Скрыть
14:1
14:3
14:5
14:6
14:7
14:10
14:12
14:16
14:17
14:18
14:20
14:23
14:26
14:29
14:30
14:32
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю гл҃ѧ:
рцы̀ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ, и҆ ѡ҆брати́вшесѧ да ѡ҆полча́тсѧ прѧ́мѡ придво́рїю, междꙋ̀ магдѡ́ломъ и҆ междꙋ̀ мо́ремъ, прѧ́мѡ веельсепфѡ́нꙋ: пред̾ ни́ми ѡ҆полчи́шисѧ при мо́ри:
и҆ рече́тъ фараѡ́нъ лю́демъ свои̑мъ ѡ҆ сынѣ́хъ і҆и҃левыхъ: заблꙋжда́ютъ сі́и по землѝ, затвори́ бо и҆̀хъ пꙋсты́нѧ:
а҆́зъ же ѡ҆жесточꙋ̀ се́рдце фараѡ́ново, и҆ пожене́тъ созадѝ и҆́хъ, и҆ просла́влюсѧ въ фараѡ́нѣ и҆ во все́мъ во́инствѣ є҆гѡ̀: и҆ ᲂу҆разꙋмѣ́ютъ всѝ є҆гѵ́птѧне, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь. И҆ сотвори́ша та́кѡ.
И҆ возвѣще́но бы́сть царю̀ є҆гѵ́петскомꙋ, ꙗ҆́кѡ бѣжа́ша лю́дїе, и҆ преврати́сѧ се́рдце фараѡ́ново и҆ рабѡ́въ є҆гѡ̀ на лю́ди, и҆ реко́ша: что̀ сїѐ сотвори́хомъ, ѿпꙋсти́вше сы́ны і҆и҃лєвы, да не рабо́таютъ на́мъ;
Впрѧжѐ ᲂу҆̀бо фараѡ́нъ колєсни́цы своѧ̑, и҆ всѧ̑ лю́ди своѧ̑ собра̀ съ собо́ю:
и҆ поѧ́тъ ше́сть сѡ́тъ колесни́цъ и҆збра́нныхъ, и҆ всѧ̑ ко́ни є҆гѵ́пєтскїѧ, и҆ трїста́ты над̾ всѣ́ми.
И҆ ѡ҆жесточѝ гдⷭ҇ь се́рдце фараѡ́на царѧ̀ є҆гѵ́петскагѡ и҆ рабѡ́въ є҆гѡ̀, и҆ погна̀ созадѝ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ. Сы́нове же і҆и҃лєвы и҆схожда́хꙋ рꙋко́ю высо́кою.
И҆ погна́ша є҆гѵ́птѧне в̾слѣ́дъ и҆́хъ, и҆ ѡ҆брѣто́ша и҆̀хъ ѡ҆полчи́вшихсѧ при мо́ри: и҆ всѧ̑ ко́ни и҆ колєсни́цы фараѡ́нѡвы, и҆ кѡ́нницы, и҆ во́инство є҆гѡ̀ прѧ́мѡ придво́рїю, проти́вꙋ веельсепфѡ́на.
И҆ фараѡ́нъ приближа́шесѧ. Воззрѣ́вше же сы́нове і҆и҃лєвы ѻ҆чи́ма, ви́дѣша: и҆ сѐ, є҆гѵ́птѧне ѡ҆полчи́шасѧ в̾слѣ́дъ и҆́хъ: и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ ѕѣлѡ̀, и҆ возопи́ша сы́нове і҆и҃лєвы ко гдⷭ҇ꙋ
и҆ реко́ша къ мѡѷсе́ю: за є҆́же не бы́ти гробѡ́мъ во є҆гѵ́птѣ, и҆зве́лъ є҆сѝ на́съ ᲂу҆мертви́ти въ пꙋсты́ни: что̀ сїѐ сотвори́лъ є҆сѝ на́мъ, и҆зве́дъ на́съ и҆з̾ є҆гѵ́пта;
не се́й ли бѧ́ше глаго́лъ, є҆го́же реко́хомъ къ тебѣ̀ во є҆гѵ́птѣ, глаго́люще: ѡ҆ста́ви на́съ, да рабо́таемъ є҆гѵ́птѧнѡмъ: лꙋ́чше бо бѧ́ше на́мъ рабо́тати є҆гѵ́птѧнѡмъ, не́жели ᲂу҆мре́ти въ пꙋсты́ни се́й.
Рече́ же мѡѷсе́й къ лю́демъ: дерза́йте, сто́йте и҆ зри́те спⷭ҇нїе є҆́же ѿ гдⷭ҇а, є҆́же сотвори́тъ на́мъ дне́сь: и҆́мже бо ѡ҆́бразомъ ви́дѣсте є҆гѵ́птѧнъ дне́сь, не приложитѐ ктомꙋ̀ ви́дѣти и҆̀хъ въ вѣ́чное вре́мѧ:
гдⷭ҇ь побо́ретъ по ва́съ, вы́ же ᲂу҆мо́лкните.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: что̀ вопїе́ши ко мнѣ̀; рцы̀ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ, и҆ да пꙋтеше́ствꙋютъ,
ты́ же возмѝ же́злъ тво́й и҆ прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀ на мо́ре, и҆ расто́ргни є҆̀: и҆ да вни́дꙋтъ сы́нове і҆и҃лєвы посредѣ̀ мо́рѧ по сꙋ́хꙋ:
и҆ сѐ, а҆́зъ ѡ҆жесточꙋ̀ се́рдце фараѡ́ново и҆ всѣ́хъ є҆гѵ́птѧнъ, и҆ вни́дꙋтъ в̾слѣ́дъ и҆́хъ: и҆ просла́влюсѧ въ фараѡ́нѣ и҆ во все́мъ во́инствѣ є҆гѡ̀, и҆ въ колесни́цахъ и҆ въ ко́нехъ є҆гѡ̀,
и҆ ᲂу҆вѣ́дѧтъ всѝ є҆гѵ́птѧне, ꙗ҆́кѡ а҆́зъ є҆́смь гдⷭ҇ь, є҆гда̀ прославлѧ́юсѧ въ фараѡ́нѣ и҆ въ колесни́цахъ и҆ въ ко́нехъ є҆гѡ̀.
Взѧ́тсѧ же а҆́гг҃лъ бж҃їй ходѧ́й пред̾ полко́мъ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ и҆ по́йде созадѝ и҆́хъ, взѧ́тсѧ же и҆ сто́лпъ ѡ҆́блачный ѿ лица̀ и҆́хъ и҆ ста̀ созадѝ и҆́хъ.
И҆ вни́де посредѣ̀ полка̀ є҆гѵ́петска и҆ посредѣ̀ полка̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ и҆ ста̀: и҆ бы́сть тьма̀ и҆ мра́къ, и҆ прїи́де но́щь, и҆ не смѣси́шасѧ дрꙋ́гъ съ дрꙋ́гомъ во всю̀ но́щь.
Простре́ же мѡѷсе́й рꙋ́кꙋ на мо́ре, и҆ возгна̀ гдⷭ҇ь мо́ре вѣ́тромъ ю҆́жнымъ си́льнымъ всю̀ но́щь, и҆ сотворѝ мо́ре сꙋ́шꙋ, и҆ разстꙋпи́сѧ вода̀.
И҆ внидо́ша сы́нове і҆и҃лєвы посредѣ̀ мо́рѧ по сꙋ́хꙋ, и҆ вода̀ и҆̀мъ стѣна̀ бы́сть ѡ҆деснꙋ́ю и҆ стѣна̀ ѡ҆шꙋ́юю.
Погна́ша же є҆гѵ́птѧне и҆ внидо́ша в̾слѣ́дъ и҆́хъ, и҆ всѧ́къ ко́нь фараѡ́новъ, и҆ колєсни́цы, и҆ вса́дники посредѣ̀ мо́рѧ.
Бы́сть же въ стра́жꙋ ᲂу҆́треннюю, и҆ воззрѣ̀ гдⷭ҇ь на по́лкъ є҆гѵ́петскїй въ столпѣ̀ ѻ҆́гненнѣмъ и҆ ѡ҆́блачнѣмъ, и҆ смѧтѐ по́лкъ є҆гѵ́петскїй,
и҆ свѧза̀ ѡ҆́си колесни́цъ и҆́хъ, и҆ ведѧ́ше и҆̀хъ съ нꙋ́ждею. И҆ реко́ша є҆гѵ́птѧне: бѣжи́мъ ѿ лица̀ і҆и҃лева, гдⷭ҇ь бо побора́етъ по ни́хъ на є҆гѵ́птѧны.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю: прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀ на мо́ре, и҆ да совокꙋпи́тсѧ вода̀ и҆ да покры́етъ є҆гѵ́птѧны, колєсни́цы же и҆ вса́дники.
Простре́ же мѡѷсе́й рꙋ́кꙋ на мо́ре, и҆ ᲂу҆стро́исѧ вода̀ ко дню̀ на мѣ́сто: є҆гѵ́птѧне же бѣжа́ша под̾ водо́ю, и҆ и҆стрѧсѐ гдⷭ҇ь є҆гѵ́птѧны посредѣ̀ мо́рѧ:
и҆ ѡ҆брати́вшисѧ вода̀ покры̀ колєсни́цы и҆ вса́дники и҆ всю̀ си́лꙋ фараѡ́новꙋ, вше́дши в̾слѣ́дъ и҆́хъ въ мо́ре: и҆ не ѡ҆ста̀ ѿ ни́хъ ни є҆ди́нъ.
Сы́нове же і҆и҃лєвы проидо́ша по сꙋ́хꙋ посредѣ̀ мо́рѧ: вода́ же и҆̀мъ стѣна̀ (бы́сть) ѡ҆деснꙋ́ю и҆ стѣна̀ ѡ҆шꙋ́юю,
и҆ и҆зба́ви гдⷭ҇ь і҆и҃лѧ въ де́нь ѡ҆́нъ и҆з̾ рꙋкѝ є҆гѵ́петскїѧ: и҆ ви́дѣша сы́нове і҆и҃лєвы є҆гѵ́птѧнъ и҆зме́ршихъ при краѝ мо́рѧ.
Ви́дѣ же і҆и҃ль рꙋ́кꙋ вели́кꙋю, ꙗ҆̀же сотворѝ гдⷭ҇ь є҆гѵ́птѧнѡмъ, и҆ ᲂу҆боѧ́шасѧ лю́дїе гдⷭ҇а и҆ вѣ́роваша бг҃ꙋ и҆ мѡѷсе́ю ᲂу҆го́дникꙋ є҆гѡ̀.
Тогда̀ воспѣ̀ мѡѷсе́й и҆ сы́нове і҆и҃лєвы пѣ́снь сїю̀ гдⷭ҇еви, и҆ реко́ша глаго́люще:
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible