Скрыть
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: предъиди́, взы́ди от­сю́ду ты́ и лю́дiе тво­и́, и́хже изве́лъ еси́ от­ земли́ Еги́петскiя на зе́млю, е́юже кля́хся Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову, глаго́ля: сѣ́мени ва́­шему да́мъ ю́:
и послю́ ку́пно а́нгела мо­его́ предъ лице́мъ тво­и́мъ, и изжене́тъ Ханане́а, Аморре́а и Хетте́а, и Ферезе́а и Гергесе́а, и Еве́а и Иевусе́а:
и введу́ тя въ зе́млю теку́щую млеко́мъ и ме́домъ: са́мъ бо не пойду́ съ тобо́ю, я́ко лю́дiе жестоковы́йнiи су́ть, да не убiю́ тебе́ на пути́.
И услы́шав­ше лю́дiе сло́во сiе́ стра́шное, воспла́кашася въ плаче́вныхъ [ри́захъ].
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ: вы́ лю́дiе жестоковы́йнiи, блюди́теся, да не я́зву другу́ю наведу́ на вы́ и потреблю́ вы́: ны́нѣ у́бо сыми́те ри́зы сла́вы ва́­шея и у́тварь, и покажу́, я́же сотворю́ ва́мъ.
И отъ­я́ша сы́нове Изра́илевы у́тварь свою́ и ри́зы от­ горы́ Хори́ва.
И взе́мъ Моисе́й ку́щу свою́, потче́ ю́ внѣ́ полка́, дале́че от­ полка́, и прозва́ся ски́нiя свидѣ́нiя: и бы́сть, вся́къ взыску́яй Го́спода исхожда́­ше въ ски́нiю, я́же внѣ́ полка́.
Егда́ же вхожда́­ше Моисе́й въ ски́нiю внѣ́ полка́, стоя́ху вси́ лю́дiе смотря́ще кі́йждо предъ две́рьми ку́щи сво­ея́, и зря́ху от­ходя́щу Моисе́ю да́же вни́ти ему́ въ ски́нiю.
Егда́ же вни́де Моисе́й въ ски́нiю, сни́де сто́лпъ о́блачный и ста́ предъ две́рьми ски́нiи, и глаго́ла [Госпо́дь] Моисе́ю.
И ви́дяху вси́ лю́дiе сто́лпъ о́блачный стоя́щь предъ две́рьми ски́нiи: и ста́в­ше вси́ лю́дiе, поклони́шася кі́йждо изъ две́рiй ку́щи сво­ея́:
и глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю лице́мъ къ лицу́, я́коже а́ще бы кто́ воз­глаго́лалъ къ сво­ему́ дру́гу, и от­пуща́­шеся въ по́лкъ: слуга́ же иису́съ, сы́нъ нави́нъ, ю́ноша не исхожда́­ше изъ ски́нiи.
И рече́ Моисе́й ко Го́споду: се́, ты́ мнѣ́ глаго́леши: изведи́ лю́ди сiя́: ты́ же не яви́лъ ми́ еси́, кого́ по́слеши со мно́ю: ты́ же мнѣ́ ре́клъ еси́: вѣ́мъ тя́ па́че всѣ́хъ и благода́ть и́маши у мене́:
а́ще у́бо обрѣто́хъ благода́ть предъ тобо́ю, яви́ ми тебе́ сама́го, да разу́мно ви́жду тя́, я́ко да обрѣ́тъ бу́ду благода́ть предъ тобо́ю, и да позна́ю, я́ко лю́дiе тво­и́ язы́къ вели́къ се́й.
И глаго́ла [ему́ Госпо́дь]: а́зъ са́мъ предъиду́ предъ тобо́ю и упоко́ю тя́.
И рече́ къ нему́ Моисе́й: а́ще са́мъ ты́ не и́деши съ на́ми, да не изведе́ши мя́ от­сю́ду:
и ка́ко вѣ́домо бу́детъ во­и́стин­ну, я́ко обрѣто́хъ благода́ть у тебе́ а́зъ же и лю́дiе тво­и́, то́чiю иду́щу ти́ съ на́ми? и просла́вленъ бу́ду а́зъ же и лю́дiе тво­и́ па́че всѣ́хъ язы́къ, ели́цы су́ть на земли́.
Рече́ же Госпо́дь къ Моисе́ю: и сiе́ тебѣ́ сло́во, е́же ре́клъ еси́, сотворю́: обрѣ́лъ бо еси́ благода́ть предо мно́ю, и вѣ́мъ тя́ па́че всѣ́хъ.
И глаго́ла Моисе́й: покажи́ ми сла́ву твою́.
И рече́ [Госпо́дь къ Моисе́ю]: а́зъ предъиду́ предъ тобо́ю сла́вою мо­е́ю и воз­зову́ о и́мени мо­е́мъ, Госпо́дь предъ тобо́ю: и поми́лую, его́же а́ще ми́лую, и уще́дрю, его́же а́ще ще́дрю.
И рече́: не воз­мо́жеши ви́дѣти лица́ мо­его́: не бо́ у́зритъ человѣ́къ лице́ мое́, и жи́въ бу́детъ.
И рече́ Госпо́дь: се́, мѣ́сто у мене́, и ста́неши на ка́мени:
егда́ же пре́йдетъ сла́ва моя́, и положу́ тя въ разсѣ́линѣ ка́мене, и покры́ю руко́ю мо­е́ю надъ тобо́ю, до́ндеже мимо­иду́:
и от­иму́ ру́ку мою́, и тогда́ у́зриши за́дняя моя́: лице́ же мое́ не яви́т­ся тебѣ́.
Синодальный
И сказал Господь Моисею: пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли Египетской, в землю, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее;
и пошлю пред тобою Ангела [Моего], и прогоню Хананеев, Аморреев, Хеттеев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев,
[и введет он вас] в землю, где течет молоко и мед; ибо Сам не пойду среди вас, чтобы не погубить Мне вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный.
Народ, услышав грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих.
Ибо Господь сказал Моисею: скажи сынам Израилевым: вы народ жестоковыйный; если Я пойду среди вас, то в одну минуту истреблю вас; итак снимите с себя украшения свои; Я посмотрю, что Мне делать с вами.
Сыны Израилевы сняли с себя украшения свои у горы Хорива.
Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скиниею собрания; и каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана.
И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в скинию.
Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столп облачный и становился у входа в скинию, и [Господь] говорил с Моисеем.
И видел весь народ столп облачный, стоявший у входа в скинию; и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой.
И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с другом своим; и он возвращался в стан; а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии.
Моисей сказал Господу: вот, Ты говоришь мне: веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя Ты сказал: «Я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах Моих»;
итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих; и помысли, что сии люди Твой народ.
[Господь] сказал [ему]: Сам Я пойду [пред тобою] и введу тебя в покой.
[Моисей] сказал Ему: если не пойдешь Ты Сам [с нами], то и не выводи нас отсюда,
ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в очах Твоих? не по тому ли, когда Ты пойдешь с нами? тогда я и народ Твой будем славнее всякого народа на земле.
И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах Моих, и Я знаю тебя по имени.
[Моисей] сказал: покажи мне славу Твою.
И сказал [Господь Моисею]: Я проведу пред тобою всю славу Мою и провозглашу имя Иеговы пред тобою, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею.
И потом сказал Он: лица Моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть Меня и остаться в живых.
И сказал Господь: вот место у Меня, стань на этой скале;
когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы и покрою тебя рукою Моею, доколе не пройду;
и когда сниму руку Мою, ты увидишь Меня сзади, а лице Мое не будет видимо [тебе].
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: пред̾идѝ, взы́ди ѿсю́дꙋ ты̀ и҆ лю́дїе твоѝ, и҆̀хже и҆зве́лъ є҆сѝ ѿ землѝ є҆гѵ́петскїѧ на зе́млю, є҆́юже клѧ́хсѧ а҆враа́мꙋ и҆ і҆саа́кꙋ и҆ і҆а́кѡвꙋ, гл҃ѧ: сѣ́мени ва́шемꙋ да́мъ ю҆̀:
и҆ послю̀ кꙋ́пнѡ а҆́гг҃ла моего̀ пред̾ лице́мъ твои́мъ, и҆ и҆зжене́тъ ханане́а, а҆морре́а и҆ хетте́а, и҆ ферезе́а и҆ гергесе́а, и҆ є҆ѵе́а и҆ і҆евꙋсе́а:
и҆ введꙋ́ тѧ въ зе́млю текꙋ́щꙋю млеко́мъ и҆ ме́домъ: са́мъ бо не пойдꙋ̀ съ тобо́ю, ꙗ҆́кѡ лю́дїе жестоковы́йнїи сꙋ́ть, да не ᲂу҆бїю̀ тебѐ на пꙋтѝ.
И҆ ᲂу҆слы́шавше лю́дїе сло́во сїѐ стра́шное, воспла́кашасѧ въ плаче́вныхъ (ри́захъ).
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: глаго́ли сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ: вы̀ лю́дїе жестоковы́йнїи, блюди́тесѧ, да не ꙗ҆́звꙋ дрꙋгꙋ́ю наведꙋ̀ на вы̀ и҆ потреблю̀ вы̀: нн҃ѣ ᲂу҆̀бо сыми́те ри̑зы сла́вы ва́шеѧ и҆ ᲂу҆́тварь, и҆ покажꙋ̀, ꙗ҆̀же сотворю̀ ва́мъ.
И҆ ѿѧ́ша сы́нове і҆и҃лєвы ᲂу҆́тварь свою̀ и҆ ри̑зы ѿ горы̀ хѡри́ва.
И҆ взе́мъ мѡѷсе́й кꙋ́щꙋ свою̀, потчѐ ю҆̀ внѣ̀ полка̀, дале́че ѿ полка̀, и҆ прозва́сѧ ски́нїѧ свидѣ́нїѧ: и҆ бы́сть, всѧ́къ взыскꙋ́ѧй гдⷭ҇а и҆схожда́ше въ ски́нїю, ꙗ҆́же внѣ̀ полка̀.
Є҆гда́ же вхожда́ше мѡѷсе́й въ ски́нїю внѣ̀ полка̀, стоѧ́хꙋ всѝ лю́дїе смотрѧ́ще кі́йждо пред̾ две́рьми кꙋ́щи своеѧ̀, и҆ зрѧ́хꙋ ѿходѧ́щꙋ мѡѷсе́ю да́же вни́ти є҆мꙋ̀ въ ски́нїю.
Є҆гда́ же вни́де мѡѷсе́й въ ски́нїю, сни́де сто́лпъ ѡ҆́блачный и҆ ста̀ пред̾ две́рьми ски́нїи, и҆ гл҃а (гдⷭ҇ь) мѡѷсе́ю.
И҆ ви́дѧхꙋ всѝ лю́дїе сто́лпъ ѡ҆́блачный стоѧ́щь пред̾ две́рьми ски́нїи: и҆ ста́вше всѝ лю́дїе, поклони́шасѧ кі́йждо и҆з̾ две́рїй кꙋ́щи своеѧ̀:
и҆ гл҃а гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю лице́мъ къ лицꙋ̀, ꙗ҆́коже а҆́ще бы кто̀ возглаго́лалъ къ своемꙋ̀ дрꙋ́гꙋ, и҆ ѿпꙋща́шесѧ въ по́лкъ: слꙋга́ же і҆исꙋ́съ, сы́нъ наѵи́нъ, ю҆́ноша не и҆схожда́ше и҆з̾ ски́нїи.
И҆ речѐ мѡѷсе́й ко гдⷭ҇ꙋ: сѐ, ты̀ мнѣ̀ гл҃еши: и҆зведѝ лю́ди сїѧ̑: ты́ же не ꙗ҆ви́лъ мѝ є҆сѝ, кого̀ по́слеши со мно́ю: ты́ же мнѣ̀ ре́клъ є҆сѝ: вѣ́мъ тѧ̀ па́че всѣ́хъ и҆ блгⷣть и҆́маши ᲂу҆ менє̀:
а҆́ще ᲂу҆̀бо ѡ҆брѣто́хъ блгⷣть пред̾ тобо́ю, ꙗ҆ви́ ми тебѐ сама́го, да разꙋ́мнѡ ви́ждꙋ тѧ̀, ꙗ҆́кѡ да ѡ҆брѣ́тъ бꙋ́дꙋ блгⷣть пред̾ тобо́ю, и҆ да позна́ю, ꙗ҆́кѡ лю́дїе твоѝ ꙗ҆зы́къ вели́къ се́й.
И҆ гл҃а (є҆мꙋ̀ гдⷭ҇ь): а҆́зъ са́мъ пред̾идꙋ̀ пред̾ тобо́ю и҆ ᲂу҆поко́ю тѧ̀.
И҆ речѐ къ немꙋ̀ мѡѷсе́й: а҆́ще са́мъ ты̀ не и҆́деши съ на́ми, да не и҆зведе́ши мѧ̀ ѿсю́дꙋ:
и҆ ка́кѡ вѣ́домо бꙋ́детъ вои́стиннꙋ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆брѣто́хъ блгⷣть ᲂу҆ тебє̀ а҆́зъ же и҆ лю́дїе твоѝ, то́чїю и҆дꙋ́щꙋ тѝ съ на́ми; и҆ просла́вленъ бꙋ́дꙋ а҆́зъ же и҆ лю́дїе твоѝ па́че всѣ́хъ ꙗ҆зы̑къ, є҆ли́цы сꙋ́ть на землѝ.
Рече́ же гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: и҆ сїѐ тебѣ̀ сло́во, є҆́же ре́клъ є҆сѝ, сотворю̀: ѡ҆брѣ́лъ бо є҆сѝ блгⷣть предо мно́ю, и҆ вѣ́мъ тѧ̀ па́че всѣ́хъ.
И҆ глаго́ла мѡѷсе́й: покажи́ ми сла́вꙋ твою̀.
И҆ речѐ (гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю): а҆́зъ пред̾идꙋ̀ пред̾ тобо́ю сла́вою мое́ю и҆ воззовꙋ̀ ѡ҆ и҆́мени мое́мъ, гдⷭ҇ь пред̾ тобо́ю: и҆ поми́лꙋю, є҆го́же а҆́ще ми́лꙋю, и҆ ᲂу҆ще́дрю, є҆го́же а҆́ще ще́дрю.
И҆ речѐ: не возмо́жеши ви́дѣти лица̀ моегѡ̀: не бо̀ ᲂу҆́зритъ человѣ́къ лицѐ моѐ, и҆ жи́въ бꙋ́детъ.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь: сѐ, мѣ́сто ᲂу҆ менє̀, и҆ ста́неши на ка́мени:
є҆гда́ же пре́йдетъ сла́ва моѧ̀, и҆ положꙋ́ тѧ въ разсѣ́линѣ ка́мене, и҆ покры́ю рꙋко́ю мое́ю над̾ тобо́ю, до́ндеже мимоидꙋ̀:
и҆ ѿимꙋ̀ рꙋ́кꙋ мою̀, и҆ тогда̀ ᲂу҆́зриши за̑днѧѧ моѧ̑: лице́ же моѐ не ꙗ҆ви́тсѧ тебѣ̀.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки