Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

 
Апостола Павла послание к колоссянам

 
 • [Зач. 249А.] Па́велъ, апо́столъ Иису́съ Христо́въ во́лею Бо́жiею, и тимоѳе́й бра́тъ,
 • су́щымъ въ колосса́ехъ святы́мъ и вѣ́рнымъ бра́тiямъ о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • [Зач. 249Б.] благода́ть ва́мъ и ми́ръ от­ Бо́га Отца́ на́­шего, и Го́спода Иису́са Христа́. Благодари́мъ Бо́га и Отца́ Го́спода на́­шего Иису́са Христа́, всегда́ о ва́съ моля́щеся,
 • слы́шав­ше вѣ́ру ва́шу, я́же о Христѣ́ Иису́сѣ, и любо­́вь, ю́же и́мате ко всѣ́мъ святы́мъ,
 • за упова́нiе от­ложе́н­ное ва́мъ на небесѣ́хъ, е́же пре́жде слы́шасте въ словеси́ и́стины благовѣ­ст­вова́нiя,
 • су́щаго въ ва́съ, я́коже и во все́мъ мíрѣ: и е́сть плодоно́сно и расти́мо, я́коже и въ ва́съ, от­ него́же дне́ слы́шасте и разумѣ́сте благода́ть Бо́жiю во и́стинѣ:
 • я́коже и увѣ́дѣсте от­ епафра́са, воз­лю́блен­наго сорабо́тника на́­шего, и́же е́сть вѣ́ренъ о ва́съ служи́тель Христо́въ,
 • и́же и яви́ на́мъ ва́шу любо­́вь въ ду́сѣ.
 • Сего́ ра́ди и мы́, от­ него́же дне́ слы́шахомъ, не престае́мъ о ва́съ моля́щеся и прося́ще, да испо́лнитеся въ ра́зумѣ во́ли его́, во вся́цѣй прему́дрости и ра́зумѣ духо́внѣмъ,
 • я́ко ходи́ти ва́мъ досто́инѣ Бо́гу во вся́цѣмъ угожде́нiи [и] вся́цѣмъ дѣ́лѣ бла́зѣ, плодонося́ще и воз­раста́юще въ ра́зумѣ Бо́жiи,
 • вся́кою си́лою воз­мога́юще по держа́вѣ сла́вы его́, во вся́цѣмъ терпѣ́нiи и долготерпѣ́нiи съ ра́достiю,
 • [Зач. 250.] благодаря́ще Бо́га и Отца́, при­­зва́в­шаго ва́съ въ при­­ча́стiе наслѣ́дiя святы́хъ во свѣ́тѣ,
 • и́же изба́ви на́съ от­ вла́сти те́мныя и преста́ви въ ца́р­ст­во Сы́на любве́ сво­ея́,
 • о не́мже и́мамы избавле́нiе кро́вiю его́ и оставле́нiе грѣ́ховъ,
 • и́же е́сть о́бразъ Бо́га неви́димаго, перворожде́нъ всея́ тва́ри:
 • я́ко тѣ́мъ создана́ бы́ша вся́ческая, я́же на небеси́ и я́же на земли́, ви́димая и неви́димая, а́ще престо́ли, а́ще госпо́д­ст­вiя, а́ще нача́ла, а́ще вла́сти: вся́ческая тѣ́мъ и о не́мъ созда́шася:
 • и то́й е́сть пре́жде всѣ́хъ, и вся́ческая въ не́мъ состоя́т­ся.
 • [Зач. 251.] И то́й е́сть глава́ тѣ́лу це́ркве, и́же е́сть нача́токъ, перворожде́нъ изъ ме́ртвыхъ, я́ко да бу́детъ во всѣ́хъ то́й пе́рвен­ствуя:
 • я́ко въ не́мъ благо­изво́ли всему́ исполне́нiю всели́тися,
 • и тѣ́мъ при­­мири́ти вся́ческая къ себѣ́, умиротвори́въ кро́вiю кре́ста́ его́, чрезъ него́, а́ще земна́я, а́ще ли небе́сная.
 • И ва́съ, иногда́ су́щихъ от­чужде́н­ныхъ и враго́въ помышле́ньми въ дѣ́лѣхъ лука́выхъ,
 • ны́нѣ же при­­мири́ въ тѣ́лѣ пло́ти его́ сме́ртiю его́, предста́вити ва́съ святы́хъ и непоро́чныхъ и непови́н­ныхъ предъ собо́ю,
 • а́ще у́бо пребыва́ете въ вѣ́рѣ основа́ни и тве́рди, и неподви́жими от­ упова́нiя благовѣ­ст­вова́нiя, е́же слы́шасте, проповѣ́дан­ное все́й тва́ри поднебе́снѣй, ему́же бы́хъ а́зъ па́велъ служи́тель.
 • [Зач. 252.] Ны́нѣ ра́дуюся во страда́нiихъ мо­и́хъ о ва́съ, я́ко исполня́ю лише́нiе скорбе́й Христо́выхъ во пло́ти мо­е́й за тѣ́ло его́, е́же е́сть це́рковь,
 • е́йже бы́хъ а́зъ служи́тель по смотре́нiю Бо́жiю, да́н­ному мнѣ́ въ ва́съ, испо́лнити сло́во Бо́жiе,
 • та́йну сокрове́н­ную от­ вѣ́къ и от­ родо́въ: ны́нѣ же яви́ся святы́мъ его́,
 • и́мже восхотѣ́ Бо́гъ сказа́ти, ко́е бога́т­ст­во сла́вы та́йны сея́ во язы́цѣхъ, и́же е́сть Христо́съ въ ва́съ, упова́нiе сла́вы,
 • его́же мы́ проповѣ́дуемъ, наказу́юще вся́каго человѣ́ка и уча́ще вся́цѣй прему́дрости, да предста́вимъ вся́каго человѣ́ка соверше́н­на о Христѣ́ Иису́сѣ:
 • въ не́мже и тружда́юся и подвиза́юся по дѣ́й­ст­ву его́ дѣ́й­ст­вуемому во мнѣ́ си́лою.
 • [Зач. 249А.] Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат,
 • находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе:
 • [Зач. 249Б.] благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас,
 • услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,
 • в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования,
 • которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,
 • как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова,
 • который и известил нас о вашей любви в духе.
 • Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
 • чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,
 • укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,
 • [Зач. 250.] благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,
 • избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,
 • в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,
 • Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;
 • ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, – все Им и для Него создано;
 • и Он есть прежде всего, и все Им стои́т.
 • [Зач. 251.] И Он есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,
 • ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота,
 • и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.
 • И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,
 • ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,
 • если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.
 • [Зач. 252.] Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,
 • которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие,
 • тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
 • Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,
 • Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;
 • для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.
 • [Заⷱ҇ 249] Па́ѵелъ, а҆пⷭ҇лъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́въ во́лею бж҃їею, и҆ тїмоѳе́й бра́тъ,
 • сꙋ́щымъ въ колосса́ехъ ст҃ы̑мъ и҆ вѣ̑рнымъ бра́тїѧмъ ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ:
 • блгⷣть ва́мъ и҆ ми́ръ ѿ бг҃а ѻ҆ц҃а̀ на́шегѡ, и҆ гдⷭ҇а і҆и҃са хрⷭ҇та̀. Благодари́мъ бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, всегда̀ ѡ҆ ва́съ молѧ́щесѧ,
 • слы́шавше вѣ́рꙋ ва́шꙋ, ꙗ҆́же ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ, и҆ любо́вь, ю҆́же и҆́мате ко всѣ̑мъ ст҃ы́мъ,
 • за ᲂу҆пова́нїе ѿложе́нное ва́мъ на нб҃сѣ́хъ, є҆́же пре́жде слы́шасте въ словесѝ и҆́стины бл҃говѣствова́нїѧ,
 • сꙋ́щагѡ въ ва́съ, ꙗ҆́коже и҆ во все́мъ мі́рѣ: и҆ є҆́сть плодоно́сно и҆ расти́мо, ꙗ҆́коже и҆ въ ва́съ, ѿ негѡ́же днѐ слы́шасте и҆ разꙋмѣ́сте блгⷣть бж҃їю во и҆́стинѣ:
 • ꙗ҆́коже и҆ ᲂу҆вѣ́дѣсте ѿ є҆пафра́са, возлю́бленнагѡ сорабо́тника на́шегѡ, и҆́же є҆́сть вѣ́ренъ ѡ҆ ва́съ слꙋжи́тель хрⷭ҇то́въ,
 • и҆́же и҆ ꙗ҆вѝ на́мъ ва́шꙋ любо́вь въ дꙋ́сѣ.
 • Сегѡ̀ ра́ди и҆ мы̀, ѿ негѡ́же днѐ слы́шахомъ, не престае́мъ ѡ҆ ва́съ молѧ́щесѧ и҆ просѧ́ще, да и҆спо́лнитесѧ въ ра́зꙋмѣ во́ли є҆гѡ̀, во всѧ́цѣй премꙋ́дрости и҆ ра́зꙋмѣ дꙋхо́внѣмъ,
 • ꙗ҆́кѡ ходи́ти ва́мъ досто́йнѣ бг҃ꙋ во всѧ́цѣмъ ᲂу҆гожде́нїи, (и҆) всѧ́цѣмъ дѣ́лѣ бла́зѣ, плодоносѧ́ще и҆ возраста́юще въ ра́зꙋмѣ бж҃їи,
 • всѧ́кою си́лою возмога́юще по держа́вѣ сла́вы є҆гѡ̀, во всѧ́цѣмъ терпѣ́нїи и҆ долготерпѣ́нїи съ ра́достїю,
 • [Заⷱ҇ 250] благодарѧ́ще бг҃а и҆ ѻ҆ц҃а̀, призва́вшаго ва́съ въ прича́стїе наслѣ́дїѧ ст҃ы́хъ во свѣ́тѣ,
 • и҆́же и҆зба́ви на́съ ѿ вла́сти те́мныѧ и҆ преста́ви въ црⷭ҇тво сн҃а любвѐ своеѧ̀,
 • ѡ҆ не́мже и҆́мамы и҆збавле́нїе кро́вїю є҆гѡ̀ и҆ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ,
 • и҆́же є҆́сть ѡ҆́бразъ бг҃а неви́димагѡ, перворожде́нъ всеѧ̀ тва́ри:
 • ꙗ҆́кѡ тѣ́мъ создана̑ бы́ша всѧ́чєскаѧ, ꙗ҆̀же на нб҃сѝ и҆ ꙗ҆̀же на землѝ, ви̑димаѧ и҆ неви̑димаѧ, а҆́ще престо́ли, а҆́ще госпѡ́дствїѧ, а҆́ще нача́ла, а҆́ще вла́сти: всѧ́чєскаѧ тѣ́мъ и҆ ѡ҆ не́мъ созда́шасѧ:
 • и҆ то́й є҆́сть пре́жде всѣ́хъ, и҆ всѧ́чєскаѧ въ не́мъ состоѧ́тсѧ.
 • [Заⷱ҇ 251] И҆ то́й є҆́сть глава̀ тѣ́лꙋ цр҃кве, и҆́же є҆́сть нача́токъ, перворожде́нъ и҆з̾ ме́ртвыхъ, ꙗ҆́кѡ да бꙋ́детъ во всѣ́хъ то́й пе́рвенствꙋѧ:
 • ꙗ҆́кѡ въ не́мъ благоизво́ли всемꙋ̀ и҆сполне́нїю всели́тисѧ,
 • и҆ тѣ́мъ примири́ти всѧ́чєскаѧ къ себѣ̀, ᲂу҆миротвори́въ кро́вїю крⷭ҇та̀ є҆гѡ̀, чрез̾ него̀, а҆́ще земна̑ѧ, а҆́ще ли нбⷭ҇наѧ.
 • И҆ ва́съ, и҆ногда̀ сꙋ́щихъ ѿчꙋжде́нныхъ и҆ врагѡ́въ помышле́ньми въ дѣ́лѣхъ лꙋка́выхъ,
 • нн҃ѣ же примирѝ въ тѣ́лѣ пло́ти є҆гѡ̀ сме́ртїю є҆гѡ̀, предста́вити ва́съ ст҃ы́хъ и҆ непоро́чныхъ и҆ непови́нныхъ пред̾ собо́ю,
 • а҆́ще ᲂу҆̀бо пребыва́ете въ вѣ́рѣ ѡ҆снова́ни и҆ тве́рди, и҆ неподви́жими ѿ ᲂу҆пова́нїѧ бл҃говѣствова́нїѧ, є҆́же слы́шасте, проповѣ́данное все́й тва́ри поднебе́снѣй, є҆мꙋ́же бы́хъ а҆́зъ па́ѵелъ слꙋжи́тель.
 • [Заⷱ҇ 252] Нн҃ѣ ра́дꙋюсѧ во страда́нїихъ мои́хъ ѡ҆ ва́съ, ꙗ҆́кѡ и҆сполнѧ́ю лише́нїе скорбе́й хрⷭ҇то́выхъ во пло́ти мое́й за тѣ́ло є҆гѡ̀, є҆́же є҆́сть цр҃ковь,
 • є҆́йже бы́хъ а҆́зъ слꙋжи́тель по смотре́нїю бж҃їю, да́нномꙋ мнѣ̀ въ ва́съ, и҆спо́лнити сло́во бж҃їе,
 • та́йнꙋ сокрове́ннꙋю ѿ вѣ̑къ и҆ ѿ родѡ́въ: нн҃ѣ же ꙗ҆ви́сѧ ст҃ы́мъ є҆гѡ̀,
 • и҆̀мже восхотѣ̀ бг҃ъ сказа́ти, ко́е бога́тство сла́вы та́йны сеѧ̀ во ꙗ҆зы́цѣхъ, и҆́же є҆́сть хрⷭ҇то́съ въ ва́съ, ᲂу҆пова́нїе сла́вы,
 • є҆го́же мы̀ проповѣ́дꙋемъ, наказꙋ́юще всѧ́каго человѣ́ка и҆ ᲂу҆ча́ще всѧ́цѣй премꙋ́дрости, да предста́вимъ всѧ́каго человѣ́ка соверше́нна ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ:
 • въ не́мже и҆ трꙋжда́юсѧ и҆ подвиза́юсѧ по дѣ́йствꙋ є҆гѡ̀ дѣ́йствꙋемомꙋ во мнѣ̀ си́лою.