Скрыть
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:9
4:10
4:11
4:12
4:14
4:15
4:16
4:17
4:18
4:19
4:20
4:21
4:22
4:23
4:24
4:25
4:26
4:27
4:28
4:29
4:30
4:31
4:32
4:33
4:34
4:35
4:36
4:37
4:38
4:39
4:40
4:41
4:42
4:43
4:44
4:45
4:46
4:47
4:48
4:49
4:50
4:51
4:52
Тогда́ от­вѣща́ ко мнѣ́ а́нгелъ, и́же по́сланъ бѣ́ ко мнѣ́, ему́же и́мя урiи́лъ,
и рече́ ми́: во у́жасѣ изступи́ се́рдце твое́ въ вѣ́цѣ се́мъ, поне́же хо́щеши пости́гнути пути́ вы́шняго. А́зъ же от­вѣша́хъ:
та́ко е́сть, го́споди мо́й. О́нъ же ко мнѣ́ рече́ си́це: три́ пути́ по́сланъ е́смь показа́ти тебѣ́ и три́ подо́бiя предложи́ти предъ тобо́ю:
от­ ни́хже егда́ ми́ еди́но изъяви́ши, и а́зъ ти́ покажу́ пу́ть, его́же жела́еши ви́дѣти, и научу́ тя́, от­ку́ду е́сть се́рдце лука́во.
И реко́хъ: воз­вѣсти́, го́споди мо́й. И рече́ ко мнѣ́: иди́ и извѣ́си ми́ огня́ тя́гость, или́ измѣ́ри дыха́нiе вѣ́тра, или́ воз­врати́ вспя́ть де́нь, и́же мимо­и́де.
А́зъ же от­вѣша́хъ и реко́хъ: кто́ от­ человѣ́къ мо́жетъ сотвори́ти, о ни́хже мя́ вопроша́еши?
О́нъ же рече́ ко мнѣ́: а́ще бы́хъ вопроси́лъ тя́, глаго́ля: ко́ль мно́го жили́щъ е́сть въ се́рдцы морстѣ́мъ, или́ ко́ль мно́го исто́чниковъ въ нача́лѣ бе́здны, или́ ко́ль мно́го жи́лъ е́сть надъ тве́рдiю небе́сною, или́ кі́и су́ть предѣ́лы ра́йстiи?
не́гли от­вѣща́лъ бы ми́ еси́: въ бе́здну не снидо́хъ, ни во а́дъ еще́, ниже́ на небеса́ когда́ взыдо́хъ:
ны́нѣ же о се́мъ не вопроси́хъ тя́, то́чiю о огни́ и о вѣ́трѣ и о дни́, въ о́ньже еси́ пребыва́лъ, и безъ си́хъ веще́й бы́ти не мо́жеши: и ты́ о си́хъ ничто́же ми́ от­вѣща́лъ еси́.
И рече́ ми́: ты́ си́хъ, я́же твоя́ су́ть и съ тобо́ю воз­расто́ша, позна́ти не мо́жеши:
и ка́ко сосу́дъ тво́й воз­мо́жетъ вмѣсти́ти пути́ вы́шняго, и уже́ мíру от­внѣ́ растлѣ́н­ну су́щу, уразумѣ́ти растлѣ́нiе я́вное предъ лице́мъ мо­и́мъ?
И реко́хъ къ нему́: лу́чше на́мъ дабы́ есмы́ не бы́ли, не́жели еще́ живу́щымъ жи́ти въ нече́стiихъ и претерпѣва́ти и не вѣ́дати, ко́­ея ра́ди ве́щи.
О́нъ же от­вѣща́ ми́ и рече́: ше́дъ идо́хъ въ дубра́ву древе́съ по́льныхъ, идѣ́же древа́ совѣ́тъ сотвори́ша
глаго́люще: прiиди́те и и́демъ и дви́гнемъ бра́нь на мо́ре, да усту́питъ на́мъ, и да сотвори́мъ себѣ́ ины́я дубра́вы:
та́кожде и во́лны морскі́я совѣ́тъ сотвори́ша глаго́лющя: по́йдемъ и дви́гнемъ бра́нь на лѣ́сы по́льныя, да побѣди́в­шя и́хъ воспрiи́мемъ себѣ́ та́мо ино́е мѣ́сто:
и бы́сть умышле́нiе дубра́вы пра́здно, поне́же прiи́де о́гнь и пожже́ ю́,
та́кожде и умышле́нiе во́лнъ морски́хъ, поне́же ста́ песо́къ и удержа́ и́хъ:
и егда́ бы еси́ бы́лъ судiя́ и́хъ, ко́­его бы еси́ от­ си́хъ оправда́лъ, или́ ко́­его ви́н­на сотвори́лъ?
Отвѣща́хъ а́зъ и рѣ́хъ: во­и́стин­ну въ совѣ́тъ су́етенъ вда́шася, поне́же земля́ дана́ е́сть лѣсо́мъ, и мо́рю мѣ́сто, е́же носи́ти во́лны своя́.
О́нъ же рече́ ко мнѣ́: пра́во разсуди́лъ еси́: чесо́ же ра́ди себе́ не су́диши?
поне́же я́коже земля́ дубра́вамъ дана́ е́сть и мо́ре волна́мъ сво­и́мъ [дано́ е́сть]: та́ко и́же обита́ютъ на земли́, то́кмо ве́щы назе́мныя разумѣ́ти мо́гутъ, а су́щiи на небесѣ́хъ, я́же на высотѣ́ небе́съ.
И отвѣща́хъ и реко́хъ: молю́тися, го́споди, да мнѣ́ да́ст­ся у́мъ разумѣ́нiя,
не бо́ хотѣ́хъ вопроси́ти о вы́шнихъ тво­и́хъ, но о си́хъ, я́же всегда́ въ на́съ быва́ютъ, чесо́ ра́ди Изра́иль да́нъ въ поруга́нiе язы́комъ? и чесо́ ра́ди лю́дiе тво­и́ воз­лю́блен­нiи даны́ язы́комъ нечести́вымъ? и чесо́ ра́ди зако́нъ оте́цъ на́шихъ въ па́губу низведе́нъ бы́сть, и устрое́нiя пи́сан­ная нигдѣ́ су́ть?
и преидо́хомъ от вѣ́ка а́ки пру́зи и живе́мъ въ вели́цѣмъ стра́сѣ и у́жасѣ, и недосто́йни есмы́ ми́лости тво­ея́ наслѣ́дити:
но что́ сотвори́тъ и́мени сво­ему́, е́же мы́ нарица́емъ? сiя́ су́ть, его́же а́зъ вопроси́хъ.
О́нъ же от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: коли́ко бо́лѣе испыта́ти бу́деши, толи́ко бо́лѣе и удиви́шися, поне́же ско́ро спѣши́тъ вѣ́къ преити́
и не мо́жетъ носи́ти, я́же въ бу́дущая времена́ пра́веднымъ обѣща́н­на су́ть,
поне́же непра́вды испо́лнь вѣ́къ се́й и не́мощей: а о ни́хже вопроша́еши, воз­вѣщу́ тебѣ́: насѣ́яно бо е́сть зло́, и не у́ прiи́де погубле́нiе его́:
а́ще у́бо не преврати́т­ся, е́же насѣ́яно е́сть, и не усту́питъ мѣ́сто, идѣ́же насѣ́яно лука́в­ст­во, не прiи́детъ, идѣ́же насѣ́яно е́сть бла́го:
поне́же зла́къ сѣ́мене зла́го всѣ́янъ е́сть въ се́рдце Ада́мово изъ нача́ла, и ко́ль мно́го зла́ роди́ и доны́нѣ и ражда́етъ, до́ндеже прiи́детъ млаче́нiе?
разсуди́ же въ себѣ́ зла́къ зла́го сѣ́мене, коли́къ пло́дъ нече́стiя породи́?
егда́ пожа́ти бу́дутъ кла́си, и́мже нѣ́сть числа́, ко́ль ве́лiю молотьбу́ начну́тъ твори́ти?
И от­вѣща́хъ и рѣ́хъ: ка́ко и когда́ сiя́ [бу́дутъ]? и чесо́ ра́ди кра́тка и зла́ лѣ́та на́ша?
И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́ ми́: не спѣши́ ты́ вы́ше вы́шняго, ты́ бо тщи́шися всу́е бы́ти вы́ше его́, и́бо изступле́нiе твое́ мно́го:
еда́ не вопроша́ша ду́ши пра́ведныхъ о си́хъ въ затво́рѣхъ сво­и́хъ, глаго́люще: доко́лѣ та́ко надѣ́ющеся бу́демъ? и когда́ прiи́детъ пло́дъ жа́твы мзды́ на́­шея?
и от­вѣща́ на сiя́ иеремiи́лъ арха́нгелъ и рече́: егда́ испо́лнит­ся число́ сѣ́менъ въ ва́съ, поне́же на мѣ́рилѣ извѣ́силъ вѣ́къ
и мѣ́рою измѣ́рилъ времена́ и число́мъ сочте́ часы́, и не восколеба́, ни воз­буди́, до́ндеже испо́лнит­ся предрѣче́н­ная мѣ́ра.
И от­вѣща́хъ и рѣ́хъ: О, Влады́ко Го́споди! но и мы́ вси́ испо́лнени есмы́ нече́стiя:
и еда́ ли на́съ ра́ди не напо́лнят­ся пра́ведныхъ жи́тницы, за грѣхи́ обита́ющихъ на земли́?
И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: иди́ и вопроси́ иму́щую во чре́вѣ, еда́ испо́лнив­ши де́вять ме́сяцей сво­и́хъ, еще́ воз­мо́гутъ ложесна́ ея́ въ себѣ́ удержа́ти пло́дъ?
И а́зъ от­вѣща́хъ: во­и́стин­ну не мо́гутъ, го́споди. О́нъ же от­вѣща́: во а́дѣ оби́тели ду́шъ подо́бныя су́ть ложесна́мъ:
поне́же я́коже родя́щая хо́щетъ вско́рѣ роди́ти, да избѣжи́тъ ну́жды рожде́нiя, та́ко и сiя́ тща́т­ся изда́ти о́ная, я́же вдана́ и́мъ су́ть:
изъ нача́ла воз­вѣщу́ и изъявлю́ тебѣ́ о си́хъ, и́хже жела́еши ви́дѣти.
И от­вѣща́хъ и реко́хъ: а́ще обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, и а́ще воз­мо́жно е́сть, и а́ще досто́инъ е́смь,
покажи́ ми́, еда́ ли мно́жайшее е́сть вре́мя преше́дшее, не́жели иму́щее прiити́? или́ мно́жайшая преидо́ша, не́же бу́дущая су́ть?
вѣ́мъ бо, е́же пре́йде, а того́ не вѣ́мъ, е́же прейти́ и́мать.
О́нъ же рече́: ста́ни одесну́ю мене́, и изъявлю́ тебѣ́ толкова́нiе при́тчи.
И ста́хъ и ви́дѣхъ, и се́, пе́щь горя́щая про́йде предо мно́ю: и бы́сть егда́ пре́йде пла́мень, ви́дѣхъ, и се́, превзы́де ды́мъ.
По си́хъ про́йде предо мно́ю о́блакъ испо́лненъ воды́, изъ него́же испусти́ся до́ждь ве́лiй со устремле́нiемъ: и егда́ про́йде стремле́нiе дождя́, пре­умно́жишася въ не́мъ ка́пли.
И рече́ ко мнѣ́: внима́й себѣ́: я́коже расте́тъ до́ждь па́че не́же ка́пли, и о́гнь, не́же ды́мъ, та́ко превзы́де преше́дшая мѣ́ра: пре­умно́жишася же ка́пли и ды́мъ.
И моли́хся и рѣко́хъ: мни́ши ли, я́ко жи́ти и́мамъ да́же до дні́й о́ныхъ? или́ что́ бу́детъ во дне́хъ о́нѣхъ?
И от­вѣща́ ми глаго́ля: о зна́менiихъ, о ни́хже мя́ вопроша́еши, от­ ча́сти могу́ ти глаго́лати, о животѣ́ же тво­е́мъ нѣ́смь по́сланъ повѣ́дати тебѣ́, но не свѣ́мъ.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
Наш канал: https://t.me/azbible