Скрыть
3:1
3:2
3:3
3:4
3:5
3:6
3:7
3:8
3:9
3:10
3:11
3:12
3:13
3:14
3:15
3:16
3:17
3:18
3:19
3:20
3:21
3:22
3:23
3:24
3:25
3:26
3:27
3:28
3:29
3:30
3:31
3:32
3:33
3:34
3:35
3:36
3:37
3:38
3:39
3:40
3:41
3:42
3:43
3:44
3:45
3:46
3:47
3:48
3:49
3:50
3:51
3:52
3:53
3:54
3:55
3:57
3:58
3:59
И воста́ Иу́да нарица́емый маккаве́й сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
И помога́ху ему́ вси́ бра́тiя его́ и вси́ ели́цы при­­лѣпи́шася ко отцу́ его́, и ополча́хуся ополче́нiемъ Изра́иль съ весе́лiемъ.
И распространи́ сла́ву лю́демъ сво­и́мъ: и облече́ся въ броня́ я́ко исполи́нъ и препоя́сася ору́жiемъ сво­и́мъ бра́н­нымъ, и соста́ви ра́ти, защища́я ополче́нiя мече́мъ сво­и́мъ,
и уподо́бися льву́ въ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ, и я́ко ски́менъ рыка́ющь въ лови́твѣ:
и погна́ беззако́н­ныя изслѣ́дуяй, и смуща́ющихъ лю́ди его́ пожже́ пла́менемъ.
И сляко́шася беззако́н­нiи от­ стра́ха его́, и вси́ дѣ́лателе беззако́нiя смято́шася, и благопоспѣ́шно бы́ти спасе́нiе руко́ю его́.
И огорчи́ цари́ мно́ги и воз­весели́ Иа́кова въ дѣ́лѣхъ сво­и́хъ, и да́же до вѣ́ка па́мять его́ во благослове́нiе:
и про́йде гра́ды Иу́дины, и погуби́ нечести́выхъ от­ ни́хъ, и от­врати́ гнѣ́въ от­ Изра́иля,
и имени́тъ бы́сть да́же до послѣ́днихъ земли́, и собра́ погиба́ющихъ.
Аполло́нiй же собра́ язы́ки и от­ самарі́и си́лу ве́лiю, е́же ра́товати на Изра́иля.
И увѣ́да Иу́да и изы́де во срѣ́тенiе ему́, и порази́ его́ и уби́ того́: и падо́ша я́звенiи мно́зи, а про́чiи убѣго́ша.
И взя́ коры́сти и́хъ, и ме́чь аполло́нiевъ отъ­я́ Иу́да, и бы́сть вою́я и́мъ вся́ дни́.
И услы́ша сиро́нъ нача́лникъ во́евъ Си́рскихъ, я́ко собра́ Иу́да совокупле́нiе и це́рковь вѣ́рныхъ съ ни́мъ исходя́щихъ на бра́нь,
и рече́: сотворю́ себѣ́ и́мя, и просла́влюся въ ца́р­ст­вiи, и поборю́ Иу́ду и су́щихъ съ ни́мъ и уничижа́ющихъ сло́во царе́во.
[и угото́вася] и при­­ложи́ е́же взы́ти: и взы́де съ ни́мъ по́лкъ нечести́выхъ крѣ́покъ помощи́ ему́ и сотвори́ти от­мще́нiе на сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
И при­­бли́жися да́же до восхо́да веѳоро́нска: и изы́де Иу́да во срѣ́тенiе ему́ въ ма́лѣ.
Егда́ же уви́дѣша по́лкъ гряду́щiй во срѣ́тенiе и́мъ, рѣ́ша Иу́дѣ: ка́ко мо́жемъ въ ма́лѣ су́ще ополча́тися проти́ву мно́же­ст­ва толи́каго крѣ́пкаго? и мы́ утружде́ни есмы́ посто́мъ дне́сь.
И рече́ Иу́да: удо́бь е́сть объя́ти мно́гихъ руко́ю ма́лыхъ: и нѣ́сть ра́зн­ствiя предъ Бо́гомъ небе́снымъ спасти́ во мно́гихъ или́ въ ма́лыхъ:
я́ко не во мно́же­ст­вѣ во́евъ одолѣ́нiе бра́ни е́сть, то́кмо от­ небесе́ крѣ́пость:
сі́и гряду́тъ къ на́мъ во мно́же­ст­вѣ укори́зны и беззако́нiя, е́же исто́ргнути на́съ и жены́ на́шя и ча́да на́ша, е́же взя́ти коры́сти на́шя,
мы́ же ополча́емся за ду́шы на́шя и зако́ны на́шя:
и са́мъ Госпо́дь сокруши́тъ и́хъ предъ лице́мъ на́шимъ, вы́ же не устраши́теся и́хъ.
Я́коже преста́ глаго́лати, и наскочи́ на ни́хъ внеза́пу, и сотре́ся сиро́нъ и во́и его́ предъ ни́мъ:
и погна́ его́ въ низхожде́нiе веѳоро́на да́же до по́ля: и падо́ша от­ ни́хъ я́ко о́смь со́тъ муже́й, про́чiи же побѣго́ша въ зе́млю Филисти́млю.
И нападе́ стра́хъ Иу́динъ и бра́тiи его́ и боя́знь на вся́ язы́ки, я́же о́крестъ и́хъ.
И до́йде до царя́ и́мя его́, и о ополче́нiихъ Иу́диныхъ повѣ́даху вси́ язы́цы.
Егда́ же услы́ша ца́рь Антiо́хъ словеса́ сiя́, разгнѣ́вася я́ростiю, и посла́въ собра́ си́лы вся́ ца́р­ст­ва сво­его́, по́лкъ крѣ́покъ зѣло́:
и от­ве́рзе сокро́вище свое́, и даде́ обро́ки во́иномъ сво­и́мъ на лѣ́то, и заповѣ́да и́мъ въ лѣ́то бы́ти гото́вымъ на вся́ку потре́бу.
И ви́дѣ, я́ко оскудѣ́ сребро́ от­ сокро́вищъ, и да́ни от­ стра́нъ ма́лы, ра́ди несогла́сiя и я́звы, я́же сотвори́ на земли́, да во́зметъ зако́н­ная, я́же бя́ху от­ пе́рвыхъ дні́й.
И устраши́ся, да не воз­неимѣ́етъ еди́ною и два́жды въ росхо́ды и дая́нiя, я́же дая́ше пре́жде простра́н­ною руко́ю, и избы́точе­с­т­вова па́че царе́й бы́в­шихъ пре́жде.
И смяте́ся душе́ю сво­е́ю зѣло́, и умы́сли ити́ въ перси́ду и прiя́ти да́ни от­ стра́нъ и собра́ти сребра́ мно́го.
И оста́ви лисі́ю человѣ́ка сла́вна и от­ ро́да ца́рска надъ вещьми́ ца́рскими, от­ рѣки́ Евфра́та да́же до предѣ́лъ Еги́петскихъ:
и пита́ти Антiо́ха сы́на сво­его́, до́ндеже воз­врати́т­ся са́мъ.
И предаде́ ему́ по́лъ си́лы и слоно́въ и заповѣ́да ему́ о всѣ́хъ, и́хже совѣща́, и о обита́ющихъ во Иуде́и и Иерусали́мѣ,
посла́ти на ни́хъ си́лу, е́же сокруши́ти и исто́ргнути крѣ́пость Изра́илеву и оста́нокъ Иерусали́ма, и отъ­я́ти па́мять и́хъ от­ мѣ́ста,
и всели́ти сыно́въ иноро́дныхъ во всѣ́хъ предѣ́лѣхъ и́хъ, и по жре́бiю раздѣли́ти зе́млю и́хъ.
И ца́рь взя́ по́лъ си́лы оста́в­шихъ и изы́де от­ Антiохі́и от­ гра́да ца́р­ст­ва сво­его́, лѣ́та сто́ четы́редесять седма́го: и пре́йде Евфра́тъ рѣку́ и прохожда́­ше въ вы́шнiя страны́.
И избра́ лисі́а Птоломе́а сы́на дориме́нова, и никано́ра, и горгі́ю му́жы си́льныя от­ друго́въ царе́выхъ.
И посла́ съ ни́ми четы́редесять ты́сящъ муже́й и се́дмь ты́сящъ ко́н­никовъ, е́же ити́ въ зе́млю Иу́дину и растли́ти ю́ по словеси́ ца́рску.
И от­идо́ша со все́ю си́лою сво­е́ю, и прiидо́ша, и ополчи́шася бли́зъ Аммау́ма на земли́ полево́й.
И слы́шаша купцы́ страны́ тоя́ и́мя и́хъ, и взя́ша сребро́ и зла́то мно́го зѣло́ и о́троки: и прiидо́ша въ станы́, да во́змутъ сыно́въ Изра́илевыхъ въ рабы́, и при­­ложи́шася къ ни́мъ во́и Си́рскiя и земли́ иноплеме́н­никовъ.
И ви́дѣ Иу́да и бра́тiя его́, я́ко умно́жишася зла́я, и во́и ополча́хуся въ предѣ́лѣхъ и́хъ: и позна́ша словеса́ царе́ва, я́же повелѣ́ лю́демъ сотвори́ти въ погубле́нiе и сконча́нiе.
И рече́ кі́йждо ко и́скрен­нему сво­ему́: воста́немъ за истребле́нiе люді́й на́шихъ и ополчи́мся за лю́ди на́шя и святы́я.
И собра́ся со́нмъ е́же бы́ти гото́вымъ на бра́нь и е́же моли́тися и проси́ти ми́лости и щедро́тъ.
И Иерусали́мъ бѣ́ необита́емь а́ки пусты́ня: не бѣ́ входя́й и исходя́й от­ порожде́нiй его́, и святы́ня попра́на, и сы́нове иноро́дныхъ въ краегра́дiи, бы́сть обита́лище язы́комъ: и взя́ся весе́лiе от­ Иа́кова, и оскудѣ́ [ту́] сопѣ́ль и гу́сли.
И собра́шася и прiидо́ша въ Массифу́ пря́мо Иерусали́му, поне́же мѣ́сто моли́твы въ Массифѣ́ пе́рвѣе Изра́илю.
И пости́шася того́ дне́, и облеко́шася во вре́тища, и пе́пелъ посы́паша на главы́ своя́, и растерза́ша одѣя́нiя своя́,
и распростро́ша кни́гу зако́на, о ни́хже испыта́ху язы́цы написа́ти на ни́хъ подо́бiя и́долъ сво­и́хъ,
и при­­несо́ша ри́зы святи́телскiя и перворо́дная и десяти́ны: и воз­дви́гнуша назире́евъ, и́же напо́лниша дни́,
и возопи́ша гла́сомъ [ве́лiимъ] на небо, реку́ще: что́ сотвори́мъ си́мъ и ка́мо и́хъ от­веде́мъ?
и свята́я твоя́ попра́шася и оскверни́шася, и свяще́н­ницы тво­и́ въ ско́рби и въ смире́нiи:
и се́, язы́цы собра́шася на ны́, да расто́ргнутъ на́съ: ты́ вѣ́си, я́же помышля́ютъ на на́съ:
ка́ко воз­мо́жемъ ста́ти предъ лице́мъ и́хъ, а́ще не ты́ помо́жеши на́мъ?
И воструби́ша труба́ми и возопи́ша гла́сомъ ве́лiимъ.
И посе́мъ поста́ви Иу́да во­ево́ды люді́й, ты́сящники и со́тники, и пятьдеся́тники и десятонача́лники.
И реко́ша созида́ющымъ до́мы и обруча́ющымъ жены́, и насажда́ющымъ виногра́ды и боязли́вымъ воз­врати́тися кому́ждо въ до́мъ сво́й по зако́ну.
И воз­дви́жеся по́лкъ и ополчи́ся на ю́гъ Аммау́ма.
И рече́ Иу́да: препоя́шитеся, и бу́дите въ сы́ны си́льны, и бу́дите гото́ви въ зау́трiе ополчи́тися на язы́ки сiя́, и́же собра́шася на ны́ растерза́ти на́съ и свята́я на́ша:
я́ко лу́чше е́сть на́мъ умре́ти въ бра́ни, не́же ви́дѣти зла́я люді́й на́шихъ и святы́хъ:
и я́коже во́ля бу́детъ на небеси́, та́ко сотвори́тъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов