Скрыть
4:1
4:2
4:3
4:4
4:5
4:6
4:7
4:8
4:9
4:10
4:11
4:12
4:13
4:14
4:15
7:1
7:2
7:3
7:4
7:5
7:6
7:7
7:8
7:9
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:17
7:18
7:19
7:20
7:21
7:22
7:23
7:24
7:25
7:26
7:27
7:28
7:29
7:30
7:31
7:32
8:1
8:2
8:3
8:4
8:5
8:6
8:7
8:8
8:9
8:10
8:11
8:12
8:13
8:15
8:16
8:17
8:18
8:19
8:20
8:21
8:22
8:23
8:24
8:25
8:26
8:27
8:28
8:29
8:30
8:31
8:32
8:33
8:34
8:35
8:36
Церковнославянский (рус)
И услы́шаша сы́нове Изра́илевы живу́щiи во Иуде́и вся́, ели́ка сотвори́ Олофе́рнъ язы́комъ, вождонача́лникъ навуходоно́сора царя́ Ассирі́йскаго, и и́мже о́бразомъ расхи́ти вся́ свяще́н­ная и́хъ и даде́ сiя́ во истребле́нiе:
и убоя́шася зѣло́ от­ лица́ его́, и о иерусали́мѣ и о хра́мѣ Го́спода Бо́га сво­его́ смято́шася,
поне́же неда́вно изыдо́ша от­ плѣне́нiя и неда́вно вси́ лю́дiе собра́шася Иуде́йстiи, и сосу́ди и олта́рь и до́мъ от­ оскверне́нiя освяще́на бы́ша.
И посла́ша во вся́кiй предѣ́лъ самарі́и и коні́и, и веѳоро́на и велме́на и иерихо́на, и въ хову́ и есо́ру и во юдо́ль Сали́мскую,
и предпрiя́ша вся́ верхи́ го́ръ высо́кихъ, и огради́ша стѣна́ми су́щыя въ ни́хъ се́ла, и от­ложи́ша на пи́щу ко при­­уготовле́нiю бра́ни, я́ко неда́вно бы́ша поля́ и́хъ пожа́та.
И писа́ Иоаки́мъ иере́й вели́кiй, и́же бѣ́ во дне́хъ о́нѣхъ во Иерусали́мѣ, живу́щымъ во ветилу́и и ветомесѳе́мѣ, и́же е́сть проти́ву есдрило́на, на лицы́ по́ля су́щаго бли́зъ Доѳаи́ма,
глаго́ля одержа́ти восхо́ды го́рнiя, и́бо и́ми бѣ́ вхо́дъ во Иуде́ю, и бѣ́ удо́бно воз­браня́ти и́хъ при­­ходя́щихъ, тѣ́сну прохо́ду су́щу, я́ко всѣ́мъ муже́мъ по два́ [про­ити́].
И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы, я́коже повелѣ́ и́мъ Иоаки́мъ иере́й вели́кiй и старѣ́йшин­ство всего́ со́нма Изра́илева, и́же сѣдя́ху во Иерусали́мѣ.
И возопи́ша вся́кiй му́жъ Изра́илевъ къ Бо́гу съ при­­лѣжа́нiемъ вели́кимъ и смири́ша ду́шы своя́ въ при­­лѣжа́нiи вели́цѣмъ:
са́ми и жены́ и́хъ и младе́нцы и́хъ, и ско́ти и́хъ, и вся́кiй при­­шле́цъ и нае́мникъ, и сребро́мъ ку́пленый и́хъ, воз­ложи́ша вре́тища на чре́сла своя́.
И вся́кiй му́жъ Изра́илевъ и жена́, и дѣ́ти, и живу́щiи во і́ерусали́мѣ падо́ша предъ лице́мъ хра́ма, и посы́паша пе́рстiю главы́ своя́, и простро́ша вре́тища своя́ предъ лице́мъ Госпо́днимъ,
и олта́рь вре́тищемъ одѣ́яша, и возопи́ша къ Бо́гу Изра́илеву единоду́шно при­­лѣ́жно, е́же не да́ти въ расхище́нiе младе́нцевъ и́хъ, и же́нъ въ плѣне́нiе, и градо́въ наслѣ́дiя и́хъ въ разоре́нiе, и свята́я во оскверне́нiе и поноше́нiе, обра́дованiе язы́комъ.
И услы́ша Госпо́дь гла́съ и́хъ и при­­зрѣ́ на ско́рбь и́хъ. И бя́ху лю́дiе постя́щеся дни́ мно́ги во все́й Иуде́и и Иерусали́мѣ, предъ лице́мъ святы́хъ Го́спода Вседержи́теля.
И Иоаки́мъ иере́й вели́кiй, и вси́ предстоя́щiи предъ Го́сподемъ, иере́е и служа́щiи Го́сподеви, вре́тищами препоя́сани о чре́слѣхъ сво­и́хъ, при­­ноша́ху всесожже́нiе непреста́н­ное и обѣ́ты и про­изво́льная дая́нiя люді́й:
и бѣ́ пе́пелъ на кида́рѣхъ и́хъ, и вопiя́ху ко Го́споду от­ всея́ си́лы, да посѣти́тъ во благо ве́сь до́мъ Изра́илевъ.
Во у́трiе же объяви́ Олофе́рнъ всему́ во́ин­ству сво­ему́ и всѣ́мъ лю́демъ сво­и́мъ, и́же прiидо́ша на споборе́нiе ему́, воз­дви́гнутися къ ветилу́и и восхо́ды го́рнiя предвоспрiя́ти и твори́ти бра́нь проти́ву сыно́въ Изра́илевыхъ.
И воз­дви́жеся въ де́нь то́й вся́къ му́жъ си́льный и́хъ: а си́ла и́хъ муже́й ра́тныхъ, муже́й пѣ́шихъ сто́ се́дмьдесять ты́сящъ, и ко́нниковъ ты́сящей два­на́­де­сять, кромѣ́ при­­уготовле́нiя и муже́й, и́же бы́ша пѣшцы́ въ ни́хъ, мно́же­с­т­во мно́го зѣло́.
И ополчи́шася бо юдо́ли бли́зъ ветилу́и при­­ исто́чницѣ, и протяго́шася въ широту́ от­ Доѳаи́ма да́же до велѳе́ма, и въ долготу́ от­ ветилу́и да́же до киамо́на, и́же е́сть проти́ву есдрило́на.
Сы́нове же Изра́илевы, я́ко уви́дѣша и́хъ мно́же­с­т­во, смути́шася зѣло́, и рече́ кі́йждо ко бли́жнему сво­ему́: ны́нѣ поли́жутъ сі́и лице́ земли́ всея́, и ниже́ го́ры высо́кiя, ниже́ де́бри, ниже́ хо́лми снесу́тъ тя́жесть и́хъ.
И взе́мше кі́йждо ору́дiя ра́тная своя́ и воз­же́гше огни́ на ба́шнехъ сво­и́хъ, пребыва́ша стрегу́ще всю́ но́щь о́ну.
Во вторы́й же де́нь изведе́ Олофе́рнъ всю́ ко́н­ницу свою́ проти́ву лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и́же бы́ша въ ветилу́и,
и усма́триваше восхо́довъ гра́да и́хъ, и на исто́чники гра́да и́хъ на́йде, и предвоспрiя́ и́хъ, и при­­ста́ви къ ни́мъ ополче́нiя муже́й ра́тныхъ, а са́мъ воз­врати́ся къ лю́демъ сво­и́мъ.
И при­­ше́дше къ нему́ вси́ нача́лницы сыно́въ Иса́влихъ и вси́ вожде́ве люді́й Моа́влихъ и во­ево́ды при­­мо́рiя рѣ́ша:
да послу́шаетъ у́бо словесе́ влады́ка на́шъ, да не бу́детъ сокруше́нiя въ си́лѣ тво­е́й:
наро́дъ бо се́й сыно́въ Изра́илевыхъ не упова́ютъ на ко́пiя своя́, но на высоты́ го́ръ сво­и́хъ, въ ни́хже они́ живу́тъ, не бо́ е́сть удо́бно прiити́ верха́ми го́ръ и́хъ:
и ны́нѣ, влады́ко, не ра́туй на ни́хъ, я́коже быва́етъ ра́ть ополче́нiя, и не паде́тъ от­ люді́й тво­и́хъ му́жъ еди́нъ:
пребу́ди въ полцѣ́ тво­е́мъ, соблюда́яй вся́каго му́жа от­ си́лы тво­ея́, и да обдержа́тъ о́троцы тво­и́ исто́чникъ водны́й, и́же исхо́дитъ изъ ко́рене горы́,
зане́ от­ту́ду напая́ют­ся вси́ живу́щiи въ ветилу́и: и погуби́тъ и́хъ жа́жда, и от­дадя́тъ гра́дъ сво́й, а мы́ и лю́дiе на́ши взы́демъ на бли́зкiя верхи́ го́ръ и ополчи́мся на ни́хъ въ предохране́нiе, е́же не изы́ти изъ гра́да му́жу еди́ному:
и иста́ютъ гла́домъ са́ми и жены́ и́хъ и ча́да и́хъ и пре́жде не́же прiити́ мечу́ на ни́хъ, паду́тъ на сто́гнахъ обита́нiя сво­его́:
и воз­да́си и́мъ воз­дая́нiе лука́вое, поне́же возкрамо́л­ст­воваша и не срѣто́ша лица́ тво­его́ въ ми́рѣ.
И уго́дна бы́ша словеса́ и́хъ предъ Олофе́рномъ и предъ всѣ́ми слуги́ его́, и уста́виша сотвори́ти, я́коже глаго́лаша.
И воз­дви́жеся по́лкъ сыно́въ Аммо́нихъ, и съ ни́ми пя́ть ты́сящей сыно́въ Ассу́рскихъ, и ополчи́шася во юдо́ли и предвоспрiя́ша во́ды и исто́чники во́дъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
И взыдо́ша сы́нове Иса́вли и сы́нове Аммо́ни и ополчи́шася въ го́рнѣй проти́ву Доѳаи́ма, и посла́ша от­ себе́ къ ю́гу и восто́ку проти́ву екреви́ла, и́же е́сть бли́зъ Ху́са, и́же е́сть при­­ пото́цѣ мохму́ръ: а про́чее во́ин­ство Ассири́овъ ополчи́шася на по́ли и покры́ша все́ лице́ земли́: и шатры́ и при­­па́сы и́хъ разста́вишася въ наро́дѣ мно́зѣ, и бы́ша во мно́же­с­т­во мно́го зѣло́.
Сы́нове же Изра́илевы возопи́ша ко Го́споду Бо́гу сво­ему́, зане́ воз­малоду́ше­с­т­вова ду́хъ и́хъ, я́ко обыдо́ша всѣ́хъ врази́ и́хъ, и не бѣ́ воз­мо́жно избѣжа́ти изъ среды́ и́хъ.
И пребы́сть о́крестъ и́хъ все́ ополче́нiе Ассу́рское, пѣшцы́ и колесни́цы и ко́н­ницы и́хъ, дні́й три́десять четы́ре: и оскудѣ́ша всѣ́мъ живу́щымъ во ветилу́и вся́ прiя́телища и́хъ водна́я,
и рвы́ оскудѣва́ша, и не имѣ́яху пи́ти въ сы́тость воды́ дне́ еди́наго, зане́ мѣ́рою дава́ху и́мъ пи́ти.
И смято́шася младе́нцы и́хъ и жены́ и́хъ и ю́ноши, изнемога́ху от­ жа́жды и па́даху на сто́гнахъ гра́да и въ прохо́дѣхъ вра́тъ, и не бѣ́ крѣ́пости ктому́ въ ни́хъ.
И собра́шася вси́ лю́дiе ко Озі́и и князе́мъ гра́да, ю́ноши и жены́ и о́троцы и возопи́ша гла́сомъ вели́кимъ и рѣ́ша предъ всѣ́ми старѣ́йшинами:
да су́дитъ Бо́гъ между́ на́ми и ва́ми, я́ко сотвори́сте въ на́съ непра́вду ве́лiю, не глаго́люще ми́рная съ сынми́ Ассу́рскими:
и ны́нѣ нѣ́сть помо́щника на́мъ, но продаде́ на́съ Бо́гъ въ ру́цѣ и́хъ, е́же низве́рженымъ бы́ти предъ ни́ми жа́ждею и погубле́нiемъ вели́кимъ:
и ны́нѣ при­­зови́те и́хъ и от­дади́те гра́дъ ве́сь въ расхище́нiе лю́демъ Олофе́рновымъ и все́й си́лѣ его́:
лу́чше бо на́мъ бы́ти и́мъ въ расхище́нiе, бу́демъ бо въ рабы́, и жива́ бу́детъ душа́ на́ша, и не у́зримъ сме́рти младе́нцевъ на́шихъ во очесѣ́хъ на́шихъ, и же́нъ и ча́дъ на́шихъ изчеза́щихъ душа́ми сво­и́ми:
свидѣ́тел­ст­вуемъ ва́мъ не́бомъ и земле́ю и Бо́гомъ на́шимъ и Го́сподемъ оте́цъ на́шихъ, и́же от­мща́етъ на́мъ по грѣхо́мъ на́шымъ и по грѣхо́мъ оте́цъ на́шихъ, да не сотвори́тъ по глаго́ломъ си́мъ во дне́шнiй де́нь.
И бы́сть пла́чь ве́лiй посредѣ́ собра́нiя всѣ́хъ единоду́шно, и возопи́ша ко Го́споду Бо́гу гла́сомъ вели́кимъ.
И рече́ къ ни́мъ Озі́а: дерза́йте, бра́тiя, претерпи́мъ еще́ пя́ть дні́й, въ ни́хже обрати́тъ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ ми́лость свою́ на на́съ, не бо́ оста́витъ на́съ въ коне́цъ:
а́ще же пре́йдутъ сі́и, и не прiи́детъ на на́съ по́мощь, сотворю́ по словесе́мъ ва́шымъ.
И распусти́ люді́й ко сво­ему́ ополче́нiю: и на стѣ́ны и ба́шни гра́да сво­его́ от­идо́ша, а жены́ и ча́да въ до́мы и́хъ от­сла́. И бы́ша во смире́нiи мно́зѣмъ во гра́дѣ.
И услы́ша во дне́хъ о́нѣхъ Иуди́ѳъ дще́рь Мерарі́и, сы́на о́ксова, сы́на Ио́сифова, сы́на Озiи́лева, сы́на Елкі́ева, сы́на Анані́ева, сы́на гедео́нова, сы́на Рафаи́нова, сы́на акиѳо́нова, сы́на илі́ева, сы́на Елiа́вова, сы́на наѳанаи́лева, сы́на Саламiи́лева, сы́на Саласадаі́ева, сы́на Иеи́лева.
И му́жъ ея́ Манассі́а, от­ пле́мене ея́ и оте́че­ст­ва ея́, и у́мре во дне́хъ жа́твы ячме́ня:
настоя́ше бо надъ вя́жущими снопы́ на по́ли, и зно́й прiи́де на главу́ его́, и паде́ на о́дръ и сконча́ся во ветилу́и гра́дѣ сво­е́мъ: и погребо́ша его́ со отцы́ его́ на селѣ́ су́щемъ посредѣ́ Доѳаи́ма и Валамо́на.
И бѣ́ Иуди́ѳъ въ дому́ сво­е́мъ вдо́в­ст­ву­ю­щи лѣ́та три́ и ме́сяцы четы́ри.
И сотвори́ себѣ́ жили́ще на кро́вѣ до́му сво­его́ и воз­ложи́ на чре́сло свое́ вре́тище, и бя́ху на не́й ри́зы вдов­ст­ва́ ея́:
и постя́шеся вся́ дни́ вдов­ст­ва́ сво­его́ кромѣ́ предсуббо́тiй и суббо́тъ, и предновоме́сячiй и новоме́сячiй, и пра́здниковъ и ра́дованiй до́му Изра́илева:
и бѣ́ добра́ ви́домъ и красна́ взо́ромъ зѣло́: и оста́ви е́й Манассі́а му́жъ ея́ сребро́ и зла́то, и о́троки и отрокови́цы, и скоты́ и се́ла, и пребыва́­ше надъ ни́ми:
и не бѣ́, и́же бы нане́слъ е́й глаго́лъ злы́й поне́же боя́шеся Бо́га зѣло́.
И услы́ша глаго́лы люді́й злы́я на нача́лника, я́ко воз­малоду́ше­с­т­воваша о ску́дости во́дъ: и слы́ша вся́ словеса́ Иуди́ѳъ, я́же глаго́лаше къ ни́мъ Озі́а, я́ко кля́т­ся и́мъ преда́ти гра́дъ по пяти́ дне́хъ Ассири́омъ:
и посла́в­ши рабы́ню свою́, при­­ста́вницу всему́ имѣ́нiю ея́, при­­зва́ Озі́ю и хаврі́на и Харми́на, старѣ́йшинъ гра́да сво­его́.
И прiидо́ша къ не́й, и рече́ къ ни́мъ: послу́шайте у́бо мене́, нача́лницы живу́щихъ во ветилу́и, я́ко непра́во сло́во ва́­ше, е́же глаго́ласте предъ людьми́ въ де́нь се́й, и уста́висте кля́тву, ю́же глаго́ласте между́ Бо́гомъ и ва́ми, и рѣ́сте преда́ти гра́дъ враго́мъ на́шымъ, а́ще не въ ты́я обрати́т­ся Госпо́дь помощи́ на́мъ:
и ны́нѣ кто́ есте́ вы́, и́же искуси́сте Бо́га во дне́шнiй де́нь, и уста́висте кромѣ́ Бо́га посредѣ́ сыно́въ человѣ́ческихъ?
и ны́нѣ Го́спода Вседержи́теля испыту́ете, и ничто́же позна́ете да́же до вѣ́ка,
поне́же глубины́ се́рдца человѣ́ческаго не изслѣ́дите и слове́съ мы́сли его́ не пости́гнете: и ка́ко Бо́га, и́же сотвори́ вся́ сiя́, испыта́ете, и у́мъ его́ увѣ́даете, и мы́сль его́ позна́ете? ника́коже, бра́тiя, не прогнѣвля́йте Го́спода Бо́га на́­шего:
Зане́ а́ще не восхо́щетъ въ пяти́ днѣ́хъ помощи́ на́мъ, то́й и́мать вла́сть въ кі́ихъ хо́щетъ покры́ти дне́хъ, или́ и истреби́ти на́съ предъ лице́мъ враго́въ на́шихъ:
вы́ же не одолжа́йте совѣ́тами Го́спода Бо́га на́­шего, зане́ не я́ко человѣ́ку Бо́гу прети́ти, ниже́ я́ко сы́на человѣ́ча суди́ти:
сего́ ра́ди ожида́юще от­ него́ спасе́нiя, при­­зове́мъ его́ на по́мощь на́шу, и послу́шаетъ гла́са на́­шего, а́ще бу́детъ ему́ уго́дно:
и́бо не воста́ въ ро́дѣхъ на́шихъ, ниже́ е́сть во дне́шнiй де́нь, ниже́ пле́мя, ниже́ оте́че­с­т­во, ниже́ со́нмъ, ниже́ гра́дъ от­ на́съ, и́же покланя́ют­ся бого́мъ рукотворе́н­нымъ, я́коже бы́сть въ пе́рвыхъ дне́хъ,
и́хже ра́ди преда́ни бы́ша подъ ме́чь и на расхище́нiе отцы́ на́ши и падо́ша паде́нiемъ вели́кимъ предъ врага́ми на́шими:
мы́ же ина́го Бо́га не позна́хомъ ра́звѣ его́, тѣ́мже упова́емъ, я́ко не пре́зритъ на́съ, ниже́ от­ ро́да на́­шего:
поне́же, внегда́ взя́тымъ бы́ти на́мъ, та́ко ся́детъ вся́ Иуде́а, и расхище́на бу́дутъ свята́я на́ша, и взы́щетъ оскверне́нiя и́хъ от­ у́стъ на́шихъ,
и убие́нiя бра́тiи на́­шея и плѣне́нiе земли́ и опустѣ́нiе наслѣ́дiя на́­шего обрати́тъ на главу́ на́шу во язы́цѣхъ, идѣ́же а́ще порабо́таемъ та́мо, и бу́демъ въ собла́знъ и въ поноше́нiе предъ стяжа́в­шими на́съ,
и́бо не испра́вит­ся слу́жба на́ша въ благода́ть, но въ безче́стiе положи́тъ ю́ Госпо́дь Бо́гъ на́шъ:
и ны́нѣ, бра́тiя, пока́жемъ бра́тiи на́­шей, я́ко от­ на́съ зави́ситъ душа́ и́хъ, и свята́я и до́мъ и олта́рь утвержда́ет­ся на на́съ:
кромѣ́ си́хъ всѣ́хъ воз­благодари́мъ Го́сподеви Бо́гу на́­шему, и́же искуша́етъ на́съ, я́коже и отце́въ на́шихъ:
помяни́те, ели́ка сотвори́ со Авраа́момъ, и ели́кими искуша́­ше Исаа́ка, и ели́ка бы́ша Иа́кову въ Месо­пота́мiи Си́рстѣй, пасу́щу о́вцы Лава́на бра́та ма́тере сво­ея́,
Зане не я́коже о́ныхъ искуси́ во истяза́нiи се́рдца и́хъ, и на́съ не оби́дѣ, но въ науче́нiе наказу́етъ Госпо́дь при­­ближа́ющихся ему́.
И рече́ къ не́й Озі́а: вся́, ели́ка рекла́ еси́, благи́мъ сре́дцемъ глагола́ла еси́, и нѣ́сть, и́же бы противоста́лъ словесе́мъ тво­и́мъ,
поне́же не ны́нѣ му́дрость твоя́ я́вна е́сть, но от­ нача́ла дні́й тво­и́хъ вѣ́даютъ вси́ лю́дiе ра́зумъ тво́й, ка́ко бла́го е́сть смышле́нiе се́рдца тво­его́:
но лю́дiе жажда́ху зѣло́ и при­­ну́диша сотвори́ти на́съ, я́коже глаго́лахомъ и́мъ, и навести́ кля́тву на на́съ, ея́же не престу́пимъ:
и ны́нѣ моли́ся о на́съ, и́бо жена́ благо­чести́ва еси́, и по́слетъ Госпо́дь до́ждь во исполне́нiе рво́въ на́шихъ, и оскудѣва́ти не бу́демъ ктому́.
И рече́ къ ни́мъ Иуди́ѳъ: послу́шайте мене́, и сотворю́ дѣ́ло, е́же простре́т­ся въ ро́ды родо́въ сыно́мъ ро́да на́­шего:
вы́ ста́нете при­­ вратѣ́хъ въ но́щь сiю́, и изы́ду а́зъ съ рабы́нею мо­е́ю, и во дне́хъ, по ни́хже рѣ́сте преда́ти гра́дъ враго́мъ на́шымъ, посѣти́тъ Госпо́дь Изра́иля руко́ю мо­е́ю:
вы́ же не испыту́йте дѣ́ла мо­его́, не бо́ реку́ ва́мъ, до́ндеже соверша́т­ся, я́же а́зъ творю́.
И рече́ Озі́а и нача́лницы къ не́й: иди́ съ ми́ромъ, и Госпо́дь Бо́гъ предъ тобо́ю на от­мще́нiе враго́въ на́шихъ.
И воз­вра́щьшеся от­ жили́ща, идо́ща ко ополче́ниемъ сво­и́мъ.
Сыны Израиля, жившие в Иудее, услышав обо всем, что сделал с народами Олоферн, военачальник Ассирийского царя Навуходоносора, и как разграбил он все святилища их и отдал их на уничтожение,
очень, очень испугались его и трепетали за Иерусалим и храм Господа Бога своего;
потому что недавно возвратились они из плена, недавно весь народ Иудейский собрался, и освящены от осквернения сосуды, жертвенник и дом Господень.
Они послали во все пределы Самарии и Конии, и Ветерона и Вельмена, и Иерихона, и в Хову и Эсору, и в равнину Салимскую,
заняли все вершины высоких гор, оградили стенами находящиеся на них селения и отложили запасы хлеба на случай войны, так как нивы их недавно были сжаты,
а великий священник Иоаким, бывший в те дни в Иерусалиме, написал жителям Ветилуи и Ветомесфема, лежащего против Ездрилона, на передней стороне равнины, близкой к Дофаиму,
чтобы они заняли восходы в нагорную страну, потому что чрез них был вход в Иудею, и легко было им воспрепятствовать приходящим, так как тесен был проход даже для двух человек.
Сыны Израиля поступили так, как велел им великий священник Иоаким и старейшины всего народа Израильского, пребывавшие в Иерусалиме.
И с великим усердием возопили к Богу все мужи Израиля и смирили души свои с великим усердием:
они и жены их, и дети их, и скот их; и всякий пришлец, и наемник, и купленный за серебро наложили вретища на чресла свои.
И всякий муж Израильский и всякая жена, и дети, и жители Иерусалима пали пред храмом, посыпали пеплом свои головы, разостлали пред Господом свои вретища,
облекли жертвенник во вретище и прилежно и единодушно взывали к Богу Израилеву, чтобы Он, на радость язычникам, не предал детей их на расхищение, жен их в добычу, городов наследия их на разорение, святынь их на осквернение и поругание.
И Господь услышал голос их и призрел на скорбь их; и во всей Иудее и Иерусалиме народ много дней постился пред святилищем Господа Вседержителя.
А Иоаким, великий священник, и все предстоящие пред Господом священники, служители Его, препоясав вретищем чресла свои, приносили непрестанные всесожжения, обеты и доброхотные дары народа.
На кидарах их был пепел, и они от всей силы взывали к Господу, чтобы Он посетил милостью весь дом Израиля.
На другой день Олоферн приказал всему войску своему и всему народу своему, пришедшему к нему на помощь, подступить к Ветилуе, занять высоты нагорной страны и начать войну против сынов Израилевых.
И в тот же день поднялись все сильные мужи их: войско их состояло из ста семидесяти тысяч ратников, воинов пеших, и из двенадцати тысяч конных, кроме обоза и пеших людей, бывших при них, – а и этих было многое множество.
Остановившись на долине близ Ветилуи при источнике, они протянулись в ширину от Дофаима до Велфема, а в длину от Ветилуи до Киамона, лежащего против Ездрилона.
Сыны же Израиля, увидев множество их, очень смутились, и каждый говорил ближнему своему: теперь они опустошат всю землю, и ни высокие горы, ни долины, ни холмы не выдержат их тяжести.
И, взяв каждый свое боевое оружие и зажегши огни на башнях своих, они всю эту ночь провели на страже.
На другой день Олоферн вывел всю свою конницу пред лице сынов Израилевых, бывших в Ветилуе,
осмотрел восходы города их, обошел и занял источники вод их и, оцепив их ратными мужами, возвратился к своему народу.
Но пришли к нему все начальники сынов Исава, и все вожди народа Моавитского, и все военачальники приморья и сказали:
выслушай, господин наш, слово, чтобы не было потери в войске твоем.
Этот народ сынов Израиля надеется не на копья свои, но на высоты гор своих, на которых живут, потому что неудобно восходить на вершины их гор.
Итак, господин, не воюй с ним так, как бывает обыкновенная война, – и ни один муж не падет из народа твоего.
Ты останься в своем лагере, чтобы сберечь каждого мужа в войске твоем, а рабы твои пусть овладеют источником воды, который вытекает из подошвы горы;
потому что оттуда берут воду все жители Ветилуи, – и погубит их жажда, и они сдадут свой город; а мы с нашим народом взойдем на ближние вершины гор и расположимся на них для стражи, чтобы ни один человек не вышел из города.
И будут томиться они голодом, и жены их и дети их, и прежде, нежели коснется их меч, падут на улицах обиталища своего;
и ты воздашь им злом за то, что они возмутились и не встретили тебя с миром.
Понравились эти слова их Олоферну и всем слугам его, и он решил поступить так, как они сказали.
И двинулся полк сынов Аммона и с ними пять тысяч сынов Ассура и, расположившись в долине, овладели водами и источниками вод сынов Израиля.
А сыны Исава и сыны Аммона взошли и заняли нагорную область против Дофаима, и отправили часть их на юг и на восток против Екревиля, что близ Хуса, стоящего при потоке Мохмур; остальное же Ассирийское войско расположилось на равнине и покрыло все лице земли: шатры и обозы их с множеством народа растянулись на весьма большом пространстве.
Сыны Израиля воззвали к Господу Богу своему, потому что они пришли в уныние, так как все враги их окружили их, и им нельзя было бежать от них.
Вокруг них стояло все войско Ассирийское, – пешие, колесницы и конница их, – тридцать четыре дня; у всех жителей Ветилуи истощились все сосуды с водою,
опустели водоемы, и ни в один день они не могли пить воды досыта, потому что давали им пить мерою.
И уныли дети их и жены их и юноши, и в изнеможении от жажды падали на улицах города и в проходах ворот, и уже не было в них крепости.
Тогда весь народ собрался к Озии и к начальникам города, – юноши, жены и дети, – и с громким воплем говорили всем старейшинам:
суди Бог между нами и вами; вы сделали нам великую неправду, потому что не предложили мира сынам Ассура;
и теперь нет нам помощника: Бог предал нас в их руки, чтобы погубить нас жаждою и великою погибелью.
Пригласите же их теперь и отдайте весь город на разграбление народу Олоферна и всему войску его,
ибо лучше для нас достаться им на расхищение: хотя мы будем рабами их, зато жива будет душа наша, и глаза наши не увидят смерти младенцев наших и жен и детей наших, расстающихся с душами своими.
Призываем пред вами во свидетели небо и землю, Бога нашего и Господа отцов наших, Который наказывает нас за грехи наши и за грехи отцов наших, да соделает по словам сим в нынешний день.
И подняли они единодушно великий плач среди собрания и громко взывали к Господу Богу.
Озия сказал им: не унывайте, братья! потерпим еще пять дней, в которые Господь Бог наш обратит милость Свою на нас, ибо Он не оставит нас вконец.
Если же они пройдут, и помощь к нам не придет, – я сделаю по вашим словам.
И отпустил народ в свой стан, и они пошли на стены и башни своего города, а жен и детей отослал по домам их; и в великой скорби оставались они в городе.
В эти дни услышала Иудифь, дочь Мерарии, сына Окса, сына Иосифа, сына Озиила, сына Елкия, сына Анании, сына Гедеона, сына Рафаина, сына Акифона, сына Илия, сына Елиава, сына Нафанаила, сына Саламиила, сына Саласадая, сына Иеиля.
Муж ее Манассия, из одного с нею колена и племени, умер во время жатвы ячменя;
потому что, когда он стоял в поле близ вязавших снопы, зной пал на его голову, – и он слег в постель и умер в своем городе Ветилуе; его похоронили с отцами его на поле между Дофаимом и Валамоном.
И вдовствовала Иудифь в своем доме три года и четыре месяца.
Она сделала для себя на кровле дома своего шатер, возложила на чресла свои вретище, и были на ней одежды вдовства ее.
Она постилась все дни вдовства своего, кроме дней пред субботами и суббот, дней пред новомесячиями и новомесячий, и праздников и торжеств дома Израилева.
Она была красива видом и весьма привлекательна взором; муж ее Манассия оставил ей золото и серебро, слуг и служанок, скот и поля, чем она и владела.
И никто не укорял ее злым словом, потому что она была очень богобоязненна.
Услышала она о дурных речах народа против начальника, потому что они малодушествовали по причине оскудения воды, услышала Иудифь и о всех словах, которые сказал им Озия, как он поклялся им чрез пять дней сдать город Ассириянам,
и послала она служанку свою, распоряжавшуюся всем ее имуществом, пригласить Озию, Хаврина и Хармина, старейшин ее города.
Они пришли, – и она сказала им: выслушайте меня, начальники жителей Ветилуи! неправо слово ваше, которое вы сегодня сказали перед народом, и положили клятву, которую изрекли между Богом и вами, и сказали, что сдадите город нашим врагам, если на этих днях Господь не поможет нам.
Кто же вы, искушавшие сегодня Бога и ставшие вместо Бога посреди сынов человеческих?
Вот, вы теперь испытуете Господа Вседержителя, но никогда ничего не узнаете;
потому что вам не постигнуть глубины сердца у человека и не понять слов мысли его: как же испытаете вы Бога, сотворившего все это, и познаете ум Его, и поймете мысль Его? Нет, братья, не прогневляйте Господа, Бога нашего!
Ибо если Он не захочет помочь нам в эти пять дней, то Он имеет власть защитить нас в какие угодно Ему дни, или поразить нас пред лицем врагов наших.
Не отдавайте же в залог советов Господа Бога нашего: Богу нельзя грозить, как человеку, нельзя и указывать Ему, как сыну человеческому.
Посему, ожидая от Него спасения, будем призывать Его к себе на помощь, и Он услышит голос наш, если это Ему будет угодно.
Ибо не было в родах наших, и нет в настоящее время ни колена, ни племени, ни народа, ни города у нас, которые кланялись бы богам рукотворенным, как было в прежние дни,
за что отцы наши преданы были мечу и расхищению и пали великим падением пред нашими врагами.
Но мы не знаем другого Бога, кроме Его, а потому и надеемся, что Он не презрит нас и никого из нашего рода.
Ибо с пленением нас падет и вся Иудея, и святыни наши будут разграблены, и Он взыщет осквернение их от уст наших,
и убиение братьев наших и пленение земли и опустошение наследия нашего обратит на нашу голову среди народов, которым мы будем порабощены, и будем в соблазн и поношение у тех, которые овладеют нами;
потому что рабство не послужит нам в честь, но Господь, Бог наш, вменит его в бесчестие.
Итак, братья, покажем братьям нашим, что от нас зависит жизнь их, и на нас утверждаются и святыни, и дом Господень, и жертвенник.
За все это возблагодарим Господа, Бога нашего, Который испытует нас, как и отцов наших.
Вспомните, что́ Он сделал с Авраамом, чем искушал Исаака, что́ было с Иаковом в Сирской Месопотамии, когда он пас овец Лавана, брата матери своей:
как их искушал Он не для истязания сердца их, так и нам не мстит, а только для вразумления наказывает Господь приближающихся к Нему.
Озия сказал ей: все, что ты сказала, сказала от доброго сердца, и никто не будет противиться словам твоим,
ибо не с настоящего только дня известна мудрость твоя, но от начала дней твоих весь народ знает разум твой и доброе расположение твоего сердца.
Но народ истомился от жажды и принудил нас поступить так, как мы сказали им, и обязал нас клятвою, которой мы не нарушим.
Помолись же о нас, ибо ты жена благочестивая, и Господь пошлет дождь для наполнения водохранилищ наших, и мы больше не будем изнемогать от жажды.
Иудифь сказала им: послушайте меня, – и я совершу дело, которое пронесется сынами рода нашего в роды родов.
Станьте в эту ночь у ворот, – а я выйду с моею служанкою, и в продолжение дней, после которых вы решили отдать город нашим врагам, Господь посетит Израиля моею рукою.
Только не расспрашивайте о моем предприятии, потому что я не скажу вам, доколе не совершится то, что я намерена сделать.
И сказал ей Озия и начальники: ступай с миром, и Господь Бог пред тобою на отмщение врагам нашим!
И вышли из шатра ее и пошли к полкам своим.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible