пожру́тъ.
И мно́зи от­ Изра́иля при­­ложи́шася къ ни́мъ: маттаѳі́а же и сы́нове его́ собра́шася.
И от­вѣща́ша по́слан­нiи от­ царя́ и рѣ́ша маттаѳі́и глаго́люще: кня́зь и пресла́вный и ве́лiй еси́ во гра́дѣ се́мъ, и утвержде́нъ въ сынѣ́хъ и бра́тiихъ:
ны́нѣ у́бо при­­ступи́ пе́рвый и сотвори́ повелѣ́нiе царе́во, я́коже сотвори́ша вси́ язы́цы и му́жiе Иу́дины и оста́в­шiи во Иерусали́мѣ, и бу́деши ты́ и до́мъ тво́й посредѣ́ друго́въ царе́выхъ: и ты́ и сы́нове тво­и́ просла́витеся въ сребрѣ́ и зла́тѣ и въ дарѣ́хъ мно́зѣхъ.
И от­вѣща́ маттаѳі́а и рече́ гла́сомъ ве́лiимъ: а́ще и вси́ язы́цы въ дому́ ца́р­ст­вiя царя́ слу́шаютъ его́, е́же от­ступи́ти кому́ждо от­ служе́нiя оте́цъ сво­и́хъ, и со­изво́лиша въ за́повѣдехъ его́:
но а́зъ и сы́нове мо­и́ и бра́тiя моя́ повину́емся зако́ну оте́цъ на́шихъ:
ми́лостивъ на́мъ [бу́ди, Бо́же], е́же оста́вити зако́нъ и оправда́нiя:
слове́съ царе́выхъ не послу́шаемъ, е́же преступи́ти служе́нiе на́­ше на де́сно или́ на шу́ее.
И я́ко преста́ глаго́лати словеса́ сiя́, при­­ступи́ му́жъ Иуде́анинъ предъ очи́ма всѣ́хъ жре́ти въ ка́пищи, е́же въ моди́нѣ, по повелѣ́нiю царе́ву.
И ви́дѣ маттаѳі́а и воз­ревнова́, и вострепета́ша вну́трен­няя его́, и воз­жже́ся я́рость его́ по суду́ [зако́на], и наскочи́въ разсѣче́ его́ въ ка́пищи.
И му́жа, его́же ца́рь посла́, и́же при­­нужда́­ше жре́ти, уби́ во вре́мя о́но и ка́пище разори́.
И воз­ревнова́ о зако́нѣ, я́коже же сотвори́ Финее́съ замврі́ю сы́ну Сало́млю.
И возопи́ маттаѳі́а во гра́дѣ гла́сомъ ве́лiимъ глаго́ля: вся́къ ревну́яй о зако́нѣ и стоя́й въ завѣ́тѣ да изы́детъ вслѣ́дъ мене́.
И от­бѣжа́ са́мъ и сы́нове его́ въ го́ры, и оста́виша, ели́ка имѣ́яху во гра́дѣ.
Тогда́ снидо́ша мно́зи и́щуще суда́ и пра́вды въ пусты́ню,
и сѣдо́ша ту́ са́ми, и сы́нове и́хъ и жены́ и́хъ, и ско́ти и́хъ, я́ко умно́жишася на ни́хъ зла́я.
И воз­вѣще́но бы́сть муже́мъ царе́вымъ и си́ламъ, и́же бя́ху во Иерусали́мѣ гра́дѣ дави́довѣ, я́ко от­идо́ша му́жiе нѣ́цыи, и́же разори́ша за́повѣдь ца́рску, въ мѣста́ та́йная въ пусты́ню.
И теко́ша вслѣ́дъ и́хъ мно́зи, и пости́гше и́хъ ополчи́шася на ни́хъ, и соста́виша проти́ву и́хъ бра́нь въ де́нь суббо́тный,
и реко́ша къ ни́мъ: доны́нѣ дово́лно, изыди́те и сотвори́те по сло́ву царе́ву, и жи́ви бу́дете.
И рѣ́ша: не изы́демъ, ни сотвори́мъ по сло́ву царе́ву, е́же оскверни́ти де́нь суббо́тный.
И ускори́ша на ни́хъ бра́нь.
И не от­вѣща́ша и́мъ, ниже́ ка́мене верго́ша на ни́хъ, ниже́ загради́ша мѣ́стъ та́йныхъ, реку́ще:
у́мремъ вси́ въ простотѣ́ на́­шей, свидѣ́теле бу́дутъ на на́съ не́бо и земля́, я́ко непра́во погубля́ете на́съ.
И воста́ша на ни́хъ въ бра́ни въ суббо́ты, и умро́ша сі́и и жены́ и́хъ, и сы́нове и́хъ и ско́ти и́хъ, да́же до ты́сящи ду́шъ человѣ́къ.
И позна́ маттаѳі́а и дру́зи его́, и пла́кашася о ни́хъ зѣло́.
И рече́ му́жъ и́скрен­нему сво­ему́: а́ще вси́ сотвори́мъ, я́коже бра́тiя на́ша сотвори́ша, и не воополчи́мся на язы́ки о душа́хъ на́шихъ и оправда́нiихъ на́шихъ, ны́нѣ на́съ ско́ро искореня́тъ от­ земли́.
И умы́слиша въ де́нь о́нъ глаго́люще: вся́къ человѣ́къ, и́же а́ще прiи́детъ къ на́мъ на бра́нь въ де́нь суббо́тный, ополчи́мся проти́ву его́, и не у́мремъ вси́, я́коже умро́ша бра́тiя на́ша въ та́йныхъ.
Тогда́ собра́ся къ ни́мъ со́нмище Иуде́йское крѣ́пцыи въси́лѣ от­ Изра́иля, вся́къ со­изволя́яй зако́ну:
и вси́ и́же бѣжа́ша от­ злы́хъ, при­­ложи́шася и́мъ и бы́ша и́мъ во утвержде́нiе.
И собра́ша во́евъ и поби́ша грѣ́шныхъ во гнѣ́вѣ сво­е́мъ и муже́й беззако́н­ныхъ въ я́рости сво­е́й: про́чiи же бѣжа́ша во язы́ки спасти́ся.
И обы́де маттаѳі́а и дру́зи его́, и разори́ша ка́пища,
и обрѣ́заша о́троки необрѣ́заныя, ели́кихъ обрѣто́ша въ предѣ́лѣхъ Изра́илевыхъ въ си́лѣ,
и погна́ша сыно́въ горды́ни, и успѣ́ дѣ́ло въ руку́ и́хъ:
и удержа́ша зако́нъ от­ руки́ язы́ковъ и от­ руки́ царе́й, и не да́ша ро́га грѣ́шнику.
И при­­бли́жишася дні́е маттаѳі́и умре́ти, и рече́ сыно́мъ сво­и́мъ: ны́нѣ укрѣпи́ся горды́ня и обличе́нiе, и вре́мя низвраще́нiя и гнѣ́въ я́рости:
и ны́нѣ, ча́да, воз­ревну́йте зако́ну и дади́те ду́шы ва́шя за завѣ́тъ отце́въ на́шихъ.
Помяни́те дѣла́ оте́цъ на́шихъ я́же сотвори́ша въро́дѣхъ сво­и́хъ, и прiи́мете сла́ву ве́лiю и и́мя вѣ́чное.
Авраа́мъ не во искуше́нiи ли обрѣ́тенъ е́сть вѣ́ренъ, и вмѣни́ся ему́ въ пра́вду?
Ио́сифъ во вре́мя тѣсноты́ сво­ея́ сохрани́ за́повѣдь и бы́сть господи́нъ Еги́пту.
Финее́съ оте́цъ на́шъ внегда́ воз­ревнова́ ре́вностiю, прiя́тъ завѣ́тъ свяще́н­ства вѣ́чнаго.
Иису́съ, егда́ испо́лни сло́во, бы́сть судiя́ во Изра́или.
Хале́въ, егда́ засвидѣ́тел­ст­вова въ це́ркви, воспрiя́ земли́ наслѣ́дiе.
Дави́дъ во сво­е́й ми́лости наслѣ́дова престо́лъ ца́р­ст­вiя во вѣ́къ вѣ́ка.
Илiа́, егда́ воз­ревнова́ ре́вностiю зако́на, взя́ся да́же на не́бо.
Ана́нiа, аза́рiа, Мисаи́лъ вѣ́ру­ю­ще спасо́шася от­ пла́мене.
Данiи́лъ въ простотѣ́ сво­е́й изъя́т­ся от­ у́стъ льво́выхъ.
И та́ко помышля́йте по ро́ду и ро́ду, я́ко вси́ упова́ющiи на́нь не изнемо́гутъ.
И от­ слове́съ му́жа грѣ́шна не убо́йтеся, поне́же сла́ва его́ въ моты́ла и въ че́рвiе:
дне́сь воз­несе́т­ся, а у́трѣ не обря́щет­ся, я́ко обрати́ся въ пе́рсть свою́, и помышле́нiе его́ поги́бе.
и вы́, сы́нове, укрѣпи́теся и мужа́йтеся въ зако́нѣ, я́ко въ не́мъ просла́витеся.
И се́, Симео́нъ бра́тъ ва́шъ, вѣ́мъ, я́ко му́жъ совѣ́та е́сть, того́ послу́шайте вся́ дни́, то́й бу́детъ ва́мъ во отца́.
И Иу́да маккаве́й, се́й крѣ́покъ въ си́лѣ от­ ю́ности сво­ея́, се́й бу́детъ ва́мъ нача́лникъ во́ин­ства и сотвори́тъ бра́нь лю́демъ.
И вы́ при­­веди́те къ себѣ́ вся́ творцы́ зако́на и от­мсти́те мще́нiе люді́й ва́шихъ:
воз­да́йте воз­дая́нiе язы́комъ и внемли́те въ за́повѣди зако́на.
И благослови́ и́хъ: и при­­ложи́ся ко отце́мъ сво­и́мъ.
И у́мре въ лѣ́то сто́ четы́редесять шесто́­е: и погребо́ша его́ сы́нове его́ во гробѣ́хъ оте́цъ его́ въ моди́нѣ, и пла́каша его́ ве́сь Изра́иль пла́чемъ ве́лiимъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов