Скрыть
14:1
14:3
14:5
14:10
14:27
24:11
24:16
Въ лѣ́то второ́е Иоа́са сы́на Иоаха́за царя́ Изра́илева, и воцари́ся Амессі́а сы́нъ Иоа́совъ, ца́рь Иу́динъ:
сы́нъ два́десяти пяти́ лѣ́тъ бѣ́, внегда́ ца́р­ст­вовати ему́ и два́десять пя́ть лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тере его́ Иоади́на от­ Иерусали́ма.
И сотвори́ пра́вое предъ очи́ма Госпо́днима, оба́че не я́коже дави́дъ оте́цъ его́: по всѣ́мъ, ели́ка сотвори́ оте́цъ его́ Иоа́съ, сотвори́,
то́кмо высо́кихъ не разруши́: еще́ лю́дiе жря́ху и кадя́ху на высо́кихъ.
И бы́сть егда́ утверди́ся ца́р­ст­во въ руку его́, и изби́ рабы́ своя́ уби́в­шыя отца́ его́:
сыно́въ же убі́йцъ тѣ́хъ не изби́, я́коже пи́сано въ кни́зѣ зако́на Моисе́ова, я́коже заповѣ́да Госпо́дь, глаго́ля: да не умира́ютъ отцы́ за сы́ны, и сы́нове да не умира́ютъ за отцы́, но то́кмо кі́йждо за своя́ грѣхи́ да у́мретъ.
Се́й порази́ Едо́ма въ геме́лѣ де́сять ты́сящъ и взя́ ка́мень и на бра́ни, и нарече́ и́мя ему́ Иеѳо­и́лъ до дне́шняго дне́.
Тогда́ посла́ Амессі́а послы́ ко Иоа́су сы́ну Иоаха́за сы́на ииу́а царя́ Изра́илева, глаго́ля: прiиди́, да ви́димся въ лице́.
И посла́ Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ ко Амессі́и царю Иу́дину, глаго́ля: те́рнъ, и́же въ Лива́нѣ, посла́ къ ке́дрови су́щему въ Лива́нѣ, глаго́ля: да́ждь дще́рь твою́ сы́ну мо­ему́ въ жену́: и прiидо́ша звѣ́рiе лу́жнiи, и́же въ Лива́нѣ, и попра́ша те́рнiе:
побива́я порази́лъ еси́ Идуме́ю, и воз­несе́ тя́ се́рдце твое́, просла́вися сѣдя́ въ дому́ тво­е́мъ, и почто́ любо­при́шися въ зло́бѣ тво­е́й? и паде́ши ты́, и Иу́да съ тобо́ю.
И не послу́ша Амессі́а. И взы́де Иоа́съ ца́рь Изра́илевъ, и ви́дѣстася лице́мъ то́й и Амессі́а ца́рь Иу́динъ въ веѳсами́сѣ Иу́динѣ.
И паде́ Иу́да предъ лице́мъ Изра́илевымъ, и побѣже́ кі́йждо въ до́мы своя́.
И Амессі́ю сы́на Иоа́сова, сы́на Охозі́и, царя́ Иу́дина, я́тъ Иоа́съ сы́нъ Иоаха́зовъ ца́рь Изра́илевъ въ веѳсами́сѣ: и прiи́де во Иерусали́мъ, и разби́ стѣ́ну Иерусали́му от­ вра́тъ Ефре́млихъ до вра́тъ уго́лныхъ, на четы́реста лако́тъ:
и взя́ сребро́ и зла́то, и вся́ сосу́ды обрѣ́теныя въ дому́ Госпо́дни и въ сокро́вищахъ до́му царе́ва, и сы́ны смѣси́в­шихся, и воз­врати́ся въ самарі́ю.
И про́чая слове́съ Иоа́совыхъ, ели́ка сотвори́ въ си́лѣ сво­е́й, я́коже бра́ся со Амессі́ею царе́мъ Иу́диныхъ, не сiя́ ли пи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Изра́илевыхъ?
И у́спе Иоа́съ со отцы́ сво­и́ми и погребе́нъ бы́сть въ самарі́и съ цари́ и Изра́илевыми. И воцари́ся иеровоа́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
И поживе́ Амессі́а сы́нъ Иоа́совъ, ца́рь Иу́динъ, по уме́ртвiи Иоа́са сы́на Иоаха́за царя́ Изра́илева пять­на́­де­сять лѣ́тъ.
И про́чая слове́съ Амессі́евыхъ, и вся́ ели́ка сотвори́, не сiя́ ли пи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
И воста́ша на него́ полки́ во Иерусали́мѣ: и убѣже́ въ лахи́сы, и посла́ша вслѣ́дъ его́ въ лахи́сы, и уби́ша его́ ту́:
и взя́ша его́ на ко́ни, и погребе́нъ бы́сть со отцы́ сво­и́ми во Иерусали́мѣ во гра́дѣ дави́довѣ.
И поя́ша вси́ лю́дiе Иу́дины азарі́ю, и то́й сы́нъ шести́надесяти лѣ́тъ, и поста́виша его́ царе́мъ вмѣ́сто отца́ его́ Амессі́и:
то́й созда́ Ело́ѳъ, и воз­врати́ его́ Иу́дѣ по уме́ртвiи царя́ со отцы́ его́.
Въ лѣ́то пято­е­на́­де­сять Амессі́и сы́на Иоа́са царя́ Иу́дина, ца́р­ст­вова иеровоа́мъ сы́нъ Иоа́совъ надъ Изра́илемъ въ самарі́и четы́редесять и еди́но лѣ́то,
и сотвори́ лука́вое предъ Го́сподемъ: не от­ступи́ от­ всѣ́хъ грѣхо́въ иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же въ грѣ́хъ введе́ Изра́иля:
то́й при­­врати́ предѣ́лъ Изра́илевъ от­ вхо́да Ема́ѳова да́же и до мо́ря Арави́тскаго, по глаго́лу Го́спода Бо́га Изра́илева, его́же глаго́ла и руко́ю раба́ сво­его́ Ио́ны, сы́на Амаѳі́ина, проро́ка, и́же от­ геѳахове́ра,
я́ко ви́дѣ Госпо́дь смире́нiе Изра́илево го́рько зѣло́, и ма́ло содержи́мыхъ, и ума́лен­ныхъ, и оста́вленыхъ, и не бѣ́ помога́ющаго и́мъ.
И не глаго́ла Госпо́дь искорени́ти сѣ́мене Изра́илева подъ небесе́мъ: и спасе́ я́ руко́ю иеровоа́ма сы́на Иоа́сова.
И про́чая слове́съ иеровоа́мовыхъ, и вся́ ели́ка сотвори́, и си́лы его́, ели́ка пово­ева́, и ка́ко воз­врати́ Дама́скъ и Ема́ѳъ Иу́дѣ во Изра́или, не сiя́ ли пи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Изра́илевыхъ?
И у́спе иеровоа́мъ со отцы́ сво­и́ми, со цари́ Изра́илевыми: и воцари́ся заха́рiа сы́нъ его́ вмѣ́сто его́.
Во дне́хъ его́ взы́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй, и бы́сть ему́ Иоаки́мъ ра́бъ три́ лѣ́та, и от­врати́ся, и от­ве́ржеся его́.
И посла́ Госпо́дь ему́ единопоя́сники халде́йскiя и единопоя́сники сирі́йскiя, поя́сники сыно́въ Аммо́нихъ, и посла́ и́хъ въ зе́млю Иу́дову на побѣжде́нiе по словеси́ Госпо́дню, е́же глаго́ла руко́ю рабо́въ сво­и́хъ проро́ковъ.
Оба́че прiи́де по гнѣ́ву Госпо́дню на Иу́ду, е́же от­ста́вити его́ от­ лица́ сво­его́ грѣ́хъ ра́ди Манассі́иныхъ, по всѣ́мъ ели́ка сотвори́,
и кро́вь непови́н­ную пролiя́, и напо́лни Иерусали́мъ кро́ве непови́н­ныя, сего́ ра́ди не восхотѣ́ Госпо́дь уми́лостивитися.
И про́чая слове́съ Иоаки́мовыхъ, и вся́ ели́ка сотвори́, не се́ ли, сiя́ напи́сана въ кни́зѣ слове́съ дні́й царе́й Иу́диныхъ?
И у́спе Иоаки́мъ со отцы́ сво­и́ми, и воцари́ся Иехоні́а вмѣ́сто его́.
И не при­­ложи́ ксему́ ца́рь Еги́петскiй изы́ти изъ земли́ сво­ея́, я́ко взя́ ца́рь Вавило́нскiй от­ пото́ка Еги́петска да́же до рѣки́ Евфра́та, вся́ ели́ка бы́ша царя́ Еги́петска.
Сы́нъ осми­на́­де­ся­ти лѣ́тъ Иехоні́а, егда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и три́ ме́сяцы ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тере его́ не́сѳа, дщи́ Еланасѳа́на, от­ Иерусали́ма.
И сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, по всему́ ели́ко сотвори́ оте́цъ его́.
И въ вре́мя то́ взы́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскими на Иерусали́мъ, и бы́сть гра́дъ во облеже́нiи.
И прiи́де навуходоно́соръ ца́рь Вавило́нскiй на гра́дъ Иерусали́мъ, и о́троцы его́ о́коло обсѣдя́ху гра́дъ.
И изы́де Иехоні́а ца́рь Иу́динъ ко царю́ Вавило́нскому, са́мъ и о́троцы его́, и ма́ти его́, и кня́зи его́, и скопцы́ его́, и взя́ его́ ца́рь Вавило́нскiй въ осмо́е лѣ́то ца́р­ст­ва сво­его́.
И изнесе́ вся́ сокро́вища от­ту́ду су́щая во хра́мѣ Госпо́дни и сокро́вища до́му царе́ва, и сокруши́ вся́ сосу́ды златы́я, я́же сотвори́ соломо́нъ ца́рь Изра́илевъ во хра́мѣ по глаго́лу Госпо́дню,
и пресели́ Иерусали́мляны и вся́ кня́зи, и си́льныя крѣ́постiю, плѣ́на де́сять ты́сящъ плѣни́въ, и вся́каго древодѣ́ля, и худо́жники: и никто́же оста́ся, то́кмо убо́зiи земли́ тоя́:
и преведе́ Иехоні́ю въ Вавило́нъ, и ма́терь царе́ву, и жены́ царе́вы, и скопцы́ его́, и крѣ́пкiя земли́ тоя́ введе́ на преселе́нiе изъ Иерусали́ма въ Вавило́нъ:
и вся́ му́жы си́лы, се́дмь ты́сящъ, и древодѣ́ль и худо́жниковъ ты́сящу, вси́ си́льнiи творя́щiи бра́нь, и введе́ и́хъ ца́рь Вавило́нскiй въ преселе́нiе въ Вавило́нъ.
И поста́ви царе́мъ Вавило́нскiй ца́рь ватѳані́ю сы́на его́ вмѣ́сто его́, и преложи́ и́мя ему́ седекі́а.
Сы́нъ два́десяти и еди́наго лѣ́та седекі́а, внегда́ нача́ ца́р­ст­вовати, и едино­на́­де­сять лѣ́тъ ца́р­ст­вова во Иерусали́мѣ. И́мя же ма́тере его́ Амита́ла, дщи́ иеремі́ина, от­ ловны́.
И сотвори́ лука́вое предъ очи́ма Госпо́днима, по всему́ ели́ка сотвори́ Иоаки́мъ,
я́ко я́рость бѣ́ Госпо́дня на Иерусали́мѣ и на Иу́дѣ, до́ндеже от­ве́рже я́ от­ лица́ сво­его́. И от­ве́ржеся седекі́а царя́ Вавило́нска.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов