Скрыть
31:7
31:8
31:9
31:10
31:11
31:12
31:13
31:15
31:16
31:17
31:18
31:19
Є҆гда́ же сїѧ̑ всѧ̑ соверши́шасѧ, и҆зы́де ве́сь і҆и҃ль ѡ҆брѣ́тшїйсѧ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ, и҆ сокрꙋши́ша і҆́дѡлы и҆ посѣко́ша дꙋбра̑вы, и҆ разори́ша высѡ́каѧ и҆ трє́бища ѿ всеѧ̀ і҆ꙋде́и и҆ венїамі́на, и҆ ѿ є҆фре́ма и҆ ѿ манассі́и въ коне́цъ: и҆ возврати́сѧ ве́сь і҆и҃ль, кі́йждо во ѡ҆держа́нїе своѐ и҆ во гра́ды своѧ̑.
И҆ ᲂу҆ста́ви є҆зекі́а чрєды̀ свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ, и҆ чрєды̀ коегѡ́ждо по слꙋже́нїю є҆гѡ̀, свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡмъ, во всесожже́нїе и҆ въ же́ртвꙋ спасе́нїѧ, и҆ дабы̀ хвали́ли и҆ и҆сповѣ́далисѧ и҆ слꙋжи́ли во вратѣ́хъ во дво́рѣхъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ.
Ча́сть же царе́ва бы́сть ѿ и҆мѣ́нїѧ є҆гѡ̀ во всесожже́нїе ᲂу҆́треннее и҆ вече́рнее, и҆ всесожжє́нїѧ въ сꙋббѡ̑ты и҆ въ новомⷭ҇чїѧ и҆ въ пра́здники пи̑санныѧ въ зако́нѣ гдⷭ҇ни.
И҆ заповѣ́да лю́демъ живꙋ́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ да́ти ча́сть свѧще́нникѡмъ и҆ леѵі́тѡмъ, да ᲂу҆крѣпѧ́тсѧ во слꙋже́нїи до́мꙋ гдⷭ҇нѧ.
И҆ є҆гда̀ ᲂу҆ста́ви сло́во, да́ша мно́гѡ сы́нове і҆и҃лєвы нача́токъ пшени́цы и҆ вїна̀ и҆ є҆ле́а и҆ ме́да, и҆ всѧ̑ ꙗ҆̀же роди́тъ землѧ̀, и҆ десѧти̑ны всѧ̑ принесо́ша ѕѣлѡ̀ мно́гѡ сы́нове і҆и҃лєвы и҆ і҆ꙋ̑дины.
И҆ и҆̀же ѡ҆бита́хꙋ во градѣ́хъ і҆ꙋ́диныхъ, и҆ ті́и принесо́ша десѧти̑ны ѿ тельцє́въ и҆ ѻ҆ве́цъ, и҆ десѧти̑ны ѿ ко́зъ, и҆ посвѧти́ша гдⷭ҇ꙋ бг҃ꙋ своемꙋ̀, и҆ внесо́ша и҆ положи́ша кꙋ̑пы мнѡ́ги.
Мцⷭ҇а тре́тїѧго нача́ша кꙋ́памъ полага́ти ѡ҆снова̑нїѧ, и҆ мцⷭ҇а седма́гѡ и҆ соверши́ша и҆̀хъ.
И҆ вни́де є҆зекі́а и҆ нача̑льницы, и҆ ви́дѣша кꙋ̑пы, и҆ благослови́ша гдⷭ҇а и҆ лю́ди є҆гѡ̀ і҆и҃лѧ.
Вопроси́ же є҆зекі́а свѧще́нникѡвъ и҆ леѵі́тѡвъ ѡ҆ кꙋ́пахъ.
И҆ ѿвѣща̀ къ немꙋ̀ а҆за́рїа свѧще́нникъ нача́льный въ домꙋ̀ садѡ́ковъ и҆ речѐ ѿне́лѣже нача́ша приноси́ти нача́тки въ до́мъ гдⷭ҇ень, ꙗ҆до́хомъ и҆ пи́хомъ, и҆ ѡ҆ста́вихомъ да́же до мно́жества, ꙗ҆́кѡ блгⷭ҇вѝ гдⷭ҇ь лю́ди своѧ̑, и҆ ѡ҆ста́вихомъ є҆щѐ мно́жество сїѐ.
И҆ повелѣ̀ є҆зекі́а є҆щѐ ᲂу҆гото́вити жи̑тницы въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни: и҆ ᲂу҆гото́ваша.
И҆ внесо́ша та́мѡ нача́тки и҆ десѧти̑ны вѣ́рнѡ: над̾ ни́ми же бѣ̀ настоѧ́тель хѡнені́а леѵі́тъ, и҆ семе́й бра́тъ є҆гѡ̀ вторы́й,
и҆ і҆еїи́лъ и҆ ѻ҆зі́а, и҆ нае́ѳъ и҆ а҆саи́лъ, и҆ і҆ерїмѡ́ѳъ и҆ і҆ѡзава́дъ, и҆ є҆лїи́лъ и҆ самахі́а, и҆ маа́ѳъ и҆ ванаі́а, и҆ сы́нове є҆гѡ̀ приста́влени рꙋко́ю хѡнені́и и҆ семе́а бра́та є҆гѡ̀, ꙗ҆́коже повелѣ̀ є҆зекі́а ца́рь и҆ а҆за́рїа нача́льникъ до́мꙋ гдⷭ҇нѧ.
И҆ коре́й сы́нъ і҆емна́инъ леѵі́тъ, две́рникъ къ восто́кꙋ над̾ даѧ́ньми, є҆́же даѧ́ти нача́тки гдⷭ҇ни и҆ ст҃а̑ѧ ст҃ы́хъ,
рꙋко́ю ѻ҆до́ма и҆ венїамі́на, и҆ і҆исꙋ́са и҆ семе́а, и҆ а҆марі́а и҆ сехоні́а, рꙋко́ю свѧще́нникѡвъ вѣ́рнѡ, даѧ́ти бра́тїи свое́й по чреда́мъ, ма́лꙋ и҆ вели́кꙋ,
кромѣ̀ рожде́нныхъ мꙋ́жеска по́лꙋ ѿ лѣ́тъ трїе́хъ и҆ вы́шше, всѣ̑мъ, и҆̀же вхожда́хꙋ въ це́рковь гдⷭ҇ню по числꙋ̀ дні́й на де́нь, въ слꙋ́жбꙋ чре́дъ расположе́нїѧ и҆́хъ.
Сїѐ раздѣле́нїе свѧще́нникѡвъ по домѡ́мъ ѻ҆те́чествъ: и҆ леѵі́ти въ чреда́хъ свои́хъ, ѿ два́десѧти лѣ́тъ и҆ вы́шше, по чинѡ́мъ, въ раздѣле́нїихъ.
Всѧ́комꙋ рожде́нномꙋ же́нъ и҆́хъ и҆ сынѡ́въ и҆́хъ и҆ дще́рей и҆́хъ во всѐ мно́жество, поне́же вѣ́рнѡ ѡ҆свѧти́ша ст҃о́е.
И҆ сыновѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ свѧще́нствꙋющымъ въ се́лѣхъ, и҆ и҆̀же ѿ градѡ́въ и҆́хъ во всѧ́цѣмъ гра́дѣ и҆ гра́дѣ, мꙋ́жїе и҆̀же и҆менова́ни сꙋ́ть по и҆́мени, даѧ́ти ча́сть всѧ́комꙋ мꙋ́жескꙋ по́лꙋ во свѧще́нницѣхъ и҆ всѧ́комꙋ сочислѧ́емомꙋ въ леѵі́тѣхъ.
И҆ сотворѝ та́кѡ є҆зекі́а во все́й і҆ꙋде́и, и҆ сотворѝ благо́е и҆ пра́вое и҆ и҆́стинное пред̾ гдⷭ҇емъ бг҃омъ свои́мъ,
и҆ во всѧ́цѣмъ дѣ́лѣ, є҆́же нача̀ дѣ́лати въ домꙋ̀ гдⷭ҇ни, и҆ въ зако́нѣ и҆ въ повелѣ́нїихъ взыска̀ бг҃а своего̀ всѣ́мъ се́рдцемъ свои́мъ и҆ сотворѝ, и҆ благопоспѣши́сѧ є҆мꙋ̀.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible