Скрыть
7:1
7:2
7:3
7:4
7:5
7:6
7:7
7:8
7:9
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:22
7:23
7:24
7:25
7:26
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
7:32
7:33
7:34
7:35
7:36
7:37
7:40
7:41
7:42
7:43
7:44
7:45
7:46
7:47
7:48
7:49
7:50
7:51
7:52
7:53
7:54
7:55
7:56
7:57
7:59
7:60
7:61
7:62
7:63
7:64
7:65
7:66
7:67
7:68
7:69
7:70
Церковнославянский (рус)
И бы́сть егда́ сконча́хъ глаго́лати словеса́ сiя́, по́сланъ е́сть ко мнѣ́ а́нгелъ, и́же по́сланъ бѣ́ ко мнѣ́ въ пре́жнiя но́щы,
и рече́ ко мнѣ́: воста́ни, е́здро, и слы́ши словеса́, я́же прiидо́хъ глаго́лати къ тебѣ́.
И реко́хъ: глаго́ли, го́споди мо́й. И рече́ ко мнѣ́: мо́ре поста́влено е́сть въ простра́н­нѣ мѣ́стѣ, дабы́ бы́ло глубо́ко и безмѣ́рно,
бу́детъ же ему́ вхо́дъ въ тѣ́снѣ мѣ́стѣ поста́вленъ, дабы́ подо́бно рѣка́мъ бы́ло:
кто́ бо хотя́й восхо́щетъ вни́ти въ мо́ре и ви́дѣти е́, или́ госпо́д­ст­вовати и́мъ, а́ще не про́йдетъ тѣсноты́, въ широту́ ка́ко прiити́ мо́жетъ?
и па́ки и́но: гра́дъ со́зданъ е́сть и поста́вленъ на мѣ́стѣ полево́мъ, е́сть же испо́лненъ всѣ́ми благи́ми:
вхо́дъ его́ тѣ́сенъ и въ стремни́нѣ поста́вленъ, дабы́ одесну́ю о́гнь бы́лъ, ошу́юю же вода́ глубока́:
стезя́ же е́сть еди́на то́кмо между́ и́ма проложена́, си́рѣчь между́ огне́мъ и водо́ю, еди́ну то́кмо ступе́нь человѣ́чу могу́щая вмѣсти́ти:
егда́ у́бо да́ст­ся гра́дъ се́й человѣ́ку въ достоя́нiе, а́ще не про́йдетъ когда́ предположе́н­наго бѣ́д­ст­ва, ка́ко прiи́метъ достоя́нiе свое́?
И реко́хъ: та́ко, Го́споди. И рече́ ко мнѣ́: та́ко е́сть и Изра́илева ча́сть:
и́хъ бо ра́ди сотвори́хъ вѣ́къ, и егда́ преступи́лъ е́сть Ада́мъ законоположе́нiя моя́, сужде́но бы́сть е́же сотворе́но е́сть:
и сотвори́шася вхо́ди сего́ вѣ́ка тѣ́сни и болѣ́знен­ни и тру́дни, ма́ли же и лука́ви, и бѣ́д­ст­въ по́лни и трудо́мъ вели́кимъ утвержде́н­ни,
и́бо бо́лшаго вѣ́ка вхо́ди простра́н­ни и безопа́сни и творя́щiи безсме́ртный пло́дъ:
а́ще у́бо входя́щiи не вни́дутъ, и́же живу́тъ, въ тѣ́сная и су́етная сiя́, не воз­мо́гутъ прiя́ти, я́же су́ть угото́вана:
ны́нѣ у́бо вску́ю ты́ смуща́ешися, егда́ еси́ тлѣ́ненъ, и что́ мяте́шися ты́, егда́ еси́ сме́ртенъ?
и вску́ю не прiя́лъ еси́ въ се́рдцы тво­е́мъ, е́же е́сть бу́дущее, но е́же настоя́щее?
Отвѣща́хъ и рѣ́хъ: Влады́ко Го́споди! се́, устро́илъ еси́ зако́номъ тво­и́мъ, я́ко пра́веднiи наслѣ́дятъ сiя́, нечести́вiи же поги́бнутъ:
пра́веднiи же понесу́тъ тѣсноту́ надѣ́ющеся простра́н­ныхъ: и́же бо нечести́во сотвори́ша, и тѣсноту́ пострада́в­ше простра́н­ныхъ не у́зрятъ.
И рече́ ко мнѣ́: нѣ́сть судiя́ па́че Бо́га, ни разумѣва́яй па́че вы́шняго:
погиба́ютъ бо мно́зи настоя́щiи, поне́же не радя́тъ о предположе́н­нѣмъ Бо́жiи зако́нѣ:
повелѣва́я бо повелѣ́ Бо́гъ при­­ходя́щымъ, егда́ прiидо́ша, что́ творя́ще жи́ви бу́дутъ, и что́ храня́ще казни́ми не бу́дутъ:
ті́и бо не су́ть увѣща́ни, и проти́вишася ему́, и положи́ша себѣ́ помышле́нiе су́етное,
и предста́виша себѣ́ обхожде́нiе грѣхо́въ, и глаго́лаша вы́шнему не бы́ти, и путі́й его́ не позна́ша,
и зако́нъ его́ уничижи́ша, и обѣтова́нiя его́ от­верго́ша, и въ зако́нѣхъ его́ вѣ́ры не имѣ́ша, и дѣ́лъ его́ не соверши́ша:
того́ ра́ди, е́здро, тще́тная тще́тнымъ и по́лная по́лнымъ:
се́, вре́мя прiи́детъ, и бу́детъ, егда́ прiи́дутъ зна́менiя, я́же предреко́хъ тебѣ́, и яви́т­ся невѣ́ста, и явля́ющися пока́жет­ся, я́же ны́нѣ кры́ет­ся от­ земли́,
и вся́къ, и́же изба́вленъ е́сть от­ предрѣче́н­ныхъ злы́хъ, то́й у́зритъ ди́вная моя́:
от­кры́етбося Сы́нъ мо́й Иису́съ съ тѣ́ми, и́же съ ни́мъ су́ть, и насладя́т­ся, и́же оста́влени су́ть, въ лѣ́тѣхъ четы́рехъ стѣ́хъ:
и бу́детъ по лѣ́тѣхъ си́хъ, и у́мретъ Сы́нъ мо́й Христо́съ, и вси́ и́же дыха́нiе и́мутъ человѣ́цы,
и обрати́т­ся вѣ́къ въ дре́внее молча́нiе дні́й се́дмь, я́коже въ пре́жнихъ судѣ́хъ, та́ко я́ко да никто́ оста́нет­ся:
и бу́детъ по дне́хъ седми́, и воз­бу́дит­ся, и́же не у́ бди́тъ, вѣ́къ и у́мретъ растлѣ́н­ный,
и земля́ изда́стъ тѣ́хъ, и́же въ не́й спя́тъ, и пра́хъ, и́же въ не́мъ молча́нiемъ обита́ютъ, и храни́лища издаду́тъ вда́н­ныя и́мъ ду́шы:
и от­кры́ет­ся вы́шнiй на престо́лѣ суда́, и про́йдутъ бѣды́, и долготерпѣ́нiе собере́т­ся:
су́дъ же еди́нъ пребу́детъ, и́стина ста́нетъ, и вѣ́ра воз­мо́жетъ,
и дѣ́ло послѣ́довати бу́детъ, и мзда́ пока́жет­ся, и пра́вды воспря́нутъ, и непра́вды не воз­облада́ютъ.
И реко́хъ: пе́рвый Авраа́мъ о Cодо́млянѣхъ моли́л­ся, и Моисе́й за отцы́ согрѣ́шшыя въ пусты́ни,
и и́же по не́мъ за Изра́иля во дни́ Аха́за и самуи́ла,
дави́дъ о сокруше́нiи, и соломо́нъ за си́хъ, и́же прiидо́ша во освяще́нiе,
и илiа́ за тѣ́хъ, и́же до́ждь прiя́ша, и за ме́ртва, да оживе́тъ,
и езекі́а за лю́ди во дни́ сен­нахири́ма, и мно́зи за мно́гихъ:
а́ще у́бо ны́нѣ, егда́ тлѣ́н­ное воз­расте́, и непра́вда умно́жена е́сть, и моли́шася пра́веднiи за нечести́выхъ, вску́ю и ны́нѣ та́ко не бу́детъ?
И от­вѣща́ ко мнѣ́ и рече́: настоя́щiй вѣ́къ не е́сть коне́цъ, сла́ва въ не́мъ ча́стая пребыва́етъ: того́ ра́ди моли́шася за немощны́хъ:
де́нь бо су́дный бу́детъ коне́цъ вре́мене сего́ и нача́ло вре́мене бу́дущаго безсме́ртiя, въ не́мже мимо­и́де тлѣ́нiе,
разруши́ся невоз­де́ржность, от­сѣ́чено е́сть невѣ́рiе, воз­расте́ же пра́вда, воз­сiя́ и́стина:
тогда́ бо никто́же мо́жетъ спасти́ того́, и́же поги́бе, ни потопи́ти того́, и́же побѣди́.
И от­вѣща́хъ и реко́хъ: сiе́ е́сть сло́во мое́ пе́рвое и послѣ́днее, я́ко лу́чше бѣ́ не да́ти земли́ Ада́му, или́
егда́ уже́ дана́ бы́сть, удержа́ти его́, да не согрѣши́тъ:
что́ бо по́льзуетъ человѣ́комъ въ настоя́щемъ вѣ́цѣ жи́ти въ ско́рби, и ме́ртвымъ ча́яти ка́зни?
О, что́ сотвори́лъ еси́, Ада́ме? а́ще бо ты́ согрѣши́лъ еси́, не еди́наго тебе́ сотвори́ся паде́нiе, но и на́­ше, и́же от­ тебе́ про­изыдо́хомъ:
что́ бо по́льзуетъ на́мъ, а́ще обѣща́но е́сть на́мъ безсме́ртное вре́мя, мы́ же сме́ртная дѣла́ содѣ́лахомъ?
и я́ко предрѣче́н­но е́сть на́мъ вѣ́чное упова́нiе, мы́ же стропти́вiи су́етни сотвори́хомся?
и я́ко от­ложе́на су́ть на́мъ жили́ща здра́вiя и поко́я, мы́ же лука́во жи́ли есмы́?
и я́ко предугото́вана е́сть сла́ва вы́шняго защити́ти тѣ́хъ, и́же по́здѣ пожи́ша, мы́ же по стро́потнымъ путе́мъ ходи́хомъ?
и я́ко пока́занъ бу́детъ ра́й, его́же пло́дъ нерастлѣ́нъ пребыва́етъ, въ не́мже е́сть поко́й и врачба́,
мы́ же не вни́демъ, въ неблагода́рныхъ бо мѣ́стѣхъ пожи́хомъ?
и я́ко па́че звѣ́здъ воз­блиста́ютъ ли́ца тѣ́хъ, и́же воз­держа́нiе имѣ́яху, на́ша же ли́ца па́че тмы́ че́рна?
и́бо не помышля́хомъ живу́ще, егда́ беззако́нiе твори́хомъ, я́ко и́мамы по сме́рти терпѣ́ти.
И от­вѣща́ и рече́: сiе́ е́сть помышле́нiе по́двига, и́мже подвиза́тися бу́детъ на земли́ рожде́н­ный человѣ́къ,
да а́ще побѣжде́нъ бу́детъ, претерпи́тъ е́же ре́клъ еси́, а́ще же побѣди́тъ, воспрiи́метъ е́же глаго́лю:
поне́же се́й е́сть живо́тъ, о не́мже Моисе́й рече́, егда́ живя́ше, къ лю́демъ, глаго́ля: избери́ себѣ́ живо́тъ, да живе́ши:
не вѣ́роваша же ему́, но ни по́слѣ его́ проро́комъ, ниже́ мнѣ́, и́же глаго́лалъ е́смь и́мъ,
я́ко не была́ бы ско́рбь въ погубле́нiе и́хъ, я́коже бу́детъ ра́дость тѣ́мъ, и́мже усовѣ́товано е́сть спасе́нiе.
И от­вѣша́хъ и реко́хъ: вѣ́мъ, Го́споди, я́ко назва́нъ е́сть вы́шнiй милосе́рдъ, поне́же поми́луетъ тѣ́хъ, и́же не у́ въ вѣ́къ прiидо́ша,
и я́ко ми́луетъ тѣ́хъ, и́же житiе́ творя́тъ по зако́ну его́,
и долготерпѣли́въ е́сть, я́ко долготерпи́тъ си́мъ, и́же согрѣши́ша, я́ко сво­ему́ творе́нiю,
и ще́дръ е́сть да́тель, я́ко дая́ти хо́щетъ по тре́бованиемъ,
и многомилосе́рдъ, поне́же умножа́етъ милосе́рдiе тѣ́мъ, и́же и настоя́щiи су́ть, и и́же мину́ша, и и́же бу́дутъ:
а́ще бо не умно́житъ милосе́рдiя сво­его́, не оживе́тъ вѣ́къ съ тѣ́ми, и́же наслѣ́дятъ въ не́мъ, и да́р­ст­вуетъ:
поне́же а́ще бы не да́р­ст­вовалъ от­ бла́гости сво­ея́, да облегча́т­ся сі́и, и́же беззако́нiе сотвори́ша от­ сво­и́хъ беззако́нiй, то не воз­могла́ бы десятоты́сящная ча́сть жива́ бы́ти человѣ́ковъ:
и судiя́, а́ще бы не прости́лъ о́нымъ, и́же изцѣле́ни су́ть сло́вомъ его́, и потреби́лъ бы мно́же­с­т­во ра́спрей,
не бы́ оста́лися бы́ша въ безчи́слен­нѣмъ мно́же­ст­вѣ, ра́звѣ ма́ли зѣло́.
Когда я окончил говорить эти слова, послан был ко мне Ангел, который посылаем был ко мне в прежние ночи,
и сказал мне: встань, Ездра, и слушай слова́, которые я пришел говорить тебе.
Я сказал: говори, господин мой. И он сказал мне: море расположено в пространном месте, чтобы быть глубоким и безмерным;
но вход в него находится в тесном месте, так что подобен рекам.
Кто пожелал бы войти в море и видеть его, или господствовать над ним, тот, если не пройдет тесноты, как может дойти до широты?
Или иное подобие: город построен и расположен на равнине, и наполнен всеми благами;
но вход в него тесен и расположен на крутизне так, что по правую сторону огонь, а по левую глубокая вода.
Между ними, то есть между огнем и водою, лежит лишь одна стезя, на которой может поместиться не более, как только ступень человека.
Если город этот будет дан в наследство человеку, то как он получит свое наследство, если никогда не перейдет лежащей на пути опасности?
Я сказал: так, Господи. И Он сказал мне: такова и доля Израиля.
Для них Я сотворил век; но когда Адам нарушил Мои постановления, определено быть тому, что сделано.
И сделались входы века сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми, исполненными бедствий и требующими великого труда.
А входы будущего века пространны, безопасны, и приносят плод бессмертия.
Итак, если входящие, которые живут, не войдут в это тесное и бедственное, они не могут получить, что уготовано.
Зачем же смущаешься, когда ты тленен, и что мятешься, когда смертен?
Зачем не принял ты в сердце твоем того, что будущее, а принял то, что в настоящем?
Я отвечал и сказал: Владыко Господи! вот, Ты определил законом Твоим, что праведники наследуют это, а грешники погибнут.
Праведники потерпят тесноту, надеясь пространного, а нечестиво жившие, хотя потерпели тесноту, не увидят пространного.
И Он сказал мне: нет судии выше Бога, нет разумеющего более Всевышнего.
Погибают многие в этой жизни, потому что нерадят о предложенном им законе Божием.
Ибо строго повелел Бог приходящим, когда они пришли, что делая, они будут живы, и что соблюдая, не будут наказаны.
А они не послушались и воспротивились Ему, утвердили в себе помышление суетное.
Увлеклись греховными обольщениями, сказали о Всевышнем, что Его нет, не познали путей Его,
презрели закон Его, отвергли обетования Его, не имели веры к обрядовым установлениям Его, не совершали дел Его.
И потому, Ездра, пустым пустое, а полным полное.
Вот, придет время, когда придут знамения, которые Я предсказал тебе, и явится невеста, и являясь покажется, – скрываемая ныне землею.
И всякий, кто избавится от прежде исчисленных зол, сам увидит чудеса Мои.
Ибо откроется Сын Мой Иисус с теми, которые с Ним, и оставшиеся будут наслаждаться четыреста лет.
А после этих лет умрет Сын Мой Христос и все люди, имеющие дыхание.
И обратится век в древнее молчание на семь дней, подобно тому, как было прежде, так что не останется никого.
После же семи дней восстанет век усыпленный, и умрет поврежденный.
И отдаст земля тех, которые в ней спят, и прах тех, которые молчаливо в нем обитают, а хранилища отдадут вверенные им души.
Тогда явится Всевышний на престоле суда, и пройдут беды, и окончится долготерпение.
Суд будет один, истина утвердится, вера укрепится.
Затем последует дело, откроется воздаяние, восстанет правда, перестанет господствовать неправда.
Я сказал: Авраам первый молился о Содомлянах; Моисей – за отцов, согрешивших в пустыне;
Иисус после него – за Израиля во дни Ахана;
Самуил и Давид – за погубляемых, Соломон – за тех, которые пришли на освящение;
Илия – за тех, которые приняли дождь, и за мертвеца, чтобы он ожил;
Езекия – за народ во дни Сеннахирима, и многие – за многих.
Итак, если тогда, когда усилилось растление и умножилась неправда, праведные молились за неправедных, то почему же не быть тому и ныне?
Он отвечал мне и сказал: настоящий век не есть конец; славы в нем часто не бывает, потому молились за немощных.
День же суда будет концом времени сего и началом времени будущего бессмертия, когда пройдет тление,
прекратится невоздержание, пресечется неверие, а возрастет правда, воссияет истина.
Тогда никто не возможет спасти погибшего, ни погубить победившего.
Я отвечал и сказал: вот мое слово первое и последнее: лучше было не давать земли Адаму, или, когда уже дана, удержать его, чтобы не согрешил.
Что пользы людям – в настоящем веке жить в печали, а по смерти ожидать наказания?
О, что сделал ты, Адам? Когда ты согрешил, то совершилось падение не тебя только одного, но и нас, которые от тебя происходим.
Что пользы нам, если нам обещано бессмертное время, а мы делали смертные дела?
Нам предсказана вечная надежда, а мы, непотребные, сделались суетными.
Нам уготованы жилища здоровья и покоя, а мы жили худо;
уготована слава Всевышнего, чтобы покрыть тех, которые жили кротко, а мы ходили по путям злым.
Показан будет рай, плод которого пребывает нетленным и в котором покой и врачевство;
но мы не войдем в него, потому что обращались в местах неплодных.
Светлее звезд воссияют лица тех, которые имели воздержание, а наши лица – чернее тьмы.
Мы не помышляли в жизни, когда делали беззаконие, что по смерти будем страдать.
Он отвечал и сказал: это – помышление о борьбе, которую должен вести на земле родившийся человек,
чтобы, если будет побежден, потерпеть то, о чем ты сказал, а если победит, получить то, о чем Я говорю.
Это та жизнь, о которой сказал Моисей, когда жил, к народу, говоря: «избери себе жизнь, чтобы жить».
Но они не поверили ему, ни пророкам после него, ни Мне, говорившему к ним,
что не будет скорби о погибели их, как будет радость о тех, которым уготовано спасение.
Я отвечал и сказал: знаю, Господи, что Всевышний называется милосердым, потому что помилует тех, которые еще не пришли в мир,
и милует тех, которые провождают жизнь в законе Его.
Он долготерпелив, ибо оказывает долготерпение к согрешившим, как к Своему творению.
Он щедр, ибо готов давать по надобности,
и многомилостив, ибо умножает милости Свои к живущим ныне и к жившим и к тем, которые будут жить.
Ибо, если бы не умножал Он Своих милостей, то не мог бы век продолжать жить с теми, которые обитают в нем.
Он подает дары; ибо если бы не даровал по благости Своей, да облегчатся совершившие нечестие от своих беззаконий, то не могла бы оставаться в живых десятитысячная часть людей.
Он судия, и если бы не прощал тех, которые сотворены словом Его, и не истребил множества преступлений,
может быть, из бесчисленного множества остались бы только весьма немногие.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible