Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Бытия

 
 • Сі́и же ро́дове Иса́вли, се́й е́сть Едо́мъ.
 • Иса́въ же поя́ себѣ́ жены́ от­ дще́рей Ханане́йскихъ: Аду́, дще́рь Ело́ма Хетте́ина, и Оливему́, дще́рь Ана́ню сы́на Севего́на Еве́ина,
 • и Васема́ѳу, дще́рь Исма́илю, сестру́ Навео́ѳову.
 • Роди́ же Ада́ Иса́ву Елифа́са, и Васема́ѳъ роди́ Рагуи́ла,
 • и Оливема́ роди́ Ие­у́са и Иегло́ма и Коре́а: сі́и сы́нове Иса́вли, и́же бы́ша ему́ въ земли́ Ханаа́нстѣй.
 • Поя́ же Иса́въ жены́ своя́ и сы́ны своя́ и дще́ри своя́, и вся́ тѣлеса́ до́му сво­его́ и вся́ имѣ́нiя своя́ и вся́ скоты́, и вся́, ели́ка при­­тяжа́, и вся́, ели́ка при­­обрѣ́те въ земли́ Ханаа́нстѣй, и отъи́де Иса́въ изъ земли́ Ханаа́нскiя от­ лица́ Иа́кова бра́та сво­его́:
 • бя́ху бо имѣ́нiя и́хъ мно́га, е́же жи́ти вку́пѣ: и не можа́­ше земля́ обита́нiя и́хъ вмѣсти́ти и́хъ, от­ мно́же­ст­ва имѣ́нiй и́хъ.
 • Всели́ся же Иса́въ на горѣ́ Сии́ръ: Иса́въ то́й е́сть Едо́мъ.
 • Сі́и же ро́дове Иса́ва, отца́ Едо́мля, на горѣ́ Сии́ръ:
 • и сiя́ имена́ сыно́въ Иса́влихъ: Елифа́съ, сы́нъ Ады́, жены́ Иса́вли, и Рагуи́лъ, сы́нъ Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
 • Бы́ша же Елифа́су сы́нове: Ѳема́нъ, Ома́ръ, Софа́ръ, Гоѳо́мъ и Кене́зъ.
 • Ѳамна́ же бя́ше нало́жница Елифа́са, сы́на Иса́вля, и роди́ Елифа́су Амали́ка: сі́и сы́нове Ады́, жены́ Иса́вли.
 • Сі́и же сы́нове Рагуи́ловы: Нахо́ѳъ, Заре́, Соме́ и Мозе́: сі́и бы́ша сы́нове Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
 • Сі́и же сы́нове Оливемы́ дще́ре Ана́ни сы́на Севего́ня, жены́ Иса́вли: роди́ же Иса́ву Ие­у́са и Иегло́ма и Коре́а.
 • Сі́и старѣ́йшины сы́на Иса́вля, сы́нове Елифа́са, пе́рвенца Иса́вля: старѣ́йшина Ѳема́нъ, старѣ́йшина Ома́ръ, старѣ́йшина Софа́ръ, старѣ́йшина Кене́зъ,
 • старѣ́йшина Коре́й, старѣ́йшина Гоѳо́мъ, старѣ́йшина Амали́къ: сі́и старѣ́йшины Елифа́са въ земли́ Идуме́йстѣй, сі́и сы́нове Ади́ны.
 • И сі́и сы́нове Рагуи́ла, сы́на Иса́вля: старѣ́йшина Нахо́ѳъ, старѣ́йшина Заре́, старѣ́йшина Соме́, старѣ́йшина Мозе́: сі́и старѣ́йшины Рагуи́ловы въ земли́ Едо́мстѣй, сі́и сы́нове Васема́ѳы, жены́ Иса́вли.
 • Сі́и же сы́нове Оливемы́, жены́ Иса́вли: старѣ́йшина Ие­у́съ, старѣ́йшина Иегло́мъ, старѣ́йшина Коре́й: сі́и старѣ́йшины Оливемы́, дще́ре Ана́ни, жены́ Иса́вли,
 • сі́и сы́нове Иса́вли и сі́и старѣ́йшины и́хъ, сі́и су́ть сы́нове Едо́мли.
 • Сі́и же сы́нове Сии́ра Хорре́ова жи́в­шаго на земли́: Лота́нъ, Сова́лъ, Севего́нъ, Ана́
 • и Дисо́нъ, и Аса́ръ и Рисо́нъ: сі́и старѣ́йшины Хорре́ова сы́на Сии́ра въ земли́ Едо́мстѣй.
 • Бы́ша же сы́нове Лота́ни: Хорри́ и Ема́нъ, сестра́ же Лота́ня Ѳамна́.
 • Сі́и же сы́нове Сова́ловы: Гола́мъ и Манаха́ѳъ, и Геви́лъ и Софа́ръ и Ома́ръ.
 • И сі́и сы́нове Севего́ни: Аiе́ и Ана́: се́й е́сть Ана́, и́же обрѣ́те Иами́нь въ пусты́ни, егда́ пася́ше подъяре́мники {мски́} Севего́на, отца́ сво­его́.
 • Сі́и же сы́нове Ана́ни: Дисо́нъ и Оливема́, дщи́ Ана́ня.
 • Сі́и же сы́нове Дисо́новы: Амада́ и Асва́нъ, и Иѳра́нъ и Харра́нъ.
 • Сі́и же сы́нове Аса́ровы: Валаа́мъ и Зука́мъ, и Ука́мъ и Ука́нъ.
 • Сі́и же сы́нове Рисо́новы: О́съ и Ара́нъ.
 • Сі́и же старѣ́йшины Хорри́овы: старѣ́йшина Лота́нъ, старѣ́йшина Сова́лъ, старѣ́йшина Севего́нъ, старѣ́йшина Ана́,
 • старѣ́йшина Дисо́нъ, старѣ́йшина Аса́ръ, старѣ́йшина Рисо́нъ: сі́и старѣ́йшины Хорри́овы во о́бластехъ и́хъ въ земли́ Едо́мли.
 • И сі́и ца́рiе ца́р­ст­вовав­шiи во Едо́мѣ, пре́жде ца́р­ст­вованiя царе́й во Изра́или:
 • и ца́р­ст­вова во Едо́мѣ Вала́къ, сы́нъ Вео́ровъ: и́мя же гра́ду его́ Ден­нава́.
 • У́мре же Вала́къ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Иова́въ, сы́нъ За́ринъ от­ Восо́рры.
 • У́мре же Иова́въ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Асо́мъ от­ земли́ Ѳемано́ни.
 • У́мре же Асо́мъ, и бы́сть ца́рь по не́мъ Ада́дъ сы́нъ Вара́довъ, и́же изсѣче́ Мадiа́ма на по́ли Моа́вли: и́мя же гра́ду его́ Гетѳе́мъ.
 • У́мре же Ада́дъ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Самада́ от­ Массекка́са.
 • У́мре же Самада́, и ца́рь бы́сть по не́мъ Сау́лъ изъ Роово́ѳа, и́же е́сть бли́зъ рѣки́.
 • У́мре же Сау́лъ, и ца́рь бы́сть по не́мъ Ваален­но́нъ, сы́нъ Ахово́рь.
 • У́мре же Ваален­но́нъ сы́нъ Ахово́рь, и ца́рь бы́сть по не́мъ Ара́дъ, сы́нъ Вара́довъ: и и́мя гра́ду его́ Фого́ръ, и́мя же женѣ́ его́ Метевеи́ль, дще́рь Матраи́ѳа, сы́на Мезоо́вля.
 • Сiя́ имена́ старѣ́йшинъ Иса́влихъ въ племенѣ́хъ и́хъ, по мѣ́сту и́хъ, во страна́хъ и́хъ и въ язы́цѣхъ и́хъ: старѣ́йшина Ѳамна́, старѣ́йшина Гола́, старѣ́йшина Иеѳе́ръ,
 • старѣ́йшина Оливема́, старѣ́йшина Ила́, старѣ́йшина Фино́нъ,
 • старѣ́йшина Кене́зъ, старѣ́йшина Ѳема́нъ, старѣ́йшина Маза́ръ,
 • старѣ́йшина Магедiи́лъ, старѣ́йшина Зафо́й: сі́и старѣ́йшины Едо́мли, живу́щiи въ земли́ при­­тяжа́нiя и́хъ: се́й Иса́въ оте́цъ Едо́мль.
 • Вот родословие Исава, он же Едом.
 • Исав взял себе жен из дочерей Ханаанских: Аду, дочь Елона Хеттеянина, и Оливему, дочь Аны, сына Цивеона Евеянина,
 • и Васемафу, дочь Измаила, сестру Наваиофа.
 • Ада родила Исаву Елифаза, Васемафа родила Рагуила,
 • Оливема родила Иеуса, Иеглома и Корея. Это сыновья Исава, родившиеся ему в земле Ханаанской.
 • И взял Исав жен своих и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и [все] стада свои, и весь скот свой, и всё имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел [Исав] в другую землю от лица Иакова, брата своего,
 • ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их, по множеству стад их.
 • И поселился Исав на горе Сеир, Исав, он же Едом.
 • И вот родословие Исава, отца Идумеев, на горе Сеир.
 • Вот имена сынов Исава: Елифаз, сын Ады, жены Исавовой, и Рагуил, сын Васемафы, жены Исавовой.
 • У Елифаза были сыновья: Феман, Омар, Цефо, Гафам и Кеназ.
 • Фамна же была наложница Елифаза, сына Исавова, и родила Елифазу Амалика. Вот сыновья Ады, жены Исавовой.
 • И вот сыновья Рагуила: Нахаф и Зерах, Шамма и Миза. Это сыновья Васемафы, жены Исавовой.
 • И сии были сыновья Оливемы, дочери Аны, сына Цивеонова, жены Исавовой: она родила Исаву Иеуса, Иеглома и Корея.
 • Вот старейшины сынов Исавовых. Сыновья Елифаза, первенца Исавова: старейшина Феман, старейшина Омар, старейшина Цефо, старейшина Кеназ,
 • старейшина Корей, старейшина Гафам, старейшина Амалик. Сии старейшины Елифазовы в земле Едома; сии сыновья Ады.
 • Сии сыновья Рагуила, сына Исавова: старейшина Нахаф, старейшина Зерах, старейшина Шамма, старейшина Миза. Сии старейшины Рагуиловы в земле Едома; сии сыновья Васемафы, жены Исавовой.
 • Сии сыновья Оливемы, жены Исавовой: старейшина Иеус, старейшина Иеглом, старейшина Корей. Сии старейшины Оливемы, дочери Аны, жены Исавовой.
 • Вот сыновья Исава, и вот старейшины их. Это Едом.
 • Сии сыновья Сеира Хорреянина, жившие в земле той: Лотан, Шовал, Цивеон, Ана,
 • Дишон, Эцер и Дишан. Сии старейшины Хорреев, сынов Сеира, в земле Едома.
 • Сыновья Лотана были: Хори и Геман; а сестра у Лотана: Фамна.
 • Сии сыновья Шовала: Алван, Манахаф, Эвал, Шефо и Онам.
 • Сии сыновья Цивеона: Аиа и Ана. Это тот Ана, который нашел теплые воды в пустыне, когда пас ослов Цивеона, отца своего.
 • Сии дети Аны: Дишон и Оливема, дочь Аны.
 • Сии сыновья Дишона: Хемдан, Эшбан, Ифран и Херан.
 • Сии сыновья Эцера: Билган, Зааван, [Укам] и Акан.
 • Сии сыновья Дишана: Уц и Аран.
 • Сии старейшины Хорреев: старейшина Лотан, старейшина Шовал, старейшина Цивеон, старейшина Ана,
 • старейшина Дишон, старейшина Эцер, старейшина Дишан. Вот старейшины Хорреев, по старшинствам их в земле Сеир.
 • Вот цари, царствовавшие в земле Едома, прежде царствования царей у сынов Израилевых:
 • царствовал в Едоме Бела, сын Веоров, а имя городу его Дингава.
 • И умер Бела, и воцарился по нем Иовав, сын Зераха, из Восоры.
 • Умер Иовав, и воцарился по нем Хушам, из земли Феманитян.
 • И умер Хушам, и воцарился по нем Гадад, сын Бедадов, который поразил Мадианитян на поле Моава; имя городу его Авиф.
 • И умер Гадад, и воцарился по нем Самла из Масреки.
 • И умер Самла, и воцарился по нем Саул из Реховофа, что при реке.
 • И умер Саул, и воцарился по нем Баал-Ханан, сын Ахбора.
 • И умер Баал-Ханан, сын Ахбора, и воцарился по нем Гадар [сын Варадов]; имя городу его Пау; имя жене его Мегетавеель, дочь Матреды, сына Мезагава.
 • Сии имена старейшин Исавовых, по племенам их, по местам их, по именам их, [по народам их]: старейшина Фимна, старейшина Алва, старейшина Иетеф,
 • старейшина Оливема, старейшина Эла, старейшина Пинон,
 • старейшина Кеназ, старейшина Феман, старейшина Мивцар,
 • старейшина Магдиил, старейшина Ирам. Вот старейшины Идумейские, по их селениям, в земле обладания их. Вот Исав, отец Идумеев.
 • Сі́и же ро́дове и҆са̑ѵли, се́й є҆́сть є҆дѡ́мъ.
 • И҆са́ѵъ же поѧ̀ себѣ̀ жєны̀ ѿ дще́рей ханане́йскихъ: а҆дꙋ̀, дще́рь є҆лѡ́ма хетте́ина, и҆ ѻ҆лївемꙋ̀, дще́рь а҆на́ню сы́на севегѡ́на є҆ѵе́ина,
 • и҆ васема́ѳꙋ, дще́рь і҆сма́илю, сестрꙋ̀ навеѡ́ѳовꙋ.
 • Роди́ же а҆да̀ и҆са́ѵꙋ є҆лїфа́са, и҆ васема́ѳъ родѝ рагꙋи́ла,
 • и҆ ѻ҆лївема̀ родѝ і҆еꙋ́са и҆ і҆егло́ма и҆ коре́а: сі́и сы́нове и҆са̑ѵли, и҆̀же бы́ша є҆мꙋ̀ въ землѝ ханаа́нстѣй.
 • Поѧ́ же и҆са́ѵъ жєны̀ своѧ̑ и҆ сы́ны своѧ̑ и҆ дщє́ри своѧ̑, и҆ всѧ̑ тѣлеса̀ до́мꙋ своегѡ̀ и҆ всѧ̑ и҆мѣ̑нїѧ своѧ̑ и҆ всѧ̑ скоты̀, и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка притѧжа̀, и҆ всѧ̑, є҆ли̑ка приѡбрѣ́те въ землѝ ханаа́нстѣй, и҆ ѿи́де и҆са́ѵъ и҆з̾ землѝ ханаа́нскїѧ ѿ лица̀ і҆а́кѡва бра́та своегѡ̀:
 • бѧ́хꙋ бо и҆мѣ̑нїѧ и҆́хъ мнѡ́га, є҆́же жи́ти вкꙋ́пѣ: и҆ не можа́ше землѧ̀ ѡ҆бита́нїѧ и҆́хъ вмѣсти́ти и҆̀хъ, ѿ мно́жества и҆мѣ́нїй и҆́хъ.
 • Всели́сѧ же и҆са́ѵъ на горѣ̀ сиі́ръ: и҆са́ѵъ то́й є҆́сть є҆дѡ́мъ.
 • Сі́и же ро́дове и҆са́ѵа, ѻ҆тца̀ є҆дѡ́млѧ, на горѣ̀ сиі́ръ:
 • и҆ сїѧ̑ и҆мена̀ сынѡ́въ и҆са́ѵлихъ: є҆лїфа́съ, сы́нъ а҆ды̀, жены̀ и҆са́ѵли, и҆ рагꙋи́лъ, сы́нъ васема́ѳы, жены̀ и҆са́ѵли.
 • Бы́ша же є҆лїфа́сꙋ сы́нове: ѳема́нъ, ѡ҆ма́ръ, сѡфа́ръ, гоѳѡ́мъ и҆ кене́зъ.
 • Ѳамна́ же бѧ́ше нало́жница є҆лїфа́са, сы́на и҆са́ѵлѧ, и҆ родѝ є҆лїфа́сꙋ а҆мали́ка: сі́и сы́нове а҆ды̀, жены̀ и҆са́ѵли.
 • Сі́и же сы́нове рагꙋи́лѡвы: нахо́ѳъ, зарѐ, сомѐ и҆ мозѐ: сі́и бы́ша сы́нове васема́ѳы, жены̀ и҆са́ѵли.
 • Сі́и же сы́нове ѻ҆лївемы̀ дще́ре а҆на́ни сы́на севегѡ́нѧ, жены̀ и҆са́ѵли: роди́ же и҆са́ѵꙋ і҆еꙋ́са и҆ і҆егло́ма и҆ коре́а.
 • Сі́и старѣ̑йшины сы́на и҆са́ѵлѧ, сы́нове є҆лїфа́са, пе́рвенца и҆са́ѵлѧ: старѣ́йшина ѳема́нъ, старѣ́йшина ѡ҆ма́ръ, старѣ́йшина сѡфа́ръ, старѣ́йшина кене́зъ,
 • старѣ́йшина коре́й, старѣ́йшина гоѳѡ́мъ, старѣ́йшина а҆мали́къ: сі́и старѣ̑йшины є҆лїфа́са въ землѝ і҆дꙋме́йстѣй, сі́и сы́нове а҆ди̑ны.
 • И҆ сі́и сы́нове рагꙋи́ла, сы́на и҆са́ѵлѧ: старѣ́йшина нахо́ѳъ, старѣ́йшина зарѐ, старѣ́йшина сомѐ, старѣ́йшина мозѐ: сі́и старѣ̑йшины рагꙋи́лѡвы въ землѝ є҆дѡ́мстѣй, сі́и сы́нове васема́ѳы, жены̀ и҆са́ѵли.
 • Сі́и же сы́нове ѻ҆лївемы̀, жены̀ и҆са́ѵли: старѣ́йшина і҆еꙋ́съ, старѣ́йшина і҆егло́мъ, старѣ́йшина коре́й: сі́и старѣ̑йшины ѻ҆лївемы̀, дще́ре а҆на́ни, жены̀ и҆са́ѵли,
 • сі́и сы́нове и҆са̑ѵли и҆ сі́и старѣ̑йшины и҆́хъ, сі́и сꙋ́ть сы́нове є҆дѡ̑мли.
 • Сі́и же сы́нове сиі́ра хорре́ова жи́вшагѡ на землѝ: лѡта́нъ, сѡва́лъ, севегѡ́нъ, а҆на̀
 • и҆ дисѡ́нъ, и҆ а҆са́ръ и҆ рїсѡ́нъ: сі́и старѣ̑йшины хорре́ова сы́на сиі́ра въ землѝ є҆дѡ́мстѣй.
 • Бы́ша же сы́нове лѡта̑ни: хоррі̀ и҆ є҆ма́нъ, сестра́ же лѡта́нѧ ѳамна̀.
 • Сі́и же сы́нове сѡва́лѡвы: гѡла́мъ и҆ манаха́ѳъ, и҆ геви́лъ и҆ сѡфа́ръ и҆ ѡ҆ма́ръ.
 • И҆ сі́и сы́нове севегѡ̑ни: а҆їѐ и҆ а҆на̀: се́й є҆́сть а҆на̀, и҆́же ѡ҆брѣ́те і҆амі́нь въ пꙋсты́ни, є҆гда̀ пасѧ́ше под̾ѧре́мники {мскѝ} севегѡ́на, ѻ҆тца̀ своегѡ̀.
 • Сі́и же сы́нове а҆на̑ни: дисѡ́нъ и҆ ѻ҆лївема̀, дщѝ а҆на́нѧ.
 • Сі́и же сы́нове дисѡ́нѡвы: а҆мада̀ и҆ а҆сва́нъ, и҆ і҆ѳра́нъ и҆ харра́нъ.
 • Сі́и же сы́нове а҆са́рѡвы: валаа́мъ и҆ зꙋка́мъ, и҆ ᲂу҆ка́мъ и҆ ᲂу҆ка́нъ.
 • Сі́и же сы́нове рїсѡ́нѡвы: ѡ҆́съ и҆ а҆ра́нъ.
 • Сі́и же старѣ̑йшины хоррі́ѡвы: старѣ́йшина лѡта́нъ, старѣ́йшина сѡва́лъ, старѣ́йшина севегѡ́нъ, старѣ́йшина а҆на̀,
 • старѣ́йшина дисѡ́нъ, старѣ́йшина а҆са́ръ, старѣ́йшина рїсѡ́нъ: сі́и старѣ̑йшины хоррі́ѡвы во ѡ҆́бластехъ и҆́хъ въ землѝ є҆дѡ́мли.
 • И҆ сі́и ца́рїе ца́рствовавшїи во є҆дѡ́мѣ, пре́жде ца́рствованїѧ царе́й во і҆и҃ли:
 • и҆ ца́рствова во є҆дѡ́мѣ вала́къ, сы́нъ веѡ́ровъ: и҆́мѧ же гра́дꙋ є҆гѡ̀ деннава̀.
 • Оу҆́мре же вала́къ, и҆ ца́рь бы́сть по не́мъ і҆ѡва́въ, сы́нъ за́ринъ ѿ восо́рры.
 • Оу҆́мре же і҆ѡва́въ, и҆ ца́рь бы́сть по не́мъ а҆сѡ́мъ ѿ землѝ ѳеманѡ́ни.
 • Оу҆́мре же а҆сѡ́мъ, и҆ бы́сть ца́рь по не́мъ а҆да́дъ сы́нъ вара́довъ, и҆́же и҆зсѣчѐ мадїа́ма на по́ли мѡа́вли: и҆́мѧ же гра́дꙋ є҆гѡ̀ гетѳе́мъ.
 • Оу҆́мре же а҆да́дъ, и҆ ца́рь бы́сть по не́мъ самада̀ ѿ массекка́са.
 • Оу҆́мре же самада̀, и҆ ца́рь бы́сть по не́мъ саꙋ́лъ и҆з̾ роѡвѡ́ѳа, и҆́же є҆́сть бли́з̾ рѣкѝ.
 • Оу҆́мре же саꙋ́лъ, и҆ ца́рь бы́сть по не́мъ вааленнѡ́нъ, сы́нъ а҆ховѡ́рь.
 • Оу҆́мре же вааленнѡ́нъ сы́нъ а҆ховѡ́рь, и҆ ца́рь бы́сть по не́мъ а҆ра́дъ, сы́нъ вара́довъ: и҆ и҆́мѧ гра́дꙋ є҆гѡ̀ фогѡ́ръ, и҆́мѧ же женѣ̀ є҆гѡ̀ метевеи́ль, дще́рь матраі́ѳа, сы́на мезоѡ́влѧ.
 • Сїѧ̑ и҆мена̀ старѣ́йшинъ и҆са́ѵлихъ въ племенѣ́хъ и҆́хъ, по мѣ́стꙋ и҆́хъ, во страна́хъ и҆́хъ и҆ въ ꙗ҆зы́цѣхъ и҆́хъ: старѣ́йшина ѳамна̀, старѣ́йшина гѡла̀, старѣ́йшина і҆еѳе́ръ,
 • старѣ́йшина ѻ҆лївема̀, старѣ́йшина и҆ла̀, старѣ́йшина фїнѡ́нъ,
 • старѣ́йшина кене́зъ, старѣ́йшина ѳема́нъ, старѣ́йшина маза́ръ,
 • старѣ́йшина магедїи́лъ, старѣ́йшина зафѡ́й: сі́и старѣ̑йшины є҆дѡ̑мли, живꙋ́щїи въ землѝ притѧжа́нїѧ и҆́хъ: се́й и҆са́ѵъ ѻ҆те́цъ є҆дѡ́мль.