Скрыть
7:2
7:3
7:7
7:10
7:11
7:12
7:13
7:14
7:15
7:16
7:18
7:19
7:21
40:1
40:3
40:4
40:5
40:6
40:7
40:8
40:9
40:10
40:11
40:12
40:13
40:14
40:15
40:16
40:17
40:18
40:19
40:20
40:21
40:22
40:23
40:24
40:25
40:26
40:27
Церковнославянский (рус)
Не искуше́нiе ли житiе́ человѣ́ку на земли́, и я́коже нае́мника повседне́внаго жи́знь его́?
или́ я́коже ра́бъ боя́йся Го́спода сво­его́ и улучи́въ сѣ́нь? или́ я́коже нае́мникъ жды́й мзды́ сво­ея́?
та́кожде и а́зъ жда́хъ ме́сяцы тщы́, но́щи же болѣ́зней даны́ ми́ су́ть.
А́ще усну́, глаго́лю: когда́ де́нь? егда́ же воста́ну, па́ки: когда́ ве́черъ? испо́лненъ же быва́ю болѣ́зней от­ ве́чера до у́тра.
Мѣ́сит­ся же мое́ тѣ́ло въ гно­и́ черве́й, облива́ю же гру́дiе земли́, гно́й стружа́.
Житiе́ же мое́ е́сть скоря́е бесѣ́ды, поги́бе же во тще́й наде́жди.
Помяни́ у́бо, я́ко ду́хъ мо́й живо́тъ, и ктому́ не воз­врати́т­ся о́ко мое́ ви́дѣти блага́я.
Не у́зритъ мене́ о́ко ви́дящаго мя́: о́чи тво­и́ на мнѣ́, и ктому́ нѣ́смь,
я́коже о́блакъ очище́нъ от­ небесе́: а́ще бо человѣ́къ сни́детъ во а́дъ, ктому́ не взы́детъ,
ни воз­врати́т­ся во сво́й до́мъ, ниже́ и́мать его́ позна́ти ктому́ мѣ́сто его́.
У́бо ниже́ а́зъ пощажу́ у́стъ мо­и́хъ, воз­глаго́лю въ ну́жди сы́й, от­ве́рзу уста́ моя́ го́рестiю души́ мо­ея́ сотѣсне́нъ.
Еда́ мо́ре е́смь, или́ змі́й, я́ко учини́лъ еси́ на мя́ хране́нiе?
Реко́хъ, я́ко утѣ́шитъ мя́ о́дръ мо́й, про­изнесу́ же ко мнѣ́ на еди́нѣ сло́во на ло́жи мо­е́мъ:
устраша́еши мя́ со́нiями и видѣ́нiями ужаса́еши мя́:
свободи́ши от­ ду́ха мо­его́ ду́шу мою́, от­ сме́рти же ко́сти моя́.
Не поживу́ бо во вѣ́къ, да долготерплю́: от­ступи́ от­ мене́, тще́ бо житiе́ мое́.
Что́ бо е́сть человѣ́къ, я́ко воз­вели́чилъ еси́ его́? или́ я́ко внима́еши умо́мъ къ нему́?
или́ посѣще́нiе твори́ши ему́ по вся́ко у́тро и въ поко́и суди́ти его́ и́маши?
Доко́лѣ не оста́виши мене́, ниже́ от­пуска́еши мя́, до́ндеже поглощу́ сли́ны моя́ въ болѣ́зни?
А́ще а́зъ согрѣши́хъ, что́ тебѣ́ воз­могу́ содѣ́лати, свѣ́дый у́мъ человѣ́чь? почто́ мя еси́ положи́лъ прекосло́вна тебѣ́, и е́смь тебѣ́ бре́менемъ?
почто́ нѣ́си сотвори́лъ беззако́нiю мо­ему́ забве́нiя, и очище́нiя грѣха́ мо­его́? ны́нѣ же въ зе́млю от­иду́, у́тренюяй же нѣ́смь ктому́.
Па́ки же от­вѣща́въ Госпо́дь, рече́ ко и́ову изъ о́блака:
ни́, но препоя́ши я́ко му́жъ чре́сла твоя́: вопрошу́ же тя́, ты́ же ми́ от­вѣща́й.
Не от­верга́й суда́ мо­его́: мни́ши ли мя́ ина́ко тебѣ́ сотво́рша, ра́звѣ да яви́шися правди́въ?
Еда́ мы́шца ти́ е́сть на Го́спода, или́ гла́сомъ на него́ греми́ши?
Прiими́ же высоту́ и си́лу, въ сла́ву же и въ че́сть облецы́ся:
пусти́ же а́нгелы гнѣ́вомъ и вся́каго укори́теля смири́,
велича́ва же угаси́ и согно́й нечести́выя а́бiе:
скры́й же въ зе́млю внѣ́ вку́пѣ и ли́ца и́хъ безче́стiя испо́лни.
Исповѣ́мъ, я́ко мо́жетъ десни́ца твоя́ спасти́.
Но у́бо се́, звѣ́рiе у тебе́, траву́ а́ки воло́ве ядя́тъ:
се́ у́бо, крѣ́пость его́ на чре́слѣхъ, си́ла же его́ на пу́пѣ чре́ва:
поста́ви о́шибъ я́ко кипари́съ, жи́лы же его́ [я́ко у́же] сплете́ны су́ть,
ре́бра его́ ре́бра мѣ́дяна, хребе́тъ же его́ желѣ́зо слiя́но.
Сі́есть нача́ло созда́нiя Госпо́дня: сотворе́нъ пору́ганъ бы́ти а́нгелы его́:
воз­ше́дъ же на го́ру стреми́н­ную, сотвори́ ра́дость четвероно́гимъ въ та́ртарѣ:
подъ вся́кимъ дре́вомъ спи́тъ, при­­ ро́гозѣ и тро́стiи и Сито́вiи:
осѣня́ютъ же надъ ни́мъ древеса́ вели́ка съ лѣ́торасльми и вѣ́тви напо́льныя:
а́ще бу́детъ наводне́нiе, не ощути́тъ: упова́етъ, я́ко вни́детъ Иорда́нъ во уста́ его́:
во о́ко свое́ во́зметъ его́, ожесточи́вся продира́витъ но́здри.
Извлече́ши ли змі́а у́дицею, или́ обложи́ши узду́ о ноздре́хъ его́?
или́ вдѣ́жеши колце́ въ но́здри его́? ши́ломъ же проверти́ши ли устнѣ́ его́?
воз­глаго́летъ же ли ти́ съ моле́нiемъ, [или́] съ проше́нiемъ кро́тко?
сотвори́тъ же ли завѣ́тъ съ тобо́ю? по́ймеши же ли его́ раба́ вѣ́чна?
по­игра́еши же ли съ ни́мъ, я́коже со пти́цею, или́ свя́жеши его́ я́ко вра́бiя дѣ́тищу?
пита́ют­ся ли же и́мъ язы́цы, и раздѣля́ютъ ли его́ Финикі́йстiи наро́ди?
вся́ же пла́ва­ю­щая собра́в­шеся не подъи́мутъ ко́жи еди́ныя о́шиба его́, и корабли́ ры́барей главы́ его́.
Возложи́ши же ли на́нь ру́ку, воспомяну́въ бра́нь быва́ющую на тѣ́лѣ его́? и ктому́ да не бу́детъ.
Не определено ли человеку время на земле, и дни его не то же ли, что дни наемника?
Как раб жаждет тени, и как наемник ждет окончания работы своей,
так я получил в удел месяцы суетные, и ночи горестные отчислены мне.
Когда ложусь, то говорю: «когда-то встану?», а вечер длится, и я ворочаюсь досыта до самого рассвета.
Тело мое одето червями и пыльными струпами; кожа моя лопается и гноится.
Дни мои бегут скорее челнока и кончаются без надежды.
Вспомни, что жизнь моя дуновение, что око мое не возвратится видеть доброе.
Не увидит меня око видевшего меня; очи Твои на меня, – и нет меня.
Редеет облако и уходит; так нисшедший в преисподнюю не выйдет,
не возвратится более в дом свой, и место его не будет уже знать его.
Не буду же я удерживать уст моих; буду говорить в стеснении духа моего; буду жаловаться в горести души моей.
Разве я море или морское чудовище, что Ты поставил надо мною стражу?
Когда подумаю: утешит меня постель моя, унесет горесть мою ложе мое,
ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня;
и душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих.
Опротивела мне жизнь. Не вечно жить мне. Отступи от меня, ибо дни мои суета.
Что такое человек, что Ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание Твое,
посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его?
Доколе же Ты не оставишь, доколе не отойдешь от меня, доколе не дашь мне проглотить слюну мою?
Если я согрешил, то что я сделаю Тебе, страж человеков! Зачем Ты поставил меня противником Себе, так что я стал самому себе в тягость?
И зачем бы не простить мне греха и не снять с меня беззакония моего? ибо, вот, я лягу в прахе; завтра поищешь меня, и меня нет.
И отвечал Господь Иову из бури и сказал:
препояшь, как муж, чресла твои: Я буду спрашивать тебя, а ты объясняй Мне.
Ты хочешь ниспровергнуть суд Мой, обвинить Меня, чтобы оправдать себя?
Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он?
Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие;
излей ярость гнева твоего, посмотри на все гордое и смири его;
взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их;
зарой всех их в землю и лица их покрой тьмою.
Тогда и Я признаю, что десница твоя может спасать тебя.
Вот бегемот, которого Я создал, как и тебя; он ест траву, как вол;
вот, его сила в чреслах его и крепость его в мускулах чрева его;
поворачивает хвостом своим, как кедром; жилы же на бедрах его переплетены;
ноги у него, как медные трубы; кости у него, как железные прутья;
это – верх путей Божиих; только Сотворивший его может приблизить к нему меч Свой;
горы приносят ему пищу, и там все звери полевые играют;
он ложится под тенистыми деревьями, под кровом тростника и в болотах;
тенистые дерева покрывают его своею тенью; ивы при ручьях окружают его;
вот, он пьет из реки и не торопится; остается спокоен, хотя бы Иордан устремился ко рту его.
Возьмет ли кто его в глазах его и проколет ли ему нос багром?
Можешь ли ты удою вытащить левиафана и веревкою схватить за язык его?
вденешь ли кольцо в ноздри его? проколешь ли иглою челюсть его?
будет ли он много умолять тебя и будет ли говорить с тобою кротко?
сделает ли он договор с тобою, и возьмешь ли его навсегда себе в рабы?
станешь ли забавляться им, как птичкою, и свяжешь ли его для девочек твоих?
будут ли продавать его товарищи ловли, разделят ли его между Хананейскими купцами?
можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьею острогою?
Клади на него руку твою, и помни о борьбе: вперед не будешь.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов