Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

2-я книга Паралипоменон (Хроник)

 
 • Седми́ лѣ́тъ бѣ́ Иоа́съ, егда́ ца́р­ст­вовати нача́, и четы́редесять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тери его́ Саві́а от­ вирсаве́и.
 • Сотвори́ же Иоа́съ уго́дное предъ Го́сподемъ во вся́ дни́ Иода́а свяще́н­ника.
 • И поя́тъ ему́ Иода́й жены́ двѣ́, и роди́ша сы́ны и дще́ри.
 • И бы́сть по си́хъ, и взы́де на се́рдце Иоа́су, да воз­нови́тъ до́мъ Госпо́день.
 • И собра́ свяще́н­ники и леви́ты и рече́ и́мъ: иди́те во гра́ды Иу́дины, и собери́те от­ всего́ Изра́иля сребро́ ко обновле́нiю хра́ма Госпо́дня от­ лѣ́та до лѣ́та, и поспѣ́шно сотвори́те. Леви́ти же не потща́шася.
 • И при­­зва́ ца́рь Иоа́съ Иода́а нача́лника и рече́ ему́: почто́ не надсматря́лъ еси́ леви́товъ, е́же при­­нести́ от­ Иу́ды и от­ Иерусали́ма, е́же уста́влено е́сть от­ Моисе́а человѣ́ка Бо́жiя, егда́ собра́ Изра́иля въ ски́нiю свидѣ́нiя?
 • Гоѳолі́а бо бѣ́ нечести́ва, и сы́нове ея́ разори́ша до́мъ Бо́жiй, я́ко свята́я до́му Госпо́дня сотвори́ша Ваали́му.
 • И повелѣ́ ца́рь, да сотворя́тъ ковче́жецъ и поста́вятъ при­­ вратѣ́хъ Госпо́днихъ извнѣ́,
 • и да проповѣ́дятъ во Иуде́и и во Иерусали́мѣ, при­­носи́ти Го́споду, я́коже уста́ви Моисе́й ра́бъ Бо́жiй надъ Изра́илемъ въ пусты́ни.
 • И да́ша вси́ нача́лницы и вси́ лю́дiе, и вноша́ху и влага́ху въ ковче́жецъ, до́ндеже напо́лнися.
 • И бы́сть егда́ при­­ноша́ху ковче́жецъ къ настоя́телемъ царе́вымъ рука́ми леви́тскими, и егда́ уви́дѣша, я́ко умно́жися сребро́, и при­­хожда́­ше пи́сарь царе́въ и настоя́тель вели́каго жерца́, и выбира́ху изъ ковче́жца, и [па́ки] поставля́ху на мѣ́сто его́: та́ко творя́ху от­ дне́ до дне́, и собра́ша сребра́ мно́го.
 • И вдаде́ е́ ца́рь и Иода́й жре́цъ творя́щымъ дѣла́ на дѣ́ло до́му Госпо́дня: и наима́ху каменосѣ́чцы и древодѣ́ли, да устроя́ютъ до́мъ Госпо́день, и ковачы́ желѣ́зу и мѣ́ди, да укрѣпя́тъ до́мъ Госпо́день.
 • И творя́ху творя́щiи дѣла́, и взы́де долгота́ дѣ́лъ рука́ми и́хъ, и воз­ста́виша до́мъ Госпо́день въ состоя́нiе [пре́жнее] его́, и укрѣпи́ша.
 • Егда́ же соверши́ша, при­­несо́ша ко царю́ и ко Иода́ю оста́нокъ сребра́, изъ него́же сотвори́ша сосу́ды въ до́мъ Госпо́день, сосу́ды въ служе́нiе всесожже́нiй, и кади́лницы златы́я и сре́бряныя, и при­­ноша́ху всесожже́нiя въ дому́ Госпо́дни непреста́н­но, во вся́ дни́ Иода́евы.
 • И состарѣ́ся Иода́й испо́лненъ дні́й, и у́мре сы́й ста́ три́десяти лѣ́тъ внегда́ сконча́тися ему́:
 • и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́довѣ со царми́, поне́же сотвори́ благо́е со Изра́илемъ и съ Бо́гомъ и съ до́момъ его́.
 • И бы́сть по сконча́нiи Иода́евѣ, внидо́ша нача́лницы Иу́дины и поклони́шася царю́: тогда́ послу́ша и́хъ ца́рь.
 • И оста́виша це́рковь Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ и служа́ху Аста́ртѣ и истука́н­нымъ: и бы́сть гнѣ́въ [Госпо́день] на Иу́ду и Иерусали́мъ въ де́нь то́й.
 • И посла́ къ ни́мъ проро́ки, да обратя́т­ся ко Го́споду, и не послу́шаша: и засвидѣ́тел­ст­вова и́мъ, и не покори́шася.
 • И Ду́хъ Бо́жiй облече́ аза́рiю свяще́н­ника сы́на Иода́ева, и ста́ предъ людьми́ и рече́ и́мъ: сiя́ глаго́летъ Госпо́дь: почто́ преступа́ете повелѣ́нiя Госпо́дня? не поспѣши́т­ся ва́мъ, я́ко оста́висте Го́спода, и оста́витъ ва́съ.
 • И нападо́ша на него́ и поби́ша и́ ка́менiемъ по повелѣ́нiю Иоа́са царя́, во дворѣ́ до́му Госпо́дня.
 • И не воспомяну́ Иоа́съ ца́рь милосе́рдiя, е́же сотвори́ Иода́й оте́цъ его́ съ ни́мъ, но уби́ сы́на его́: и́же, егда́ умира́­ше, рече́: да ви́дитъ и су́дитъ Госпо́дь.
 • И бы́сть по сконча́нiи лѣ́та, воста́ на него́ си́ла Си́рская, и прiи́де на Иу́ду и на Иерусали́мъ, и уби́ша вся́ нача́лники въ лю́дехъ въ це́ркви, и ве́сь плѣ́нъ и́хъ посла́ша ко царю́ въ Дама́скъ:
 • зане́ въ ма́лыхъ муже́хъ прiи́де си́ла Си́рская, и Бо́гъ предаде́ въ ру́цѣ и́хъ си́лу мно́гу зѣло́, зане́ оста́виша Го́спода Бо́га оте́цъ сво­и́хъ: и на Иоа́са сотвори́ су́дъ.
 • И по от­ше́­ст­вiи и́хъ от­ него́, оста́влену ему́ су́щу въ болѣ́знехъ вели́кихъ, и нападо́ша на него́ раби́ его́ за кро́вь свяще́н­ника сы́на Иода́ева, и уби́ша его́ на посте́ли его́, и у́мре: и погребо́ша его́ во гра́дѣ дави́довѣ, но не погребо́ша его́ во гробѣ́хъ ца́рскихъ.
 • Напа́дшiи же на него́, заве́дъ сы́нъ семаа́ѳовъ Аммани́тянинъ и Иозаве́дъ сы́нъ самари́ѳовъ Моави́тянинъ,
 • и сы́нове его́ вси́, и при­­ступи́ша къ нему́ пя́ть. И про́чая слове́съ его́, се́, напи́сана въ лѣтопи́сцѣ ца́рстѣмъ. И воцари́ся Амасі́а сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
 • Семи лет был Иоас, когда воцарился, и сорок лет царствовал в Иерусалиме; имя матери его Цивья из Вирсавии.
 • И делал Иоас угодное в очах Господних во все дни Иодая священника.
 • И взял ему Иодай двух жен, и он имел от них сыновей и дочерей.
 • И после сего пришло на сердце Иоасу обновить дом Господень,
 • и собрал он священников и левитов и сказал им: пойдите по городам Иудеи и собирайте со всех Израильтян серебро для поддержания дома Бога вашего из года в год, и поспешите в этом деле. Но не поспешили левиты.
 • И призвал царь Иодая, главу их, и сказал ему: почему ты не требуешь от левитов, чтобы они доставляли с Иудеи и Иерусалима дань, установленную Моисеем, рабом Господним, и собранием Израильтян для скинии собрания?
 • Ибо нечестивая Гофолия и сыновья ее разорили дом Божий и все посвященное для дома Господня употребили для Ваалов.
 • И приказал царь, и сделали один ящик, и поставили его у входа в дом Господень извне.
 • И провозгласили по Иудее и Иерусалиму, чтобы приносили Господу дань, наложенную Моисеем, рабом Божиим, на Израильтян в пустыне.
 • И обрадовались все начальствующие и весь народ, и приносили и клали в ящик дотоле, доколе он не наполнился.
 • В то время, когда приносили ящик к царским чиновникам чрез левитов, и когда они видели, что серебра много, приходил писец царя и поверенный первосвященника, и высыпали из ящика, и относили его и ставили его на свое место. Так делали они изо дня в день, и собрали множество серебра.
 • И отдавали его царь и Иодай производителям работ по дому Господню, и они нанимали каменотесов и плотников для подновления дома Господня, также кузнецов и медников для укрепления дома Господня.
 • И работали производители работ, и совершилось исправление руками их, и привели дом Божий в надлежащее состояние его, и укрепили его.
 • И кончив все, они представили царю и Иодаю остаток серебра. И сделали из него сосуды для дома Господня, сосуды служебные и для всесожжений, чаши и другие сосуды золотые и серебряные. И приносили всесожжения в доме Господнем постоянно во все дни Иодая.
 • И состарился Иодай и, насытившись днями жизни, умер: сто тридцать лет было ему, когда он умер.
 • И похоронили его в городе Давидовом с царями, потому что он делал доброе в Израиле и для Бога, и для дома Его.
 • Но по смерти Иодая пришли князья Иудейские и поклонились царю; тогда царь стал слушаться их.
 • И оставили дом Господа Бога отцов своих и стали служить деревам посвященным и идолам, – и был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их.
 • И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу, и они увещевали их, но те не слушали.
 • И Дух Божий облек Захарию, сына Иодая священника, и он стал на возвышении пред народом и сказал им: так говорит Господь: для чего вы преступаете повеления Господни? не будет успеха вам; и как вы оставили Господа, то и Он оставит вас.
 • И сговорились против него, и побили его камнями, по приказанию царя [Иоаса], на дворе дома Господня.
 • И не вспомнил царь Иоас благодеяния, какое сделал ему Иодай, отец его, и убил сына его. И он умирая говорил: да видит Господь и да взыщет!
 • И по истечении года выступило против него войско Сирийское, и вошли в Иудею и в Иерусалим, и истребили из народа всех князей народа, и всю добычу, взятую у них, отослали к царю в Дамаск.
 • Хотя в небольшом числе людей приходило войско Сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу за то, что оставили Господа Бога отцов своих. И над Иоасом совершили они суд,
 • и когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то составили против него заговор рабы его, за кровь сына Иодая священника, и убили его на постели его, и он умер. И похоронили его в городе Давидовом, но не похоронили его в царских гробницах.
 • Заговорщиками же против него были: Завад, сын Шимеафы Аммонитянки, и Иегозавад, сын Шимрифы Моавитянки.
 • О сыновьях его и о множестве пророчеств против него и об устроении дома Божия написано в книге царей. И воцарился Амасия, сын его, вместо него.
 • Жааш такка отурганда, жети жашта болчу, ал Иерусалимде кырк жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Сибия эле, ал бейер-шебалык аял болчу.
 • Ыйык кызмат кылуучу Жойат тирєє кезинде Жааш Тењирге жаккан иштерди кылды.
 • Жойат ага эки аял алып берди, алардан ал уул-кыздуу болду.
 • Ошондон кийин Жааштын жєрљгєнљ Тењирдин єйєн жањыртуу керек деген ой келди.
 • Ал ыйык кызмат кылуучулар менен лебилерди чогултуп, аларга: «Жєйєт аймагынын шаарларын кыдыргыла, Кудайдын єйєн жыл сайын оњдоп туруу єчєн, бєт ысрайылдыктардан кємєш чогулткула. Бул ишке батыраак киришкиле», – деди. Бирок лебилер шашылган жок.
 • Падыша алардын башчысы Жойатты чакырып, ага мындай деди: «Тењирдин кулу Муса менен Ысрайыл жамааты жыйын чатыры єчєн белгилеген алымды Жєйєт аймагынан, Иерусалимден чогултуп келєєсєн лебилерден эмне єчєн талап кылбай жатасыњ?»
 • Анткени кудайсыз аял Аталея менен анын уулдары Кудайдын єйєн талап-тоноп бєтєшкљн. Тењирдин єйєнљ арналгандардын баарын Баалга жумшашкан.
 • Падыша буйрук берди, ошондо алар бир єкљк жасашып, аны Тењир єйєнєн сыртына, кире беришке коюшту.
 • Алар Жєйєт аймагына жана Иерусалимге Тењирге арнап алым алып келєєнє буйрушту. Бул алымды Кудайдын кулу Муса чљлдљ ысрайылдыктарга салган.
 • Бардык башкаруучулар, бардык эл тартууларды кубаныч менен алып келип, єкљк толгуча салып жатышты.
 • Лебилер єкљктє падыша кызматчыларына кљтљрєп келгенде, алар кємєштєн кљп экенин кљрєштє. Ошондо падышанын катчысы менен башкы ыйык кызмат кылуучунун ишенимдєє кишиси келип, єкљктљгєнє тљгєп, єкљктє љз ордуна койду. Алар кєн сайын ушундай кылып, эњ кљп кємєш чогултушту.
 • Аны падыша менен Жойат Тењир єйєндљгє жумушту башкаруучуларга берди. Алар Тењир єйєн оњдош єчєн, таш сомдоочуларды, жыгач усталарды жалдашты, ошондой эле Тењир єйєн бекемдеш єчєн, темир усталарды, жез усталарды жалдашты.
 • Жумушчулардын башчылары ишти баштап, оњдоо ишин жєргєзєштє. Ошентип, алар Кудай єйєн мурунку калыбына келтиришти, аны бекемдешти.
 • Жумуштардын бардыгын бєтєрєшкљндљн кийин, алар падыша менен Жойатка калган кємєштљрдє љткљрєп беришти. Андан Кудай єйєндљгє кызматка жана бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкты алып келєєгљ керектелєєчє идиштерди, табактарды, ошондой эле алтын-кємєш идиштерди жасашты. Жойаттын љмєрє љткєчљ, Кудай єйєнљ дайыма бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктарды алып келип турушту.
 • Жойат карылыгы жетип, љмєргљ тоюп љлдє. Ал љлгљндљ жєз отуз жашта болчу.
 • Аны Дљљттєн шаарындагы падышалар жаткан жайга коюшту, анткени ал Кудай єчєн да, Кудай єйє єчєн да Ысрайылда жакшы иштерди кылган.
 • Бирок Жойаттын кљзє љткљндљн кийин, Жєйєт тљрљлљрє келип, падышага таазим кылышты. Ошондо падыша аларды уга баштады.
 • Ошентип, алар ата-бабаларынын Кудай-Тењиринин єйєн таштап, Ашейра мамыларына, буркандарга табына башташты. Ушул кєнљљсє єчєн Тењир Жєйєт менен Иерусалимге каарданды.
 • Алар Тењирге кайрылыш єчєн, Тењир аларга пайгамбарларын жљнљттє. Пайгамбарлар аларга эскертишти, бирок алар укпай коюшту.
 • Ыйык кызмат кылуучу Жойаттын уулу Захарияга Кудайдын Руху тєштє, ал бийик жерге чыгып, эл алдында туруп, аларга: «Тењир мындай дейт: “Силер эмне єчєн Тењирдин буйругун аткарбай жатасыњар? Силер ийгиликке жетпейсињер, силер Тењирди таштап салдыњар, Ал да силерди таштап салат”», – деди.
 • Ошондо ага каршы уюшуп, падышанын буйругу боюнча аны Тењир єйєнєн короосунда таш барањга алышты.
 • Жааш падыша љзєнљ Захариянын атасы Жойаттын кандай жакшылык кылганын унутуп, анын уулун љлтєрдє. Ал љлєп бара жатып, мындай деди: «Тењир кљрєп турат, Ал Љзє жазаласын».
 • Бир жылдан кийин ага Сирия аскерлери кол салды. Жєйєт аймагы менен Иерусалимге кирип барып, элдин арасындагы бардык тљрљлљрдє кырып салышты. Алардан алынган олжолордун бардыгын Дамаск падышасына жљнљтєштє.
 • Сириянын аскерлери анчалык кљп болбосо да, Тењир алардын колуна сансыз кљп аскерлерди салып берди, анткени бул эл љз ата-бабаларынын Кудай-Тењирин таштап койгон. Жааш ушундайча жазасын алды.
 • Алар аны оор жарадар кылып кетишкенден кийин, ыйык кызмат кылуучу Жойаттын уулунун каны єчєн, кулдары ага каршы уюшуп, аны жаткан тљшљгєндљ љлтєрєштє, ал ошол жерде љлдє. Аны Дљљттєн шаарына коюшту, бирок падышалар жаткан жайга коюшкан жок.
 • Ага каршы кастык уюштургандар: амондук аял Шиматтын уулу Забат жана мааптык аял Шимриттин уулу Жейозабат болду.
 • Анын уулдары жљнєндљ, ага каршы пайгамбарчылыктар жљнєндљ, Кудай єйєн калыбына келтирєє жљнєндљ падышалардын китебинде жазылган. Анын ордуна уулу Аматсия падыша болду.
 • Седмѝ лѣ́тъ бѣ̀ і҆ѡа́съ, є҆гда̀ ца́рствовати нача̀, и҆ четы́редесѧть лѣ́тъ ца́рствова во і҆ерⷭ҇ли́мѣ. И҆́мѧ же ма́тери є҆гѡ̀ саві́а ѿ вирсаве́и.
 • Сотвори́ же і҆ѡа́съ ᲂу҆го́дное пред̾ гдⷭ҇емъ во всѧ̑ дни̑ і҆ѡда́а свѧще́нника.
 • И҆ поѧ́тъ є҆мꙋ̀ і҆ѡда́й жєны̀ двѣ̀, и҆ роди́ша сы́ны и҆ дщє́ри.
 • И҆ бы́сть по си́хъ, и҆ взы́де на се́рдце і҆ѡа́сꙋ, да вознови́тъ до́мъ гдⷭ҇ень.
 • И҆ собра̀ свѧще́нники и҆ леѵі́ты и҆ речѐ и҆̀мъ: и҆ди́те во гра́ды і҆ꙋ̑дины, и҆ собери́те ѿ всегѡ̀ і҆и҃лѧ сребро̀ ко ѡ҆бновле́нїю хра́ма гдⷭ҇нѧ ѿ лѣ́та до лѣ́та, и҆ поспѣ́шнѡ сотвори́те. Леѵі́ти же не потща́шасѧ.
 • И҆ призва̀ ца́рь і҆ѡа́съ і҆ѡда́а нача́льника и҆ речѐ є҆мꙋ̀: почто̀ не надсматрѧ́лъ є҆сѝ леѵі́тѡвъ, є҆́же принестѝ ѿ і҆ꙋ́ды и҆ ѿ і҆ерⷭ҇ли́ма, є҆́же ᲂу҆ста́влено є҆́сть ѿ мѡѷсе́а человѣ́ка бж҃їѧ, є҆гда̀ собра̀ і҆и҃лѧ въ ски́нїю свидѣ́нїѧ;
 • Гоѳолі́а бо бѣ̀ нечести́ва, и҆ сы́нове є҆ѧ̀ разори́ша до́мъ бж҃їй, ꙗ҆́кѡ ст҃а̑ѧ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ сотвори́ша ваалі́мꙋ.
 • И҆ повелѣ̀ ца́рь, да сотворѧ́тъ ковче́жецъ и҆ поста́вѧтъ при вратѣ́хъ гдⷭ҇нихъ и҆звнѣ̀,
 • и҆ да проповѣ́дѧтъ во і҆ꙋде́и и҆ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, приноси́ти гдⷭ҇ꙋ, ꙗ҆́коже ᲂу҆ста́ви мѡѷсе́й ра́бъ бж҃їй над̾ і҆и҃лемъ въ пꙋсты́ни.
 • И҆ да́ша всѝ нача̑льницы и҆ всѝ лю́дїе, и҆ вноша́хꙋ и҆ влага́хꙋ въ ковче́жецъ, до́ндеже напо́лнисѧ.
 • И҆ бы́сть є҆гда̀ приноша́хꙋ ковче́жецъ къ настоѧ́телємъ царє́вымъ рꙋка́ми леѵі́тскими, и҆ є҆гда̀ ᲂу҆ви́дѣша, ꙗ҆́кѡ ᲂу҆мно́жисѧ сребро̀, и҆ прихожда́ше пи́сарь царе́въ и҆ настоѧ́тель вели́кагѡ жерца̀, и҆ выбира́хꙋ и҆з̾ ковче́жца, и҆ (па́ки) поставлѧ́хꙋ на мѣ́сто є҆гѡ̀: та́кѡ творѧ́хꙋ ѿ днѐ до днѐ, и҆ собра́ша сребра̀ мно́гѡ.
 • И҆ вдадѐ є҆̀ ца́рь и҆ і҆ѡда́й жре́цъ творѧ́щымъ дѣла̀ на дѣ́ло до́мꙋ гдⷭ҇нѧ: и҆ наима́хꙋ каменосѣ́чцы и҆ древодѣ̑ли, да ᲂу҆строѧ́ютъ до́мъ гдⷭ҇ень, и҆ ковачы̀ желѣ́зꙋ и҆ мѣ́ди, да ᲂу҆крѣпѧ́тъ до́мъ гдⷭ҇ень.
 • И҆ творѧ́хꙋ творѧ́щїи дѣла̀, и҆ взы́де долгота̀ дѣ́лъ рꙋка́ми и҆́хъ, и҆ возста́виша до́мъ гдⷭ҇ень въ состоѧ́нїе (пре́жнее) є҆гѡ̀, и҆ ᲂу҆крѣпи́ша.
 • Є҆гда́ же соверши́ша, принесо́ша ко царю̀ и҆ ко і҆ѡда́ю ѡ҆ста́нокъ сребра̀, и҆з̾ негѡ́же сотвори́ша сосꙋ́ды въ до́мъ гдⷭ҇ень, сосꙋ́ды въ слꙋже́нїе всесожже́нїй, и҆ кади̑льницы златы̑ѧ и҆ срє́брѧныѧ, и҆ приноша́хꙋ всесожжє́нїѧ въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни непреста́ннѡ, во всѧ̑ дни̑ і҆ѡда́євы.
 • И҆ состарѣ́сѧ і҆ѡда́й и҆спо́лненъ дні́й, и҆ ᲂу҆́мре сы́й ста̀ три́десѧти лѣ́тъ внегда̀ сконча́тисѧ є҆мꙋ̀:
 • и҆ погребо́ша є҆го̀ во гра́дѣ даві́довѣ со царьмѝ, поне́же сотворѝ благо́е со і҆и҃лемъ и҆ съ бг҃омъ и҆ съ до́момъ є҆гѡ̀.
 • И҆ бы́сть по сконча́нїи і҆ѡда́евѣ, внидо́ша нача̑льницы і҆ꙋ̑дины и҆ поклони́шасѧ царю̀: тогда̀ послꙋ́ша и҆̀хъ ца́рь.
 • И҆ ѡ҆ста́виша це́рковь гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ и҆ слꙋжа́хꙋ а҆ста́ртѣ и҆ и҆стꙋка̑ннымъ: и҆ бы́сть гнѣ́въ (гдⷭ҇ень) на і҆ꙋ́дꙋ и҆ і҆ерⷭ҇ли́мъ въ де́нь то́й.
 • И҆ посла̀ къ ни̑мъ прⷪ҇ро́ки, да ѡ҆братѧ́тсѧ ко гдⷭ҇ꙋ, и҆ не послꙋ́шаша: и҆ засвидѣ́тельствова и҆̀мъ, и҆ не покори́шасѧ.
 • И҆ дх҃ъ бж҃їй ѡ҆блечѐ а҆за́рїю {По и҆ны̑мъ: заха́рїю.} свѧще́нника сы́на і҆ѡда́ева, и҆ ста̀ пред̾ людьмѝ и҆ речѐ и҆̀мъ: сїѧ̑ гл҃етъ гдⷭ҇ь: почто̀ престꙋпа́ете повелѣ̑нїѧ гдⷭ҇нѧ; не поспѣши́тсѧ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ста́висте гдⷭ҇а, и҆ ѡ҆ста́витъ ва́съ.
 • И҆ нападо́ша на него̀ и҆ поби́ша и҆̀ ка́менїемъ по повелѣ́нїю і҆ѡа́са царѧ̀, во дворѣ̀ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ.
 • И҆ не воспомѧнꙋ̀ і҆ѡа́съ ца́рь милосе́рдїѧ, є҆́же сотворѝ і҆ѡда́й ѻ҆те́цъ є҆гѡ̀ съ ни́мъ, но ᲂу҆бѝ сы́на є҆гѡ̀: и҆́же, є҆гда̀ ᲂу҆мира́ше, речѐ: да ви́дитъ и҆ сꙋ́дитъ гдⷭ҇ь.
 • И҆ бы́сть по сконча́нїи лѣ́та, воста̀ на него̀ си́ла сѵ́рскаѧ, и҆ прїи́де на і҆ꙋ́дꙋ и҆ на і҆ерⷭ҇ли́мъ, и҆ ᲂу҆би́ша всѧ̑ нача́льники въ лю́дехъ въ це́ркви, и҆ ве́сь плѣ́нъ и҆́хъ посла́ша ко царю̀ въ дама́скъ:
 • занѐ въ ма́лыхъ мꙋже́хъ прїи́де си́ла сѵ́рскаѧ, и҆ бг҃ъ предадѐ въ рꙋ́цѣ и҆́хъ си́лꙋ мно́гꙋ ѕѣлѡ̀, занѐ ѡ҆ста́виша гдⷭ҇а бг҃а ѻ҆тє́цъ свои́хъ: и҆ на і҆ѡа́са сотворѝ сꙋ́дъ.
 • И҆ по ѿше́ствїи и҆́хъ ѿ негѡ̀, ѡ҆ста́вленꙋ є҆мꙋ̀ сꙋ́щꙋ въ болѣ́знехъ вели́кихъ, и҆ нападо́ша на него̀ рабѝ є҆гѡ̀ за кро́вь свѧще́нника сы́на і҆ѡда́ева, и҆ ᲂу҆би́ша є҆го̀ на посте́ли є҆гѡ̀, и҆ ᲂу҆́мре: и҆ погребо́ша є҆го̀ во гра́дѣ даві́довѣ, но не погребо́ша є҆гѡ̀ во гробѣ́хъ ца́рскихъ.
 • Напа́дшїи же на него̀, заве́дъ сы́нъ семаа́ѳовъ а҆ммані́тѧнинъ и҆ і҆ѡзаве́дъ сы́нъ самарі́ѳовъ мѡаві́тѧнинъ,
 • и҆ сы́нове є҆гѡ̀ всѝ, и҆ пристꙋпи́ша къ немꙋ̀ пѧ́ть. И҆ прѡ́чаѧ слове́съ є҆гѡ̀, сѐ, напи̑сана въ лѣтопи́сцѣ ца́рстѣмъ. И҆ воцари́сѧ а҆масі́а сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀.